Hurma Kolon Kanserini Önleyicidir.

Hurma Kolon Kanserini Önleyicidir.
Kolon kanserini önleyici hurmalarda yüksek oranda lif bulunur. (Yüzde 6,5-18). Büyük oranda Kolon kanserini önleyici hurmayla beslenen bedevi Araplarda kanser ve kalp hastalıkları riskinin düşük olduğu ortaya çıktı. Araştırmalar yüksek lifli yiyeceklerle beslenmenin Kolon kanserini olasılığını düşürdüğünü gösterdi. Kolon kanserini önleyici Hurma, betakaroten açısından da son derece zengindir. Betakarotenin hücrelere saldıran molekülleri kontrol altına alarak, Kalp krizi özelliği vardır.
insan sağlığında Kolon ve rektum, sindirim sisteminin kalın bağırsak denen kısmını oluşturur. Son 20 cm’lik kısmı rektum, buradan ince bağırsaklara kadar olan kısmı ise kolon olarak adlandırılır ve Toplam yaklaşık 1,5 m uzunluğundadır. insan sağlığında Kolonun rektumla birleştiği yer sigmoid kolondur. Kolonun ince bağırsakla birleştiği yere çekum adı verilir ve Kısmen sindirilmiş gıdalar ince bağırsaktan kolona gelir. Sonuçta Kolon su ve mineralleri besinden ayırır, geri kalanı anüsten atılmak üzere depolar. insan sağlığında Kolondan başlayan kansere kolon kanseri, rektumdan başlayan kansere rektal kanser denir. Kolon ve rektum kanserleri bu organların iç yüzeyini örten tabakayı oluşturan hücrelerden gelişir. insan sağlığında Sağlık Bakanlığı’nın istatistiklerine göre en sık görülen ilk 5 kanser arasındadır. Bu kanser her yaşta görülebilmelerine rağmen en sık 50 yaşından sonra gözlenmektedir. Ortalama görülme yaşı 63’dür. Ayrıca Kadın-erkek arasında görüme sıklığı açısından pek bir fark yoktur. Ayrıca Kolorektal kanser kolon ve rektumun dışına çıktığında, kanser hücreleri genelde yakındaki lenf bezlerinde bulunabilir. Bu Kanser hücreleri bu lenf bezlerine ulaşabilirse diğer bezlere karaciğer ve uzak organlara ulaşabilir.

insan sağlığında Risk Faktörleri Kolorektal kanserin kesin sebebi bilinmemektedir. Kolorektal kanser için bazı risk faktörleri vardır, Yaş, Kolorektal kanser, insan sağlığında genelde yaşlılarda görülür. Hastaların %90’ı 50 yaşından sonra tanı alır. Ortalama yaş 60’lı yaşlardır. insan sağlığında Polipler, Polip iyi huylu bir tümördür. Kolon veya rektumun iç duvarından kaynaklanırlar. Bu 50 yaşın üzerindeki insanlarda yaygındır. insan sağlığında Bazı polipler (adenomlar) kanserleşebilir. Bu durumda, kanserleşme riski nedeniyle polip çıkartılmalı ve insan sağlığında düzenli aralıklara kontrol edilmelidir. Poliplerin erken tanısı ve alınması, insan sağlığında kolorektal kanser riskini azaltır. insan sağlığında Ailede kolorektal kanser öyküsü, Bir kişinin yakın akrabalarında (anne, baba, kız veya erkek kardeş, çocuklar) kolorektal kanser öyküsü varsa insan sağlığında bu hastalığa özellikle daha genç yaşta yakalanma riski artar. insan sağlığında Genetik bozukluklar Belli genlerdeki değişiklikler kolorektal kanser riskini arttırır.

Herediter nonpolipozis kolon kanser (HNPCC) kalıtımsal (genetik) kolorektal kanserin insan sağlığında en yaygın tipidir. Bu tüm kolorektal kanser vakalarının %2’sini oluşturur. HNPCC genindeki değişiklikler nedeniyle olur ve insan sağlığında Değişmiş HNPCC genli hastaların %75’inde kolorektal kanser gelişir, kanserin ortalama tanı yaşı 44’dür. insan sağlığında Familyal adenomatöz polipozis (FAP) kolon ve rektumda kalıtımsal poliplerle karakterize nadir bir durumudur. APC adında özel bir gendeki değişiklikler sonucu olur. insan sağlığında Tedavisi kalın bağırsağın tamamının çıkarılmasıdır. FAP tedavi edilmez ise 40 yaş civarında kolorektal kanser gelişir böylece FAP tüm kolorektal kanser vakalarının %1’den azını oluşturur. insan sağlığında daha önceden kolorektal kanser geçirmiş olmak, Kolorektal kanser öyküsü olan bir kişide tekrar kolorektal kanser gelişebilir. Sonucunda Yumurtalık, rahim ve meme kanseri öyküsü olan kadınlarda kolorektal kanser riski artmıştır.

Ülseratif kolit, Crohn hastalığı, insan sağlığında Bağırsakta adı geçen iltihabi hastalığı olanlarda kolorektal kanser riski artmıştır. Bu kişilerde normal topluma göre insan sağlığında 10 kat artmış risk mevcuttur. Diyet, insan sağlığında Hayvansal yağdan zengin, kalsiyum, folat ve liften fakir diyetle beslenenlerde kolorektal kanser riski artmıştır. Kişilerde Meyve ve sebzeden fakir beslenmek de riski artırır. insan sağlığında Sigara içen hastalarda polip ve kolorektal kanser riski artmıştır. insan sağlığında Kalın bağırsak kanserlerinden korunmada tarama yöntemlerinin yanı sıra Kolon kanserini önleyici hurma riski azaltıcı bazı basamaklar da mevcuttur. insan sağlığında fiziksel egzersiz, aşırı kilolardan kurtulmak, sigara ve alkol kullanmamak, yüksek lifli, düşük yağ içerikli gıdaları tüketmek bunlardan bir kaçıdır. Belirtileri bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler. İshal, kabızlık, bağırsakta tam boşalmama hissi ile birlikte Dışkıda kan (parlak ya da koyu kırmızı). Normalde olduğundan daha ince dışkılama ve Genel abdominal rahatsızlık ( gaz, kramplar, şişkinlik) Bilinen bir neden olmaksızın kilo kaybıdır. Sürekli yorgunluk, Bulantı ,kusmadır. insan sağlığında Kalın bağırsak kanserlerindeki bulgu ve belirtiler, tümörün evresine göre değişir. Tümör bağırsak içene doğru büyürken bulgu vermezken, tam tıkandığında oluşan, hastanın gazını ve dışkısını çıkaramadığı duruma kadar değişen belirtiler verebilir. insan sağlığında klinik açıdan önemli bir durum sağ taraftaki bağırsak çapının soldan daha geniş olması ve geçişle ilgili belirtilerin daha geç olmasıdır. Kalın bağırsağın sağ tarafındaki tümörlerde gözlenen belirtiler dışkı ile birlikte fark edilmeyen kan kaybı ve bu kanamaya bağlı kansızlık, halsizlik, nefes darlığı, çabuk yorulma, dışkılama alışkanlarında değişikliktir.

Zaman zaman kabızlık ve ishal atakları, karın ağrısı, karında şişkinlik, kilo kaybı diğer bulgulardır. Kalın bağırsak tümörlerinin en sık yerleşim yeri sol tarafdır, burası da kalın bağırsağın dar yerlerindendir. Bu yüzden sol taraf tümörlerinde bağırsak tıkanıkları karşımıza daha çok çıkmaktadır. insan sağlığında Rektum tarafında yani makata yakın kısımdaki tümörlerde en sık bulgu, dışkıya kan bulaşmasıdır. Burada dikkat edilecek durumlardan birisi hemoroid denen hastalıkta da dışkıda kan gözlenir. Kişi bu durumu karıştırarak teşhis ve tedaviyi geciktirebilir. Dışkılama alışkanlıklarında değişiklik dışkı çapının incelmesi, kabızlık, dışkılama sonrası tam boşalamama, karında şişkinlik gözlenen diğer bulgulardır. Bu bulgulardan şüphelendiğinizde doktora başvurmalısınız. Geç dönemde kalın bağırsak kanserlerinin istenmeyen durumlarından biri barsağın tam tıkanmasıdır. Bundan başka insan sağlığında oluşabilecek durumlar arasında büyük damarın duvarının yıkılması sonucu ciddi kanamalar, tümörün bağırsak duvarını delmesi, buna bağlı kalın bağırsaktaki mikropların karın zarına yayılması, karın boşluğunda sıvı toplanması şeklindedir. insan sağlığında Çoğunlukla bu belirtiler kansere bağlı değildir. Diğer başka sağlık problemleri bu belirtilere yol açabilir. Ancak bunlardan herhangi birine sahip kişilerin, insan sağlığında erken tanı ve tedavi için doktora başvurması önerilir. Genelde kanserin erken dönemlerinde ağrı olmaz. Ağrı olmasını beklemeden doktora başvurmak kanserin erken tanısında önemlidir. Diğer kanserlerde olduğu gibi kolon kanserleri de iyice büyüyene kadar insan sağlığında belirti vermezler. Bu nedenle amaç, daha kanserde belirti yokken tümörü ortaya koymak olmalıdır. Belirtiler gelişmeden önce bir kişinin kanser için taranması poliplerin ve kanserin erken tanınmasında yardımcı olur. insan sağlığında Poliplerin erkenden tanınıp çıkartılması, kolorektal kanseri önleyebilir. insan sağlığında Erken tanı konulduğunda, kolorektal kanserin tedavisi daha etkin olabilir. Bu nedenle, 50 yaş üstündeki kişiler izlenmeli ve kolorektal kanser için artmış riski olan kişiler daha erken tarama programına alınmalıdır.

Erken tanıda kullanılan tarama testleri şunlardır:
Dışkıda gizli kan testi, Kanserler ve polipler kanadığından bu test ile dışkıda az miktarda kanı saptamak mümkündür. Ancak İnsan sağlığında hemoroid gibi kanser dışı kanama nedenleri de bu testte pozitifliğe yol açabilir.
Sigmoidoskopi, Rektum ve sigmoid kolon denen bağırsağın son 60 cm’lik kısmı görüntülenir. İnsan sağlığında Polip tespit edilirse polipektomi denilen bir işlemle çıkartılmasına olanak sağlar.
Kolonoskopi, Tüm kolonun iç duvarı görüntülenir, varsa polipler çıkartılabilir.
Rektumun parmakla muayenesi, İnsan sağlığında Doktor vazelinle kayganlaştırarak eldivenli parmağı ile rektumu muayene eder. Çift kontrastlı baryumlu kolon grafisi, Makattan beyaz opak madde verildikten sonra çekilen filmlerle tümörü göstermeyi sağlar. İnsan sağlığında Büyük tümörleri göstermede faydalıdır ancak kolonoskopi kadar güvenilir değildir. Tarama ve tanı hakkında araştırmalar, Polipler ve kolorektal kanserin saptanması konusunda yeni teknikler denenmektedir. İnsan sağlığında Bunlardan biri kolonun bilgisayarlı taraması, diğeri dışkı örneklerinde yapılan genetik testlerdir. Bu testler henüz rutin kullanıma girmemiştir.

İnsan sağlığında Risk gruplarına girmeyen hastalara, 50 yaşından başlayarak gaytada gizli kan taraması, 50 yaşın üzerinde ise en azından 5 yılda bir sigmoidoskopi, 10 yılda bir kolonoskopi yapılması önerilmektedir. İnsan sağlığında Risk grubunda olan hastalardan; daha önce polip çıkarılmış olan hastalar bu işlemden sonra 1-3 yıl içinde tekrar kolonoskopi yaptırmalıdır. İnsan sağlığında Anne baba gibi yakın akrabalarında kalın bağırsak kanseri tanısı konmuş olanlar 40 yaşından önce veya akrabasına tanı konulduğu yaştan en geç 8-10 yıl önce taramayı başlatmalıdır. Kalıtsal non-polipozis kolorektal kanser için genetik test yaptırılmalıdır. İnsan sağlığında Ailesel adenomatoz polipozis (FAP) olarak adlandırılan hastalık olan kişiler genetik danışmanlık almalı ve 10-15 yaşından itibaren kolonoskopi ile takip edilmelidir. İnsan sağlığında Meme, kadın genital organ kanseri olan kişiler 40 yaşından sonra, ülseratif koliti olan kişiler ise tanı aldıktan sonra periyodik olarak kolonoskopi yaptırmalıdır. Kolorektal kanser belirti ve bulguları olan kişilerde, bunların kanser ya da başka bir nedene bağlı olduğunun saptanması gereklidir. İnsan sağlığında Doktor, kişinin aile öyküsünü, medikal özgeçmişini sorgular. İnsan sağlığında Tarama bölümündeki testlerden bir ya da daha fazlası uygulanır. İnsan sağlığında Kalın bağırsak kanserlerinin teşhisi rektoskopi, sigmoidoskopi veya kolonoskopi ile tümörün görülmesi ve alınacak biopside kanserli dokunun gösterilmesi ile olur. Tetkiklerde anormal bir bulgu saptanırsa (polip gibi) kanser hücrelerini saptamak için biyopsi şarttır. İnsan sağlığında Sıklıkla anormal alan kolonoskopi veya sigmoidoskopi ile çıkartılır. Patolog tarafından çıkartılan doku mikroskop altında kanser hücrelerinin varlığı açısından incelenir. İnsan sağlığında Evreleme Biyopside kanser tespit edilirse doktor en iyi tedaviyi planlamak için hastalığın yayılımını (evresini) bilmek zorundadır. Evreleme tümörün yakın dokulara ve vücudun diğer bölgelerine yayılma derecesine göre yapılır.
İnsan sağlığında Evreleme için aşağıdaki tetkikler yapılır,

Kan testleri Kanda karsinoembriyonik antijen (CEA) ve diğer maddeler araştırılır. Kolorektal kanserli bazı hastalarda ve kanser dışı bazı durumlarda CEA düzeyleri yükselebilir.
Kolonoskopi Tanıda kolonoskopi yapılmadıysa tüm kolon ve rektum kolonoskopiyle incelenir.
Endorektal ultrason Bir ultrason probu rektum içine yerleştirilir. Prob insanların duyamayacakları ses dalgaları yayar. Rektum ve çevre dokular bu ses dalgalarının yansımasını görüntüye dönüştüren bilgisayar tarafından görüntülenir, tümörün rektumda derinliği, lenf nodları ve yakın dokulara yayılımı hakkında bilgi verir.
Göğüs radyografisi Kanserin akciğerlere yayılımını gösterir.
Bilgisayarlı tomografi (BT) Karaciğer, akciğer ve vücudun diğer bölgeleri görüntülenir.
İnsan sağlığında Doktor evreleme için gerekirse başka tetkiklere de başvurabilir (MRI gibi). Bazen evreleme cerrahiyle tümör çıkartılıncaya kadar tamamlanamaz.
Doktorlar kolorektal kanser evrelerini aşağıdaki gibi tanımlarlar:
Evre 0: Kanser sadece kolon ya da rektumun en iç duvarındadır. İnsan sağlığında (karsinoma in situ olarak da adlandırılır).
Evre I, Kanser kolonun veya rektumun daha iç duvarından gelişir. sağlığında Tümör kolonun daha dış duvarına ulaşmaz, kolon dışına yayılmaz.(Dukes A evre1 kolorektal kanserin diğer ismidir.)
Evre II, Tümör kolon veya rektumun daha derin duvarına yayılmıştır ancak İnsan sağlığında kanser hücreleri lenf nodlarına yayılmamıştır. (Dukes B olarak da adlandırılır)
Evre III, Kanser yakın lenf nodlarına yayılmış ancak vücudun diğer bölgelerine yayılmamıştır. (Dukes C diğer ismidir)
Evre IV: Kanser akciğer ve karaciğer gibi İnsan sağlığında vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır. (Dukes D diğer ismidir.)
Rekürren kanser, Kanser tedavi edildikten ve saptanmaz hale geldikten belli bir süre sonra kolon veya rektum ya da vücudun başka bir bölümünde tekrar ortaya çıkar buna rekürren kanser denir.

Tedavi İnsan sağlığında Kalın bağırsak kanserlerinin tedavisinde cerrahi, radyasyon ve kemoterapi başlıca kullanılan tedavi yöntemleridir. İnsan sağlığında Tedavi, tümörün yerleşim yeri ve evresine göre değişmektedir. Tedaviye başlamadan önce hastalar hastalığın evresini, tedavi seçeneklerini, tedavi yan etkilerini, tedavinin normal yaşamları üzerindeki olumsuz etkilerini, tedavinin maliyeti ve kendisi için uygun olabilecek yeni klinik çalışmaların varlığını sorgulayabilir. İnsan sağlığında Cerrahi tedavi, kanserin tedavisinde ana basamağı oluşturur. Ama bunun için kanser uzak organlara (karaciğer, akciğer, beyin, kemik vb.) yayılmamış olmalıdır. Cerrahi yöntemde tümörlü kısım etraftaki sağlam dokuyla beraber çıkartılır. Bunun yanında bağırsağı vücuda bağlayan mezenter denilen doku ve lenf bezleri de çıkartılır. Rektum kanserlerinde tümör kalın bağırsağın sol tarafının bir kısmı ile birlikte alınır ve iki uç birbirine birleştirilir. İnsan sağlığında Birleştirmenin mümkün olmadığı durumlarda cerrah, sağlam bağırsağın ucunu karın duvarına ağızlaştırır, diğer ucu kapatır. Buna kolostomi denir. Özel kolostomi torbaları vasıtasıyla dışkı dışarı alınır. Çoğu hastada bu durum geçicidir, cerrahi sonrası kolon veya rektum iyileşmesi tamamlanınca kapatılır. İnsan sağlığında Rektum alt bölgelerinde makata çok yakın kısımlarda tümörü olan hastalarda kolostomi kalıcı olabilir. Son yıllarda özellikle karaciğere ve akciğere yayılan bağırsak tümörlerinde o bölgedeki tümörü tamamen çıkartıldığı durumlarda da artık cerrahi tedavi uygulanmakta ve sonuçlar çok yüz güldürücü olmaktadır. Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için antikanser ilaçları kullanmaktır. İnsan sağlığında Sistemik tedavi olarak adlandırılır, çünkü ilaçlar kan dolaşımına geçerek vücuttaki kanser hücrelerini öldürür. Kolon kanserinin bazı evrelerinde ve vücudun başka yerine sıçramış olduğu durumlarda sıklıkla kullanılan bir tedavidir. Antikanser ilaçlar ağız ya da damar yoluyla verilebilir. İnsan sağlığında Hastalar hastanede ayaktan hasta olarak nadiren de yatarak bu tedavileri alabilirler. Hastalar kemoterapiyi tek başına ya da, cerrahi, radyoterapi ile kombine olarak alabilirler.

Cerrahi öncesi verilen kemoterapiye neoadjuvant kemoterapi denir, cerrahi öncesi büyük tümörlerin küçülmesi amaçlanır. İnsan sağlığında Cerrahi sonrası verilen kemoterapiye adjuvant kemoterapi denir ve cerrahi sonrası kalan kanser hücrelerini yok etmek, kanserin kolon rektum ya da vücudun başka bir bölgede tekrarlamasını önlemek amaçlanır. İnsan sağlığında Kemoterapi ilerlemiş hastalığı olan kişilere de uygulanabilir. Radyasyon Tedavisi İnsan sağlığında Radyoterapi olarak da adlandırılır. İyonize radyasyonla tümör hücrelerinin tahribatına yol açan lokal bir tedavidir. Tedavi edilen alandaki kanser hücrelerini yüksek enerjili ışınlarla öldürmek amaçlanır. İnsan sağlığında Radyoterapi, ameliyat öncesinde tümörün küçültülmesi amacıyla veya ameliyat sonrası nüksleri önlemek için kemoterapi ile beraber verilebilir. Radyoterapi genellikle İnsan sağlığında rektum kanserlerinde ve bunların bazı evrelerinde kullanılmaktadır. Yan Etkiler Kanser tedavisinin yan etkileri Tedavi sağlıklı hücre ve dokuları da etkilediği için istenmeyen yan etkiler yaygındır. Tedavi şekline göre yan etkiler değişmektedir. Cerrahi sonrası iyileşme İnsan sağlığında zaman alır, bu sırada ağrı ve rahatsızlık hissi olabilir. Ağrı kesiciler kullanılabilir. İnsan sağlığında Cerrahiye bağlı diğer yan etkiler olarak; halsizlik, yorgunluk, kabızlık ya da ishal, kanama, infeksiyon gibi acil tıbbi tedavi gerektiren durumlar ve kolostomi sonrası ciltte irritasyon sayılabilir. İnsan sağlığında Kemoterapinin yan etkileri, uygulanan ilacın tipine ve dozuna bağlı olarak değişmektedir. Genelde antikanser ilaçlar hızlı çoğalan hücreleri etkiler.

En çok etkilenen hücreler kan hücreleridir. İnsan sağlığında Bu hücreler enfeksiyonla savaşır, kan pıhtılaşması yapar ve vücuttaki dokulara oksijen taşırlar. İlaçlar kan hücrelerini etkilediğinde hastaların enfeksiyon ve kanamaya eğilimleri artar, kendilerini halsiz ve yorgun hissederler. Saç kökü hücreleri etkilendiğinde saç dökülmesi olur. Saçlar tekrar çıkar ancak farklı renk ve yapıda olabilir. Sindirim sisteminde iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, ağız ve dudak yaralarına yol açabilir. Bu yan etkilerin çoğu ilaçlarla kontrol edilebilir. Radyasyon tedavisinin yan etkileri verilen radyasyon miktarı ve tedavi edilen bölgeye göre değişmektedir. Karın bölgesine verilen radyoterapi; bulantı, kusma, ishal, kanlı dışkılama, dışkı kaçırmaya yol açabilir. Ayrıca ciltte kızarma, kuruma ve halsizlik ve yorgunluk olabilir.

Tarama Risk gruplarına girmeyen hastalara 50 yaşından başlayarak gaitada gizli kan taraması, 50 yaşın üzerinde ise en azından 5 yılda bir sigmoidoskopi, 10 yılda bir kolonoskopi önerilmektedir. Risk grubunda olan hastalardan, daha önce polip çıkarılmış olan hastalar bu işlemden sonra 1-3 yıl içinde tekrar kolonoskopi yaptırmalıdır. Anne baba gibi yakın akrabalarında kalın bağırsak kanseri tanısı konmuş olanlar, 40 yaşından önce veya akrabasına tanı konulduğu yaştan en geç 8-10 yıl önce taramayı başlatmalıdır. Kalıtsal non-polipozis kolorektal kanser için genetik test yaptırılmalıdır. Ailesel adenomatoz polipozis (FAP) olarak adlandırılan hastalık olan kişiler genetik danışmanlık almalı ve 10-15 yaşından itibaren kolonoskopi ile takip edilmelidir. Meme, kadın genital organ kanseri olan kişiler 40 yaşından sonra, ülseratif koliti olan kişiler ise tanı aldıktan sonra periyodik olarak kolonoskopi yaptırmalıdır. Ulusal kanser tarama programına göre kadın ve erkeklerde uygulanacak tarama; 50-70 yaş arası 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ve 10 yılda bir kolonoskopi yapılmalıdır. Buradaki metin genel bir bilgilendirme olup, hastalıklar değişkenlik gösterebileceğinden kişisel değerlendirme için uzmanınızla görüşünüz.

Kolon kanserini önleyici hurmalar, bağırsakta bir Vitamin A türü olan Retinal’e dönüşen 15,6 mg Beta-karoten içerir. Yakın zamanlarda yapılan bir araştırma Beta-karoten’in uzun süreli kullanımı insan sağlığında zeka ve hafıza kaybı gibi önleyici faydalar sağlayabileceğini ortaya koymuştur. Kolon kanserini önleyici hurmanın yararlarında biride damarlarda oluşan tıkanma beraberinde kalp krizi riskini de getirdiğinden oldukça tehlikeli ve ölümcül bir hastalığa etkilidir. Bilim insanları Kolon kanserini önleyici hurmanın aynı anda tüketilmesinin damar tıkanıklığına iyi geldiğini savunuyor. Burada dikkatten kaçmaması gereken damar tıkanıklığına iyi gelen şey günde 3 adet hurma değil hurma çekirdeğinin tozudur. Kolon kanserini önleyici hurma çekirdeğini toz haline getirip belirli aralıklarla tüketmenin damarları açacağı aynı zamanda damar tıkanıklığına iyi geleceği söyleniyor. Kolon kanserini önleyici hurma Vitamin, mineral ve lif açısından çok zengindir. Çok güzel ve tok bir tadı olan Kolon kanserini önleyici hurmanın içinde yağ, kalsiyum, sülfür, demir, potasyum, Kolon kanserini önleyici hurmaları çok farklı şekilde tüketen tarifler var. Süt, yoğurt, ekmek ya da tereyle karıştırarak daha lezzetli hale getirerek tüketilebilir. Hurmanın ezmesi özellikle yaralanma ve hastalık sonrası toparlanma sürecinde çok faydalıdır. Hurmanın Ramazanda İftar Sofrasında Faydaları Ramazan ayında iftar sofralarının en önemli misafiri olan Kolon kanserini önleyici hurma oruç açılırken ilk tüketilen yiyeceklerdendir.

Uzun süren açlıktan sonra ilk önce Kolon kanserini önleyici hurma tüketilmesi, açlığı doğal olarak bastırarak çok fazla yemek yemenin de önüne geçer. Vücut, Kolon kanserini önleyici hurmanın yüksek besin değerini aldığında, açlık hissi yatışır. Ayrıca yüksek potasyum içerdiği için Kolon kanserini önleyici hurmanın sinir sistemi üzerinde de olumlu etkisi vardır. Kolon kanserini önleyici hurma özellikle kadınlarda gelişebilecek olan kemik erimesi rahatsızlıklarını engellediği söyleniyor. Doğal olarak günde 3 adet hurma tüketerek hem Osteoporozu engellemiş olursunuz hem de günlük kalsiyum ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Kemik Gücü ve Kemik Sağlığı ve Kolon kanserini önleyici hurmada bulunan önemli mineral miktarları, kemiklerin güçlendirilmesi ve osteoporoz gibi zor hastalıklarla mücadele edilmesi için hurmayı süper bir gıda haline getiriyor. Kolon kanserini önleyici hurma selenyum, manganez, bakır ve magnezyum içerir, hepsi sağlıklı kemik gelişiminin ve kemik gücünün ayrılmaz bir parçasıdır özellikle insanlar yaşlanmaya başlarken ve kemikleri giderek zayıflarken bu konu daha çok önem kazanır.

Günde sadece 1 hurma ile kemik erimesini “Osteoporozu” engeller bu konuya destek olabilirsiniz. Her ne kadar Kolon kanserini önleyici hurma muazzam besin değerleri taşıyor olsa da, yüzeyleri çok yapışkan olduğu için üzerlerine yapışabilecek maddelere de dikkat etmek gerekir. Bu nedenle lütfen Kolon kanserini önleyici hurmaların doğalını tüketin. İşlem görmemiş ve doğal şekilde hazırlanarak satılan, raflarda uzun süre beklemiş olan Kolon kanserini önleyici hurmaları satın almayın. Aldığınız hurmaları çok iyi yıkayın ve sağlığınız dikkat edecekken başka bir yönden zarar görmemeniz için bunlara dikkat etmelisiniz. Doğal magnezyum kaynağı olan hurma ağrıları geçiriyor ve kaslardaki kasılmalara da oldukça iyi geldiği söyleniyor. Aynı zamanda serotonin salgılanmasını hızlandırdığı için stres kaynaklı oluşan baş ağrılarına da oldukça iyi geldiği söyleniyor. Kolon kanserini önleyici hurma güçlü bir magnezyum kaynağıdır. Daha iyi hücrelerin oluşması ve karaciğerin sağlığı içinde magnezyum oldukça önemlidir. Günde 3 adet tüketilen Medine hurması ilerde gelişebilme ihtimali olan karaciğer kanseri ve çeşitli karaciğer hastalıklarından da vücudunuzu koruduğu gerçektir. Kolon kanserini önleyici hurmanın İçerdiği Besin Değerleri Hurma çeşitli vitamin ve minerallerin kaliteli bir kaynağıdır. Aynı zamanda iyi bir enerji, şeker ve lif deposudur. Kolon kanserini önleyici hurma Kalsiyum, demir, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi önemli minerallere sahiptir. Ayrıca tiamin, riboflavin, niasin, folat, vitamin A ve vitamin K gibi besin değerlerini de içerir. Kolon kanserini önleyici hurmanın Genel Sağlık Üzerinde Faydaları Hurma sindirim sistemini düzenleyen en tatlı ve çok yönlü destek besinlerden biridir. İnsanların enerji seviyelerini, yarım saat içinde önemli ölçüde arttırabilir. Kolon kanserini önleyici hurmanın The American Cancer Society günde 20-35 gram miktarında lifli besin tüketilmesini öneriyor. Bu da kısaca günde 1 hurmaya denk geliyor. Bu küçük 1 adet hurmanın göz sağlığına da faydasını eklemeden geçmeyelim. Gece körlüğü tedavisi için de önemli bir besin kaynağıdır. Aslında Kolon kanserini önleyici hurmanın saymakla bitmeyecek kadar çok alanda faydaları var. Kısaca hurmanın mucizevi faydalarını saymakla bitmez. 2002’de bir araştırma Kolon kanserini önleyici hurma palmiyesi özünün kırışıklık giderici yani yaşlandırma etkilerini geciktirici etkileri olduğunu ortaya koydu. Bunun nedeniyse Kolon kanserini önleyici hurma palmiyesi özündeki bitki hormonları Araştırmaya göre içeriğinde yüzde 5 hurma palmiyesi özü bulunan kremi kullanan kadınların göz çevrelerindeki kırışıklık yüzeyi ve derinliği azaldı.

Kolon kanserini önleyici hurma Cinsel fonksiyon bozuklukları dışında en büyük sorun isteksizliktir. İnsanlarda cinsel istek olarak tabir edilen bu durumu artıran bazı afrodizyak bitkiler bulunmaktadır. Bu bitkiler ilaç, besin takviyesi ya da bitki şeklinde kullanıma sunulmaktadır. Araştırmalar, cinsel aktiviteyi arttırmak Kolon kanserini önleyici hurma yararlı olduğu konusunda hemfikir. Sabahları taze keçi sütünün içine bir avuç dolusu hurmayı ekleyin. İçine kakule tozu ve bal karışımı ekleyin. İyice karıştırın. Bu karışım cinsel aktiviteyi arttırmak ve çeşitli cinsel bozuklukların neden olduğu kısırlığı azaltmak için çok yararlı bir tonik olarak da her gün tüketin. Kolon kanserini önleyici hurmada Yüksek miktarda nişasta, glikoz, vitamin ve mineral içermesinden dolayı özellikle yeni doğum yapmış bayanların kaybettiği enerjiyi en dengeli ve doğal şekilde elde etmesini sağlar. Kolon kanserini önleyici hurmada insanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen hurma Şeker, protein, lif ve yağın dışında 15 farklı mineral ve C, B1, B2, niasin ve A Vitaminleri içeriyorlar. Tıpkı kuruyemişler gibi İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen Kolon kanserini önleyici hurmada harika bir atıştırmalıktır ve içindeki früktoz size bitmek bilmeyen bir enerji verir.

Hurma insan sağlığın Kolon kanserini önleyici hurma Kan basıncını (tansiyon) dengeleyen ve kalp ritmini düzenleyen yaşamsal minerallerden biri olan potasyumdan zengin olan hurma, hiç kolesterol içermemesi nedeniyle kalp dostu besinler arasında yer alıyor. İnsanların Kolon kanserini önleyici hurma güçlü bir antioksidan olması sayesinde kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak, damar tıkanıklıkları riskini düşürüyor ve Sabah aç karnına yaş hurma tüketilirse bağırsaktaki asalakları öldürür ve palmiyegiller familyasından dekoratif yapraklı bir palmiye türüdür ve hurmanın Palmiyeler gibi tropikal, ılıman ve çöl ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir. Hurma Kazık ve saçak kök yapısına sahiptir.Ağacın pürüzlü gövdesi gri ağırlıklı kahverengi gibidir Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan İnsanların Kolon kanserini önleyici hurma genellikle iftar atıştırmalığı olarak tüketilen bir besin. Aslında vucutta Kolon kanserini önleyici hurma sadece Ramazan’da değil, yılın her ayında sofralarımızda bulunması gereken besinler arasında yer alıyor. Çünkü başta sodyum, potasyum, magnezyum ve kalsiyum olmak üzere birçok mineral ile vitamin içermesiyle İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen Kolon kanserini önleyici hurma sağlığımız üzerinde pek çok önemli fayda sağlıyor.

Resûlûllah (s.a.v.) Efendimiz – “Kadınlarınıza loğusa döneminde hurma yediriniz. Kim loğusalığında hurma yerse onun çocuğu AKILLI ve AĞIR­BAŞLI olur. Çünkü hurma Hz. Meryem’in loğusalığındaki yiyeceği idi. (Hz. Meryem vali­demize Allah (c.c.) kuru bir hurma ağacından onu vermişti). Şayet (loğusa için) hurmadan daha iyi bir yiyecek olsa idi Allah (c.c.) Onu Meryem’e ikram ederdi.” buyurarak hurmanın önemini belirtmişlerdir.
İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen Kolon kanserini önleyici hurmanın Faydaları çoktur. Özellikle Ramazan ayı bu ayda besleyici ve doyurucu olması sebebiyle Kolon kanserini önleyici hurma yenilmesi uzmanlarca tavsiye ediliyor. İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen Kolon kanserini önleyici hurma nasıl ve ne zaman yenmeli? Suda bekletilmiş hurmanın faydaları nelerdir? İnsanların Kolon kanserini önleyici hurmanın Besin Değeri Besleyici özelliğinin çok yüksek olmasının yanı sıra; İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen Kolon kanserini önleyici hurmanın faydaları arasında kabızlığa, bağırsak rahatsızlıklarına, kalp sorunlarına, anemiye, cinsel işlev bozukluklarına, ishale ve kansere karşı etkleri sayılabilir. İnsanların Kolon kanserini önleyici hurma; nebati yağ, lif ve doğal şekerin yanı sıra, tiamin, riboflavin, folat, niasin, A vitamini ve K Vitamini içerir, minerallerden ise kalsiyum, kükürt, demir, potasyum, çinko, fosfor, manganez, bakır ve magnezyum içerir. Özellikle kas gelişimi için İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen Kolon kanserini önleyici hurmanın önemli bir besin öğesi olduğu belirtiliyor.
Ayrıca eski zamanlarda İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen Kolon kanserini önleyici hurma ile karıştırılarak yapılan çeşitli macunlar; özellikle yaralanma veya hastalıklarda kullanılırdı. İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen Enerji veren hurma, bir insanın yaşamını devam ettirebilmesi için gereken vitamin ve minerallerin pek çoğunu içinde barındırır ve bir insan sadece İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen Kolon kanserini önleyici hurma ve su ile yaşamını devam ettirebilir. Modern tıbbi araştırmalara göre, İnsanların Kolon kanserini önleyici hurmanın karın kanserinin önlenmesinde yararlı olduğu kabul edilmektedir. İslam kültüründe çok önemli bir yere sahip İnsanların Kolon kanserini önleyici hurmanın, özellikle Ramazan Orucu sırasında kullanılması ve iftarın öncelikle hurma ve su ile açılması aslında önemli bir alışkanlıktır. Hurmanın su ile birlikte alınması, yemek sırasında aşırı yemenin önüne geçmektedir Sağlıklı Kalp ve İnsanların Kolon kanserini önleyici hurmanın faydaları saymakla bitmiyor ancak kalp sağlığı içinde önemli etkileri var. Geceden ıslatılan ve sabah ezilerek yenen hurmalar zayıf kalpler üzerinde olumlu etkileri vardır. İnsanların Kolon kanserini önleyici hurma üzerinde yapılan çalışmalarda inme ve diğer kalp ile ilgili hastalıkların riskini azaltmak için içerisinde etkili miktarda potasyum vardır. Ayrıca; kalp krizi, kalp hastalıkları ve felç, LDL kolesterol seviyelerini düşürmek için, sağlıklı ve lezzetli bir yol olarak tavsiye edilmektedir.
Teknoloji Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre, günde 3 adet hurmanın Rahim adalelerini kuvvetlendiren kalp krizi riskini neredeyse sıfıra indirdiği anlaşılmıştır. Tabibler de yaptıktan araştırmalarda İnsanların Yaş Kolon kanserini önleyici hurma sindirim sistemini özellikle sütle yenirse rahatlatır.nın antiseptik olduğunu, loğusalık yaralarını çabuk iyileştiren bir ilaç olduğunu, süt arttırdığını, bebeği beslediğini, içindeki potasyumun çocukların büyümesini sağlayan ideal besin olduğunu belirtmişlerdir. Bebek ilk doğduğunda damağına dünya gıdası Kolon kanserini önleyici hurma ezip ovuşturmak, İnsanların Kolon kanserini önleyici hurma ezmesi tattırmak, sünnettir ve bebeğin zeki olmasını sağlayan ilaçtır. Loğusa, Kolon kanserini önleyici hurmayı sade olarak yer, süte ıslayıp yer, bebeğe de İnsanların Enerji veren hurma sindirim sistemini özellikle sütle yenirse rahatlatır. şıralı sütten yedirir. Polenli hurma macunu yapıp yer ve bebeğe de yedirir.”250 gr. İnsanların Kolon kanserini önleyici hurma, 100 gr. polen, 50 gr. badem içi, 50 gr. ceviz içi, 100 gr. zeytinyağı, 150 gr. halis bal, 50 gr. hıyar çekirdeği, 500 gr. süt kaynatılıp macun kıvamına getirilir.” Soğutulup ömür boyu yenebilir. Rahim adalelerini kuvvetlendiren insan sağlığında Yaş İnsanların Kolon kanserini önleyici hurma yüksek miktarda nişasta, glikoz, vitamin ve mineral içermesinden dolayı özellikle yeni doğum yapmış bayanların kaybettiği enerjiyi en dengeli ve doğal şekilde elde etmesini sağlar. Rahim adalelerini kuvvetlendiren İnsanların Kolon kanserini önleyici hurma besin içeriği en zengin meyvelerden ve içerisinde anne karnından başlayıp, hayatın tüm dönemlerinde (çocukluk, hamilelik, yaşlılık vs.) insan sağlığında ihtiyacımız olan besin gruplarının hemen hemen tamamı mevcuttur.
Doğum sırasında meydana gelen kan kaybı, vücut şekerinin düşmesine sebep olur. İnsanların Kolon kanserini önleyici hurma vücuda tekrar şeker girişinin sağlanması açısından önemlidir ve tansiyon düşmesini de engeller. Kalori değerinin çok yüksek olması sebebiyle hastalıktan güçsüz düşmüş ya da yorgun olan kimseler için özellikle çok faydalıdır. Bu bilgiler, Allah’ın Hz. Meryem’e, hem kendisine enerji ve canlılık verecek hem de bebeğin tek gıdası olan sütün meydana gelmesini sağlayacak ” İnsanların hurma”dan yemesini bildirmesindeki hikmetleri ortaya koymaktadır. Örneğin İnsanların Yaş hurma sindirim sistemini özellikle sütle yenirse rahatlatır., insan vücudunun sağlıklı ve zinde kalabilmesi için hayati önem taşıyan 10’dan fazla element içermektedir. Bu nedenle günümüzde bilim adamları, insanın sadece Kolon kanserini önleyici hurma ve suyla yıllarca yaşayabileceğini belirtmektedirler.1 Bu konuda tanınmış uzmanlardan biri olan V. H. W. Dowson ise, bir İnsanların sinir hurma ve bir bardak sütün bir insanın günlük besin ihtiyacını karşılamaya yeteceğini söylemektedir. Bebeğin Büyümesini Sağlayıcı olan İnsanların Kolon kanserini önleyici hurmada potasyum miktarı bol olduğu için bebeğin gelişmesini, gürbüzleşmesini, hasta olmamasını sağlar. İnsanların Kolon kanserini önleyici hurmadaki potasyum oranı, bebeğim beslensin diye ilk akla gelen çikita muzundan 2.5 kat daha fazla. Ve muz gibi hazmı da zor değildir. Hurma da A,B,C vitaminleri gibi birçok vitamin ve mineral bulunuyor.
insan sağlığına yararlı ve Rahim adalelerini kuvvetlendiren birçok vitamin ve mineral (demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum, A vitamini, B vitaminleri, C vitamini) içermesinin yanı sıra, karbonhidrat, protein ve yağ kaynağı olan İnsanların Kolon kanserini önleyici hurma meyvesi, aynı zamanda yüksek lif içeriğine sahiptir. İnsanların Dinçlik ve Enerji veren hurma neden insan sağlığında Rahim adalelerini kuvvetlendiren mucizevi meyvedir? İnsanı, hastalığı, İnsanların Kolon kanserini önleyici hurmayı ve şifayı yaratan Cenab-ı Allah’tır. İnsanoğlu sebeplere riayet etmekle beraber Rahim adalelerini kuvvetlendiren şifa ve tesirin ancak Cenab-ı Allah’tan geldiğini bilmelidir. Tıbbi Nebevi’nin en önemli besini olan İnsanların Kolon kanserini önleyici hurmayla ilgili son yıllarda Rahim adalelerini kuvvetlendiren çok sayıda araştırmalar yapılmakta ve her seferinde insan sağlığında farklı faydaları ortaya çıkarılmaktadır.

İndex: Resûlûllah, taze hurma, yaş hurma,  Osteoporozu, Kadın,  Enerji, karbonhidrat, protein, Tansiyon, demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum, A vitamini, B vitaminleri, C vitamini tiamin, riboflavin, folat, niasin, K Vitamini, betakaroten, Polip, Kolon,  kolorektal, Ülseratif kolit, Crohn hastalığı, abdominal, Sigmoidoskopi, Rektum, sigmoid kolon,

Benzer Makalelerimiz. 

Kızılcık Sağlıklı Cinsel Yaşam Sağlar.

incir, insan sütüne en çok benzeyen gıdadır

Güzelliğin Sırrı Kara Üzümdedir.

Fındık Saç Sağlığına Faydalıdır

Taze Hurmanın Doğumdaki Mucize Faydalıdır.

İnsanda Uzun Saç Anten etkisiyle Yaşamı Algılar.

.

Bilgi kaynaklarımız:
www.google.com

www.bitkiveinsan.com

www.faydaliyasam.com

UYARI:
www.bitkiveinsan.com sitemizde hastalikları teşhis tedavi etmek ile ilgili 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece doktorların görevi olduğu bilinciyle, web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve yararlı yaşama hakkında bitkisel doğal tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, yaşama yararlı besin destek ürünleridir. Tedavi veya hekim tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metinlerde ve Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, özellikle adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını doktorunuza kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur. Yaşama sağlıklı, afiyet içinde, yararlı yaşamanız dileklerimizle…