Yumurta Zihin Zayıflığına Faydalıdır.

umurta Zihin Zayıflığına Faydalıdır. 
İnsan ve toplum sağlığında Selenyum minerali yeterli miktarda alınmadığında hipotrioid, halsizlik, zihin zayıflığı gibi sorunlar görülebilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) günlük selenyum tüketimini 70mcg (mikrogram) İnsan sağlığı olarak önermektedir. 1 orta boy İnsan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta nın yaklaşık 14 mcg selenyum içerdiği göz önüne alındığında 1 adet Yumurtanın günlük selenyum ihtiyacının %20’sini karşıladığı söylenebilir. İnsan ve toplum sağlığında Yumurtanın anne sütünden sonra besin içeriği bakımın dan en zengin besin olduğu,herkesçe bilinen bir olgudur. İnsan ve toplum sağlığında İnsanın ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içinde bulundurur.


Zihin Zayıflığına yararlı Nörolojik olarak zayıf hafıza sorunları olan yetişkinlere yeni bilgilerin öğretilmesinde hatalı ve hatasız öğrenmeyi karşılaştıran deney ederiz. İlk deney, amnezik konular, genç kontroller ve daha eski kontrollerin iki koşul altında iki kelimeli kelime öğrenmesi gerektiği bir grup çalışmasıdır. Bunlardan biri yanlış yanıt üreten tahminler üretmek için konulara ihtiyaç duydu ve diğeri sadece doğru yanıtlara izin vermeyi tahmin etmeyi engelledi. Zihin Zayıflığına yararlı Koşullar ve listeler konular arasında dengelendi. Amnezi olan insanlar hatasız koşullar altında önemli derecede yüksek puan aldı. Hatalı hafıza bozukluğu olan kişilerin günlük hayatta ihtiyaç duyulan bilgilere benzer bilgi edinmeleri istenen beş ayrı vaka çalışmasında hatasız öğrenme ilkesini keşfettik. Zihin Zayıflığına yararlı Görevler arasında nesnelerin ve kişilerin isimlerinin öğrenilmesi, bir elektronik yardım programının nasıl öğretileceği, oryantasyon öğelerinin hatırlanması ve yeni genel bilgi öğelerinin öğrenilmesi sayılabilir. Zihin Zayıflığına Her durumda, hatasız öğrenme, hatalı öğrenmeden daha üstündür. Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta besinlerde bulunan en zengin proteinlere sahiptir.

insan ve toplum sağlığında Yumurta insanın vücudunda salgılanamayan ve dışarıdan alınması zorunlu olan proteinleri barındır ve bunlara elzem amino asitler denir. İnsan ve toplum sağlığında B2 vitamini deri ve göz sağlığı için gerekli olan bir vitamindir. Üstelik bazı besinlerin enerjiye dönüştürülmesinin sağlanabilmesi için B grubu vitaminlere ihtiyaç duyulur. insan ve toplum sağlığında Yumurtada bulunan bir diğer maddeden bahsedelim. insan ve toplum sağlığında Yumurtada bulunan kolin, beyin sağlığı için gerekli bir besin olup beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesi için gereklidir. insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta nın içerdiği faydalı maddeler sadece bu kadarla sınırlı değildir Yumurtanın vitamin içeriğinin yanında, ciddi bir mineral potansiyeli taşıdığı da bilinmektedir. Demir ve çinko ise bu minerallerin başında gelen minerallerdir. Demir kan yapımı için gereklidir. Kan demir içerikli bir yapı olduğu için demir vücudumuz için çok önemli ve gerekli bir mineraldir. Demir eksikliği kansızlığa neden olur. Zihin Zayıflığına yararlı Epilepsi ve sağ ön temporal lobektomi sonrası insanlar için ciddi hafıza kaybı gösteren 40 yaşında bir kadın K S. bildirildi. Bu hafıza problemine rağmen, KS klinik olarak amnezik değildir. Zihin Zayıflığına yararlı Hafıza Belirleyicisi vardır Wechsler Bellek Ölçeği’nde 119 numaralı hattının 119 sayısına paralel olarak, 122 tanınmışlık ve hatırlama konusundaki geleneksel testler üzerinde iyi performans sergiliyor.

Zihin Zayıflığına yararlı Canlılar için genel anlamda bir semantik bellek açığı yok, ancak açığı, ünlü hayvanlar, yapılar ve ürün isimleri eklemek için insanların ötesine uzanıyor. Otobiyografik hafıza, insanlar için hafızanın olduğu yerlerde iyidir. K S.’de bozulan hafıza deposunun doğası ve uzun süreli hafıza organizasyonu kuramları için onun davasının sonuçları tartışılıyor. Yüksek frekans salınımları normal beyin fonksiyonuyla ilişkilidir,

 

Zihin Zayıflığına yararlı ancak aynı zamanda epileptojenik beynin potansiyel biyolojik belirteçleri olarak giderek daha fazla tanınmaktadır. İnsan bilişindeki rolü ağırlıklı olarak dikkat, öğrenme ve hafıza ile ilişkili nöronal ağ koordinasyonunu yansıtan klasik gamma frekanslarında (30-100 Hz) incelenmiştir. Hayvanlardaki ve insanlardaki invaziv beyin kayıtları, Zihin Zayıflığına yararlı fizyolojik salınımların gama frekans aralığının ötesine geçtiğini, ancak insan bilişsel işlemedeki işlevlerinin tam olarak aydınlatılmadığını göstermektedir. Burada, 12 hastadan (beş erkek ve yedi kadın, üçü erkek, üçü erkek, üçü kadın) intrakranial kayıtlar kullanarak yüksek gamma (50-125 Hz), dalgalanma (125-250 Hz) ve hızlı dalgalanma (250-500 Hz) frekans bantlarını kapsayan yüksek frekanslı salınımları araştırıyoruz. Zihin Zayıflığına yararlı Yaş 21-63 yıl) bellek kodlaması ve duygusal olarak yüklenmiş bir dizi görüntünün geri çağrılması sırasında.


Görüntülerin sunumu, görsel işlem akışıyla tutarlı bir sırayla birincil görsel, limbik ve yüksek dereceli kortikal bölgelerdeki üç çalışma bandında yüksek frekanslı salınımlara yol açtı. Bu indüklenmiş salınımlar, amigdala, hipokampus ve spesifik neokortikal alanlarda lokalize olan bireysel elektrotlarda tespit edildi ve görüntü sunumundan karakteristik frekans, süre ve latansın ayrı salınımlarını ortaya koydu. Zihin Zayıflığına yararlı Bellek kodlaması ve geri çağırma, incelenen yapılardaki uyarılan yüksek gama, dalgalanma ve hızlı dalgalanma algılamalarını önemli derecede modüle etti ve kodlama sırasında birincil duyu bölgelerinde daha büyüktü (Wilcoxon sıra toplamı testi, P = 0). 002) ve hatırlanan görüntülerin geri çağrılması (Wilcoxon sıra toplam testi, P = 0.001) sırasında üst düzey kortikal dernek alanlarında. Ayrıca, indüklenen yüksek gama, dalgalanma ve hızlı dalgalanma tepkileri kodlanmış ve duygusal yüklü görüntüleri ayırt etti. Özetlersek, sonuçlarımız, geniş frekans aralıklarını kapsayan yüksek frekanslı salınımların bellek işleme ile ilişkili olduğunu ve dağınık kortikal ve limbik beyin bölgeleri boyunca üretildiğini göstermektedir. Zihin Zayıflığına yararlı Bu bulgular, insan kognisyonunda hızlı ağ senkronizasyonu için önemli bir rolü destekler ve hafıza işlemi sırasında normal fizyolojik beyin aktivitelerine ilişkin anlayışımızı genişletir. Dalgalanma ve hızlı dalgalanma tepkileri, kodlanmış ve duygusal yüklü görüntüleri ayırt etti. Özetlersek, sonuçlarımız, geniş frekans aralıklarını kapsayan yüksek frekanslı salınımların bellek işleme ile ilişkili olduğunu ve dağınık kortikal ve limbik beyin bölgeleri boyunca üretildiğini göstermektedir. Zihin Zayıflığına yararlı Fibromyalji (FM), etiyolojisi bilinmeyen, kronik yaygın ağrı, sertlik ve uyku bozuklukları ile karakterize bir hastalıktır.

Buna ek olarak, hastalar sık sık hafıza ve dikkat eksikliğinden yakınırlar. Biriken kanıtlar, FM’nin MSS işlev bozukluğu ve değişmiş bir beyin morfolojisi ile ilişkili olduğunu düşündürür. Bununla birlikte, az sayıda çalışma, FM’li hastalarda nöropsikolojik sorunları spesifik olarak araştırmıştır, FM hastalarında görülen nöropsikolojik açıkların, frontal, temporal veya singulat kortekste spesifik olarak yerel beyin morfolojisindeki değişikliklerle ilişkili olup olmayacağını belirlemeye çalıştık. Zihin Zayıflığına yararlı Yirmi FM hastaya nöropsikolojik açıdan potansiyel noksanlık, Yaş ve eğitimle eşleştirilmiş kontrol gruplarından elde edilen normatif verilerle karşılaştırıldığında, çalışma hafızasında ve sözlü olmayan uzun süreli hafızada (serbest çağırma koşulu ile sınırlıdır) anlamlı derecede azalma gösterdi. Zihin Zayıflığına yararlı Voksel tabanlı morfometri (VBM), test sonuçları ile yerel beyin morfolojisi arasındaki potansiyel korelasyonları değerlendirmek için kullanıldı. Zihin Zayıflığına yararlı Sözel olmayan çalışma belleğindeki performans, sol dorsolateral prefrontal kortekste gri cevher değerleri ile pozitif korelasyon gösterirken, sözel çalışma belleğindeki (hane tersi) performans, ek motor kortekste gri cevher değerleri ile pozitif yönde ilişkiliydi.

Diğer taraftan, ağrı skorları medial frontal girusta gri cevher değerleri ile negatif korelasyon göstermekteydi. Zihin Zayıflığına yararlı Beyaz madde analizleri, medial frontal ve prefrontal korteksteki ve anterior singulat kortekste sözel çalışma belleği ve ağrı skorları için karşılaştırılabilir korelasyonlar ortaya koymuştur. Zihin Zayıflığına yararlı Verilerimiz, kronik ağrıya ek olarak, FM hastalarının frontal lob ve anterior singulat girus’daki lokal beyin morfolojisi ile ilişkili olan, ağrı-biliş etkileşiminin yapısal korelasyonlarını belirtmek üzere yorumlanabilen nörokognitif açıklardan muzdarip olduğunu göstermektedir. Zihin Zayıflığına yararlı Bu bulgular, insan kognisyonunda hızlı ağ senkronizasyonu için önemli bir rolü destekler ve hafıza işlemi sırasında normal fizyolojik beyin aktivitelerine ilişkin anlayışımızı genişletir. Dalgalanma ve hızlı dalgalanma tepkileri, kodlanmış ve duygusal yüklü görüntüleri ayırt etti. Özetlersek, sonuçlarımız, geniş frekans aralıklarını kapsayan yüksek frekanslı salınımların bellek işleme ile ilişkili olduğunu ve dağınık kortikal ve limbik beyin bölgeleri boyunca üretildiğini göstermektedir. Zihin Zayıflığına yararlı Bu bulgular, insan kognisyonunda hızlı ağ senkronizasyonu için önemli bir rolü destekler ve hafıza işlemi sırasında normal fizyolojik beyin aktivitelerine ilişkin anlayışımızı genişletir. FM hastalarının klinik ağrı deneyimi, McGill Ağrı Anketinin (Melzack, 1975 ) onaylanmış bir Alman uyarlaması olan ağrı deneyimi ölçeği (Schmerzempfindungsskala, SES) kullanılarak değerlendirildi . SES, verilen bir tanımlayıcının deneyimine ne dereceye kadar uyduğuna göre dört puanlık bir ölçekte hastalar tarafından puanlanan 24 madde (14 duygusal ve 10 duyu) içerir: ‘uygulanamaz’ (1), ‘biraz’ (2 ), ‘Iyi’ (3) veya ‘tam olarak’ (4). FM hastalarında ortalama ağrı süresi 173 ay (SD = 86.5) idi. Zihin Zayıflığına Depresif belirtiler Beck Depresyon Envanteri (BDE), bilişsel, davranışsal, duygusal ve somatik alanlar dahil olmak üzere depresif semptomların şiddetini değerlendirmek için kullanılan 21 maddedir. Her bir madde semptomun ciddiyet derecesini gösteren dört cümleyi içerir. BDE skoru 0 ila 63 arasındaki tüm kalemlerin ve aralıkların toplamıdır. 10-19, 20-25 ve> 25 puanları sırasıyla hafif, orta ve şiddetli depresif belirtileri gösterir (Beck ve Steer, 1984 ).

Zihin Zayıflığına Nöropsikolojik değerlendirme Sözlü ve sözsüz olmayan biliş, genel bilgi, kavrama, benzerlikler, blok tasarım matrisleri, basamak simgesi testi ve resim tamamlamayı değerlendiren alt testlerle gözden geçirilmiş Wechsler Yetişkin Zekâsı Ölçeğinin (Tewes, 1994 ) Alman versiyonunun kısa bir formu kullanılarak ölçüldü. Sözel uzun süreli bellek, California Sözel Öğrenme Testi (CVLT) ile ölçülmüştür; Sözel olmayan uzun süreli bellek Rey Görsel Tasarım Öğrenme Testi (RVDLT) ile ölçülmüştür. Sözel çalışma belleği Corsi blok aralığı ile geriye doğru ve sözlü olmayan çalışma belleği ile ölçülmüştür. İz Yapma Testleri (Kısım A ve B; TMT A ve B) kompleks kavramsal izleme, planlama ve esneklik ölçütü sağlar. Tüm testler Lezak tarafından tanımlanmış ve karakterize edilmiştir (Lezak, 1995 ). Klinik değerlendirme için, Ham skorlar ilgili test yazarının sağladığı popülasyona dayalı, normatif verileri (ortalamalar ve standart sapmalar) kullanarak yaş, cinsiyet ve eğitim için ayarlanan z skorlarına dönüştürülmüştür. Testlerin ve test yazarlarının tam listesi için ek verilere bakınız ( Ek Veri ). -1 ve 1 arasındaki bir z- skoru, bir şahsın performansının normal (sağlıklı), yaş ve eğitim eşleştirmeli kontrollerin ortalama performansının (normal aralıktaki) 1 SD’nin altında olduğunu gösterir. Her bir test için , bireysel z- skorlarından grup performansını gösteren ortalama bir z- skoru hesaplanmıştır ( Şekil 1 ). Bir z skoru <1, bozulan bir performans göstermek için kesme değeri olarak seçildi. Bu nörolojik ince bilişsel kusur incelenmiştir çeşitli çalışma uygun olarak yapıldı (Ziemus ve ark. , 2007 ; Heo ve ark. , 2008 ) ve psikiyatrik hastalıklar (Schmidtke ve Hermeneit, 2008 ). Klinik perspektiften bakıldığında, normatif verilerle karşılaştırma, bireysel hastaların büyük, standartlaştırılmış, yaş ve eğitim eşleştirmeli kontrol grubuyla karşılaştırılmasını sağlama avantajına sahiptir.


Buna ek olarak, düzeltilmiş veriler depresyonun BDE ve z- skorları arasındaki korelasyon ile etkileri açısından analiz edildi . Çalışma belleği ve uzun süreli bellek skorları, çalışma belleği ile uzun süreli bellek arasındaki öznel-içi farklılıkları kontrol etmek için ortalamanın farklılıkları için eşleştirilmiş t- testi kullanılarak karşılaştırıldı. Bu yöntem, seçilmiş bir klinik hasta grubunda nöropsikolojik önlemlerin değerlendirilmesi için oldukça uygundur ve daha önce enstitümüzde yapılan çalışmalara uygulanmıştır (Ziemus ve ark. , 2007 ). İncir. 1 Bilişsel puanlar. Geriye doğru sayı aralığı (sözlü çalışma belleği); Corsi blok aralığı (sözel olmayan çalışma belleği); CVLT (sözlü uzun süreli bellek); RVDLT (sözel olmayan uzun süreli bellek); TMT A, TMT B (dikkat); Gözden geçirilmiş Wechsler Yetişkin Zekâsı Ölçeği’nden tam ölçekli IQ. Bilişsel puanlar. Geriye doğru sayı aralığı (sözlü çalışma belleği); Corsi blok aralığı (sözel olmayan çalışma belleği); CVLT (sözlü uzun süreli bellek); RVDLT (sözel olmayan uzun süreli bellek); TMT A, TMT B (dikkat); Gözden geçirilmiş Wechsler Yetişkin Zekâsı Ölçeği’nden tam ölçekli IQ. MR görüntüleme ve analiz Veri toplama Manyetik rezonans görüntüleme 1.5 t’de çalışan bir Siemens Sonata sistemi üzerinde gerçekleştirildi. Her bir özne için, 1 x 1 x 1.08 bir tanımlı voksel boyutu olan 176 sagital dilim üreten bir T 1 ağırlıklı gradyan eko MP-RAGE dizisi (TR 1880 ms, TE 3.93 ms, çevirme açısı 15 °, matris boyutu 256 × 192) yankılandı mm. Bireysel MR görüntülerinin muayenesinde brüt morfolojik anormallikler görülmedi. Zihin Zayıflığına yararlı VBM, ortak bir stereotaktik alana dönüştürülen yüksek çözünürlüklü yapısal 3D-MR görüntülerine dayanır. Gruplar arasındaki önemli bölgesel farklılıkları ve / veya bir veya daha fazla gruptaki bağımsız değişkenler ile gri / beyaz madde değerleri arasındaki korelasyonları Gauss rastgele alanları bağlamında vaksel-bazlı istatistikler uygulayarak tanımlamak için tasarlanmıştır (Ashburner ve Friston, 2000 ).

Zihin Zayıflığına yararlı VBM çapraz valide edilmiş çalışmalar ile bir dizi bölge ilgilenilen (ROI) ölçümleri ve fonksiyonel verilerle (Mayıs ve diğ. , 1999 ; Gitelman ve ark.2001). Veri ön işleme ve analizi, Matlab, 7 Ocak (Mathworks, Sherborn, MA, ABD) altında çalışan SPM2 (Wellcome Department of Cognitive Neurology, Londra, İngiltere) kullanılarak gerçekleştirildi. Zihin Zayıflığına yararlı Verilerin ön işleme tabi tutulması, mekânsal normalizasyon, bölütleme ve Gauss çekirdeğiyle mekansal pürüzsüzleştirme ile ilgilidir. Zihin Zayıflığına yararlı Optimal bölütlemeyi kolaylaştırmak için optimize edilmiş bir protokol kullanarak non-beyin voksellerini (kafatası, sinüs) çıkarırken normalleştirme parametrelerini tahmin ettik Çıkarılan gri cevher resmini özelleştirilmiş gri cevher şablonuna normalleştirirken tahmin edilen optimize edilmiş parametreler orijinal bütün beyin görüntülerine yeniden uygulanmıştır. Zihin Zayıflığına yararlı Görüntüler daha sonra Montreal Nörolojik Enstitü (MNI; www.loni.ucla.edu/ICBM/ICBM_Databases) tarafından tanımlanan stereotaktik boşluk ile hizalanmıştır. Html ) ve daha sonra sinyal yoğunluğundaki düzensizlikler düzeltildi ve modifiye bir karışım modeli kümesi analizi kullanılarak gri cevher, beyaz cevher, beyin-omurilik sıvısı ve arka plana bölündü. Zihin Zayıflığına yararlı Daha sonra, tüm gri cevher görüntüleri, yarı genişlikte 10 mm tam genişlikte bir izotropik Gauss çekirdeği ve tüm beyaz cevher görüntüleri, yarı genişlikte 16 mm tam genişlikte bir Gauss çekirdeği ile konvolyonlanarak düzeltildi. Zihin Zayıflığına yararlı SPM analizi, Gauss rasgele alanlarının teorisini kullanarak genel doğrusal modelin bir uygulamasıdır. Gri / beyaz madde değerleri ile davranışsal veriler arasında önemli bir korelasyon gösteren beyin bölgelerini tanımlamak için regresyon analizi yaptık. Sözlü ve sözsüz çalışma belleği verileri için bir çoklu regresyon analizi yapılmıştır (sözlü: geriye doğru basamak aralığı; sözsüz: Corsi blok aralığı);

Zihin Zayıflığına yararlı Uzun süreli bellek verileri (sözel: CVLT; sözsüz; RVDLT) için ikinci bir çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Zihin Zayıflığına yararlı İstatistiksel analiz, SPM2’deki ‘sadece eş değişkenli’ modeli kullandı. Bilişsel puanlar, yaşla birlikte bağımsız kovaryatlar (prediktörler) olarak girilmiş ve küresel hacim rahatsızlık değişkenleri olarak girilmiştir. Ağrı deneyimi, bilişsel performans ve yerel beyin morfolojisi arasındaki muhtemel korelasyonların aydınlatılması için, Zihin Zayıflığına yararlı Çalışma belleği skorları ve ağrı skorları (SES toplamı, SES-A ve SES-B) dahil olmak üzere ikinci aşamada çoklu regresyon analizleri yaptık. Gri ve beyaz madde arasındaki sınır çevresinde olası kenar etkilerinden kaçınmak ve sadece nispeten homojen vokselleri eklemek için, tüm vokselleri <0.1 (en fazla 1 değerinde) madde değeri ile hariç tuttuk. Zihin Zayıflığına yararlı Benzer şekilde, yaşı rahatsız edici bir değişken olarak içeren beyaz cevher analizleri yaptık. Zihin Zayıflığına yararlı Korelasyon analizi, bir tahmini ve bir sonuç değişkeni arasındaki ilişkiyi tanımlayan uygun bir regresyon eğrisinin (en küçük kareler çözümü kullanılarak) sıfır olduğunu gösteren sıfır hipotezini test eder. Olumlu bir korelasyon, gri madde değerlerinin yüksek puanlara sahip katılımcılarda en yüksek olduğu anlamına gelirken, negatif korelasyon puanı düşük olan katılımcılarda gri cevher değerlerinin en yüksek olduğu anlamına gelir. Zihin Zayıflığına yararlı İlk adımda P <0.001 eşik değeri kullandık (çoklu karşılaştırmalar için düzeltilmemiş). Sonuçlar ya küme seviyesinde ( P <0.05 düzeltildi) ya da tepe seviyede anlamlı olarak bildirildi (çoklu karşılaştırmalar için düzeltilmiş P <0.05, aile bazında hata). Zirve seviyesi analizi için, Zihin Zayıflığına yararlı Bizim önsel (frontal korteksin fonksiyon bozukluğu gösteren) daha önceden gerçekleştirilen beyin görüntüleme çalışmaları ve davranışsal verilere göre hipotezler ROI performansı ikinci bir aşama olarak ön beyin alanları (her frontal lob) analizleri izin vermiştir.

Zihin Zayıflığına yararlı Çoklu karşılaştırmalar için düzeltildikten sonra sadece anlamlı sonuçlar rapor edilecektir. Zihin Zayıflığına yararlı Nöropsikolojik değerlendirme Normatif veriyle karşılaştırma Zihin Zayıflığına yararlı FM hastalar normatif verilere kıyasla testlerin çoğunda bilişsel performansın azalmasına yönelik eğilimi gösterdiyse de, sadece sözsüz çalışma belleğinden (blok aralığı, ortalama z- skor = -1.27) ve sözel olmayan uzun süreli hafızadan elde edilen sonuçlar Serbest geri çağırma koşulu (ortalama z- skor = -1.81) önemli ölçüde azalmıştır. Zihin Zayıflığına yararlı Sözel olmayan uzun vadeli tanıma (ortalama z- skoru = -0.23) normal aralıkta olup, normal bilgi saklama kapasitesine sahipti, ancak geri çağırma işlemi de bozulmuştu. Zihin Zayıflığına yararlı Sözel uzun süreli hafıza serbest çağırma (ortalama z -skor = -0.26) ve tanıma (ortalama z -skoru = -0.78), sözel çalışma belleği (hane sayısı geriye doğru, ortalama z – skor = -0.88) normal aralıkta idi Zihin Zayıflığına yararlı (TMT B, ortalama z- skoru = -0.59) ve tam ölçekli IQ (ortalama z- skoru = -0.97) gibi normatif verilerle karşılaştırma yapıldı . Veriler ve sonuçlar Tablo 1 ve Şekil 2’de özetlenmiştir. Bunun yanında büyüme ve gelişmeye yardımcı, hastalıklara karşı koruyucu görev görür. Demir eksikliği görülen çocuklarda öğrenme güçlükleri oluşur, okul başarısı ve öğrenme kabiliyetinde düşüşler göze çarpar. insan ve toplum sağlığında Yumurtanın bir diğer güzel ve özel özelliği ise içinde C vitamini olmadığı halde C vitaminin emilimini arttırmasıdır. C vitaminin zengin olduğu besinlerle tüketildiğinde C vitamininden sağlanan verimi arttırır.

C vitaminin yapısında bulunan demir emilimini arttırır. insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta daki çinko ise büyüme, gelişme ve bağışıklık sistemi için önemli bir içeriktir. Vitamin ve mineral açısından zengin oluşuna karşın yağ açısından fakirdir. İçerisinde çok az miktarda yağ bulunur. insan ve toplum sağlığında Yumurtada bulunan yağ miktarı 4.5 gram ve bu yağın 1.5 gramı doymuş yağ asitleridir. Kalan kısım doymamış yağ asitlerinden oluşur. “Kolesterol” kelimesini duyduğumuzda genellikle aklımıza “ilaç, kalp krizi, damar tıkanıklığı” gibi olumsuzluklar gelir. Ancak gerçekte kolesterol vücut sisteminin önemli bir parçasıdır ve her bir hücre için önemli bir rol oynamaktadır. Kortizon, testosteron, östrojen gibi hormonların üretiminde kullanılan kolesterol olmasaydı bizde olmazdık. Bu konuda avantajlıyız çünkü karaciğerimiz vücudun ihtiyaç duyduğu kolesterolü üretebiliyor. Yani gıdalarla almasak bile sistemimizde her zaman yeterli miktarda kolesterol bulunuyor. Kolesterol bakımından zengin gıdalar tüketildiğinde ise karaciğerimiz daha az kolesterol üreterek toplam kolesterol miktarını dengeliyor. Son yıllarda yapılan araştırmalarda, uzun bir süredir yüksek kolesterol ile birlikte anılan insan ve toplum sağlığında Yumurtanın aslında kötü kolesterolün yükselmesinde o kadar da etkili olmadığı yönünde sonuçlar elde ediliyor.Bu araştırmaların ortak sonucu insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta nın her insanda aynı etkiyi yaratmadığı ve her gün insan ve toplum sağlığında Yumurta yiyenlerin %70’inin toplam ve LDL kolesterol seviyesinde herhangi bir değişim gözlemlenmediği yönünde. Geri kalan %30’da ise toplam kolesterolde artış görülmüş. Zihin Zayıflığına yararlı çalışmalarda Serebellum sözlü çalışma belleği görüntüleme çalışmalarında çoğunlukla aktiftir ve artikülasyon provasında varsayımsal bir rol ile tutarlıdır. Serebellar hasar hastaları nadiren çalışma belleğinin standart nöropsikolojik testlerinde hafif bir bozulma sergilerken, bu testler bu süreçleri ayrıntılı olarak keşfetmek için teşhis değildir. Mevcut çalışma serebellum hasarının, bir dizi sözel çalışma belleği görevinde bozulma ile ilişkili olup olmadığını ve eğer öyleyse, hangi koşullar altında olduğunu belirlemek için tasarlanmıştır.

Zihin Zayıflığına Dahası, bu bozuklukların bozulmuş prova mekanizmalarıyla ilişkili olduğu hipotezini değerlendirdik. Serebellum hasar gören hastalar ( n = 15) sözel çalışma belleğinde seçici bir eksiklik sergiledi: mekân ileri ve geri yayılımları normal, Zihin Zayıflığına Ancak ileri ve geri sözlü açıklıklar kontrollerden daha düşüktü. Farklılıklar önemli olmakla birlikte, özellikle perisilviyen beyin hasarına sahip klasik “kısa süreli hafıza” hastalarında gözlemlenen çarpıcı indirimlerle karşılaştırıldığında, basamak açıklıkları nispeten korunmuştur. Hastalar, sözlü bir versiyon üzerinde, uzun bir gecikme ile çalışan bir hafıza görevinin mekânsal versiyonuna kıyasla daha fazla bozulma eğilimi gösterdi ve bu bozukluk genel semptom ve diskartri şiddeti ile korelasyona girdi. Zihin Zayıflığına yararlı sonuçlar, serebellumun provaya katkısı ile tutarlıdır ve hatırlama öncesi bir gecikmenin eklenmesinin, serebellar hasarı olan bireylerde özellikle zararlı olduğunu önermektedir. Bununla birlikte prova belirteçlerini, yani kelime uzunluğu ve artikülasyon bastırma etkileri derhal geri çağırma görevinde incelediğimizde, Hastaların prova stratejilerinin nitel yönlerinin etkilenmediğini bulduk. Zihin Zayıflığına yararlı Serebellumun ilk fonolojik kodlama sırasında ve / veya esrarengiz aritmetik provayı temel alarak yerine bellek izlerini güçlendirerek sözel çalışma belleğine katkıda bulunabileceğini önermekteyiz. Zihin Zayıflığına yararlı her iki sol ventral prefrontal korteks lezyonlu hastalar ve serebellum konuşmaları üzerinde zayıf eklem kontrolü sergilemektedir (bir inceleme için bkz. Ravizza, 2001 ). Her iki bölgeye ait lezyonlar artiküllü bozukluklarla sonuçlanabilse de nöropsikolojik çalışmalar, genel olarak, sözel çalışma belleği görevlerinde sol prefrontal korteksin rolünü doğrulamıştır, ancak serebellar tutulum konusunda güçlü bir kanıt sağlamamıştır. Zihin Zayıflığına yararlı Prefrontal bir hastanın vaka incelemesinde Vallar ve ark . (1997) sözlü çalışma belleğinde belirgin bir bozulma olduğunu ve mekansal çalışma belleğinde bozulma olmadığını bildirmiştir.

Bu hastada sol ön insula, premotor korteks ve internal kapsülde Broca bölgesi lezyonu vardı. Zihin Zayıflığına Sol prefrontal bölgelerin artikül provasyo- nuna dahil olduğu varsayımıyla tutarlı olan TO, hatırlamadan önce bir gecikme olduğu zaman daha kötü davrandı. Zihin Zayıflığına yararlı bozuk prova sürecinin iki teşhisini sergiledi: sözcük boyu azaltıldı ve gecikme döneminde prova yapılması engellendiğinde (örn. Artikülasyon bastırması) performansı etkilenmedi. Zihin Zayıflığına yararlı buna karşın, varsayımsal bir fonolojik depolama endeksi, fonolojik benzerlik etkisi bu hasta için azaltılmamıştır . Bu bulgular, Broca afazileri üzerine daha geniş bir çalışmada tekrar edildi. Zihin Zayıflığına yararlı ayrıca sol prefrontal lezyonlu hastaların aksine, serebellar lezyonlu hastalar, ana olarak, sözel çalışma belleğinde bozukluklar göstermemiştir. Birçok çalışmada, serebellar hastalar için normal sözel açıklıklar bildirilmiştir, diğer çalışmalar ise standart basamaklı görevlerde hafif bozukluklar bildirmiştir). Diğer çalışma belleği görevlerinde, serebellar hastalar , yanlış alarm oranı daha yüksek olmasına rağmen, sözlü 2 geri görevde eşdeğer “kaçırma” oranları belirledi ( Appollonio ve ark ., 1993 ) ve tepki süresinde normal artışlar sergilemiştir Silveri ve ark . (1998) sağ hemisfer serebellar tümör rezeke edilen bir hastanın ayrıntılı bir vaka incelemesini sağlamıştır. Ameliyattan 2 hafta sonra hastada sözel aralık azalmış, ancak uzamsal aralık azalmamıştır. Frontal hastalara benzer şekilde, sesli sunumla normal bir fonolojik benzerlik etkisi gösterdi. Frontal hastaların aksine, serebellar hasta eklemsel bastırma etkisi sergiledi (gecikme aralığı boyunca dikkat dağıtıcı bir görev gerçekleştirmek için gerekli olduğunda performans düşürülmüştür). Hem hasta hem de kontrol katılımcılarının bir sözcük uzunluğu etkisi göstermemesi üzerine, sözcük uzunluğunun değerlendirilmesi belirsiz olmuştur. Hastanın hem sözel hem de mekansal görevler üzerindeki performansı ameliyattan 5 ay sonra normal aralıkta olmuştur.

Sözel çalışma belleğine serebellar katkıların belirtilmesi Broca bölgesi ve serebellum, sözel çalışma belleği ile ilgili beyin görüntüleme çalışmalarında sürekli olarak aktif olsa da, serebellumun lezyonu olan hastalar, Broca bölgesi (ve genellikle korteks çevresini) kapsayan lezyonları olan hastalardan daha fazla sözel sürme testlerinden etkilenir. Bu, sözlü çalışma belleği görüntüleme çalışmalarındaki serebellar etkinliğin, provada rol gibi gerçekten de iş belleğine önemli bir katkıyı oluşturup oluşturmadığı sorusunu gündeme getirmektedir. Serebellar katkı, belki de sürekli dikkatdeki rolü yansıtan daha genel olabilir ( Gottwald ve diğerleri , 2003 ), dikkat değiştirme ( Courchesne and Allen, 1997 ) veya yanıt hazırlama ( Ivry ve Fiez, 2000 ). Aslında, Aşağıdaki rapor, serebellar lezyonların çalışma belleği testlerine etkilerini sistematik bir şekilde değerlendirmektedir. Tek taraflı lezyonları olan hastalara odaklandık çünkü atrofiye bağlı bilateral hasarın beyin sapı fonksiyonunu etkileyebileceği savunulmaktadır . İlk üç deney, serebellar lezyonlu geniş bir hasta grubunun çalışma belleği açıklarını belgelemek üzere tasarlandı ve ayrıca, bozukluğun sözel bilgilere göre seçici olduğunu gösterdi. İkinci deneyde, bu ayrışmanın, bir span eşleştirme prosedürü kullanarak çıktı gereksinimlerine bağlı olup olmadığı incelendi. Son deneyde, prova hipotezini, hastaların performansının, kelime uzunluğu ve artiküler bastırma manipülasyonlarından nasıl etkilendiğini inceleyerek test ettik.

Zihin Zayıflığına yararlı Serebellar lezyonların çalışma belleğine etkisini değerlendirmek için, tek taraflı serebellar lezyonlu hastalar basamak ve uzamsal görevlerde test edildi. Birincisinde seçici bir bozulma, serebellumun beyin görüntüleme literatüründe ortaya çıkmış sözlü çalışma belleğindeki varsayımsal rolü ile tutarlı olacaktır. Bununla birlikte, sözel ve uzamsal alanlar azalırsa, yürütme düzeyinde bir sorun söz konusudur. Ayrıca düzenli olarak insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta yiyenlerin HDL yani “iyi kolesterol” seviyelerinde artış gözlemlenmiş. Sonuç olarak insan ve toplum sağlığında Yumurta iyi kolesterolü yükseltirken insan ve toplum sağlığında Yumurta yiyenlerin %70’inde kötü kolesterol ve toplam kolesterol yükselmiyor. Burada önemli olan nokta kolesterol ilacı kullanıyorsanız geri kalan %30’un içinde olabileceğiniz ihtimalini göz ardı etmeyerek insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta tüketmeye başlamadan önce doktorunuza danışmanız. Yağ deyince akla gelen kolesterol açısından insan ve toplum sağlığında Yumurtayı incelemek gerekirse, beyazında kolesterol ve yağ olmadığı görülür. Fakat buna karşın sarısında 213 miligram kolesterol bulunur. Besinlerdeki kolesterol oranının kandaki kolesterolü arttırdığı düşüncesi ile insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta dan uzak durulmuştur. İnsanlar bu nedenle insan ve toplum sağlığında Yumurta tüketimini azaltmıştır. insan ve toplum sağlığında Yumurta sağlık için gereklidir; fakat insan ve toplum sağlığında Yumurta satın alırken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır.

Satın aldığınız insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Temporal lob epilepsili hastaların bir alt kümesiyle yapılan bazı deneyler, standart geri çağırma gecikmelerinde (örneğin dakika ila saat) normal gecikme gecikmelerinde (örneğin, günler veya haftalar) bozulan performans göstermiş ve bu da değişen uzun vadeli konsolidasyon mekanizmalarına işaret etmektedir. Zihin Zayıflığına yararlı Bu mekanizmalar, temporal lob epilepsili erişkin başlangıçlı, farmakoza duyarlı beş hastada, standart bellek değerlemesinde normal performansa rağmen şiddetli epizodik bellek şikayetleri bulunan bir grupta incelenmiştir. Birinci deneyde, otobiyografik hafıza kaybının büyüklüğü, sözlü ve görsel ipuçlarına dayalı retrograd kişisel hafıza görevleri Zihin Zayıflığına yararlı kullanılarak değerlendirildi. Zihin Zayıflığına yararlı Her iki koşulda da sonuçlar, kişisel hafıza bozukluğunun olağandışı bir U-şekli örneğini gösterdi; ancak, hastaların çoğunun yaşamını kapsıyor, Çocukluktaki dönemler, yetişkinlik dönemi ve birkaç haftadır. Bu profil, kişisel bölümlerin uzun vadeli bir konsolidasyon bozukluğunun düşünüldüğünde, kısa vadede gecikmelere göre yeterince birleştirildi, ancak bundan sonra aşamalı olarak unutuldu. Zihin Zayıflığına yararlı Bu nedenle, sonraki bir deneyde, hastalar bağlamsal olarak bağlı deneyimlerin (epizodik hafıza) ve bağlam-özgür bilgi (semantik bilgi ve tek-kalemler) kısa ve uzun vadeli konsolidasyonunu araştırmak için özel olarak tasarlanmış bir protokole gönderilmiştir. Kısa vadede (1 saat) içeriğe dayalı ve bağlamsal olarak bağlı bellek görevlerindeki performans bozulmamıştı.Zihin Zayıflığına yararlı Bununla birlikte, 6 haftalık bir gecikmeden sonra içeriğe bağlı olmayan bellek performansı korunurken içeriğe bağlı bellek performansı bozulmuştur. Bu etki, görev zorluğundan ve alım yönteminden (hatırlama ve tanıma) bağımsızydı. Beyin görüntüleme çalışmaları medial temporal lob yapılarında hafif metabolik değişikliklerin varlığını ortaya koymuştur. Zihin Zayıflığına yararlı Birlikte ele alındığında, bu sonuçlar, bildirimsel bellek içinde farklı konsolidasyon sistemlerinin varlığını göstermektedir.

Zihin Zayıflığına yararlı Hafif medial temporal lob disfonksiyonunun episodik hatıraların inşasını ve stabilizasyonunu engelleyebileceğini, ancak uzun vadeli semantik ve tek maddeli anı izlerini bozmamasını öneriyorlar. Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta ların marketlerde buzdolabında saklanmış olmasına dikkat ediniz. Çatlak ve kırık insan ve toplum sağlığında Yumurtaları satın almayınız. insan ve toplum sağlığında Yumurtaları buzdolabında saklayınız. Kalitesini kaybetmemesi için birkaç hafta içinde tüketiniz. insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta bayatladıkça su ve karbondioksit kaybeder ve ağırlığı azalır. Bu bilgi bayat ve taze insan ve toplum sağlığında Yumurtayı ayırt etmek için kullanılabilir. insan ve toplum sağlığında Yumurta, sucukla birlikte nefis bir kahvaltının vazgeçilmezi ve hamur işlerinin olmazsa olmazıdır. Bilhassa büyüme çağındakilere çok faydalı olması da insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta yı çok değerli bir gıda yapan bir başka sebep. Böyle iken insan ve toplum sağlığında Yumurtanın faydaları nelerdir, sorusunun akıllara gelmesi çok normal. insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta hakkında merak edilenleri bir nebze olsun cevaplayabilmek için biz de bu yazımızda insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta nın faydaları mevzusuna değindik. Bunun için ilk olarak ortalama 63 gram ağırlığındaki insan ve toplum sağlığında büyük boy bir tavuk insan ve toplum sağlığında Yumurtasının besin değerine göz attık. insan ve toplum sağlığında Yumurtanın Besin Değeri Ağırlıkça yarısı sudan oluşan bir insan ve toplum sağlığında Yumurtada 90 kalori vardır ve bunun dörtte üçü insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta sarısında bulunur.

insan ve toplum sağlığında Yumurta sarısı, hem doymuş hem de doymamış yağ asitlerinden oluşan toplam 6 gram yağ içerir. insan ve toplum sağlığında Yumurtada şeker ve karbonhidrat hiç yoktur. insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta yı değerli bir gıda maddesi yapan şey ise herşeyden önce protein içeriğidir Sindirilebilirliği yüksek olan bu besinde, bulunan tüm besin içeriği vücutta kullanılır ve vücut proteinlerine dönüştürülür. insan ve toplum sağlığında Çocukların protein ihtiyacının yarısının hayvansal kaynaklı besinlerden sağlanmasının uygun olduğunu söyleyen uzmanlar, büyüme ve gelişme için çocukların insan ve toplum sağlığında Yumurta tüketiminin gerekliliğini vurgulamaktadırlar. insan ve toplum sağlığında Yumurtanın içinde A, B, D ve E vitaminleri bulunmaktadır. Diğer birtakım vitaminleri de içerir. A vitamini insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta nın sarı kısmında bulunan bir vitamindir. Özellikle gözler için faydalı olan bu vitamin, kemik gelişiminin sağlıklı oluşunu ve diş sağlığı için de gerek duyulan bir vitamindir. Enfeksiyona karşı koruma sağlar, solunum sistemini ve sindirim sistemini güçlendirir. Bağışıklığa katkı sağlar. insan ve toplum sağlığında D vitamini provitamin olarak bulunan bir vitamin olup güneş ışınları ile aktive olan bir yapıya sahiptir. Zihin Zayıflığına kritik bir bölümden sonra sunulan yanıltıcı bilgilere maruz kalma, o bölümle ilgili hafıza raporlarını değiştirebilir veya bozabilir. Burada, travmatik beyin hasarı (TBY) olan hastalarda yanıltıcı bilgilere karşı savunmasızlığı inceliyoruz. Etkili bir geri alma stratejisi başlatma ve ilgisiz veya müdahale eden bilgileri engelleme yeteneği, beyin hasarından sonra hasara duyarlı prefrontal kortekslerin katılımını gerektirir. TBI hastalarının, sıraya alınan bir görev sırasında yanıltıcı bilgilerden kaynaklanan parazit efektlerine daha yatkın olduklarını ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında ‘hatırlama’ ürünü olarak bu bilgiyi kabul etme olasılığının daha yüksek olduğunu bildiriyoruz

Sonuçlar, hastaların, hatırlanmaya girişme fırsatlarını ortadan kaldıran, erişilebilir cevaplarla yakalandığını öne süren bir modelle tutarlıdır. Zihin Zayıflığına İstenen geri çağırma girişim görevi ile diğer yürütme önlemleri arasındaki korelasyonlar “yakalama” nın altında yatan süreçlerin aydınlatılmasına yardımcı oldu. TBI hastalarında, yanıltıcı bir asal tarafından üretilen hatırlanmayı azaltmak, arka planda görev yaparken muhtemel hatırlamanın bozulması ile ilişkilendirildi. Her iki görevdeki zayıf performansın altında yatan ortak bir işlevsel eksiklik, daha önce alakalı ama şu anda ilgisiz bilgiyi engelleme başarısızlığıdır. Zihin Zayıflığına Konunun ipucu-geri çağırma tepkisine ilişkin subjektif raporlar elektrodermal aktivite ile endekslendi. Kontrol konularında, daha büyük cilt iletkenlik tepkileri (SCR), tahmin raporlarının daha sık görülmesi ile ilişkilendirildi; SCR’lerin, seçilen bir yanıtın adaylığına ilişkin belirsizlik için bir belirteç sunduğunu ileri sürdü. Zihin Zayıflığına TBI hastaları bu ilişkiyi göstermedi, Bu da, geri çekilme değerlendirmesinin bozulmasının, yanlış bilgilerin yanlış bir şekilde kabul edildiğinin altını çizecek olabileceğini düşündürmektedir. Zihin Zayıflığına Tartışma, hafızanın seçimi ve değerlendirilmesine aracılık eden prefrontal korteks ve bilişsel süreçlerin rolü üzerine odaklanmaktadır.insan ve toplum sağlığında Yumurta sarısı ise D vitamini bulunduran nadir besinlerden biridir. Güneş ışığından faydalanma ve insan ve toplum sağlığında Yumurta tüketimi ile çocuklarda kemik gelişimine etkili bir katkı sağlanabilir. Kemik bozukluğu engellenir. Vücudumuzu zararlı maddelerden koruyan E vitamini de barındıran insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta , E vitamini açısından da zengindir. E vitamini oksidasyonu sağlayarak zararlı maddelerden korunmayı sağlar.

insan ve toplum sağlığında Yumurta B2 vitamini bakımından zengindir. insan ve toplum sağlığında Yumurta Proteini 63 gram gelen büyük boy bir tavuk insan ve toplum sağlığında Yumurtası ortalama 8 gram protein ihtiva eder. Yetişkin bir insanın her 1 kg’lik vücut ağırlığı için günde 0,8 gram protein alması gereklidir. Yani 80 kg. iseniz günde 64 gram protein gerekir. Büyüme çağındaki çocuklar, hamileler ve emziren anneler için ihtiyaç biraz daha fazladır. insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta , bu ihtiyacı karşılamaya gayet hesaplı bir katkı sağlayabilecek bir gıdadır. insan ve toplum sağlığında Yumurtanın mükemmel bir protein kaynağı olması sadece bol protein içermesinden değil, aynı zamanda içerdiği proteinin iki özelliğinden kaynaklanır. Protein, insan ve toplum sağlığında Yumurtanın en büyük özelliklerinden biri kırmızı ete oranla çok daha ucuz bir “kaliteli” protein kaynağı olması. 1 orta boy insan ve toplum sağlığında Yumurta 5.5 gram protein içeriyor ve bu miktar günlük protein ihtiyacının %11’ini karşılıyor. Illinois Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta özellikle sporcularda kas kitlesinin artması ve enerjinin korunması için tüketilebilecek en faydalı besinlerden biri. Aynı araştırma haftada insan ve toplum sağlığında 6 adet insan ve toplum sağlığında Yumurta yemenin vücudun enerji üretimini belirgin oranda arttırdığını ortaya koyuyor.Birincisi insan ve toplum sağlığında Yumurta proteini tam proteindir. Proteinler, amino asit adı verilen yaklaşık yirmi çeşit yapı taşından oluşur ve bunların bir kısmı diğer amino asitler kullanılarak vücudumuzda üretilebilirken dokuz amino asit vücutta üretilemez ve besinlerden alınması şarttır. Bunlar, esansiyel amino asitlerdir ve bunların hepsini birlikte içeren gıdalara tam protein denir. Bir başka deyişle insan ve toplum sağlığında Yumurtadaki protein vücudunuz bütün ihtiyacını tek başına karşılayabilecek niteliktedir. İkincisi, insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta proteini biyolojik değeri en yüksek doğal proteindir.

Biyolojik değer, belli bir gıdadaki proteinin yüzde kaçının vücutta emilip kullanılabildiğini gösterir ve insan ve toplum sağlığında Yumurta için bu değer yüzde 94’tür. Böylece, uyku sırasında bildirimsel hafıza oluşumunun araştırılması, hatırlatıcı temel süreçleri izole etmemize izin verebilir. Uyku sırasında hafıza oluşumuna en uygun yaklaşım rüya anılarının analizi. Lezyon ve görüntüleme çalışmaları, bildiri niteliğindeki hatıraların kodlanmasının, yani bilinçli olarak erişilebilen olay ve olguların, medial temporal lobun iki alt yapısı olan, rinal korteks ve hipokampustaki operasyonlara bağlı olduğunu göstermiştir. Başarılı hafıza oluşumuna geçici rinal-hipokampal etkileşim eşlik eder. Sonuç olarak, rüyaları ezberleme yeteneği, mediotemporal bağlanabilirlik ile ilişkili olabilir. Bu nedenle, 12 epilepsi hastasına (8 kadın, ortalama yaş 41.1 ± 6.4 yıl) implante edilen rinal ve hipokampal derin elektrotlardan uyku sırasında EEG kaydedildi. Hızlı göz hareketi uykusu (REM) sırasında uyandılar ve hayallerini hatırlatmak istediler. Tutarlılık analizleri ile rinal-hippokampal bağlantı değerlerinin kötü geri çağırma olanlara karşı iyi bir rüya hatırlaması olan hastalar için yaklaşık iki kat daha büyük olduğunu göstermektedir. Bu, rinal-hipokampal bağlanmanın bildirimsel bellek oluşumunu belirlemede anahtar bir faktör olduğunu düşündürmektedir. Bu yüzden insan ve toplum sağlığında Yumurta, protein kalitesi açısından en üst standart kabul edilmektedir. Bir insan ve toplum sağlığında Yumurtada bulunan proteinin yarısından biraz fazlası beyazında geri kalanı da sarısındadır. insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta nında akında hiç yağ bulunmadığı ve nerdeyse tamamen protein ve sudan ibaret olduğu için yağ yakıp kas yapmak isteyen sporcular bazen sadece insan ve toplum sağlığında Yumurta beyazı yemeyi tercih ederler. Öte yandan insan ve toplum sağlığında Yumurta sarısı da başka besin maddeleri açısından çok zengindir. insan ve toplum sağlığında Yumurtada Hangi Vitaminler Var? insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta da çeşitli vitaminler vardır ve bunlar insan ve toplum sağlığında Yumurtanın sarısında bulunur. insan ve toplum sağlığında Yumurtadaki A vitamini miktarı ilk bakışta az gibi bözükmektedir ama insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta daki A vitamini havuç gibi bitkilerdekinden daha faydalı olduğu için bir insan ve toplum sağlığında Yumurta yetişkin bir insanın günde alması gereken A vitamini değerinin onda birini içerir.

Bir insan ve toplum sağlığında Yumurta ayrıca bir ergen veya yetişkinin günlük D vitamini ihtiyacını en az yüzde onunu karşılar. Bilindiği üzere D vitamini büyüme ve kemik sağlığı açısından vazgeçilmez olduğu gibi hastalıklara karşı direnci artırmaktadır. insan ve toplum sağlığında Yumurtada B grubu vitaminlerinden B2, B5, B6, folik asit ve B12 vitamini bulunur. B vitaminleri metabolizmanın düzenlenmesi için gereklidir ve özellikle B12 vitamini sinir sistemi ve kan hücrelerinin üretilmesi gibi hayati görevler yapar. Bir insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta B12 vitamini ihtiyacının üçte birini karşılayarak beslenmenize yeri doldurulmaz bir katkı sağlar. insan ve toplum sağlığında Yumurtada C vitamini ve K vitamini ise yoktur. Selenyum insan vücudunda kullanılan minerallerden birisidir. Çeşitli faydaları olan selenoproteinler ve bazı antioksidanların üretilmesini sağlar. insan ve toplum sağlığında Yumurta selenyum açısından zengindir ve bir insan ve toplum sağlığında Yumurta günlük ihtiyacın üçte birinden fazlasını sağlayabilir. insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta da bunun dışında fosfor, demir, çinko ve az miktarda kalsiyum bulunur. Kolin insan ve toplum sağlığında Yumurta kolin adlı organik maddeyi en çok içeren gıdalardan birisidir. Kolin bedenimizde kendi başına işe yaradığı gibi betain adlı başka bir maddenin de üretilmesini sağlar. Kolin ve ondan sentezlenen betain, vücudumuzun sağlığı açısından çok yönlü etkilere sahiptir. Araştırmalara göre, kolin ve betain; kalp ve dolaşım sistemi sağlığına katkı sağlar, beyni ve algıyı kuvvetlendirir, karaciğer yağlanmasını engeller, böbreklerin düzgün çalışmasını sağlar, kas dokularını korur ve sinir iletilerinin kaslara aktarılmasına yardımcı olur. Lezyon çalışmaları, medial temporal lobu (MTL), olayları ve gerçekleri bilinçli olarak hatırlamamıza olanak tanıyan bildirimsel bellek sistemine sağlam bir şekilde bağlamıştır ( Eichenbaum, 2000 ; Squire ve ark ., 2004 ). Fonksiyonel incelemeler,

MTL aktivasyonlarının ve geçici rinal-hipokampal etkileşimlerin, başarılı beyan edici hafıza oluşumu ile ilişkili olduğunu göstermiştir ( Brewer ve ark ., 1998 ; Wagner ve ark ., 1998 ; Fernandez ve ark ., 1999 ; Fell ve ark ., 2001 , 2003 B ; Otten ve diğerleri , 2001 ). Ancak, Bu işlemler dolaylı olarak bildirimsel hafıza oluşumunu destekleyen daha az kontrol edilebilir faktörler, örneğin dikkat veya semantik işlemlerle maskelenebilir ( Brewer ve diğerleri , 1998 ; Wagner ve diğerleri , 1998 ; Otten ve ark ., 2001 ). Bu tür destek operasyonları muhtemelen uyku sırasında küçük bir rol oynamaktadır ( Hobson ve ark ., 2000 ). Böylece, rüya hatırlama ile değerlendirildiğinde, uyku sırasında bildirimsel hafıza oluşumunun araştırılması, ana anıtsal süreci izole etmemize izin verebilir. Wagner ve diğerleri , 1998 ; Otten ve diğerleri , 2001 ). Bu tür destek operasyonları muhtemelen uyku sırasında küçük bir rol oynamaktadır ( Hobson ve ark ., 2000 ). Böylece, rüya hatırlama ile değerlendirildiğinde, uyku sırasında bildirimsel hafıza oluşumunun araştırılması, ana anıtsal süreci izole etmemize izin verebilir. Wagner ve diğerleri , 1998 ; Otten ve diğerleri , 2001 ). Bu tür destek operasyonları uyku esnasında muhtemelen küçük bir rol oynamaktadır ( Hobson ve ark ., 2000 ). Böylece, rüya hatırlama ile değerlendirildiğinde, uyku sırasında bildirimsel hafıza oluşumunun araştırılması, ana anıtsal süreci izole etmemize izin verebilir.Rüyaları geri çağırma kabiliyeti, konular arasında büyük oranda değişir (örneğin Goodenough, 1991 ). Rüya hatırlama sıklığı ve kalitesi farklı kişilik türleri, uyku alışkanlıkları ve kişilerin hayalleri konusundaki tutumu gibi faktörlerle ilgilidir ( Schredl ve Montasser, 1996 ). Bununla birlikte, 444 katılımcıyla yapılmış kapsamlı bir çalışmada, rüya çağırma sıklığının kişilerarası farklılığının yalnızca% 8.4’ü bu faktörler tarafından açıklanabilir ( Schredl ve ark . 2003 ). Hızlı göz hareketi uykusunda (REM) rüyalarda görsel imgeler ( Snyder, 1970 ; Hobson ve ark ., 2000 ) hakim olsa da, gündüz görme belleği performansı ile rüya çağırma sıklığı arasında anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır.

Rüyanın geri çağrılmasını öngören herhangi bir nörofizyolojik faktör var mı? Bildiri belleği oluşumu, gama aralığında rinal-hipokampal EEG aktivitesinin faz senkronizasyonu ve düşük frekans aralığında artmış bir EEG tutarlılığı eşlik eder ( Fell ve ark ., 2001 ; 2003 b ). Beyin hatırasının, uyku esnasında hayal kırıklığına uğratılması sırasında disfabilitasyona uğraması, uyanıklık halindeyken yapılan deneyimlerden daha hatırlanması zor olduğu ileri sürülmüştür ( Hobson ve ark . 2000 , Hobson ve Pace-Schott, 2002 ). Uyku durumunu uyanık durum ile kıyaslarken, aslında azaltılmış rinal-hipokampal ve intrahipokampal EEG tutarlılığı gözlemlenmiştir, Özellikle gamma aralığında ( Fell v.d. , 2003 a ). Bu nedenle, mediotemporal bağlanabilirliğin değişkenliklerinin, uyku esnasında beyan edici anıları inşa etme becerisindeki bireyler arası farklılıkları hesaba katabileceği hipotezi verildi. Gece boyunca, derinlik ve kafa derisi EEG, elektrokülogram ve elektromiyogram kaydedildi ve çevrimiçi izlendi (Metotlara bakınız ). Hastalar, Rechtschaffen / Kales ölçütleri ( Rechtschaffen ve Kales, 1968 ) kullanılarak pozitif olarak tanımlanan ikinci ve takip eden REM fazlarının başlangıcında uyandı . Uyanışların REM başlangıcına göre gecikme süresi 5 dakika idi. Uyandırıldıktan hemen sonra, hastalara rüya görüp hatırlamadığını ve belirli bir içeriği hatırlayıp hatırlamayacaklarını sordu. Talimatların ve genel sözel becerinin yeterince anlaşılmasını sağlamak için, sadece en az 85 (yani, eşi benzeri olmayan aralıkta olan) kelime dağarcığı olan hastalar dahil edildi. Kayıt öncesi geceden önce hastalara, genel uyku ve rüya görme davranışlarını ele alan kendi kendine üretilmiş bir anket formu verildi. Anket sonuçlarının istatistiksel analizleri, laboratuar gecesinde zayıf rüya hafızasına karşı iyi olan grupların, genel uyku kalitesi, rüya hatırlama sıklığı veya kabus görme sıklığına göre farklı olmadığını göstermiştir (sırasıyla P = 0.84, P = 0.79, P = 0.29, Ki-Kare). Bununla birlikte, iyi (laboratuvar) rüya hafızalı grupta uyku süresi daha kısa sürdü (6.63’e karşı 8.25 saat, P = 0.047).

Uyku EEG’si bir adaptasyon gecesinin ardından kaydedildi. Uyanış ve raporlama yöntemlerini deneyimlemek için ek bir adaptasyon gecesinin düzenlenmesi, hastaların geçmesi gereken klinik planın verdiği kısıtlamalar nedeniyle mümkün değildi. Bu nedenle, REM hayalleri sıklığının tahminlerinin, çoklu gece çalışmalarında mümkün olanlardan daha az doğru olması beklenirdi; burada, denekler, aynı zamanda, önceden rüya içeriğini uyandırmak ve raporlama biçimini deneyimlemektedir. Tüm hastalardan (sekiz kadın, ortalama yaş: 41.1 ± 6.4 yıl) bilgilendirilmiş onam alındı ve yerel kurumsal etik komite çalışmayı onayladı. Elektrot teması yerleştirilmesi, hipokampüsün uzunlamasına eksenine ayarlanan sagital, aksiyel ve koronal planlarda elde edilen MRG’leri inceleyerek belirlendi. Elektrot temasları pozisyonlarını MR’lerden standartlaşmış anatomik çizimlere aktarılarak haritalandı ( Jackson ve Duncan, 1996 ; Van Roost ve ark ., 1998 ). Her bir hastaya bir MTL içinde tek taraflı nöbet kaynağı tanısı kondu (altı hasta-sağ, altı hasta-solda). Tek taraflı nöbet kökenli hastalarda patolojik olmayan MTL’den elde edilen EEG verileri, maymunlarda kaydedilen invaziv EEG’lere kıyasla nitel olarak değişmediği gösterilmiştir ( Paller ve ark . 1992 ). Her bir hastaya bir MTL içinde tek taraflı nöbet kaynağı tanısı kondu (altı hasta-sağ, altı hasta-solda). Tek taraflı nöbet kökenli hastalarda patolojik olmayan MTL’den elde edilen EEG verileri, maymunlarda kaydedilen invaziv EEG’lere kıyasla nitel olarak değişmediği gösterilmiştir ( Paller ve ark . 1992 ). Her bir hastaya bir MTL içinde tek taraflı nöbet kaynağı tanısı kondu (altı hasta-sağ, altı hasta-solda). Tek taraflı nöbet kökenli hastalarda patolojik olmayan MTL’den elde edilen EEG verileri, maymunlarda kaydedilen invaziv EEG’lere kıyasla nitel olarak değişmediği gösterilmiştir ( Paller ve ark . 1992 ). Derin elektroensefalogramlar, bağlantılı mastoidlere, bant geçirgenli filtrelenmiş [0,01 Hz (6 dB / oktav) ila 70 Hz (12 dB / oktav)] referans alınarak 200 Hz örnekleme hızı ile kaydedildi. Derin EEG, C3, C4 ve O1 pozisyonlarından (10-20 sistem) kaydedildi.

Elektrooküler aktivite her iki gözün dış kasasında kaydedildi ve submental elektromiyografik aktivite çeneye tutturulmuş elektrotlarla elde edildi. Elektrotlar arası empedansların hepsi 5 kΩ’un altındaydı. İki tecrübeli katılımcı (JF ve WB) Rechtschaffen / Kales kriterlerine dayalı görsel bir analiz yaptı ( Rechtschaffen ve Kales, 1968 ). Tüm EEG çağları, hareket etkenleri ve epileptiform aktivite için iki kez denetlendi. Artefakt bölümleri eserlerin süresine bakılmaksızın atılmıştır. Örneğin, Epileptiform bir başak içeren dönemler reddedildi, çünkü sivri uçlar yüksek frekans aralıklarına sahte güç katıyor. Ayrıca, referans elektrodlardan gelen artefaktlar veya yüksek voltajlı EEG kontaminasyonu için kayıtlar incelendi ve ilgili çağlar atıldı. Toplamda, EEG çağlarının% 41.8’i daha ileri analizden çıkarılmıştır. Geriye kalan 11 110 çağ boyunca güç ve tutarlılık değerleri hesaplandı; bunlardan 2477 uyanma durumuna karşılık geldi; 632’den Aşama 1’e; 1651’den Aşama 2’ye; 1410 yavaş dalga uykusuna (SWS) (Aşama 3 ve 4) ve 963 ila REM uykusuna dönüşür. Tüm EEG çağlarının% 8’i daha ileri analizden çıkarılmıştır. Geriye kalan 11 110 çağ boyunca güç ve tutarlılık değerleri hesaplandı; bunlardan 2477 uyanma durumuna karşılık geldi; 632’den Aşama 1’e; 1651’den Aşama 2’ye; 1410 yavaş dalga uykusuna (SWS) (Aşama 3 ve 4) ve 963 ila REM uykusuna dönüşür. Tüm EEG çağlarının% 8’i daha ileri analizden çıkarılmıştır. Geriye kalan 11 110 çağ boyunca güç ve tutarlılık değerleri hesaplandı; bunlardan 2477 uyanma durumuna karşılık geldi; 632’den Aşama 1’e; 1651’den Aşama 2’ye; 1410 yavaş dalga uykusuna (SWS) (Aşama 3 ve 4) ve 963 ila REM uykusuna dönüşür. Güç ve tutarlılık analizi Her 20 s’lik EEG çağını, birbirine örtüşmeyen 16 alt bölüme ayırdık ve bunların her biri 1.25 s sürdü. Bu alt segmentler için hızlı Fourier dönüşümlerinin hesaplanmasına (kosinüs incelmesi / pencere açma) dayanarak, her bir çağ için ortalama güç ve spektral tutarlılığı belirledik.

Bu, aşağıdaki frekans bantları için yapıldı: delta (1-4 Hz), teta (4-8 Hz), alfa (8-12 Hz), beta1 (12-16 Hz), beta2 (16-20 Hz), gama1 (20-28 Hz), gama2 (28-36 Hz) ve gama3 (36-44 Hz). Spektral tutarlılık iki sinyal arasındaki lineer ilişkinin frekans spesifik derecesini nicelendirir ( Challis ve Kitney, 1991 ). Her iki sinyalin ortalama güçlerine bölünen iki sinyalin ortalama çapraz güç spektrumu tarafından verilir. Spektrum tutarlılığının değerleri sıfır ve bir arasında değişir. İstatistiksel analizden önce, tutarlılık değerleri Fisher edildi z -transformed. Her bir hasta için uyku evresindeki kombinasyonlar için [Uyanış, Evre 1, Evre 2, Evre 3 ve Evre 4, REM], frekans bandı ve elektrot konumu (güç) veya elektrot çifti (tutarlılık ). REM uyanışları ve rüya raporları Uyku EEG’leri deneyimli bir rater tarafından çevrimiçi olarak izlendi (EK). Hastalar REM evreleri (ortalama uyanma sayısı: 2.8 ± 1.4) sırasında derhal uyandı ve rüyalarını yaşayıp yaşamadığını sordu. Eğer öyleyse, detaylı bir anlatı anlatması talimatı verildi. Hayal belleğini daha ayrıntılı bir şekilde keşfetmek için spesifik rüya içerikli 15 sorudan oluşan yapılandırılmış bir röportaj gerçekleştirdik. Yalnızca hikaye benzeri gelişim, kendine katılım ve canlı ve / veya tuhaf bir olayı belirten algılama özellikleri gibi özellikler taşıyan raporlar hayaller olarak sayılır. Erken uyku ve NREM evrelerinde sıklıkla görülen daha düşünce benzeri zihinsel süreçler değil, aynı zamanda REM uykusu sırasında rüya olarak değerlendirilmez ( Cicogna ve ark. 2000 ). Rüya raporlarının temel nitel ve niceliksel içerik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir . ‘Rüya gibi Fantazi Ölçeği’ DFS ( Foulkes, 1970 ) ve rüya içeriğinin tuhaflığı ( Schredl ve Erlacher, 2003 ) skoru nicelik değişkenleri ( zamansal birimler, Foulkes ve Schmidt, 1983 ), sayısallaştırılmıştır (bkz. Daha ayrıntılı bilgi için Tablo 1 ). Rüya raporlarının üç analizi, çalışmanın amacına ve tasarımına göre kör olan bir golcü tarafından gerçekleştirildi. Bu önlemler, iyi rüya belleğe sahip olan grubun yalnızca rüya gibi deneyimleri hatırladığını ve sadece düşünce tarzı düşüncelerini hatırlamadığını göstermektedir. 1983 ),

‘Rüya gibi Fantazi Ölçeği’ skoru ( Foulkes, 1970 ) ve rüya içeriğinin tuhaflığı ( Schredl ve Erlacher, 2003 ) nicelikleri belirlendi ( daha ayrıntılı bilgi için Tablo 1’deki notlara bakın). Rüya raporlarının üç analizi, çalışmanın amacına ve tasarımına göre kör olan bir golcü tarafından gerçekleştirildi. Bu önlemler, iyi rüya belleğe sahip olan grubun yalnızca rüya gibi deneyimleri hatırladığını ve sadece düşünce tarzı düşüncelerini hatırlamadığını göstermektedir. 1983 ), ‘Rüya gibi Fantazi Ölçeği’ skoru ( Foulkes, 1970 ) ve rüya içeriğinin tuhaflığı ( Schredl ve Erlacher, 2003 ) nicelikleri belirlendi ( daha ayrıntılı bilgi için Tablo 1’deki notlara bakın). Rüya raporlarının üç analizi, çalışmanın amacına ve tasarımına göre kör olan bir golcü tarafından gerçekleştirildi. Bu önlemler, iyi rüya belleğe sahip olan grubun yalnızca rüya gibi deneyimleri hatırladığını ve sadece düşünce tarzı düşüncelerini hatırlamadığını göstermektedir. Rüya raporlarının üç analizi, çalışmanın amacına ve tasarımına göre kör olan bir golcü tarafından gerçekleştirildi. Bu önlemler, iyi rüya belleğe sahip olan grubun yalnızca rüya gibi deneyimleri hatırladığını ve sadece düşünce tarzı düşüncelerini hatırlamadığını göstermektedir. Rüya raporlarının üç analizi, çalışmanın amacına ve tasarımına göre kör olan bir golcü tarafından gerçekleştirildi. Bu önlemler, iyi rüya belleğe sahip olan grubun yalnızca rüya gibi deneyimleri hatırladığını ve sadece düşünce tarzı düşüncelerini hatırlamadığını göstermektedir. Yetişkin bir insanın günde ortalama 500 mg kolin alması gerekmektedir ve büyük bir insan ve toplum sağlığında Yumurtada bunun tam olarak üçte biri mevcuttur. insan ve toplum sağlığında Yumurtada Omega3 varmı? insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta da 30-40 mg omega3 bulunur ama bu çok az bir miktardır. Şöyle ki 100 gram hamsi yeseniz en az bir gram omega3 alırsınız yani insan ve toplum sağlığında Yumurtanın 25-30 katı. Bu yüzden insan ve toplum sağlığında Yumurta omega3 açısından pek zengin bir gıda sayılmaz.

Bununla beraber doğal ortamda yaşayan tavukların insan ve toplum sağlığında Yumurtası veya özel yemlerle beslenen tavuklarun insan ve toplum sağlığında Yumurtasında biraz daha fazla omega3 bulunması mümkündür. Ancak bu fazlalığın ne kadar olduğunu tam olarak ölçmek de oldukça güçtür. insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta Zayıflatırmı? Cevap evet. insan ve toplum sağlığında Yumurta o kadar doyurucu bir besindir ki insan ve toplum sağlığında Yumurta yedikten sonra gün boyu daha az acıkırsınız ve daha az kalori alırsınız. Bu konudaki bir deneyde diyet yapan insanlar iki gruba ayrılmış ve bir grup, kahvaltıda hamur işi yerine insan ve toplum sağlığında Yumurta yemiştir. Sonuçta kahvaltıda insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta yiyenlerin gözle görülür şekilde daha çok kilo verdiği görülmüştür. Kolesterol: Kaç insan ve toplum sağlığında Yumurta Yemeliyiz? 1 Vitamin K Doğal insan ve toplum sağlığında Yumurta akında hiç kolesterol yoktur ama sarısı kayda değer miktarda kolesterol içerir. Geçmişte kolesterollü gıdalar tüketmenin kalbe zararlı olduğu düşünülüyordu ve bu yüzden beslenme uzmanları insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta yı tavsiye etmiyordu. Yakın zamanda yapılan araştırmalar ise kalp hastalığı riskini artıranın kolesterollü gıdalardan ziyade doymuş ve trans yağlar olduğunu ortaya koymuştur. Sağlıklı insanların haftada yedi insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta ya kadar yemesinin bir sağlık riski oluşturmadığı kabul edilmektedir. Yine de; yüksek kolesterol, şeker hastalığı ve kalp hastalığı riski taşıyanlar beslenme programlarına insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta yı dahil etmeden önce doktora danışmalıdır. insan ve toplum sağlığında Yumurtanın Başka Zararları Olabilir Mi? Gıda zehirlenmelerinin sorumlusu yiyeceklerden birisi insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta dır. Bu yüzden bozuk insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta yememeye özen göstermeliyiz. insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta yı suya koymak bayat mı taze mi olduğunu anlamaya yardımcı olabilir çünkü bayat insan ve toplum sağlığında Yumurta içinde biriken gaz yüzünden suya batmaz.

Ancak daha güvenilir bir yol son kullanma tarihine bakmak. Son kullanma tarihi geçmiş veya kırık insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta ları yemeyiniz ve insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta ları buzdolabında veya uygun serin yerlerde saklamaya gayret ediniz. insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta alerjisine gelince, en sık görülen alerji türlerinden birisidir. Deride kaşıntı ve kızarıklık en yaygın belirtisi olup çocuklarda daha çok görülür. Böyle birşeyden şüphelenenlerin doktora gitmesi gerekir. insan ve toplum sağlığında Yumurta Kabuğu Yenir Mi? insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta kabuğu kalsiyum açısından son derece zengin olduğu için kabukları toz haline getirip yemeklere katarak tüketenler vardır. Ancak insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta kabuğu tavuk dışkısı ve bakteriler içerebilir, iyice toz haline gelmeyen insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta kabukları keskin olabilir ve insan ve toplum sağlığında Yumurta kabuğu tozu boğaza kaçabilir. Bu gibi risklerden dolayı insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta kabuğunu yemeyi denemek o kadar da iyi bir fikir olmayabilir. MSS’nin yüzeyel siderozu tekrarlayan kronik subaraknoid veya intraventriküler kanamaya bağlı olarak MSS yüzeyel katmanlarında hemosiderin birikimi sonucunda nadir görülen bir durumdur. Genellikle arka beden yapıları, özellikle de serebellum en çok etkilenir. Böyle bir durumda hastaların davranışsal işlevlerini ayrıntılı olarak araştıran şaşırtıcı bir çalışma eksikliği vardır. Bu çalışmada, yüzeyel siderozun klinik tanısı onaylanmış altı hastanın bilişsel, sosyal ve duygusal işlemesinin ilk kez belgelendi. Yaşları 40 ila 62, ortalama yaşları 50,2 idi; Dört kişi erkekti. Genel bilişsel yetenek ve sosyal bilişsel görevler içeren kapsamlı bir pil uyguladık. MR incelemesi de yapıldı. Bulgular, konuşma üretimini, görsel hatırlama belleğini ve yürütme işlevlerini etkileyen seçici bilişsel bozuklukları göstermektedir. Buna ek olarak, seçici bir sosyal işlev bozukluğu modeli, diğer insanların zihinsel durumlarını temsil etme kabiliyetini etkiliyor. Bu davranış bozuklukları, serebellumu, özellikle üst vermisin yanı sıra medial ve inferior frontal korteksi içeren MR görüntülemeli lezyonlar bağlamında bildirilmiştir.

Bu sonuçlar, yüzeyel siderozun, bilişsel ve sosyal bozuklukların farklı bir modeliyle ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Son zamanlarda serebellumun bilişsel, sosyal ve duygusal işlevlerin modülatörü rolü ile tutarlıdırlar. Diğer insanların zihinsel durumlarını temsil etme kabiliyetini etkileyerek bulundu. Bu davranış bozuklukları, serebellumu, özellikle üst vermisin yanı sıra medial ve inferior frontal korteksi içeren MR görüntülemeli lezyonlar bağlamında bildirilmiştir. Bu sonuçlar, yüzeyel siderozun, bilişsel ve sosyal bozuklukların farklı bir modeliyle ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Son zamanlarda serebellumun bilişsel, sosyal ve duygusal işlevlerin modülatörü rolü ile tutarlıdırlar. Diğer insanların zihinsel durumlarını temsil etme kabiliyetini etkileyerek bulundu. Bu davranış bozuklukları, serebellumu, özellikle üst vermisin yanı sıra medial ve inferior frontal korteksi içeren MR görüntülemeli lezyonlar bağlamında bildirilmiştir. Bu sonuçlar, yüzeyel siderozun, bilişsel ve sosyal bozuklukların farklı bir modeliyle ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Son zamanlarda serebellumun bilişsel, sosyal ve duygusal işlevlerin modülatörü rolü ile tutarlıdırlar. Bu sonuçlar, yüzeyel siderozun, bilişsel ve sosyal bozuklukların farklı bir modeliyle ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Son zamanlarda serebellumun bilişsel, sosyal ve duygusal işlevlerin modülatörü rolü ile tutarlıdırlar. Bu sonuçlar, yüzeyel siderozun, bilişsel ve sosyal bozuklukların farklı bir modeliyle ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Son zamanlarda serebellumun bilişsel, sosyal ve duygusal işlevlerin modülatörü rolü ile tutarlıdırlar. Çiğ insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta Yenir Mi? Tüm yiyecekler pişince besinlerin bir kısmı ölür. Çiğ insan ve toplum sağlığında Yumurtadaki vitaminler de pişmiş insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta dan birazcık daha fazladır. Ancak bu durum protein için geçerli değildir. Çiğ insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta daki protein vücutta tam olarak sindirilmez. Üstelik çiğ insan ve toplum sağlığında Yumurtada salmonella ve başka bakteriler olabilir ve besin zehirlenmesi riski yüksektir. Bu yüzden çiğ insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta yemek doğru değildir. Sonuçta insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta Yiyin Miktarı abartılmadığı sürece, sağlıklı bir insan için insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta dengeli ve iyi beslenmenin bir parçasıdır. Özellikle büyüme çağındaki çocuklar insan ve toplum sağlığında Yumurta yemenin faydasını görecektir. Bu yüzden insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta yı evinizden eksik etmemek ve düzgünce saklayıp iyi pişirerek tüketmek yerinde olacaktır, diyebiliriz.


Kolesterole etkisi nedeniyle en çok tartışılan gıdalardan biri olan insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta son yıllarda “faydalı” gıdalar arasındaki yerini yavaş yavaş geri almaya başladı. insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta nın kötü şöhretinin nedeni içerdiği kolesterol miktarıdır. Ancak günümüzde yapılan araştırmalar insan ve toplum sağlığında Yumurtada bulunan kolesterolün kötü kolesterolü yükseltmediği ve aksine iyi kolesterolü yükselttiğini ortaya koyuyor. 1 orta boy insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta yaklaşık 186mg kolesterol içeriyor. Bu miktar sağlıklı bir kişinin 1 günde alması gereken kolesterol miktarının yaklaşık yarısı. Yani günde 1 insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta yemek yüksek kolesterole neden olmuyor ancak, kolesterolün tehlikeli boyutlara çıkmaması için gün boyu tükettiğiniz insan ve toplum sağlığında Yumurta dışındaki gıdalara da özen göstermelisiniz. Yüksek kolesterol nedeniyle düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız ve insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta yiyip yememek konusunda tereddütte kalıyorsanız doktorunuza danışabilirsiniz. Omega 3 Kalp hastalıkları, kanser, artrit gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini düşüren omega3 yağ asitleri genel sağlığımızı korumak için kritik öneme sahiptir ancak vücudumuz tarafından üretilmez. Eksikliğinde halsizlik, hafıza zayıflığı, cilt kuruluğu, kalp hastalıkları ve kan dolaşımının zayıflaması gibi sorunlara neden olan omega 3 insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta da önemli oranda bulunmaktadır. 1 orta boy insan ve toplum sağlığında Yumurta (omega 3 ile zenginleştirilmemiş normal insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta ) 32.6 mg omega 3 yağ asidi içerir. B Vitamini: Kasların ve kalbin normal fonksiyonunu devam ettirmesi için önemli olan B1 ve B2 vitaminleri, sinir ve sindirim sistemleri tarafından kullanılan B3 vitamini, normal bir büyüme ve gelişim için gerekli olan B5 ve B12 vitaminleri, gıdalar yoluyla alınan proteinin vücut tarafından işlenmesinde kullanılan ve bağışıklık sistemi için gerekli olan B6 vitamini, hormon üretiminde kullanılan B7 vitamini ve hücrelerin DNA üretiminde kulanılanB7 vitamini, yani tüm B vitaminleri insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta da bulunmaktadır.

B kompleks vitaminlerini yetersiz olarak almak böbrek hastalıkları, tip 2 diyabet, katarakt, kalp hastalıkları, meme kanseri, kolon kanseri, pankreas kanseri gibi son derece ciddi hastalıklara yakalanma riskini arttırmaktadır. Zihin Zayıflığına MSS’nin yüzeyel siderozu, çok çeşitli patolojilerin neden olduğu CSF’ye tekrarlanan veya sürekli sızan kan nedeniyle nadir bir durumdur. Hemoglobin, glia ile ferritine metabolize edilir ve sonuçta ortaya çıkan glioz ve nöron kaybıyla MSS’nin yüzeysel katmanlarına yatırılır. Zihin Zayıflığına Genellikle arka beden yapıları, özellikle de serebellum en çok etkilenir. 8. sinir ağır hasar görür, çünkü diğer gerçek kafa sinirlerinden farklı olarak, merkezi miyelin sinir boyunca önemli bir mesafe boyunca uzanır ( Tarlov, 1937 ). Serebral korteks daha az etkilenir; Nöropatolojik çalışmalar, inferior frontal lobların maksimum hasarın bulunduğu alan olduğunu göstermektedir; bu durum, tüm hastaların geliştiği anozmi ile uyumludur (örn., Tomlinson and Walton, 1964 ; Castaigne ve diğerleri , 1967 ; Hughes ve Opperheimer, 1969 ; Sherwin ve Toll, 1972 ; Katsuragi ve diğerleri , 1988 ), ancak hiçbir yüzeyel alan tamamen korunmamıştır. Derin çekirdekler katılmıyorlar. Zihin Zayıflığına Bu dağılımın nedeni bilinmemekle birlikte, BOS akışıyla ve staz ile ilişkili olabilir. Tipik klinik bulgular serebellar ataksi ve dizartri, anosmi, sensorinöral sağırlık ve piramidal işaretlerdir (örn. Fearnley ve ark . 1995 ). Derin çekirdekler katılmıyorlar. Bu dağılımın nedeni bilinmemekle birlikte, BOS akışıyla ve staz ile ilişkili olabilir. Tipik klinik bulgular serebellar ataksi ve dizartri, anosmi, sensorinöral sağırlık ve piramidal işaretlerdir (örn. Fearnley ve ark . 1995 ). Zihin Zayıflığına Derin çekirdekler katılmıyorlar. Bu dağılımın nedeni bilinmemekle birlikte, BOS akışıyla ve staz ile ilişkili olabilir. Tipik klinik bulgular serebellar ataksi ve dizartri, anosmi, sensorinöral sağırlık ve piramidal işaretlerdir (örn. Fearnley ve ark . 1995 ). T2 ağırlıklı MR, nöropatolojiyi yansıtan MSS’yi kaplayan bir sinyal kaplamasını daima gösterir. Gradyan yankı dizileri, demir tespitinde en hassas olanlardır ve daha geniş anormallik gösterirler, ancak nispi dağılım, rutin spin eko T2 ağırlıklı taramalarda gösterildiği gibi aynıdır.

Zihin Zayıflığına bildiğimiz kadarıyla, yüzeysel siderozu olan hastaların bilişsel işlevleri hakkında sistematik bir araştırma bildirilmemiştir. Bazı erken nitel araştırmalar, yüzeysel siderozun bunama ile ilişkili olduğunu bildirmiştir; Bununla birlikte, hiçbir resmi kognitif test belgelendirilmemiştir (örn., Hughes ve Opperheimer, 1969 ; Sherwin ve Toll, 1972 ; Katsuragie ve diğerleri , 1988 ; Stevens ve diğ ., 1991 ; Fearnley ve ark ., 1995 ). Demans tanısı çoğunlukla niteliksel gözlemle oluşturulmuştur (örneğin, Hughes ve Opperheimer, 1969 ). Dahası, bu çalışmalardan, Hastalık süresi ile demans şiddeti arasındaki ilişki iyi anlaşılamamıştır. Örneğin, Katsuragie ve ark . (1988) yüzeyel siderozu olan, yakın tarihli hafızada ilerleyici kaybı olan, teşhisten sadece 1 yıl sonra iş ve tuhaf davranışı devam ettiremeyen derin demansa sahip bir hastayı tarif etmiştir. Tersine, Stevens ve ark . (1991) bozukluğun başlangıcından 32 yıl sonra bellek problemleri geliştiren bir hasta anlattı. Sadece Anderson dört hastada bir et al . (1995) hafif bilişsel bozukluğa sahipti ancak resmi bir test rapor edilmedi ve benzer sonuçlar Leussink ve ark . (2003) . Katsuragie ve ark . (1988) yüzeyel siderozu olan, yakın tarihli hafızada ilerleyici kaybı olan, teşhisten sadece 1 yıl sonra iş ve tuhaf davranışı devam ettiremeyen derin demansa sahip bir hastayı tarif etmiştir. Tersine, Stevens ve ark . (1991) bozukluğun başlangıcından 32 yıl sonra bellek problemleri geliştiren bir hasta anlattı. Sadece Anderson dört hastada bir et al . (1995) hafif bilişsel bozukluğa sahipti ancak resmi bir test rapor edilmedi ve benzer sonuçlar Leussink ve ark . (2003) . Katsuragie ve ark . (1988) yüzeyel siderozu olan, yakın tarihli hafızada ilerleyici kaybı olan, teşhisten sadece 1 yıl sonra iş ve tuhaf davranışı devam ettiremeyen derin demansa sahip bir hastayı tarif etmiştir. Tersine, Stevens ve ark . (1991) bozukluğun başlangıcından 32 yıl sonra bellek problemleri geliştiren bir hasta anlattı.

Zihin Zayıflığına sadece Anderson dört hastada bir et al . (1995) hafif bilişsel bozukluğa sahipti ancak resmi bir test rapor edilmedi ve benzer sonuçlar Leussink ve ark . (2003) . (1988) yüzeyel siderozu olan, yakın tarihli hafızada ilerleyici kaybı olan, teşhisten sadece 1 yıl sonra iş ve tuhaf davranışı devam ettiremeyen derin demansa sahip bir hastayı tarif etmiştir. Tersine, Stevens ve ark . (1991) bozukluğun başlangıcından 32 yıl sonra bellek problemleri geliştiren bir hasta anlattı. Sadece Anderson dört hastada bir et al . (1995) hafif bilişsel bozukluğa sahipti ancak resmi bir test rapor edilmedi ve benzer sonuçlar Leussink ve ark . (2003) . (1988) yüzeyel siderozu olan, yakın tarihli hafızada ilerleyici kaybı olan, teşhisten sadece 1 yıl sonra iş ve tuhaf davranışı devam ettiremeyen derin demansa sahip bir hastayı tarif etmiştir. Tersine, Stevens ve ark . (1991) bozukluğun başlangıcından 32 yıl sonra bellek problemleri geliştiren bir hasta anlattı. Sadece Anderson dört hastada bir et al . (1995) hafif bilişsel bozukluğa sahipti ancak resmi bir test rapor edilmedi ve benzer sonuçlar Leussink ve ark . (2003) . (1991) bozukluğun başlangıcından 32 yıl sonra bellek problemleri geliştiren bir hasta anlattı. Sadece Anderson dört hastada bir et al . (1995) hafif bilişsel bozukluğa sahipti ancak resmi bir test rapor edilmedi ve benzer sonuçlar Leussink ve ark . (2003) . (1991) bozukluğun başlangıcından 32 yıl sonra bellek problemleri geliştiren bir hasta anlattı. Sadece Anderson dört hastada bir et al . (1995) hafif bilişsel bozukluğa sahipti ancak resmi bir test rapor edilmedi ve benzer sonuçlar Leussink ve ark . (2003) .

Zihin Zayıflığına yüzeysel siderozun bilişsel açıkları üzerine herhangi bir sistematik araştırmanın olmaması şaşırtıcıdır çünkü son literatür yüzeysel siderozda maksimum hasar alan serebellar patolojinin hem bilişsel hem de sosyal bozukluklarla ilişkili olabileceğini gösterdiğini göstermektedir. Örneğin, Schmahmann ve Sherman (1998) çeşitli nedenlerle (inme, tümör ve atrofi nedeniyle) serebellar lezyonlu çok sayıda hasta üzerinde çalışmışlardır. Hastalarının, dil eksikliği, visuospatial biliş ve yönetici işlevleri de dahil olmak üzere bir dizi bilişsel bozukluk sunduklarını bildirdiler. Ayrıca, duyguların ve sosyal davranışın düzenlenmesindeki anekdot niteliğindeki niteliksel değişiklikleri, hastalarındaki etkilenen veya uygunsuz davranış körü körüne maruz bırakan kişilik değişiklikleri tarafından da gösterildi. Bu hastalardaki eksiklik örüntüsünün “serebellar bilişsel affektif sendrom” olarak algılanabilir bir sendrom oluşturduğunu gösterecek kadar karakteristik olduğu sonucuna vardılar. Fokal serebellar lezyonu olan hastaların diğer klinik raporlarında kişilik değişiklikleri ( Pollack ve ark . 1995 , Levisohn ve ark . 1997 ) ve duygusal düzleşme ( Annoni ve ark . 2003 ) açıklanmıştır . Bu nitel gözlemler, duygusal modülasyonda serebellar aktivasyonu bildiren çeşitli nörogörüntüleme çalışmalarının sonuçları ile uyumludur ( Reiman ve diğerleri , 1989 ; Bench ve ark ., 1992 ; Dolan ve ark . 1992 ; George ve diğerleri , 1995 ; Mayberg ve diğerleri , 1995 ).

Ayrıca serebellar anormalliğin, sosyal etkileşimde ve iletişimde bozukluklarla karakterize olan bir gelişimsel bozukluk olan otizmi olan bireylerde meydana geldiğini gösteren kanıtlar vardır (örn., Courchesne, 1997 ; Bailey ve diğerleri , 1998 ; Abell ve ark ., 1999 ). Serebellar anormallikler otopside ve yapısal MR’de belgelenmiştir. Özellikle, VI ve VII vermal lobüllerde anormallikler bildirilmiştir ( Couchesne ve diğerleri , 1988 , 1994 ; Piven ve diğerleri , 1995 ). Voksel tabanlı morfometri çalışmaları, otizmde serebellumun posterior loblarında bilateral olarak gri cevher yoğunluğunun arttığını bildirmiştir ( Abell ve ark ., 1999 ; Salmond ve ark . 2003 ). Bu bireylerde, anormal otistik sosyal davranış genellikle ‘zihin teorisi’ (TO) bozukluğu açısından yorumlanmaktadır. Zihin müdahaleleri, insanlara inançlar, niyetler ve arzular gibi zihinsel durumu tanımlama kabiliyetidir ( Frith, 2001 ; Baron-Cohen, 1995 ). Karakucunun düşünceleri veya niyetleri hakkında çıkarımlar gerektiren öykü anlama görevleri de dahil olmak üzere, bu karmaşık yeteneği test etmek için çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Çoğu insan bu görevleri zahmetsizce yerine getirirken, Otistik bireyler için güçlük çekiyorlar. Fonksiyonel görüntüleme çalışmaları, BK’nin altında yatan nöronal sistemin yaygın şekilde dağılım gösterdiğini ortaya koymuştur (örneğin Frith ve Frith, 2003 ).

Zihin Zayıflığına Tipik olarak hem medial frontal hem de temporal, özellikle temporal kutuplar ve posterior superior temporal sulkus akla getirilmiştir (örn ., Fletcher ve ark ., 1995 ; Baron Cohen ve ark ., 1999 ; Vogeley ve ark ., 2001 ; Siegal and Varley, 2002 ; Gallagher ve Frith, 2003 ; Wicker ve diğerleri , 2003 ). Bununla birlikte, lezyon çalışmaları şimdiye kadar, farklı bir nöroanatomik korelasyon sağlamak açısından daha az kesin idi. Örneğin, bazı çalışmalarda sol frontal hasarı olan hastalarda (Şekil 2, Channon ve Crawford, 2000 ) daha büyük Zayıflama bozukluğu, diğerleri sağ ön hasar gören hastalarda (örn. Stuss ve ark ., 2001 ) ve diğerleri ise hiçbir lateralite etkisi bulamamıştır ( Rowe Et al ., 2001 ). Buna ek olarak, medial cephe hasarını takiben normal ToM yetenekleri bildirilmiştir ( Bird ve ark ., 2004 ). Bildiğimiz kadarıyla yayınlanmış hiçbir çalışma, serebellar hasarı olan hastalarda ZK yeteneğini araştırmamıştır. Stuss ve ark ., 2001 ) ve diğerleri hiçbir yanalite etkileri bulamamışlardır ( Rowe ve ark ., 2001 ). Buna ek olarak, medial cephe hasarını takiben normal ToM yetenekleri bildirilmiştir ( Bird ve ark ., 2004 ). Bildiğimiz kadarıyla yayınlanmış hiçbir çalışma, serebellar hasarı olan hastalarda ZK yeteneğini araştırmamıştır. Stuss ve ark ., 2001 ) ve diğerleri hiçbir yanalite etkileri bulamamışlardır ( Rowe ve ark ., 2001 ). Buna ek olarak, medial cephe hasarını takiben normal ToM yetenekleri bildirilmiştir ( Bird ve ark ., 2004 ). Bildiğimiz kadarıyla yayınlanmış hiçbir çalışma, serebellar hasarı olan hastalarda ZK yeteneğini araştırmamıştır. Zihin Zayıflığına Serebellar hasarın varlığı hem bilişsel hem de sosyal (zihinsel) yeteneklerin bozulmasına katkıda bulunursa, yüzeyel sideroz gibi serebellar fonksiyonları etkileyen diğer koşulların da benzer bir etkisi olabilir. Bu çalışmanın amacı, bu durumdaki hastaların bilişsel ve sosyal bilişsel profillerini tanımlamaktır. Altı hastaya ayrıntılı bilişsel ve sosyal bilişsel değerlendirmeler yapıldı. Görüntüleme verilerinin gözden geçirilmesi de üstlenilmiştir.

Zihin Zayıflığına Vaka raporları Nöroloji ve Nöroşirürji Ulusal Hastanesi Nöropsikoloji Bölümü’nde, MR ile teyit edilen yüzeyel sideroz klinik tanısı olan altı hasta araştırılmıştır (aşağıya bakınız). Yaşlar 40-62 yaş arasında (ortalama yaş = 50.2, SD = 9.15). İki kadın, dörtü erkekti. 8-13 yıllık resmi eğitim (ortalama = 10, SD = 1.8) vardı.Zihin Zayıflığına Nörolojik ve nöroradyolojik bulgular altı hastada yüzeyel siderozun klinik öyküsü, nörolojik bulguları ve varsayımsal nedeni özetlemektedir. Hepsinin bu durumun klasik özellikleri vardı: sinirsel işitme kaybı, ataksi ve anosmi. Dördüncüsü küçük piramidal işaretler vardı. Hiçbiri günlük hayatlarını yönetmekle veya belli bilişsel ya da davranışsal kusurları yönetmekle ilgili herhangi bir problem yaşamadı. Aşağıdaki durum açıklaması bu bozukluğun seyri hakkında bazı fikir vermektedir. insan ve toplum sağlığında Yumurtayı özellikle B7 ve B12 vitaminleri için tüketebilirsiniz. Kolin ve insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta , B kompleks vitaminlerinden biri olan ve vücudun normal fonksiyonlarını yerine getirmesi için oldukça önemli bir bileşen olan “kolin” bakımından en zengin gıdalardan arasında yer almaktadır. Yetişkin erkekler için 550mg, kadınlar içinse 450mg günlük kolin alınması önerilmekle birlikte ortalama bir diyette genellikle bu rakamın altında kalınmaktadır. Hücre yapısının korunması, sinir hücreleri arasında iletişimin korunması, yağların kan yoluyla karaciğere taşınması gibi önemli fonksiyonları olan kolinin eksikliğinde damar tıkanıklığı, karaciğer hastalıkları ve nörolojik hastalıkların riski artmaktadır. 1 adet büyük boy insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta ortalama 80-100mg kolin içerir. D Vitamini: Uzun dönemli eksikliğinde çocuklarda astım, yetişkinlerde bilişsel zayıflama, kanser, kalp ve damar hastalıkları riskini attıran D vitamini için en iyi kaynak güneş ışınlarıdır. Uzmanlar günde 10-15 dakika güneşe çıkmanın D vitamini eksikliğini önleyeceğini belirtiyorlar. Ancak az güneş alan bir iklimdeyseniz ve D vitamini takviyesi kullanmak istemiyorsanız D vitamini içeren gıdaları daha çok tüketmeniz gerekebilir. insan ve toplum sağlığında Yumurta, D vitamini içeren nadir gıdalardan biridir ve 1 orta boy insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta günlük D vitamini ihtiyacının %4’ünü karşılar. D vitamini içeren diğer bazı gıdalar ise şöyle; balık, balık ciğeri, istiridye, şarküteri ürünleri ve mantar çeşitleri.

Her insan ve toplum sağlığında Yumurta Aynı Değil Markette insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta reyonuna gittiğinizde pek çok farklı insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta çeşidiyle karşılaşabilirsiniz. insan ve toplum sağlığında Yumurtalar, üretildikleri tavuk çiftliğinin koşullarına ve hayvanların beslenme şekline göre farklılaşır. Geleneksel insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta lar: Standart ve en ucuz market insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta sıdır. Bu insan ve toplum sağlığında Yumurtalar çoğunlukla gün ışığı görmeyen, vitaminlerle (bazen antibiyotik ve hormonlarla) gelişim süreci hızlandırılan tavuklardan elde edilmektedir. Organik insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta lar; Organik insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta lar organik gıdalarla beslenen tavuklardan elde edilir. Hayvanın gelişim sürecinde herhangi bir hormon veya antibiyotik kullanılmaz. Organik insan ve toplum sağlığında Yumurta üretiminde hayvanın gün ışığına erişimi kısıtlıdır. Çayır insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta sı; “Serbest gezen tavuğun insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta sı” olarak bilinen çayır insan ve toplum sağlığında Yumurtası adı üstünde dışarıda serbest gezen, bitki ve haşere (tavuğun doğal besini) yiyen tavuklardan elde edilir.

Uzmanların en çok tavsiye ettiği insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta dır ancak klasik insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta ya göre oldukça pahalıdır. Organik insan ve toplum sağlığında Yumurtayla serbest gezen tavuk insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta sı aynı şey değildir. Omega 3 Bakımından Zenginleştirilmiş insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta lar Geleneksel tavuk çiftlikleriyle aşağı yukarı aynı koşullardaki çiftliklerde üretilir. Ancak hayvanların beslenmesinde keten tohumu gibi omega 3 bakımından zengin yemler kullanılır. Omega 3 bakımından zenginleştirilmiş insan ve toplum sağlığında Yumurtalarda normal insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta nın 5 katına kadar daha fazla omega 3 bulunur. Serbest gezen tavuğun insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta sı ile geleneksel insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta arasındaki en önemli fark besin değeridir. Gezen tavuk insan ve toplum sağlığında Yumurtası normal insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta ya göre 3 kat daha fazla E vitamini, 1.5 kat daha fazla A vitamini, 7 kat daha fazla beta karoten, 3 kat daha fazla omega 3, 1/3’ü kadar kolesterol içerir. Ayrıca insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta gerçekten yiyebileceğiniz en sağlıklı, en muhteşem gıdalardan biri.

Amnezyolojide, ilk önce hatırlanabilen uyaranlar genellikle 1 dakika içinde unutulur, ancak bu ciddi unutulma için gerekli koşullar bilinmiyordu. Bunu incelemek için, kafa travması veya inme nedeniyle amnezi olan altı hasta ve altı normal kontrol, kelimelerin listelerini (Deney 1) ve hikayeleri (Deney 2) duymuştur. Bu uyaranlar derhal ya da uzatılmış bir test gecikmesinden sonra hatırlanacaktı (Deney 1’de 10 dakika, Deney 2’de 1 saat). Aktivitenin dolduğu gecikmeleri takiben amnezyanlarda şiddetli unutulma meydana gelmesine rağmen, karanlık ve sessiz bir odada geçirilen gecikmelerden sonra bu hastalardan dördünde daha az unutulma meydana geldi. Hastalar gecikmeler sırasında uyudukları halde bile bu doğrudur. Sonuçlar yeni bir yaklaşımla, amnezyelerinin altındaki bir eksikin geriye dönük girişimlere karşı savunmasızlığı olduğunu göstermektedir. Ama ne yazık ki uzun bir süre boyunca insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta sağlıksızdır denilerek insanlar korkutuldu. İnsanlar pek çok konuda yanlış bilimsel bilgilerle korkutulduğu gibi oldukça sağlıklı olan insan ve toplum sağlığında Yumurta, kırmızı et, Hindistan cevizi yağı gibi gıdalar da “kalp hastalığına neden oluyor” yalanıyla yıllarca kötülendi. Oysa son yapılan araştırmalar bunların gerçek olmadığını ve bu saydığım gıdaların ve özellikle de insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta nın inanılmaz sağlıklı bir gıda olduğunu gösteriyor.

İşte insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta yı muhteşem bir yiyecek yapan gerçekler bunlar gözüksede gelecek zamanda daha ne gibi faydaları çıkar bilinmez. Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta kabuğunda 17.000 adet küçük delik bulunur. Buzdolabında bir hafta bekletilmiş yumurta, oda ısısında bir gün bekletilmiş Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta dan daha tazedir. Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta uzun süre bekletilirse su ve karbordioksit kaybı nedeniyle ağırlığı azalır. Taze ve bayat Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta ları ağırlığından da test edebilirsiniz. Yumurta %10 tuzlu suya (yarım litre suya 60 gr tuz) atılacak olursa taze Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta dibe çökerken, bayat Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta yüzeyde kalır. Taze Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta kırıldığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta akı ve sarısı tamamıyla yayılmaz ve birbirine karışmaz. Ayrıca yumurta sarısı yüksek görünümdedir. Yumurta hazırlanılan yiyeceklerin besleyici değerini arttırmada da kullanılabilir. Sebzelerin protein miktarı düşüktür. Bu nedenle sebzelere yumurta kırılması protein, vitamin ve mineral açısından dengeli karışımların oluşmasını sağlar. Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta tahıl grubundaki besinler ile tüketildiğinde (örneğin; makarnaya kırılırsa, böreklerde kullanılırsa vb.) protein kalitesini arttırmış oluruz. Yumurta akı proteinlerinin fom oluşturucu ve bu yolla kabarmayı sağlayıcı özelliği vardır. Bu nedenle kek hazırlamada doğal kabartıcı olarak tercih edilmektedir. Yumurta proteinleri ısı ile katılaştığı için sütlü tatlılarda ve çorbalarda koyulaştırıcı ve kıvam sağlayıcı olarak kullanılır.

Zihin Zayıflığına Anterograd amnezi hastalığından etkilenen kişiler, hemen sonra test edildikleri zaman olayları hatırlarlar. Bununla birlikte, bu olayları yaklaşık 1 dakika içinde unutacak ve bundan sonra onları doğrudan bir testte bulamayacak ( Scoville ve Milner, 1957 ; Baddeley ve Warrington, 1970 ; Cohen, 1984 ; Schacter, 1987 ; Squire and Knowlton, 2000 ; Kopelman , 2002 ). Zihin Zayıflığına Bu hafıza açıkının kaçınılmaz olup olmadığı ya da olayın zayıflamış bir biçimde olmasına rağmen, olayın hafıza sisteminde kodlandığını gösteren azaltılmış girişim koşulları altında bulunup bulunamayacağı hâlâ belirsizdir. Hedef bir öğe için bellek ile iki tür etkileşimi tartışmak çok yaygındır: proaktif girişim veya hedef madde öncesi sunulan bilgi girişimi; Ve geçmişe dönük girişim veya hedef madde ile bellek testi arasında sunulan bilgi karışımı. Hem klasik amnezi sendromlu (örn., Moscovitch, 1982 ; Freedman ve Cermak, 1986 ; Janowsky ve ark ., 1989 ; Kopelman, 2002 ) beyin hasarına sahip hastalarda proaktif müdahale üzerine kapsamlı bir literatür bulunmaktadır ve ön tarafa bağlı amnezisi olan hastalarda Lezyonlar (örneğin, Janowsky ve ark ., 1989 ; Shimamura, 1995 ; Baldo ve Shimamura, 2002 ). Örneğin temporal lobektomi yapılan bir hastada yapılan bir çalışmada, iki Korsakoff hastası ve bir post-ensefalitik hasta olan Warrington ve Weiskrantz (1974 ) , anlambilim kategorileri ipuçlarını kullanarak 10 kelimelik bir listenin çağrılmış çağrılmasının amnezik hastalarda daha kötü olmadığını bulmuşlardır

Zihin Zayıflığına Ancak, ilk liste ile aynı 10 kategoriyi kullanan ikinci bir liste sunulduğunda büyük bir amnezik açığın ortaya çıktığını belirtti. Amnezyondaki bu ve benzer proaktif girişim etkilerine dayanarak, Warrington ve Weiskrantz (1970 , 1974) daha sonra reddettikleri amnezik hastalarda genel müdahalenin hatırlama üzerindeki etkileri açısından bir açıklama oluşturmuştur ( Warrington ve Weiskrantz, 1978 ). Ancak, Amnezik hastalarda bilginin korunmasının ancak, dikkatin bilgiyi kısa süreli belleğinde birkaç saniye süreyle (ancak dakika değil) muhafaza ettiği sürece sürdüğü varsayılmıştır. Buna göre, geriye dönük paraziti öngörmek için bir neden, kısa süreli belleğe dikkat dağılmak suretiyle bilginin kaybolmasına neden olabileceğidir. Bununla birlikte, geriye dönük girişimin neden olabileceği diğer olası nedenler de vardır. Uzun vadeli anıların birleştirilmesi veya alınması ile daha kapsamlı bir şekilde müdahale edebilir; Geriye dönük girişimin yokluğunda nesnelerin amnezyak tarafından ne kadar süreyle tutulabileceğini bilmiyoruz.Zihin Zayıflığına bazı amnezi araştırmaları geriye dönük parazitleri incelemekle birlikte, yalnızca kısa süreli belleğin alanı dahilinde geleneksel olarak 1 dakikanın altındaki kalıcılık aralıklarında incelenmiştir (örn., Peterson ve Peterson, 1959 ; Baddeley, 1997 ). Maymunlarla yapılan araştırmalar ( Malmo, 1942 ; Bartus ve Levere, 1997 ; Zola-Morgan ve Squire, 1985 ), distraksiyon dolu gecikme koşullarında lezyonlu maymunların kontrol grubuna kıyasla bozulmuş olduğunu daima göstermiştir.

İnsanlarda birçok anektodik rapor geriye dönük girişimin asgari azaltılmasının amnezyak performansını artırabileceğine işaret ediyor ( Drachman ve Arbit, 1966 ). Örneğin, Scoville ve Milner (1957 ) ciddi bellek kusurlarına sahip hastaların aralıktaki rahatsız edilmemesine özen gösterildiyse, üç sayılık bir sayı ya da birkaç dakika boyunca birbiriyle ilgisiz sözcükler tutabileceğini gözlemledi. Bununla birlikte, anlık dikkati yeni bir konuya yönlendirdiğini unutmuşlar ‘(sayfa 15). Ünlü hasta HM bile, provasına izin verilirse konuşma kapasitesi içinde sözlü öğeleri tutabilir ( Milner, 1968 ; Ogden, 1996 ). Benzer şekilde, Chao ve Knight (1995 ) ve Baldo ve Shimamura (2000 ) sırasıyla temporo-parietal veya lateral prefrontal lezyonları olan insan hastalarda doldurulmuş kısa gecikmelerin zararlı etkisini ortaya koymuştur. En sonunda, Birkaç çalışma Zihin Zayıflığına daha uzun sürelerle geriye dönük parazit ile ilgili süreçleri inceledi. Mayes ve ark . (1994 ), iki farklı doldurulmuş gecikme koşulu altında yüzler için bellek karşılaştırdı. İlk koşulda, 12 dakikalık bir saklama aralığında müdahale eden materyal diğer yüzlerden oluşmaktadır. İkinci, kontrol, durum, aralık ‘konuşmalar ve yüzleri içermeyen diğer etkinlikler’ ile doldu. Müdahale koşulları arasındaki farkın normal ve amnezik katılımcılarda eşdeğer olduğunu buldular. Geffen ve ark . (1994 ), beş deneme boyunca sözlü bir listenin öğrenilmesini, ardından müdahale üretmek için ikinci bir liste ve daha sonra da ilk listeyle bir başka deneme araştırmıştır. Zihin Zayıflığına Son girişim sonrası girişimde, Kapalı kafa travmalı hastalarda kontrol deneklerine kıyasla daha önceki araştırmalardan daha az tasarruf sağladığını buldular. Bu çalışmalar sonuçların aksine sonuçlandı. Mayes ve ark . (1994 ) amnezik hastalarda geçmişe dönük girişimin kontrollerden daha fazla etkili olmadığı sonucuna varmışlardır ( Geffen ve ark . (1994 ) geriye dönük girişimin amnezik hastalar üzerinde kontrollerden daha ciddi bir etkiye sahip olduğuna karar vermiştir. Zihin Zayıflığına Bununla birlikte, Mayes ve ark . (1994 ), potansiyel olarak rahatsız edici iki test gecikme koşulunu (yeni yüzler karşısında konuşma) karşılaştırabilirken, Geffen ve ark . (1994 ), doldurulmuş bir test gecikmesinden önce ve sonra performansı basitçe karşılaştırmıştır.

Hafıza sisteminin yeni teorik tedavilerinden (örneğin, Neath ve Nairne, 1995 ; Chater ve Brown, 1999; Cowan ve ark ., 2001 ; Nairne, 2002 ) , amnezide 1 dakikadan uzun gecikmelerle geriye dönük girişim ile ilgili bir tahminde bulunulabilir . Geleneksel hesapları (örn aksine Broadbent, 1958 ; Baddeley, 1997 ), ~ 20 s veya daha az (bir zaman fonksiyonu olarak sahipsiz bozunumlarındaki olan öğeler için hangi kısa süreli hafıza içinde 1995 Cowan, ), alternatif teoriler öğeler düşündürmektedir Belleğin belirli bir özel durumunu, başka bir uyaranın o belleğin yerini alacağı zamana kadar koruyun. Bellek sisteminin bu alternatif anlayışına göre, Zihin Zayıflığına Bu son tahminler daha eski bir geleneğe de giriyor. İnterpolasyon faaliyetinin varlığı ve doğası, öğrenilen bilgileri geri çağırma kabiliyetimizde uzun sürede önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir (bkz. Baddeley, 1997 ). Örneğin, McGeoch ve McDonald (1931 ), 10 sıfatın, 10 sıfatın fazla öğrenilmiş bir listesinin geri çağrılması üzerindeki etkisini araştırdı. İki farklı deneyde, gecikme çeşitli materyaller saçmalık hecelemeler, sayılar, ilgisiz kelimeler, sıfatlar veya eşanlamlılar) ile veya bir dinlenme periyoduyla dolduruldu. Dinlenme durumunda (doldurulmamış gecikme), performans diğer koşullardan herhangi birinde olduğundan daha yüksekti (diğer koşullarda olası maksimum 10’dan 4.5’e karşı 1.2-3.7’ye). Waugh ve Norman (1965 ), kısa süreli hafızanın kaybolmasının başlıca kaynağı, geçici çürüme değil, girişim olduğunu gösterdi. Özellikle, performansın ana belirleyicisi, sunum ve sorgu geri çağırma arasında müdahale eden öğelerin sayısı değil, zaman miktarıydı. Zihin Zayıflığına geriye dönük girişimin asgariye indirilmesi, sağlıklı kontrollerdeki geri çağırmayı artırmada o kadar güçlü ise, o halde bizim sorumluluk, amnezyede rol alıp verip satmayacağıdır. 1 dakika içinde parazit veya oyalama genellikle sıradan yaşamda kaçınılmaz gibi görünüyor. Bununla birlikte, hamamböcekleri üzerinde yapılan klasik araştırmalarla girişimsiz dönemi genişletmek için ilham aldık ( Minami ve Dallenbach, 1946 ). Şok cezası olan bir mahfazanın karanlık kısmından kaçınmayı öğrettiler ve o zaman 1-3 saatlik bir gecikmeden sonra tekrar test edildi, harekete izin veren bir kafeste (karanlık bir dolapta saklandı) veya kafes içinde, Daha küçük bir kutuda, motor aktivitesini kısıtlayan doku ile kaplı. Hareketsizlik tasarruf sağladı (örn. Kaçınmayı yeniden öğrenmek için gereken denemelerin sayısını azalttı). Böylece, 1 saatlik hareketsizlik% 89 tasarruf sağladı, aksine test gecikmesi kafeste harcanırken% 59’luk bir tasarruf sağladı.

Zihin Zayıflığına Mevcut çalışmada, katılımcıların çeşitli psikometrik görevleri tamamladığı bir tutma aralığından (listedeki deneyde 10 dakika ve öykü deneyinde 1 saat) sonra hatırlanacak listeleri ve öyküleri sunarak insanlarda kabaca benzer bir prosedür kullandık veya Yalnız karanlık ve sessiz bir odada reclined. Daha önce araştırmacılar, bu kadar uzun süre doldurulmamış test gecikmelerini uygulamaktan çekinik düşündüler. Bununla birlikte, bir fizibilite çalışması ( Della Sala ve ark ., 2004 ) böyle bir paradigmanın mümkün ve güvenilir olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın yöntemi mevcut Deney 2’ye (1 saatlik test gecikmeleriyle öykü sunumları) benzerlik göstermekle birlikte, minimal kognitif bozukluğu olan hastalarla ( Petersen ve ark ., 1999 ) Bu çalışmada olduğu gibi özel amneziler yerine. Mevcut Deney 1, daha iyi deneysel kontrol sağlamak için liste sunumlarını ve 10 dakika gecikmeler kullanmış ve Deney 2, aynı katılımcıların bulgularının genelliğini ve gücünü göstermiştir. Konular ve yöntemler Zihin Zayıflığına bilgilendirilmiş onamları ile altı amnezik hasta (25-70 yaş arası, beş erkek) ve altı normal kontrol katılımcısı (yaş 27-70 yaş, beş erkek) İtalya’da test ettik. İki hastada embolik vuruş, üçünde kapalı kafalı yaralanma vardı ve biri anoksi atağı sekelinden etkilendi. BT veya MR taramaları lezyon yerinin kanıtını sağlamıştır. Tüm hastalar, önceden morbid psikiyatrik veya nörolojik öyküsü bilinmeyen hastalardı. Seçim kriterleri şunları içermektedir: (i) ani bir belirti olarak hafıza kaybının aniden başlamasından şikayet; (Ii) 70 yaşın altındaki yaş; (Iii) Rivermead Davranış Bellek Testine göre amnezik olarak sınıflandırma; (Iv) sözlü ve sözsüz olmayan gecikmeli geri çağırma görevlerinde normallik için kesme skorunun altında performans (şekil kopyalama, kelime listesi hatırlama); (V) kısa süreli bellek görevlerinde normal performans (basamak aralığı, uzaysal aralık; Corsi blokları); (Vi) Token Testinde (sözlü anlama) normal aralıkta puanlama; (Vii) profesyonel bir konuşma terapistinin uyguladığı, çeşitli yeteneklerde dili değerlendiren kapsamlı bir pil olan Aachener Aphasie

Testinin tüm alt testlerinde normal performans; (Viii) sözlü akıl yürütme testinde kesilenin üstünde puanlama (atasözlerini açıklama, kavramsal farklılıkları tanımlama, mantıksız iddiaları keşfetme ve miktarları tahmin etme becerisini değerlendiren Sözel Yargılama Testi); Ve (ix) Raven Progresif Renkli Matrislerde kesilen sayıların üstünde. (Vii) profesyonel bir konuşma terapistinin uyguladığı, çeşitli yeteneklerde dili değerlendiren kapsamlı bir pil olan Aachener Aphasie Testinin tüm alt testlerinde normal performans; (Viii) sözlü akıl yürütme testinde kesilenin üstünde puanlama (atasözlerini açıklama, kavramsal farklılıkları tanımlama, mantıksız iddiaları keşfetme ve miktarları tahmin etme becerisini değerlendiren Sözel Yargılama Testi); Ve (ix) Raven Progresif Renkli Matrislerde kesilen sayıların üstünde. (Vii) profesyonel bir konuşma terapistinin uyguladığı, çeşitli yeteneklerde dili değerlendiren kapsamlı bir pil olan Aachener Aphasie Testinin tüm alt testlerinde normal performans; (Viii) sözlü akıl yürütme testinde kesilenin üstündekileri (atasözlerini açıklama, kavramsal farklılıkları tanımlama, mantıksız iddiaları keşfetme ve miktarları tahmin etme becerilerini değerlendiren Sözel Yargılama Testi); Ve (ix) Raven Progresif Renkli Matrislerde kesilen sayıların üstünde. Zihin Zayıflığına yaş ve eğitime göre düzeltilmiş test sonuçlarını ve çeşitli testler, kontrollerin ortalamaları ve ilgili hastalar (hasta 1-6) için referanslar sunmaktadır. Rivermead Davranış Belleği Testi’nin ( Wilson ve ark ., 1985 ; Brazzelli ve ark . 1993 ) İtalyan versiyonuna ve skorlama kriterlerine göre, hastalardan ikisi ‘ciddi derecede amnezik’ olarak sınıflandırılmış, üçü ‘şiddetli amnezik’ Ve biri (inme hastası) ‘hafif derecede amnezik’ olarak nitelendirildi. Tablo 1’de gösterilen bazı testlerin normal performansı, saptanabilir yürütücü açıklar (örn. Sözel akıcılık ve sıralama görevleri) ve anlamsal kısa vadeli hafıza kaybı da dahil olmak üzere diğer nöropsikolojik teşhileri dışlar Katılımcılara, eşdeğer bir aralıkta kelime frekanslarına sahip olmak için seçilen ve bir kullanım endeksine ( Bortolini ve ark ., 1972 ) dayalı listeler arasında eşleştirilen ve sözcük uzunluğunu ( Bortolini ve ark ., 1972 ) seçilen altı ilişkili, konuşulan somut, İtalyan isimden oluşan altı listeyle ücretsiz geri çağırma testi uygulandı .

Zihin Zayıflığına prosedür Sınama, tüm katılımcılara, uyarıcı farklılıklar yerine farklılık yeteneklerine atıfta bulunulmasını sağlamak için aynı sırayla sunulan altı koşul içeriyordu. Aynı koşulu, prosedürdeki birden çok noktada tekrarlamak, girişim koşulları etkilerinin tutarlılığını ortaya koymuştur. (Hastaları aşırı derecede vergi almadan yalnızca bazı koşulları tekrar edebilirdik.) Farklı koşulların sırası şöyledir: (1) derhal geri çağırma, ardından gecikmeli geri çağırma, müdahale olmadan; (2) derhal geri çağırma, daha sonra müdahale olmadan gecikmeli geri çağırma; (3) derhal geri çağırma, daha sonra parazit ile gecikmeli geri çağırma; (4) yukarıdaki koşul 3’te olduğu gibi müdahale ile derhal geri çağırma, daha sonra gecikmeli geri çağırma; (5) derhal geri çağırma, daha sonra parazit ile gecikmeli geri çağırma; Ve (6) derhal geri çağırma, ‘İlk çağırma gecikmeli’ koşullar olarak (1 ve 5 koşullarında olduğu gibi) gecikmeli geri çağırmadan önce derhal geri çağırma testi olmadığında duruma atıfta bulunuruz. Zihin Zayıflığına her koşulda, parazitlenme veya parazitlenme aralığı 10 dakika sürdü ve gecikmiş bir test ile sona erdi. Toplam olarak, testler ~ 1.5 saat süren tek bir oturumu gerektiriyordu. Zihin Zayıflığına Geri çağırma istendiğinde, katılımcı sözcükleri herhangi bir sırada yüksek sesle tekrarlayacak ve deneyci, her kelimeyi konuştuğu gibi yazarak, daha sonra bir teypte kaydedilen rekorlara karşı cevapları kontrol etti. Zihin Zayıflığına Tutulma (gecikme) aralığı girişim içerdiğinde, 10 dakika boyunca planlanan bir dizi psikometrik testi içeriyordu. Üç doldurulmuş aralığın 30 dakikasında uygulanan testler, hafızaya odaklanmayan sözel ve sözsüz psikometrik görevleri hep aynı sırayla içermektedir: Wechsler Yetişkin Zekası Ölçeği (WAIS) Blok Tasarımı, Sesli Akıcılık, Semantik Akıcılık ( Hayvanlar, meyve ve şehir kategorilerinden alım gerektiren), WAIS Rakam Sembolü Yer Değiştirme Testi ve WAIS Kelime Testi (Tablo 1’deki referanslar ). Bu testler ve hafıza uyaran materyalleri arasında kelime dağarcığı yoktur. Kalan süre kaldıysa İz yaratma göreviyle doldu ( Giovagnoli ve diğerleri , 1996 ) ve eğer biraz zaman kaldıysa, katılımcı sohbet etmişti.

Aralıkta parazit bulunmadığı zaman, katılımcı karanlık bir odada, 10 dakika boyunca uykuya dalmamaya çalışarak yatacaktı. Bu durumda, deneyci sessizce odada bekledi ve 10 dakika boyunca dudak hareketleri izledi (hiçbiri gözlemlenmemesine rağmen). Her iki durumda da 10 dakikanın sonunda herhangi bir uyarı yapılmadan deneyci, katılımcının en son listede yer alan kelimelerin herhangi birini geri çağırmasını istedi.Son geri çağırma denemesinden sonra, katılımcılara kelimeleri hatırlamak için herhangi bir stratejiyi kullanıp kullanmadıkları soruldu; Hiçbir katılımcı herhangi bir strateji kullandıklarını söylemedi. Sonra, gecikme sırasında sözcükleri prova edip etmediklerini sordu; Sadece hasta 1 ‘evet’ cevabını verdi (ikinci girişim girişim denemesinde). Zihin Zayıflığına her katılımcı için her koşulda hatırlanan kelimelerin oranını göstermektedir. Katılımcı grup (hasta-kontrol), girişim durumu (girişim mevcut veya mevcut değil) ve test gecikmesi (hemen, gecikmeli veya gecikmiş ilk hatırlama) ile doğru yüzde yüzdesinin varyans analizi (ANOVA) çeşitli etkenler oluşturdu. Katılımcı grubu bir faktör olarak görülen tek anlamlı faktör grup F (1,10) = 6,71, P <0,05 ve gecikme koşulu ile grup arasındaki etkileşim F (2,20) = 7,48, P <0.01. Her iki etkinin temeli hastaların gecikmiş geri çağırmada kontrollere göre daha düşük performansa sahip olmalarıdır. Zihin Zayıflığına Her iki grup da parazitten çok parazitten daha iyi gecikmeli performans göstermiş ve iki ek etkiye yol açmıştır: parazitin ana etkisi, F (1,10) = 22.76, P <0.001 ve girişim koşulunun gecikme koşulu ile olan etkileşimi, F (2,20) = 19.56, P <0.001. Ani, gecikmeli ve geciken ilk geri çağırma için, hastalar sırasıyla% 39,4 ve% 1 müdahale koşullarında düzeltme koşullarında% 36,% 13 ve% 12 doğru düzeltmeye gittiler.

Kontroller, girişim koşullarında% 41,% 19 ve% 14 doğru girişim koşullarında% 42,% 31 ve% 31’e doğru gitti. Girişim koşuluyla grup arasında herhangi bir etkileşim yoktu, F (1,10) <1 (anlamlı değil). Zihin Zayıflığına sonuçları saptamak için bir başka araç olarak tutma yüzdesi, gecikmeli geri çağırma koşulundaki doğru oranın aynı listeye ilişkin hemen geri çağırma koşulu ile bölünmüş olarak ve bölünmüş gecikmiş ilk çağırma koşulu 100 kez doğru olarak hesaplanmıştır (Bkz. Tablo 1 ). Bu sonuçlar, altı hastanın dördünde (hastalar 1-3 ve 5), gecikmeler sırasında girişimin olmaması nedeniyle büyük ölçüde fayda sağladığını göstermektedir. Sonuçlar gecikmeli geri çağırma ve gecikmeli ilk çağırma koşulları için çok benzer.Zihin Zayıflığına Sonuçlar, derhal geri çağırma düzeyindeki farklılıklara atfedilemez. Anne sirkeleri, anında geri çağırma işleminde kontroller ile ortalama olarak aynı performans gösterdi (bkz. Şekil 1 ). Hasta ve kontrol gruplarında anlık geri çağırma öncesi (müdahale öncesi ve girişim gecikmesi olmayan) bir ANOVA’da hiçbir etki anlamlı olmadı. Dahası, sonuçlar mahkeme kararına tabi gibi görünmüyor. Çizelge 2 , girişimlerin olmamasından yararlanan dört hastada ve kontrol katılımcıların her altı hastada ayrı ayrı denemelerin sunulduğu kronolojik sıraya göre liste hafıza performansını göstermektedir. Müdahalenin olmadığı hastaların yararı, aynı koşuldaki daha önceki denemede olduğu gibi, deneme 6 da neredeyse büyüktür (Deneme 2). Tablonun beşinci sütununda gösterilen dört hasta gecikmiş skorun hemen skora bölünmesiyle ölçülen (test 2,% 55, deney 6,% 45), bu testler üzerinde herhangi bir girişim olmaksızın önemli miktarda kalıcılık sağlamıştır. Bunun aksine, girişimin varlığında, bu dört hastada daha düşük düzeyde tutulma (deneme 3,% 11, deneme 4,% 20) vardı. Dört derhal geri çağırma girişimi için, altı hasta arasında istikrarlı bireysel farklılıklar vardı ve araştırmalar arası güvenilirlik yüksekti (Cronbach alfa = 0.83).

Doldurulmamış gecikmeleri izleyen üç geri çağırma girişiminde (ikisi aynı listenin derhal geri çağrılması öncesinde), güvenilirlik çok yüksekti (Cronbach alfa = 0.96). Dolmuş bir gecikmeyi takiben geri çağrılar için, hastaların performansı genel olarak düşüktü Müdahalelerin sayısını sayarak olası etkilenmeleri araştırdık (hatırlanan belirli listelerde olmayan hatırlatılan sözler). 1-6 hasta, sırasıyla, her koşulda toplam 2, 10, 15, dokuz, beş ve sıfır intrüzyon toplamıştır. Kontrol katılımcıları koşullar arasında ortalama 12.00 (SD = 6.60) saldırı hatası toplamıştır. Bu fark Mann-Whitney U testi ile anlamlı değildi . Sözcük listelerinin geri çağrılması sırasında, çapraz liste etkileşimi, frontal lezyonlara bağlı olarak ciddi sorunlar yaşayan hastalarda bildirilmiştir ( Baldo ve ark . 2002 ). Böylece, Bulguların genelliğini araştırmak için, cümle uyarıları ve 1 saatlik saklama aralıkları kullanarak daha ileri testler sunduk. Bu ikinci deneyde, parazite neden olmayan koşullar altında bellek ömrünü incelemek için, tutma aralığını 1 saat genişlettik ve katılımcı başına kaç denemeye dahil olabileceğimiz konusunda ciddi kısıtlamalar getirildi. Yakın tarihli bir araştırma, pek çok amnezyenin iyi anında geri çağrılmasına karşın öykülerden nesrin geri çağrılmasının zayıf olduğunu göstermiştir ( Baddeley ve Wilson, 2002 ). Bu türden materyali uzun süreli olarak prova yapmak zor olurdu. Bu nedenle, hatırlanacak uyaranlar olarak, daha önceki araştırmalarda kullanılan prospektif hafıza testlerini seçtik. Zihin Zayıflığına Della Sala ve ark.nın çalışmasında olduğu gibi aynı prosedür . (2004 ) minimal kognitif bozukluğu olan hastalarla kullanılmıştır. Öyküler, daha önce yapılmış pek çok çalışmadan elde edilen yedi İtalyan pasajından ( Novelli ve diğerleri , 1986 ; Brazzelli ve diğerleri , 1993 , 1994; Capitani ve diğ ., 1994 ) bir havuzdan çıkarıldı .Her katılımcı, Zihin Zayıflığına iki ayrı günde (iki katlı) günde dört kat dinledi. Katılımcılar her öyküyü dinleyip aynen tekrarlamalıydı. Her öykü için derhal geri çağırma gerekiyordu (Deney 1’deki listelerin aksine). Her anlık geri çağırma testini, ilk deneydeki gibi dolu veya doldurulmamış bir gecikme izledi, ancak 1 saat sürdü. Bu nedenle, bir katılımcının aldığı dört kattan birinde girişimle iki gecikmeli geri çağırma denemesi ve iki parazit olmaksızın geri çağırma denemesi vardı.

Bu bir keşif çalışması olduğu için, hikaye düzeni farklıydı (hastalar ve kontroller arasında karşılaştırılabilir siparişler ile). Hastalar 1-3 ve üç denkleştirme kontrolleri, iki müdahale denemesinden önce iki müdahale denemesini almışlar; hasta 4, müdahale girişiminde bulunmadan başlayan, Hasta 5 müdahale denemesinden başlayarak değişen bir sipariş aldı ve hasta 6 ilk olarak müdahale denemelerini aldı. Deneme kararının önemli olduğu konusunda herhangi bir belirti yoktu. Kelimenin tam anlamıyla skorlanan yanıtlar, doğru kelimeleri doğru anlamı yansıtan bir sıraya göre aldılar. Hafif gramatik değişikliklerle (tekil bir isim çoğul yapmak gibi) sözcükler doğru olarak skorlandı. Verbatim’in, koşullardan birine kör olan iki araştırmacı tarafından yapılan geribildirim skorlaması, hastalar arasında, hemen geri çağırma araçları temelinde 0.95; doldurulan gecikmelerden sonra geri çağırma 1.00; doldurulmamış gecikmelerden sonra 0.96 ). Zihin Zayıflığına Deney 1’de olduğu gibi girişimle doldurulan gecikme koşulu sırasında tanı testleri gerçekleştirildi. 1 saatlik aralıktaki testler hem sözlü hem de sözsüz görevleri içeriyordu ve testler arasında kısa konuşma dönemleri vardı. Müdahale gecikmesiz koşulda katılımcıya, deneyin bir parçası olarak orada bir saat kaldığı söylendi (neden hiçbir sebep almadan sorguları yoktu). Bununla birlikte, deneyci dikkatsizce her 15 dakikada bir uyku veya prova bulguları izlemek ve dinlemek için uğradı. Her iki gecikmeden sonra, deneyci, İtalyan eşdeğeri aşağıdakilerin söyledi:

‘Bir saat önce size bir hikaye okudum; Lütfen bana bu hikayeyi hatırladığın her şeyi anlatır mısın? ” Zihin Zayıflığına parazite ve parazitsiz koşullara her katılımcının doğru öykü geri çağırma oranlarını göstermektedir. Deney 1’de yapılana benzer bir ANOVA, o deney için kaydedilen tüm etkileri üretmiştir: F (1,10) = 20.52, P <0.001, grup ile test gecikmesi arasındaki bir etkileşim F (1,10) = 5.84, p <0.05, çünkü, herhangi bir girişim ile daha iyi tutma girişim durumun genel bir etkisi F (1,10) = 6.91, p <0.05, ve gecikme x durumun bir etkileşim F ( 1,10) = 6.07, P <0.05. Müdahale koşulundaki kontrol katılımcıları% 62’den derhal geri çağırma işleminden% 50 gecikmeli geri çağırma işlemine, hiç müdahale edilmeyen durumlarda ise% 63’lük derhal geri çağırma işleminden% 57’lik gecikmeli geri çağırma işlemine gitti. Girişim durumundaki hastalar% 21’den hemen geri çağırma işleminden% 2’ye varan gecikmeli geri çağırma işlemine geçti; Bununla birlikte, müdahale edilmeyen durumda,% 29 hemen çağırma işleminden% 15 gecikmiş çağrıya gitti. Zihin Zayıflığına Önce iki müdahale denemesini (hasta 1-3 ve üç kontrol) alan katılımcıların sonuçları, diğer hastalar ve kontrollerle kıyaslanabilir derecede yüksekti. Hastalar 1-3 derhal geri çağırma hikayelerinin% 29’unu geri çağırdı, girişim yapılmadığı gecikmeli geri çağırmada% 26 ve girişimle gecikmeli geri çağırmada sadece% 3’ü hatırladı. Aynı deneme sırasındaki kontrollerdeki bu koşulların yüzdeleri sırasıyla% 60,% 52 ve% 50’dir. Zihin Zayıflığına müdahale olan ve olmayan olay hikayelerinin tutulma yüzdesini göstermektedir (hemen geri çağırmanın bir oranı olan gecikmiş hatırlama). Bu tablo, Deney 1’de olduğu gibi, sadece dört hastanın müdahale yapılmamasından gerçekten yararlandığını göstermektedir. Bunlar, liste çalışmasında olduğu gibi (hastalar 1-3 ve 5) aynı kişilerdi. Parazitlerle ortalama% 7’lik bir alıkoyma oranından hiçbir müdahale olmaksızın% 79’a kadar gittiler. Hastalar 4 ve 6 bir kez daha paraziti en aza indirgeyerek hiçbir fayda sağlamadı.

Bir başka analizde, doldurulmamış kalış aralıkları sırasında olası uyku belirtileri araştırdık, çünkü uyku, tutma aralığı boyunca kesintisiz provayla uyuşmayacaktı. Olası uyku belirtileri için doldurulmamış gecikmeler sırasında (horlama, derin nefes alma, hareketsizlik, uyudukları hakkında post-hatırlama sorusu) 15 dakikalık aralıklarla katılımcılar mütevazı bir şekilde kontrol edildi. Horlama, yalnızca yüksek sesle ve birkaç saniyede sürerse kodlanıyordu. Hastalardaki tüm denemelerin% 79’unda belirgin uyku belirtileri vardı. En güçlü uyku önerimiz olarak gördüğümüz horlamaya iyi performans eşlik ediyordu. Hasta 1 doldurulmamış bir gecikme aralığında horlamış ve bu denemede% 92’lik bir tutuş elde etmiştir; buna karşın hasta 5 doldurulmamış gecikme aralıklarında horlama yapmış ve bunlarda% 75 ve% 80’lik bir tutuş elde etmiştir. Tersine, Aynı iki hasta, yüksek girişim koşullarında% 0 oranında bir tutma gösterdi. Uyku esnasında gerçekleşen işlemler, bellek konsolidasyonunda iyileşme gösterebilir ( Jenkins ve Dallenbach, 1924 ; Maquet ve diğerleri , 2000 ; Stickgold ve ark ., 2000 ), fakat açıkça anlaşılacağı üzere, kesintisiz bakım provasına izin vermezler. Bu fenomenin gelecekteki çalışmalarında fizyolojik uyku indeksleri arzu edilir. 2000 ), ancak anlaşılan şekilde kesintisiz bakım provasına izin vermeyeceği açıktır. Bu fenomenin gelecekteki çalışmalarında fizyolojik uyku indeksleri arzu edilir. 2000 ), ancak anlaşılan şekilde kesintisiz bakım provasına izin vermeyeceği açıktır. Bu fenomenin gelecekteki çalışmalarında fizyolojik uyku indeksleri arzu edilir.

Genel Tartışma Altı amnezik hasta ve altı kontrol katılımcısında, bu çalışma, Zihin Zayıflığına sözlü ve sözsüz psikometrik testlerle dolu aynı uzunlukların kalıcılık aralıklarına kıyasla, geriye dönük girişimin şiddetlenmesinin ardından liste ve öykülerin gecikmeli geri çağrılması üzerine odaklanmıştır. Doldurulmuş ve doldurulmamış gecikmeler önceki geriye dönük girişim için önceki araştırmalarda kullanılanlardan daha uzundu: Deney 1’de 10 dk. Deney 2’de 1 saat. En önemli bulgu, bazı hastaların eksik bırakılmasından büyük ölçüde yararlandıklarının göstergesi. Geriye dönük girişim. Örneğin, Tablo 1’de gösterildiği gibi hastalardan üçünde, 1 saatlik aralıklarla (Deney 2’de) aralıktan önce girişimde bulunulan süre, enterferans dahil edildiğinde ancak% 63 olduğunda, Bu maddenin% 78 ve% 85’i müdahale olmadan. Zihin Zayıflığına özellikle, müdahale eden materyallerin muhtırayla aynı setten gelen kelimeler olmasa da, azaltılmış girişimin bu belirgin yararı tahakkuk etmiştir. Deney 2’de, bir saatlik gecikme süresinden sonra katılımcılar, katılımcıların muhtemelen devamlı prova yapmadığında (uzun sürenin verilmesi ve gecikmiş retansiyon gösteren bazı hastalarda horlamanın varlığı durumunda bile) fayda sağlamıştır. Bulgular, kısa süreli ve uzun süreli belleğin ( Nairne, 2002 gibi ) birleşik bir kurallar dizisinin altında yattığı teorik görüşle alakalıdır çünkü en son sunulan uyaranlar kaçınılmaz olarak hafızadan kaybolmamasını önerir , Geleneksel görünümde olduğu gibi. Bunun yerine, en son sunulan uyaranlar, ilave uyaranlar ortaya çıkıncaya kadar erişilebilir kalabilir. Zihin Zayıflığına Araştırmacılar daha önce, beyin hasar gören hastalarda bellek performansının etkileşimden ezici bir şekilde etkilenebileceğini savundu ( Incisa della Rocchetta ve Milner, 1993 ; Moscovitch, 1994 ; Shimamura ve diğerleri , 1995 ; Thompson-Schill ve ark ., 2002 ). Bununla birlikte, bu çalışmalar çoğunlukla proaktif müdahalenin, frontal lob lezyonlu hastalar tarafından yeni öğrenilen bilgileri alabilme yeteneğine etkisi üzerine odaklanmıştır ( Baldo ve Shimamura, 2002’de gözden geçirilmiştir ).

Yürütücü işlev eksikliği olmayan (bazıları frontal lob hasarına bile sahip olmayan) amnezyenlerin şimdiye kadar ampirik olarak belirtilmemiş olması, Ve geçmişe dönük girişimler davası için sıklıkla araştırılmamıştır. Zihin Zayıflığına bu tür bir girişim, hedefin ve engelleyen öğelerin girişimin meydana gelmesi için benzer olması gerekmediği için, günlük yaşamda yaygın bir hal almaktadır. Zihin Zayıflığına Uzamış, parazit testi gecikmesinin ardından amnezyenlerde hafıza tutumunda belirgin bir iyileşme bulgumuzu önceden bildiren bir makale bulunmamaktadır.Görme ve sözlü gecikmeli geri çağırma ve çift eşlikli öğrenme de dahil olmak üzere uzun süreli hafıza işlevlerini değerlendiren tüm testlerde hastaların zayıf performansı göz önüne alındığında, geriye dönük parazitler olmadığında gözlemlediğimiz bazı tutuşların nedeni, uzun -term bellek fonksiyonları klasik testlerle test edildi. Bulgularımız, inme ya da kafa travması nedeniyle bazı amnezi vakalarında açığın gözden geçirilmiş bir görünümüne yol açtı. En azından böyle bazı hastalarda hafıza kaybı, en son uyaranlara ait durumları kaybedildiğinde erişilebilir durumda kalmayan hafıza gösterimlerinin oluşumuyla sonuçlanır. Böylece, bellekte ürün değiştirme temelinde değil zamanın geçişi temelinde kaybedilecek haddi zatında . Zihin Zayıflığına Belleğin bu gözden geçirilmiş görünümü ile hastaların 4 ve 6 nolu hastaların neden uzun, boş bir tutma aralığını takiben en yeni materyali alamadığı açıklanmaya devam etmektedir. Belki de uzun süreli hafızanın bozulmasına ek olarak, bu hastalarda kısa süreli episodik bir tampon ( Baddeley, 2000 ) bozulmuştur .

Hastalar arasındaki bu tutarsızlık, farklı amnezi tiplerini ayırt etmede prosedürümüzün yararlı olabileceğini düşündürdüğü için. Huppert ve Piercy’nin (1978 , 1979) yaptığı seminal kağıtlardan bu yana amnezisi, medial temporal lob lezyonlarına kıyasla amnezi olan hastalar arasındaki varsayımsal farklılıkları yalnızca nitelikli bir başarıyla ayırmaya çalışmakta önemli bir vurgu yapılmıştır (örn., Warrington ve Weiskrantz 1970 , 1974; Stanhope vd ., 1998 ; Mayes ve Roberts, 2001 ; Kopelman 2002 ; Conway ve Fthenaki 2003 ; Mayes vd ., 2003 ). Prosedürlerimizi kullanarak, Lezyonu temporal lobu tutan iki hasta (Tablo 1’deki hastalar 4 ve 6 ) girişimin asgariye indirilmesinden herhangi bir fayda sağlamadı. Bu hastalar davranış performansı açısından diğerlerinden çok farklıydı. Hiçbir müdahale şartı dışında, amnezi şiddetinde gözle görülür bir fark görmediler. Yaş kritik değil, etiyolojidir. Hedef testteki performans, farklı sonucu açıklayamaz çünkü bu iki hasta derhal geri çağırma üzerine diğerlerinden daha iyi performans göstermezler. Genel nöropsikolojik muayenede elde edilen desen, farklı bir bilişsel profilin göstergesi değildir. Bu iki hasta arasındaki diğer belirgin farklar lezyonun anatomik yeri, 4 ve 6 hastalar> n temporal loblar> n> içeren ancak di¤er dört hastada görülemeyen geçici loblar> içermektedir. Benzer şekilde, Della Sala ve ark . (2004 ) minimal kognitif bozukluğu olan hastaların müdahale koşullarından yararlanmadığını, buna karşılık hafif Alzheimer hastalığı olan hastaları kullanmadığını bildirmişlerdir; Bir kez daha, bu gruplar arasındaki belirgin fark, ikinci gruptaki hipokampusun daha şiddetli atrofisidir ( Dickerson ve ark . 2001 ). Bu nedenle, çok deneysel bir hipotez (ileride daha büyük gruplarla yapılan araştırmalarda ve lezyon alanlarının kesin ölçümlerinde araştırılmak üzere) olarak, temporal lob amnezisinin, geriye dönük girişimle, 10 dakika veya daha fazla bir süre boyunca moderatörlü kılınamayacağını,

Son olarak, çalışma aynı zamanda terapötik uygulamaların olasılığını önermektedir. En azından 1. ve 2. hasta, hafıza performansı açısından düşük girişim koşullarının önemli fayda sağladığının farkındaydı ve bu konuda heyecanlıydı ve hastanın karısı, başarısında oldukça şaşırdı. Aslında bu tekniği kullanarak eğitim istediler. Azalan girişim, bazı durumlarda amnezi için bir rehabilitasyon rejimi içinde yararlı olabilir. Yumurtalı yemekler hazırlanmadan önce ve sonra eller, kullanılacak kaplar ve araçlar yıkanmalıdır. Çiğ Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta lar temiz kaplara kırılmalıdır. Kullanılacak sayı kadar yumurta buzdolabından çıkartılmalıdır. Yumurta içeren ve yumurtadan zengin yiyecekler hazırlanması sürelerinin haricinde iki saatten fazla buzdolabının dışında tutulmamalıdır. Yumurta kabuklu olarak pişirildiğinde 4 dakikada beyazı, 12 dakikada tamamı katılaşır. Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta içeren bütün tarifelere pişirilme işlemi uygulanmalıdır. Çiğ yumurtanın hem sindirimi güçtür hem de mikroorganizmaların bulaşma riski vardır. Zihin Zayıflığına Salmonella enfeksiyonları en çok rastlanılanıdır. Çiğ yumurtanın beyazındaki avidin, sarısında bulunan B grubu vitaminlerden biyotini bağlayarak kullanılmasını engeller. Pişirme ile bu olumsuz etki önlenir. Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta nın pişirilme süresinin iyi ayarlanması gereklidir. Örneğin; yumurtayı haşlama süresi uzarsa ve yumurta bayatsa sarıdaki demir, beyazdaki sülfür ile birleşerek yumurta sarısının etrafında yeşil bir halka oluşur. Uzun süre pişirilen yumurtaların sindirimi güçleşir ve uygulanan pişirme yöntemine göre B grubu vitaminlerde kayıplar oluşur. Kayıpları önlemek için Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta yı yağa kırma yerine, diğer yöntemler ile pişirme tercih edilmelidir.

index: yumurta, Omega 3, LDL kolestrol, ateroskleroz, periodontitis, kolit, İnflamasyon Alzheimer hastalığı, artirit, kanser, Tavuk, Tümör, Saç, kalori, yağ, kolin, su, kolesterol, protein, A vitamini, D vitamini, E vitamini, riboflavin, B6 vitamini, folat, B12 vitamini, peptit, fetesün, yumurta kabuğu, Lutein, sistein, kalsiyum, magnezyum, demir, folik asit, çinko,

 

.

Muz Kabukları Sivilceli Cilde Yararlıdır.

Muz Kabukları Kabarmış Siğilleri Temizler

Hücre Zarı Yapımında Yumurta Faydalıdır.

Muz Kabukları Topuktaki Nasırları Temizler

Muz Kabukları Sinek Isırığının Zararlarını Giderir.

Muz Kabukları Sedef ve Zone Hastalığına Faydalıdır.

Katarakt ve Görme Kaybını Yumurta Engeller.

Muz Kabukları Cilde Yaşlılık Etkilerine Yararlıdır.

Karbonatın Kötü Kokuları Giderir.

Karbonat Dişlerinizi Beyazlatır

Okaliptüs ve Ceviz Yaprağı Aşırı Terlemeyi Keser

Aşırı Terleme Problemine Karbonat Yararlıdır.

Karbonatın Mide Sorunu Mucizevi Faydaları

Kırmızı Pancar Gastrit için Faydalıdır

Muz Kabukları Ayakkabıları parlaktır ve bakım yapar.

Muz Kabukları Dişlerinizi Beyazlatır.

Kemik Ağrılarına Muz Kabuğunun Faydalıdır.

Tansiyon, Hangi Hekime Tedavi Ettirilmelidir

Tansiyonunuz Düştüğünde Tuzlu Su Faydalıdır.

Limon suyu, idrar Yolu Enfeksiyonlarında Faydalıdır

Yumurta Yüksek Tansiyonu Düşürmektedir.

.

Bilgi kaynaklarımız:
www.google.com

www.bitkiveinsan.com

www.faydaliyasam.com

UYARI:
www.bitkiveinsan.com sitemizde hastalikları teşhis tedavi etmek ile ilgili 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece doktorların görevi olduğu bilinciyle, web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve yararlı yaşama hakkında bitkisel doğal tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, yaşama yararlı besin destek ürünleridir. Tedavi veya hekim tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metinlerde ve Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, özellikle adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını doktorunuza kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur. Yaşama sağlıklı, afiyet içinde, yararlı yaşamanız dileklerimizle…