Çivit Mavisi Fagositozu Artırır.

Çivit Mavisi Fagositozu Artırarak Bağışıklığı Kuvvetlendirir

Fagositozu artırarak bağışıklığı kuvvetlendiren Çivit mavisi Aksi taktirde organizma kendi hücrelerini yemeye başlar. Bu da oldukça kötü bir hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. örneğin; kas erimesi Fagosite edilecek parçacığın yüzeyi pürüzlü ve pozitif (+) yüklüyse kolaylıkla fagosite edilir. Vücutta fagositozdan sorumlu hücrelere “makrofaj” adı verilir.

Fagositozu artırarak bağışıklığı kuvvetlendiren Çivit mavisi Makrofajlar vücudumuzun doğuştan gelen bağışıklığını oluştururlar. Hücre zarında özelleşmiş bir yolla büyük parçacıkların hücre içine alınmasına endositoz denir. İki tür endositoz vardır:

 

Pinositoz ve fagositoz. Pinositoz, hücre dışı sıvı içeren çok küçük veziküllerin hücre içine alınmasıdır. Fagositozu artırarak bağışıklığı kuvvetlendiren Çivit mavisi Fagositoz bakteri, hücre ya da doku yıkımı sonucu oluşan parçalar gibi büyük partiküllerin hücre içine alınmasıdır. Hücrenin dış ortamdaki katı bir maddeyi içine alması ve sindirmesidir. Hücrenin yemesi anlamına gelir. Fagositozu artırarak bağışıklığı kuvvetlendiren Çivit mavisi Fagositoz bakteri , hücre ve doku yıkım ürünleri gibi büyük taneciklerin hücre içine alınmasıdır.

Örneğin bir makrofaj hücre kalıntılarını, yabancı maddeleri, mikropları, kanser hücrelerini ve yüzeyinde belirli proteinlere sahip olmayan her şeyi fagositozla yutup sindirebilir. Fagositozu artırarak bağışıklığı kuvvetlendiren Çivit mavisi Makrofajlar tüm vücutta sürekli devriye gezerler ve olası patojenleri yakalamaya çalışırlar.

Fagositoz şu aşamalarda gerçekleşir

  1. Hücre zarındaki reseptör, parçacık yüzeyindeki ligandına bağlanır.
  2. Bağlantı noktasındaki zar saniyeden daha kısa bir sürede içe doğru çökerek parçacığı tümüyle çevreler. Giderek daha fazla sayıda reseptör liganda bağlanır. Fagositozu artırarak bağışıklığı kuvvetlendiren Çivit mavisi Tüm bu olaylar fermuarın kapanmasına benzer biçimde hızla gerçekleşir ve zar kapanarak fagositik vezikülü oluşturur.
  3. Sitoplazmadaki aktin ve diğer kontraktil fibriller fagositik vezikiilü çevreler ve üst bölümüne yakın kısımda kasılarak vezikülü hücre içine çekerler.
  4. Kontraktil proteinler daha sonra tuttukları vezikülü, pinositik veziküllerin oluşumuna benzer biçimde hücre, içinde serbest bırakılırlar.

Fagositozu artırarak bağışıklığı kuvvetlendiren Çivit mavisi Hücrenin, dış ortamdaki bir maddeyi içerisine alması ve sindirmesi. Fagositoz sırasında, yutulacak cismin hücre zarına dokunduğu yerde içeri çökme başlar. Bu çökme, bir havuzcuk oluşturacak şekilde devam eder ve en sonunda hücre zarı, cismin çevresini tamamen sarar. Fagositozu artırarak bağışıklığı kuvvetlendiren Çivit mavisi bu aşamada, cisim hücre içerisine alınmıştır ve çevresi koful zarıyla çevrelenmiştir. Daha sonra, kofulla, hücrenin sindirici enzimlerini taşıyan lizozomlar birleşir ve taşıdıkları enzimleri koful içerisine boşaltırlar. Yutulan cisim bu aşamada sindirilmeye başlar. Vücut içerisinde fagosite edilecek cisimlerin bazı özellikleri olmalıdır.

İndeks: Fagositoz, Çivit mavisi, renk, zihin therapy, color therapy, heart, therapy, chromotherapy, 

 

 

Bir cevap yazın