Hurma Rahim Kanserine Koruyucudur.

Hurma Rahim Kanserine Koruyucudur.
Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanseri aslında Endometrium kanseri endometrium olarak isimlendirilen rahim iç zarının kanseridir. Rahim; alt kısımda vajinaya uzanan serviks (rahim ağzı) ve üst kısımda gövde olarak adlandırılan iki kısımdan oluşur. Gövdenin de iki kısmı vardır; iç kısmına endometrium denir. Bir bayanın adet döngüsünde endometriumda değişiklikler olur. Siklusun sonunda endometrıum dökülür ve adet oluşur. Bu döngü bayan hayatında menapoza kadar devam eder. Hemen hemen tüm endometrium kanserleri endometriumun salgı yapan hücrelerinden oluşur ki bu kanser türüne endometrium adenokarsinomu denir. Diğer kanser türleri daha nadir görülür.


Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmalarda yüksek oranda lif bulunur. (Yüzde 6,5-18). Büyük oranda Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmayla beslenen bedevi Araplarda kanser ve kalp hastalıkları riskinin düşük olduğu ortaya çıktı. Araştırmalar yüksek lifli yiyeceklerle beslenmenin kanserin olasılığını düşürdüğünü gösterdi. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma, betakaroten açısından da son derece zengindir. Betakarotenin hücrelere saldıran molekülleri kontrol altına alarak, Kalp krizi özelliği vardır.

Rahim Kanserinde Risk Faktörleri Endometrium kanserine neyin sebep olduğunu tam olarak bilemiyoruz ancak bu hastalıkla ilişkili bazı risk faktörleri vardır. Rahim Kanserinde Birçok endometrium kanseri hormon bağımlıdır. Bir bayandaki hormon düzensizliği endometrium kanserine sebep olabilir. Bayanda overler (yumurtalıklar) tarafından salgılanan ve adet siklusunu düzenleyen östrojen ve progesteron adlı hormonlar vardır. Rahim Kanserinde Bu hormonların düzenli salınımı her ay devam eder. Endometrium kanserinde bilinen risk faktörleri; erken yaşta başlayan adet, gecikmiş menapoz, infertilite (kısırlık), ve obezite (şişmanlık) gibi bayanda östrojen miktarını artıran durumlardır.
Rahim Kanserinde veya Endometrium Kanseri İçin Risk Faktörleri Toplam adet sayısı: Erken başlayan ve geç yaşa kadar devam eden adet görmek, infertilite ve doğum yapmamış olmak ( gebelikte endometriumu koruyan progesteron hormonu artar). Rahim Kanserinde Obezite: Obezite östrojen miktarını artırarak endometrium kanseri riskini artırır. Rahim Kanserinde Tamoxifen: Tamoxifen meme kanseri tedavisinde kulanılan bir ilaçtır ve endometrium kanseri riskini artırır. Rahim Kanserinde Östrojen Tedavisi: Menapozdaki bayanlarda menapozal yakınmaların tedavisi için kullanılır (kemik erimeleri, sıcak basmaları). Östrojenin bu etkisini azaltmak için progesteron kullanılabilir ancak bu durum meme kanseri riskini artırır.Bu nedenle östrojen replasman tedavisine doktorla tartışılarak karar verilmelidir. Yıllık kontroller önemsenmelidir. Anormal kanama gibi durumlarda doktora başvurulmalıdır. Rahim Kanserinde Over Hastalıkları: Östrojen miktarını artırarak etki edebilir. Rahim Kanserinde Hayvani yağlardan zengin diyet: Bu durum bir çok kanser gibi endometrium kanseri riskini de artırmaktadır. Rahim Kanserinde Aşırı enerji vermeleri obeziteye sebep olur, ayrıca östrojen düzeylerini artırmak gibi bir etkisi de vardır. Rahim Kanserinde Şeker Hastalığı Aile Öyküsü: Rahim Kanserinde Küçük bir grup endometrium kanseri vakası ailevi kalıtsallık (genetik geçiş) gösterir. Aile üyelerinde bağırsak ve endometrium kanseri hikayesi olan bayanların genetik yatkınlık açısından Rahim Kanserinde danışmanlığa ihtiyacı vardır. Genetik incelemeler riski Rahim Kanserinde gösterebilir. Bu bayanlarda endometrium örneklemesi ile Rahim Kanserinde tarama yapılmalıdır.

Rahim Kanserinde Meme ve Over Kanseri: Meme ve over kanseri olan bayanlar, pelvik bölgeye ışın tedavisi yapılması Rahim Kanserinde veya endometrium kanseri açısından yüksek risklidir.
Rahim Kanserinde korunma Doğum kontrol ilaçlarının riski azaltıcı etkisi vardır. Bu koruma, ilaçların kullanımından sonraki 10 yıl devam eder. Rahim Kanserinde Şeker hastalığının kontrol altına alınması ve uygun vücut ağırlığının yakalanması endometrium kanseri riskini azaltır. Rahim Kanserinde Eğer menapozal belirtileriniz varsa ve östrojen replasman tedavisi almayı düşünüyorsanız doktorunuzdan endometrium kanseri riski hakkında bilgi alınız. Rahim Kanserinde Birçok endometrium kanseri yıllar içerisinde ve çoğu daha zararsız olan problemlerin devamı olarak oluşur. Hiperplazi endometriumun artmış büyümesi sebebiyle olan daha az ciddi bir durumdur. Rahim Kanserinde En fazla görülen basit hiperplazi ilaçla tedavi edilebilir ve çok az oranda endometrium kanserine sebep olabilir. Ancak Rahim Kanserinde diğer hiperplazi tiplerinde kanser gelişme riski fazladır. Progesteron tedavisi, histerektomi tedavide düşünülebilir. Rahim Kanserinde Belirtiler Anormal kanama, lekelenme: Özellikle menapoz dönemindeki kanamalara dikkatle yaklaşılmalıdır. Rahim Kanserinde Her 10 endometrium kanserli bayandan 9’unun değişik tiplerde anormal kanamaları olur.
Rahim Kanserinde Kilo kaybı Pelvik ağrı Rahim Kanserinde Kitle Kanserden Şüphelenildiğinde: Eğer bir bayanda semptomlar oluşursa doktora başvurmalıdır. Doktor Rahim Kanserinde; risk faktörleri, semptomlar ve aile hikayesini alır , pelvik muayene yapar. Rahim Kanserinde Kanserden şüphelenildiğinde altta yatan problemin endometrial kanser mi yoksa endometrial hiperplazi mi olduğunun anlaşılması için Rahim Kanserinde endometrial dokudan örnek alınmalı ve mikroskop altında incelenmelidir. Rahim Kanserinde Endometrial biyopsi: Biyopsi doktorun ofisinde alınabilir. İnce flexible bir tüp yardımıyla rahim içerisine girip vakum yaratılarak doku örneklemesi yapılır. Rahim Kanserinde Histeroskopi: Bu yöntem doktora rahim içerisine bakma olanağı verir. Doktor ince bir teleskopla rahim içerisine girerek ve rahim içerisini tuzlu suyla doldurarak anormal kanamaya neyin sebep olduğunu anlamaya calışır. Rahim Kanserinde Eğer gerekirse biyopsi de alınabilir.  Rahim Kanserinde Dilatasyon ve küretaj (D&C): Biyopsi doktora kanser olup olmadığını net olarak gösteremeyecek kadar az ise D&C yapılmalıdır. Bu yöntemde rahim ağzı genişletilir ve özel aletlerle rahim içi doku kazınarak örnek alınır. Rahim Kanserinde Dokuların incelenmesi: Alınan dokular mikroskop altında incelenerek kanserli dokular bulunmaya çalışılır. Rahim Kanserinde Diğer Yöntemler Ultrasonografi (SİS): Bu yöntemde vajınaya yerleştirilen ultrasonografi aletiyle rahim içi görüntülenmeye çalışılır. Rahim Kanserinde Daha net bir görüntü için rahim içerisi tuzlu suyla doldurulabilir. Rahim Kanserinde Sistoskopi ve proktoskopi: İdrar torbası ve rektumun ince bir teleskopla incelenmesidir. Rahim Kanserinde Bilgisayarlı tomografi Rahim Kanserinde PET (Pozitron Emisyon Tomografi) taraması Rahim Kanserinde Akciğer grafisi Rahim Kanserinde İntra venöz pyelogram: Böbrek ve idrar yollarının incelenmesidir. Tam kan sayımı Rahim Kanserinde Kanda Ca 125: Tedavi sonrası tedavi etkinliğinin takibinde kullanılır.

Rahim Kanserinde Tanı Normal jinekolojik muayene ile tanı konulması zordur ve faydalı bir tarama testi yoktur. Birçok bayan belirtileri olunca tanı alır. Kişilerin kendilerini takip etmesi ve anormal durumlarda doktorlarına başvurması gerekmektedir. Rahim Kanserinde Bu şekilde erken evrede tespit edilebilir. Bazı durumlarda kanser herhangi bir belirtiye sebep olmadan ilerleyebilir. Rahim Kanserinde Rutin pelvik muayenede smear alınarak serviks kanseri erken evrelerde saptanabilir ancak endometrium kanserinin taranmasında çoğu zaman faydalı değildir. Rahim Kanserinde Menopoz döneminde tüm bayanlar endometrium kanseri konusunda bilgilendirilmelidir ve anormal kanama gibi durumlarda doktorlarına başvurmalıdırlar. Rahim Kanserinde Evreleme Endometrium kanserının evrelemesı tedavı seçimi için önemli bir kriterdir. Rahim Kanserinde Endometrium kanserınde en yaygın kullanılan evreleme FIGO cerrahi evrelemesidir. Rahim Kanserinde Evreleme sonrası doktorunuza hastalığınızın evresini anlayacağınız şekilde anlatmasını söyleyiniz.
Rahim Kanserinde Tedavi Endometrium kanseri tanısı konulduktan sonra başlıca 4 tedavi seçeneği vardır. Cerrahi , radyoterapi, hormonal tedavi ve kemoterapi. Rahim Kanserinde Cerrahi tedavi bir çok endometrium kanserinde ana tedavi yöntemidir. Ancak Rahim Kanserinde bazen bu tedavi yöntemlerinin kombinasyonu kullanılabilir. Rahim Kanserinde Tedavi seçimi kanserin evresine göre değişir.Rahim Kanserinde Cerrahi Tedavi: Endometrium kanseri tedavisinde değişik cerrahi tedavi yöntemleri vardır. Rahim Kanserinde Temel cerrahi yaklaşım serviks, uterus, overler ve tüplerin çıkarılmasını içeren cerrahi yöntemdir ki buna abdominal histerektomi ve bilateral salpingooforektomi denir Rahim Kanserinde Endometrium kanserinin evre 1A ve 1B dışındaki evrelerinde lenf nodu örneklemesi yapılır ve lenf nodlarında kanser hücreleri araştırılır. Rahim Kanserinde Bu örnekleme laparoskopik olarak da yapılabilir. Rahim Kanserinde Yan etkiler tüm bu cerrahi yöntemler hastanın bir daha çocuk sahibi olmasını engeller. Rahim Kanserinde Cerrahi tedavinin diğer yan etkileri kanama, yara yeri enfeksiyonu, idrar yolları ve bağırsak yaralanmasıdır.
Rahim Kanserinde Radyoterapi Radyoterapi yüksek enerjili ışınlar sayesinde kanserli hücrelerin öldürülmesidir. Vücut dışında uygulanabileceği gibi (external radyoterapi), tumor dokusunun hemen yanında da uyugulanabilir (barakiterapi). Rahim Kanserinde External radyoterapinin başlıca komplikasyonları deride renk değişiklikleri, ishal, idrar yolu problemleri, vajinada daralma ve cinsel ilişki sırasında ağrı, erken menopoz, pelvik kemiklerde zayıflamadır.
Rahim Kanserinde Kemoterapi Kemoterapi kanser hücrelerini öldürmek için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar kan dolaşımına girdiklerinde tüm vücudu etkiler, kanser hücrelerini öldürmelerinin yanında normal vücut hücrelerine de zarar verebilirler. Rahim Kanserinde Kullanılan ilacın tipine göre değişmekle birlikte bulantı, kusma, saç dökülmesi, enfeksiyonlara yatkınlık, kolay yorulma gibi yan etkileri vardır. Rahim Kanserinde Birçok yan etki tedavi sonrası geçer.
Rahim Kanserinde Hormonal Tedavi Hormonal tedavide progesteron benzeri ilaçlar kullanılır. Bu hastaların tedavisinde uygulanan yumurtalıkların alınması tedavisi veya radyoterapi sonrası yumurtalıkların baskılanması östrojen miktarını azaltır ve Rahim Kanserinde hücrelerinin büyümesini azaltır. Rahim Kanserinde Tedaviden Sonra Endometrium kanserinin evresinin sağ kalıma etkisi: Sağ kalım oranları:
Evre I: 81% – 91%
Evre II: 71% – 79%
Evre III: 30% – 60%
Evre IV: 15% – 17%


Rahim Kanserinde Endometrium kanserinde sağ kalım 5 yıllık sağ kalım oranlarıdır. Başka sebeplerden ölen hastalar dahil edilmez. Bu sayılar ortalama değerlerdir. Rahim Kanserinde Unutulmamalıdır ki her hastanın durumunu istatistiksel olarak kestirmek çok zordur ve her hasta kendi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Rahim Kanserinde Tedavi Sonrası Takip Tedavi sonrası takipler çok önemlidir. İlk 3 yılda takipler 3-6 ayda bir yapılır. Rahim Kanserinde Tekrar ortaya çıkan hastalıkların % 75’i ilk 3 yıllık takiplerde teşhis edilmektedir. Rahim Kanserinde Takip vizitleri pelvik muayene ve büyümüş lenf bezleri açısından muayeneyi kapsamaktadır ayrıca doktor tarafından şikayetlerin sorgulanması da yapılır. PAP smear testi vajinanın üst kısımlarındaki olası kanser hücrelerini gözetmek için faydalı olabilir. Rahim Kanserinde Yapılan muayene kanserin tekrarladığına işaret ederse bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, CA125, kan sayımı veya biyopsi gibi testler gündeme gelir. Rahim Kanserinde Çalışmalar herhangi bir şikâyeti olmayan hastaların takiplerinde rutin kan sayımı ve görüntüleme testlerine gerek olmadığını göstermiştir. Buradaki metin Rahim Kanserinde genel bir bilgilendirme olup, Rahim Kanserinde hastalıklar değişkenlik gösterebileceğinden kişisel değerlendirme için uzmanınızla görüşünüz.

İnsan ve bayan sağlığında Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri bayanlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Hayat boyu her 8 bayandan birinin kansere yakalanma riski vardır. İnsan ve bayan sağlığında Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerden gelişen kanserlerdir. Meme dokusunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilir. En sık görülen tipi; meme kanallarından kaynaklanan “duktal” kanser denen kanserlerdir. Süt üreten bezlerden köken alan “lobüler” kanserler de sık görülür. Ayrıca diğer dokulardan kaynaklanan daha nadir medüller, tübüler, müsinöz gibi tipleri de vardır. İnsan ve bayan sağlığında Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri oluşumunda genetik değişiklikler çok önemlidir. Genetik yapıda çeşitli faktörlerin ve normal yaşlanmanın etkisiyle ortaya çıkan bozukluklar kansere neden olur. Ancak İnsan ve bayan sağlığında Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserlerinin sadece %7-9’luk bir kısmı ailesel geçişlidir. Özellikle anne tarafında genç yaşta İnsan ve bayan sağlığında Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri ve erkek İnsan ve bayan sağlığında Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri görülmesi ailesel bir geçişe işaret edebilir.
Risk Faktörleri Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri, süt bezleri veya sütü memebaşına taşıyan kanalları döşeyen hücrelerden gelişiyor. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık oluşturan gen mutasyonu Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri riskini artırıyor. YAŞLA BİRLİKTE BAYANLARIN SAĞLIKLI YAŞAMALARI İÇİN RAHİM KANSERİNİ ÖNLEYEN HURMA AYNI ZAMANDA MEME KANSERİ RİSKİ ARTIYOR. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserinde en önemli risk faktörleri bayan cinsiyetine sahip olmak ve ileri yaştır. Yaş ilerledikçe Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri riski artış gösteriyor. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri, 30’lu yaşlarda 2 bin 212 bayanda bir görülürken, bu oran 40’lı yaşlarda 233’te bir, 50’li yaşlarda 69’da bir, 60’lı yaşlara geldiğinde ise 38’de bire düşüyor. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları döşeyen hücreler arasında, çeşitli etkenler sonucu kontrolsüz şekilde çoğalan ve başka organlara yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümöral oluşumdur. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserine hangi etkenlerin neden olduğu kesin olarak bilinmiyor. Ancak günümüze kadar yapılan çalışmalarda, yüksek olasılık gösteren bazı faktörler belirlenmiş bulunuyor. Bazı bayanlarda genetik yatkınlık oluşturan gen mutasyonları (genlerde kansere eğilim yaratan bozukluklar) Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri riskini artırırken, diğerleri bayan olmak dışında bir risk faktörü taşımıyor. En büyük risk Kuzey Avrupalı bayanlarda Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserinden ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkeler Kuzey Avrupa’da bulunuyor.

Bu ülkelerde oran, 100 binde 22.6. Çin ve Japon bayanların Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserinden ölüm oranları, Kuzey Avrupalı bayanların tam aksine, en düşük seviyede. Bu oran Çin’de 100 binde 5.6 iken Japonya’da 8.3. ABD’de tüm yaşamı boyunca her 8 bayandan biri, Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserine yakalanıyor. 2008 yılında ABD’de 182 binden fazla bayana Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri teşhisi kondu. 40 bin civarı bayan da Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak bütün bu üzücü istatistiklerin yanı sıra, yüz güldüren sonuçlar da var. Bugün ABD’de 2.5 milyon yaşayan, tedavi uygulanmış sağlıklı Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserli hasta bulunuyor. 40 yaş üzeri bayanlarda mamografik tarama programlarının artmasının ve menopozdaki bayanlara önerilen hormon replasman tedavilerinin gittikçe azalmasının, Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri tedavisindeki başarıyı artırdığı düşünülüyor. Bayan cinsiyet ve yaşlanma Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri için en önemli risk faktörleridir. Diğer bilinen risk faktörleri aşağıda belirtilmiştir; İlk doğum yaşı: 30 yaşından sonra ilk doğumunu yapanlarda, 18 yaş öncesinde ilk doğumunu yapanlara göre risk artmaktadır. Daha önceleri doğum sayısı ile kanser gelişimi arasında ters ilişki olduğu öne sürülmüşse de bu ilişki gösterilememiştir. Yine de hamilelik döneminde östrojen hormonunun daha düşük seviyelerde olması bu koruyucu etkinin ortaya çıkmasını sağlıyor olabilir.
İlk adet yaşı: İlk adetini erken yaşlarda görenler, yaşam boyu daha uzun süre östrojen hormonuna maruz kalacaklarından dolayı risk artmaktadır. ADET DÖNEMİNİZ UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserlerinin yüzde 5-10’u anne ve babadan kalıtsal olarak geçen bozuk genlerden kaynaklanıyor. Mutasyon adı verilen bu değişiklikler, en sık Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseriyle ilişkili BRCA1 ve BRCA2 genlerinde oluyor. Bozuk genler dışında aile öyküsü, hiç doğum yapmamış ya da ileri yaşta doğum yapmış olmak, uzun süreli doğum kontrol hapı kullanmak, menopoz sonrası hormon tedavisi almak, fazla kilo ve obezite Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri gelişimine yol açabilen önemli etkenlerden. Riski artıran nedenler arasında adet görülen dönemin fazla olması da yer alıyor. Bu nedenle hamilelik ya da emzirme gibi bayanların adet dönemlerini kesintiye uğratan etmenler risk azaltıcı faktörlerden sayılıyor.
40 YAŞINDA MAMOGRAFİ TARAMALARI BAŞLAMALI Çalışmalar, Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserinin ağırlıklı olarak 50-60 yaşları arasında ortaya çıktığı gösterse de, Türkiye’de 50 yaş altı genç nüfusta görülme sıklığı giderek artıyor. Bu nedenle ABD ve Avrupa’da 50 yaş ile başlayan mamografi taramalarına Türkiye’de 40 yaşında başlanıyor. Menopoz yaşı Menopoz bilindiği gibi bayanın adetten kesildiği, doğurganlığının sona erdiği dönemdir. İleri yaşta (>55 yaş) menopoza girme Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri riskini arttırmaktadır. Burada da etken uzun süre östrojen hormonuna maruz kalmadır. Emzirme, En az bir yıl süreyle emzirmenin koruyucu etkisinin olduğunu gösteren verilerin yanı sıra herhangi bir etkisinin olmadığını iddia eden çalışmalar da mevcuttur. Doğum kontrol hapları: Doğum kontrol haplarının uzun süre kullanımı Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri gelişim riskini arttırmaktadır. Bunun yanı sıra en az beş yıl süreyle bu ilaçların kullanılmasının kalın bağırsak, rahim ve over (yumurtalık) kanseri riskini azalttığı gösterilmiştir. 10 yıldan daha uzun süre kullanımlarda ve özellikle genç yaşta (20 yaş öncesinde) kullanmaya başlamakla Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri, kalp krizi ve inme riski artmaktadır. Burada özellikle belirtilmesi gereken husus doğum kontrol hapıyla birlikte sigara içiminin ciddi sorunlara yol açabileceğidir. İkisi birlikte kalp hastalıkları ve inme riskini belirgin arttırmaktadır.
Menopoz sonrası hormon tedavisi: Bu tür ilaçlar genellikle menopoza bağlı şikayetlerin ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla kullanılırlar. Bu ilaçlar vücudun üretimini kestiği östrojen ve progesteron hormonlarını içermektedir. Bu ilaçları 5 yıl ve daha uzun süre kullanan menopoz sonrası dönem bayanlarda Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri ve rahim kanseri riski artar. Boy ve kilo Uzun boylu bayanlarda Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri riski artmaktadır. Bunun nedeni bilinmemektedir. Benzer şekilde bu bayanlarda kalın bağırsak kanseri riski de yüksek saptanmıştır. Menopoz öncesi dönemde aşırı zayıf bayanlarla, menopozdan sonra idealin üzerinde kilosu olan bayanlarda Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri riski artmaktadır. Menopoz sonrası dönemde aşırı kilolar ve özellikle yağ dokusu fazla miktarda östrojen hormonu (Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserine neden olduğu bilinen hormon) yapımına neden olmaktadır. Beslenme Menopoz sonrası dönemde yağ oranı yüksek gıdalarla beslenme ile Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri gelişimi arasında ilişki mevcuttur. Aksi olarak sebze ağırlıklı beslenmenin ise koruyucu etkisi vardır. Alkol Günde 1 bardaktan (1 bira, 1 bardak şarap, 1 duble sert içecek) daha fazla alkol tüketimi bayanlarda östrojen hormonu düzeylerini arttırdığı için kanser gelişim riskini arttırabilir.
İyi huylu meme hastalıkları: Kist, fibroadenom ve hiperplazi gibi meme hastalıkları iyi huylu tümörlerdir. Biyopsi sonucu habis olmayan oluşumlar tespit edilmesi risk faktörüdür. Memede Kistler genellikle memenin iyi huylu tümörleridir. Boyutları birkaç milimetre ile birkaç santimetre arasında değişiyor. 25 yaş altındaki bayanlarda nadir, menopoza yaklaşmış bayanlarda daha sık görülüyor. Kistlerin içi iğne ile boşaltılarak içindeki sıvı incelenebilir. Eğer kanlı bir sıvı içeriyorsa, kistin ameliyatla çıkartılıp incelenmesi öneriliyor. Eğer menopoz sonrası hormon tedavisi gören bir bayanda kist ortaya çıkmışsa, içerdiği sıvı kanlı olsun veya olmasın patolojiye gönderilerek incelenmesi öneriliyor.Eğer bir kist iğne ile boşaltıldıktan sonra 4-6 hafta içinde tekrar ediyorsa, ameliyatla çıkartılması önerilebilir. Ayrıca kistin bir kısmı, solid dediğimiz meme dokusundan farklı bir yapı içeriyorsa, yine kistin ameliyatla çıkartılması öneriliyor. Ailede Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri öyküsü olması: Annesinde, anne tarafından akrabalarında, teyzesinde ve ve/veya kız kardeşinde Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri olan bayanlarda Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri gelişmesi riski normal toplumdan daha fazladır. Korunma Bazı risk faktörleri sizin kontrolünüz altındadır. Genel sağlık durumunuzu koruma amaçlı dengeli beslenme, zayıflama veya kilonuzu koruma, sigara içmeme, alkolü sınırlandırma, düzenli egzersiz gibi faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Ancak bunlar riskinizi tamamen yok etmez. Bu nedenle Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserine yakalanmışsanız bu hiçbir şekilde sizin veya başkasının suçu değildir. Kendinizi suçlu hissetmek veya yanlış olduğunu düşündüğünüz şeyleri veya kişileri suçlamanızın size bir faydası yoktur; tam aksine moralinizi yüksek tutmak tedavinizi de olumlu yönde etkileyecektir.
Bulgular, Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserinin Belirtileri: Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserinin en sık rastlanan belirtisi, memede ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin hissedilmesidir. Ancak, hastaların çok azında ağrı da belirtilere eşlik edebilir. Daha nadir olarak memede çekintiler, deride kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar ve meme ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi de dahil olmak üzere meme ucu belirtileri yer almaktadır. Sanıldığının aksine ağrı ve kanlı akıntı ileri evrelerde ortaya çıkmaktadır. Meme Başında Akıntı, Her bayanın meme başından çeşitli zamanlarda akıntı gelebilir. Özellikle meme başı sıkıldığı zaman sarı–yeşil arası renkte, boza kıvamında olan akıntı normal kabul ediliyor. Gebe olmayan bayanlarda meme başından süt gelmesi de kanser bulgusu değildir; bu durum vücudun hormonal değişikliği ile ilgili olabilir. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri belirtileri açısından önemli olan, akıntının meme başını sıkmadan kendiliğinden gelmesidir. Bu durum, sütyenin veya çamaşırın ıslanması şeklinde fark edilir. Özellikle akıntının koyu kahverengi, siyah veya kan rengi olması önemli. Bir de su kıvamında berrak akıntı önem taşıyor. Böyle bir durumda, meme başından gelen akıntıdan örnek alınarak laboratuarda incelenmesi gerekiyor. Memede ele gelen kitle 2 farklı yapıdan biri olabilir. Kitle, içi sıvı dolu bir kese olabilir. Buna kist diyoruz. Kistler genellikle adet zamanları daha da büyür ve ağrılıdırlar. Özellikle menopoz öncesi 40 lı yaşlarda daha sık görülür. Basit kistler Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri belirtileri arasında yer almazlar. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri belirtisi olabilecek kitleler, içi farklı bir doku ile dolu oluşumlardır; bunlara da solid kitle diyoruz. Bu iki farklı yapıyı ayırmanın en iyi yolu kitlenin ultrason ile incelenmesidir. Solid (katı) Kitle Memede sıvı içermeyen, içi farklı hücrelerle dolu olan kitlelere solid kitle diyoruz. Solid kelimesi katı anlamına geliyor. Solid kitlelerin kanser olma olasılıkları kistlere göre daha yüksektir. Genç bir bayanın memesinde saptanan solid bir kitlenin kanser olma olasılığı yüksek değildir: Yaş ilerledikçe kanser olasılığı artar. 40 yaş üzerindeki bir bayanın memesinde saptanan solid bir kitle, aksi ispat edilene kadar Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri belirtisi olarak kabul edilir ve bu nedenle mutlaka araştırılması gereklidir. Memede saptanan kitle, mamografi ve ultrasonla değerlendirilerek kanser olma olasılığı araştırılır. Bu yöntemlerle kesin teşhis koymak mümkün değil. Ancak kitleden alınan parçanın patolojide incelenmesiyle kesin tanı konabiliyor. Meme Derisinde Kalınlaşma, Şişme, Renk Değişikliği Bazen memede kitle olmadan, doğrudan meme derisinde bazı değişikliklerde Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri belirtileri arasında sayılır. Meme derinin bir bölgesinde kızarıklık, kalınlaşma, portakal kabuğu gibi yer yer çekintilerin ortaya çıkması, Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri belirtisi olabilir. Meme derisinde böyle değişiklikler fark ediyorsanız, hekiminize danışmanızı öneriyoruz. Meme Başında Kalınlaşma, Kızarıklık Veya Yara Olması Meme başındaki değişiklikler de bazen Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri belirtisi olabiliyor. Özellikle meme başı çevresinde ortaya çıkan kızarıklık, yara gibi değişiklikler memede bir kitle olmasa bile Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri belirtisi olabiliyor. Memede Veya Meme Başında İçeri Doğru Çekinti Olması Bazı bayanlarda çocukluktan itibaren her iki meme başı da içe çekik olabiliyor. Bu, herhangi bir hastalık anlamına gelmiyor. Böyle durumlarda bebek emzirmek çoğu kez mümkün olmuyor. Bu gibi yapısal bozukluklar kozmetik amaçlı olarak, yani sadece görünüm açısından ameliyatla düzeltilebiliyor. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri açısından önemli olan, tek memenin başının son zamanlarda içeri çekilmesi. Böyle bir durumda mutlaka hekiminize başvurmanız gerekiyor.
Memede ele gelen kitle 2 farklı yapıdan biri olabilir. Kitle, içi sıvı dolu bir kese olabilir. Buna kist diyoruz. Kistler genellikle adet zamanları daha da büyür ve ağrılıdırlar. Özellikle menopoz öncesi 40 lı yaşlarda daha sık görülür. Basit kistler Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri belirtileri arasında yer almazlar. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri belirtisi olabilecek kitleler, içi farklı bir doku ile dolu oluşumlardır; bunlara da solid kitle diyoruz. Bu iki farklı yapıyı ayırmanın en iyi yolu kitlenin ultrason ile incelenmesidir. Solid (katı) Kitle Memede sıvı içermeyen, içi farklı hücrelerle dolu olan kitlelere solid kitle diyoruz. Solid kelimesi katı anlamına geliyor. Solid kitlelerin kanser olma olasılıkları kistlere göre daha yüksektir. Genç bir bayanın memesinde saptanan solid bir kitlenin kanser olma olasılığı yüksek değildir: Yaş ilerledikçe kanser olasılığı artar. 40 yaş üzerindeki bir bayanın memesinde saptanan solid bir kitle, aksi ispat edilene kadar Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri belirtisi olarak kabul edilir ve bu nedenle mutlaka araştırılması gereklidir. Memede saptanan kitle, mamografi ve ultrasonla değerlendirilerek kanser olma olasılığı araştırılır. Bu yöntemlerle kesin teşhis koymak mümkün değil. Ancak kitleden alınan parçanın patolojide incelenmesiyle kesin tanı konabiliyor.
Meme Derisinde Kalınlaşma, Şişme, Renk Değişikliği Bazen memede kitle olmadan, doğrudan meme derisinde bazı değişikliklerde Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri belirtileri arasında sayılır. Meme derinin bir bölgesinde kızarıklık, kalınlaşma, portakal kabuğu gibi yer yer çekintilerin ortaya çıkması, Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri belirtisi olabilir. Meme derisinde böyle değişiklikler fark ediyorsanız, hekiminize danışmanızı öneriyoruz. Meme Başında Kalınlaşma, Kızarıklık Veya Yara Olması Meme başındaki değişiklikler de bazen Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri belirtisi olabiliyor. Özellikle meme başı çevresinde ortaya çıkan kızarıklık, yara gibi değişiklikler memede bir kitle olmasa bile Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri belirtisi olabiliyor. Memede Veya Meme Başında İçeri Doğru Çekinti Olması Bazı bayanlarda çocukluktan itibaren her iki meme başı da içe çekik olabiliyor. Bu, herhangi bir hastalık anlamına gelmiyor. Böyle durumlarda bebek emzirmek çoğu kez mümkün olmuyor. Bu gibi yapısal bozukluklar kozmetik amaçlı olarak, yani sadece görünüm açısından ameliyatla düzeltilebiliyor. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri açısından önemli olan, tek memenin başının son zamanlarda içeri çekilmesi. Böyle bir durumda mutlaka hekiminize başvurmanız gerekiyor. Memenin Şeklinde Değişiklik Genellikle her iki meme simetrik değildir ve bir meme diğerinden daha büyük olabilir. Bu normal bir yapıdır. Bazen memelerin genel yuvarlaklığında veya şeklinde de değişiklik olabilir. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri açısından önemli olan, sonradan gelişen simetri değişikliğidir.Bu değişiklik, Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri belirtileri arasında geç dönemde görülen bir bulgudur. Meme Başlarının Pozisyonlarında Değişiklik Meme başlarının pozisyonlarında da değişiklik olabiliyor. Meme başı bir tarafa doğru çekilebiliyor. Bu da bir kanserin belirtisi olabiliyor. Koltuk Altında Ele Gelen Bir Kitle Koltuk altında ele gelen bir kitle, birçok nedene bağlı olan bir lenf bezi büyümesi olabilir; fakat bazen Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri belirtisinin ilk bulgusu da olabilir. Bu nedenle eğer elinizde ve kolunuzda son zamanlarda bir enfeksiyon geçirmediyseniz, bu kitlenin incelenmesi
BELİRTİLER Kaybolmayan kitle, şişlik, Meme başının içeri çökmesi, akıntı, Meme cildinde çekinti, portakal kabuğu görünümü, kızarıklık, Memenin şeklinde değişiklik, asimetri varlığı, Meme başında kabuklanma soyulma, Erken evrede Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserleri diğer kanser çeşitlerinde olduğu gibi ileri dönemlere gelene kadar belirgin bir belirti vermeyebilir. Erken teşhiste en önemli faktör, kişinin bu konuda bilinçlendirilmesidir. Bu nedenle, Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserinin erken tanısı için önerilen kontrol programlarını uygulamanız çok önemlidir. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserine erken evrede tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırır. Erken tanı için üç temel yöntem uygulanabilir. Bunlar ; evde kendi kendine yapılan meme kontrolleri, doktor tarafından yılda bir yapılan meme muayeneleri ve mamografi (meme röntgen filmi) olarak sayılabilir. Bayanların 20 yaşından sonraki dönemde, her ay memelerini kendi kendilerine muayene etmeleri gereklidir. Menopoz öncesi dönemde adetin başlangıcından sonraki 7-10. günlerde, menopoz sonrası dönemde ise her ayın aynı gününde muayene yapmalısınız. Meme dokusu içerisinde herhangi bir şüpheli kitle ele geldiğinde vakit geçirmeden doktora başvurunuz. 20 yaşından sonra 2 yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir kez doktorda meme muayenesi yaptırınız. Bu şekilde takip edilen bayanlarda kanserin çok erken dönemlerde yakalanabildiği ve Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserine bağlı ölümlerde %30 oranında azalma sağlandığı saptanmıştır. ELLE MUAYENE ÇOK ÖNEMLİ Tarama mamografisi Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri için risk faktörü ve hiçbir şikayeti olmayan bayanlarda 40 yaşından sonra yılda bir önerilmektedir. Mamografide Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri, elle hissedilir hale gelmeden çok daha küçükken saptanabilir. Düzenli tarama mamografisi yapılanlarda Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserinden ölüm oranı yüzde 33 azalmaktadır.
Evreleme Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri oluşumu çok hızlı bir süreç değildir. Tümör ortalama 5-7 yılda 1 cm büyüklüğe erişir. Yayılımı öncelikle lenf kanalları yoluyla koltuk altı lenf bezlerine ve daha sonra kan yoluyla karaciğer ve kemik gibi uzak organlara olur. Tümörün yayılımını tespit etmek için evreleme yapılıp, tedaviye karar verilir. TNM sistemi adlı bir evreleme sistemi kullanılır. T tümör çapını, N hastalıklı koltuk altı lenf bezi sayısını, M ise uzak yayılım (metastaz) durumunu belirtir. Buna göre 4 evreden bahsedilebilir. Erken evre hastalık dendiğinde evre I, II ve bazı evre III tümörler anlaşılır. Evre III tümörlerin bir kısmı ve evre IV tümörler ileri evre olarak adlandırılır.
Tedavi Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri tedavisi, alanında uzmanlaşmış bir ekip tarafından yapılmalıdır. Bu ekibin temel üyeleri meme cerrahı, tıbbi onkolog ve radyasyon onkoloğudur. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserinin temel tedavisi cerrahidir. Tercih edilen cerrahi şekli meme dokusunun tamamen çıkarıldığı mastektomi ameliyatıdır. Ancak, erken evre küçük tümörlerde meme koruyucu cerrahi yapılması da uygundur. Kanserli dokunun memeden, çevresinde bir parça sağlıklı meme dokusu bırakılarak çıkarılmasına lumpektomi adı verilir. Ancak, lumpektomi yapılan memelere daha sonra radyoterapi verilmesi şarttır. Yapılan çalışmalar sonucunda meme koruyucu cerrahi sonuçlarının mastektomi ile benzer olduğu anlaşılmıştır. Bu yaklaşım özellikle batı ülkelerinde mastektomiye tercih edilmektedir. Sevindirici olarak ülkemizde de giderek daha çok uygulanmaktadır. Cerrahi sonrası gerekiyorsa tamamlayıcı olarak kemoterapi veya hormonoterapiler tıbbi onkologlar tarafından yapılır. Bazı durumlarda radyoterapi de uygulanması gerekebilir. Tedavi kararı verirken tümörün büyüklüğü, koltuk altı lenf bezlerine yayılım olup olmaması, tümörün hormon bağımlılık durumu, Her2 (c-erb-B2) adı verilen kanser geninin varlığı gibi faktörler göz önüne alınır. Tümörün büyük olduğu durumlarda tedaviye önce kemoterapi ile başlanıp tümörün küçültülüp cerrahiye uygun hale getirilmesi gerekebilir. Bu tedavilere doktorunuz karar verip sizi yönlendirecektir. UYGUN VAKALARDA TÜMÖR ÇIKARTILIYOR, Tümör, meme büyüklüğünün yüzde 20’sinden fazla değilse, yerine bağlı olarak bir şekilsizlik oluşmayacaksa hastanın memesinin tamamı alınmaz. Çünkü yapılan araştırmalar memenin tamamının alınması ile kitlenin alınması arasında tedavi sonuçları açısından bir fark olmadığını gösteriyor. Meme koruyucu cerrahi ile sadece kanser kitlesi çıkarılmakta böylece hasta psikolojik olarak da rahat etmektedir. Hastanın durumu ve tümörün evresine göre cerrahi öncesinde kemoterapi ya da meme cerrahisi sonrasında kemoterapi ve radyoterapi uygulanabiliyor.
Tarama Normalde 20 yaşından sonra meme muayenesi ve yılda bir kez doktorda meme muayenesi yaptırmanız önerilir. Bu nedenle, erken dönemde hastalığın yakalanması için bayanların bilgi sahibi olması gereklidir. 50 yaşından sonra 2 yılda bir mamografi çekilmesi önerilmektedir. Ulusal kanser tarama programı önerilerine göre ülkemizde uygulanan Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri tarama protokolü aşağıda yer almaktadır. 20-40 yaş arası; Ayda bir kendi kendine meme muayenesi, iki yılda bir klinik meme muayenesi 40-69 yaş arası; Ayda bir kendi kendine meme muayenesi, yılda bir klinik meme muayenesi, iki yılda bir mamografi çekilmesi gerekmektedir. Buradaki metin genel bir bilgilendirme olup, hastalıklar değişkenlik gösterebileceğinden kişisel değerlendirme için uzmanınızla görüşünüz.
ESTETİK KAYGILARA ONKOPLASTİK CERRAHİ Onkoplastik cerrahi, Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri nedeniyle memesinin bir kısmını ya da tamamını kaybeden bayanlara estetik açıdan çözümler sunuyor. Silikon ya da kişinin vücudundan alınan dokuların yerleştirilmesiyle memedeki şekil bozuklukları gideriliyor. Memenin tamamen alındığı vakalarda rekonstrüksiyon yani yeniden meme yapma ya da herhangi bir tümör oluşmamasına rağmen genetik olarak kansere yakalanma riski fazla olan kişilere profilaktik mastektomi; yani meme dokusunun tamamen çıkarılması işlemi uygulanabiliyor. Onkoplastik cerrahinin, meme cerrahisi sonrasında uygulanması planlanan kemoterapi ya da radyoterapi gibi süreçlere herhangi bir olumsuz etkisi bulunuyor. Dünyada Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanserinin görülme sıklığındaki artışa rağmen tanı ve tedavi alanındaki gelişmeler, kanser öncüsü sayılan belirtilerin erken dönemde fark edilmesini ve tam iyileşmeyi sağlayabiliyor. Meme cerrahisinde estetik kaygıları ortadan kaldıran onkoplastik yaklaşımlar ise hastaları psikolojik açıdan da rahatlatıyor. Memede Kitle Tüm bayanlar, hayatlarının herhangi bir döneminde memelerinde bir sertlik fark ederler. Böyle bir durumda akla ilk olarak kanser gelir Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma aynı zamanda Meme kanseri belirtileri arasında en sık rastlanılan bulgu memede kitle ele gelmesidir. Bu kitlelerin büyük bir kısmı iyi huylu tümörlerdir. Bununla birlikte, memede bir kitle–– ele geldiğinde, mutlaka araştırılmalıdır.
Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmalar, bağırsakta bir Vitamin A türü olan Retinal’e dönüşen 15,6 mg Beta-karoten içerir. Yakın zamanlarda yapılan bir araştırma Beta-karoten’in uzun süreli kullanımı insan sağlığında zeka ve hafıza kaybı gibi önleyici faydalar sağlayabileceğini ortaya koymuştur. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmanın yararlarında biride damarlarda oluşan tıkanma beraberinde kalp krizi riskini de getirdiğinden oldukça tehlikeli ve ölümcül bir hastalığa etkilidir. Bilim insanları Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmanın aynı anda tüketilmesinin damar tıkanıklığına iyi geldiğini savunuyor. Burada dikkatten kaçmaması gereken damar tıkanıklığına iyi gelen şey günde 3 adet hurma değil hurma çekirdeğinin tozudur. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma çekirdeğini toz haline getirip belirli aralıklarla tüketmenin damarları açacağı aynı zamanda damar tıkanıklığına iyi geleceği söyleniyor. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma Vitamin, mineral ve lif açısından çok zengindir. Çok güzel ve tok bir tadı olan Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmanın içinde yağ, kalsiyum, sülfür, demir, potasyum, Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmaları çok farklı şekilde tüketen tarifler var. Süt, yoğurt, ekmek ya da tereyle karıştırarak daha lezzetli hale getirerek tüketilebilir. Hurmanın ezmesi özellikle yaralanma ve hastalık sonrası toparlanma sürecinde çok faydalıdır. Hurmanın Ramazanda İftar Sofrasında Faydaları Ramazan ayında iftar sofralarının en önemli misafiri olan Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma oruç açılırken ilk tüketilen yiyeceklerdendir.
Uzun süren açlıktan sonra ilk önce Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma tüketilmesi, açlığı doğal olarak bastırarak çok fazla yemek yemenin de önüne geçer. Vücut, Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmanın yüksek besin değerini aldığında, açlık hissi yatışır. Ayrıca yüksek potasyum içerdiği için Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmanın sinir sistemi üzerinde de olumlu etkisi vardır. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma özellikle bayanlarda gelişebilecek olan kemik erimesi rahatsızlıklarını engellediği söyleniyor. Doğal olarak günde 3 adet hurma tüketerek hem Osteoporozu engellemiş olursunuz hem de günlük kalsiyum ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Kemik Gücü ve Kemik Sağlığı ve Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmada bulunan önemli mineral miktarları, kemiklerin güçlendirilmesi ve osteoporoz gibi zor hastalıklarla mücadele edilmesi için hurmayı süper bir gıda haline getiriyor. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma selenyum, manganez, bakır ve magnezyum içerir, hepsi sağlıklı kemik gelişiminin ve kemik gücünün ayrılmaz bir parçasıdır özellikle insanlar yaşlanmaya başlarken ve kemikleri giderek zayıflarken bu konu daha çok önem kazanır.
Günde sadece 1 hurma ile kemik erimesini “Osteoporozu” engeller bu konuya destek olabilirsiniz. Her ne kadar Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma muazzam besin değerleri taşıyor olsa da, yüzeyleri çok yapışkan olduğu için üzerlerine yapışabilecek maddelere de dikkat etmek gerekir. Bu nedenle lütfen Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmaların doğalını tüketin. İşlem görmemiş ve doğal şekilde hazırlanarak satılan, raflarda uzun süre beklemiş olan Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmaları satın almayın. Aldığınız hurmaları çok iyi yıkayın ve sağlığınız dikkat edecekken başka bir yönden zarar görmemeniz için bunlara dikkat etmelisiniz. Doğal magnezyum kaynağı olan hurma ağrıları geçiriyor ve kaslardaki kasılmalara da oldukça iyi geldiği söyleniyor. Aynı zamanda serotonin salgılanmasını hızlandırdığı için stres kaynaklı oluşan baş ağrılarına da oldukça iyi geldiği söyleniyor. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma güçlü bir magnezyum kaynağıdır. Daha iyi hücrelerin oluşması ve karaciğerin sağlığı içinde magnezyum oldukça önemlidir. Günde 3 adet tüketilen Medine hurması ilerde gelişebilme ihtimali olan karaciğer kanseri ve çeşitli karaciğer hastalıklarından da vücudunuzu koruduğu gerçektir.
Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmanın İçerdiği Besin Değerleri Hurma çeşitli vitamin ve minerallerin kaliteli bir kaynağıdır. Aynı zamanda iyi bir enerji, şeker ve lif deposudur. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma Kalsiyum, demir, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi önemli minerallere sahiptir. Ayrıca tiamin, riboflavin, niasin, folat, vitamin A ve vitamin K gibi besin değerlerini de içerir. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmanın Genel Sağlık Üzerinde Faydaları Hurma sindirim sistemini düzenleyen en tatlı ve çok yönlü destek besinlerden biridir. İnsanların enerji seviyelerini, yarım saat içinde önemli ölçüde arttırabilir. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmanın The American Cancer Society günde 20-35 gram miktarında lifli besin tüketilmesini öneriyor. Bu da kısaca günde 1 hurmaya denk geliyor. Bu küçük 1 adet hurmanın göz sağlığına da faydasını eklemeden geçmeyelim. Gece körlüğü tedavisi için de önemli bir besin kaynağıdır. Aslında Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmanın saymakla bitmeyecek kadar çok alanda faydaları var. Kısaca hurmanın mucizevi faydalarını saymakla bitmez. 2002’de bir araştırma Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma palmiyesi özünün kırışıklık giderici yani yaşlandırma etkilerini geciktirici etkileri olduğunu ortaya koydu. Bunun nedeniyse Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma palmiyesi özündeki bitki hormonları Araştırmaya göre içeriğinde yüzde 5 hurma palmiyesi özü bulunan kremi kullanan bayanların göz çevrelerindeki kırışıklık yüzeyi ve derinliği azaldı.
Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma Cinsel fonksiyon bozuklukları dışında en büyük sorun isteksizliktir. İnsanlarda cinsel istek olarak tabir edilen bu durumu artıran bazı afrodizyak bitkiler bulunmaktadır. Bu bitkiler ilaç, besin takviyesi ya da bitki şeklinde kullanıma sunulmaktadır. Araştırmalar, cinsel aktiviteyi arttırmak Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma yararlı olduğu konusunda hemfikir. Sabahları taze keçi sütünün içine bir avuç dolusu hurmayı ekleyin. İçine kakule tozu ve bal karışımı ekleyin. İyice karıştırın. Bu karışım cinsel aktiviteyi arttırmak ve çeşitli cinsel bozuklukların neden olduğu kısırlığı azaltmak için çok yararlı bir tonik olarak da her gün tüketin. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmada Yüksek miktarda nişasta, glikoz, vitamin ve mineral içermesinden dolayı özellikle yeni doğum yapmış bayanların kaybettiği enerjiyi en dengeli ve doğal şekilde elde etmesini sağlar. Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmada insanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen hurma Şeker, protein, lif ve yağın dışında 15 farklı mineral ve C, B1, B2, niasin ve A Vitaminleri içeriyorlar. Tıpkı kuruyemişler gibi İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmada harika bir atıştırmalıktır ve içindeki früktoz size bitmek bilmeyen bir enerji verir.
Hurma insan sağlığın Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma Kan basıncını (tansiyon) dengeleyen ve kalp ritmini düzenleyen yaşamsal minerallerden biri olan potasyumdan zengin olan hurma, hiç kolesterol içermemesi nedeniyle kalp dostu besinler arasında yer alıyor. İnsanların Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma güçlü bir antioksidan olması sayesinde kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak, damar tıkanıklıkları riskini düşürüyor ve Sabah aç karnına yaş hurma tüketilirse bağırsaktaki asalakları öldürür ve palmiyegiller familyasından dekoratif yapraklı bir palmiye türüdür ve hurmanın Palmiyeler gibi tropikal, ılıman ve çöl ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir. Hurma Kazık ve saçak kök yapısına sahiptir.Ağacın pürüzlü gövdesi gri ağırlıklı kahverengi gibidir Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan İnsanların Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma genellikle iftar atıştırmalığı olarak tüketilen bir besin. Aslında vucutta Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma sadece Ramazan’da değil, yılın her ayında sofralarımızda bulunması gereken besinler arasında yer alıyor. Çünkü başta sodyum, potasyum, magnezyum ve kalsiyum olmak üzere birçok mineral ile vitamin içermesiyle İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma sağlığımız üzerinde pek çok önemli fayda sağlıyor.
Resûlûllah (s.a.v.) Efendimiz – “Bayanlarınıza loğusa döneminde hurma yediriniz. Kim loğusalığında hurma yerse onun çocuğu AKILLI ve AĞIR­BAŞLI olur. Çünkü hurma Hz. Meryem’in loğusalığındaki yiyeceği idi. (Hz. Meryem vali­demize Allah (c.c.) kuru bir hurma ağacından onu vermişti). Şayet (loğusa için) hurmadan daha iyi bir yiyecek olsa idi Allah (c.c.) Onu Meryem’e ikram ederdi.” buyurarak hurmanın önemini belirtmişlerdir.
İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmanın Faydaları çoktur. Özellikle Ramazan ayı bu ayda besleyici ve doyurucu olması sebebiyle Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma yenilmesi uzmanlarca tavsiye ediliyor. İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma nasıl ve ne zaman yenmeli? Suda bekletilmiş hurmanın faydaları nelerdir? İnsanların Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmanın Besin Değeri Besleyici özelliğinin çok yüksek olmasının yanı sıra; İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmanın faydaları arasında kabızlığa, bağırsak rahatsızlıklarına, kalp sorunlarına, anemiye, cinsel işlev bozukluklarına, ishale ve kansere karşı etkleri sayılabilir. İnsanların Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma; nebati yağ, lif ve doğal şekerin yanı sıra, tiamin, riboflavin, folat, niasin, A vitamini ve K Vitamini içerir, minerallerden ise kalsiyum, kükürt, demir, potasyum, çinko, fosfor, manganez, bakır ve magnezyum içerir. Özellikle kas gelişimi için İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmanın önemli bir besin öğesi olduğu belirtiliyor.
Ayrıca eski zamanlarda İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma ile karıştırılarak yapılan çeşitli macunlar; özellikle yaralanma veya hastalıklarda kullanılırdı. İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen Enerji veren hurma, bir insanın yaşamını devam ettirebilmesi için gereken vitamin ve minerallerin pek çoğunu içinde barındırır ve bir insan sadece İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma ve su ile yaşamını devam ettirebilir. Modern tıbbi araştırmalara göre, İnsanların Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmanın karın kanserinin önlenmesinde yararlı olduğu kabul edilmektedir. İslam kültüründe çok önemli bir yere sahip İnsanların Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmanın, özellikle Ramazan Orucu sırasında kullanılması ve iftarın öncelikle hurma ve su ile açılması aslında önemli bir alışkanlıktır. Hurmanın su ile birlikte alınması, yemek sırasında aşırı yemenin önüne geçmektedir Sağlıklı Kalp ve İnsanların Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmanın faydaları saymakla bitmiyor ancak kalp sağlığı içinde önemli etkileri var. Geceden ıslatılan ve sabah ezilerek yenen hurmalar zayıf kalpler üzerinde olumlu etkileri vardır. İnsanların Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma üzerinde yapılan çalışmalarda inme ve diğer kalp ile ilgili hastalıkların riskini azaltmak için içerisinde etkili miktarda potasyum vardır. Ayrıca; kalp krizi, kalp hastalıkları ve felç, LDL kolesterol seviyelerini düşürmek için, sağlıklı ve lezzetli bir yol olarak tavsiye edilmektedir.
Teknoloji Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre, günde 3 adet hurmanın Rahim adalelerini kuvvetlendiren kalp krizi riskini neredeyse sıfıra indirdiği anlaşılmıştır. Tabibler de yaptıktan araştırmalarda İnsanların Yaş Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma sindirim sistemini özellikle sütle yenirse rahatlatır.nın antiseptik olduğunu, loğusalık yaralarını çabuk iyileştiren bir ilaç olduğunu, süt arttırdığını, bebeği beslediğini, içindeki potasyumun çocukların büyümesini sağlayan ideal besin olduğunu belirtmişlerdir. Bebek ilk doğduğunda damağına dünya gıdası Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma ezip ovuşturmak, İnsanların Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma ezmesi tattırmak, sünnettir ve bebeğin zeki olmasını sağlayan ilaçtır. Loğusa, Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmayı sade olarak yer, süte ıslayıp yer, bebeğe de İnsanların Enerji veren hurma sindirim sistemini özellikle sütle yenirse rahatlatır. şıralı sütten yedirir. Polenli hurma macunu yapıp yer ve bebeğe de yedirir.”250 gr. İnsanların Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma, 100 gr. polen, 50 gr. badem içi, 50 gr. ceviz içi, 100 gr. zeytinyağı, 150 gr. halis bal, 50 gr. hıyar çekirdeği, 500 gr. süt kaynatılıp macun kıvamına getirilir.” Soğutulup ömür boyu yenebilir. Rahim adalelerini kuvvetlendiren insan sağlığında Yaş İnsanların Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma yüksek miktarda nişasta, glikoz, vitamin ve mineral içermesinden dolayı özellikle yeni doğum yapmış bayanların kaybettiği enerjiyi en dengeli ve doğal şekilde elde etmesini sağlar. Rahim adalelerini kuvvetlendiren İnsanların Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma besin içeriği en zengin meyvelerden ve içerisinde anne karnından başlayıp, hayatın tüm dönemlerinde (çocukluk, hamilelik, yaşlılık vs.) insan sağlığında ihtiyacımız olan besin gruplarının hemen hemen tamamı mevcuttur.
Doğum sırasında meydana gelen kan kaybı, vücut şekerinin düşmesine sebep olur. İnsanların Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma vücuda tekrar şeker girişinin sağlanması açısından önemlidir ve tansiyon düşmesini de engeller. Kalori değerinin çok yüksek olması sebebiyle hastalıktan güçsüz düşmüş ya da yorgun olan kimseler için özellikle çok faydalıdır. Bu bilgiler, Allah’ın Hz. Meryem’e, hem kendisine enerji ve canlılık verecek hem de bebeğin tek gıdası olan sütün meydana gelmesini sağlayacak ” İnsanların hurma”dan yemesini bildirmesindeki hikmetleri ortaya koymaktadır. Örneğin İnsanların Yaş hurma sindirim sistemini özellikle sütle yenirse rahatlatır., insan vücudunun sağlıklı ve zinde kalabilmesi için hayati önem taşıyan 10’dan fazla element içermektedir. Bu nedenle günümüzde bilim adamları, insanın sadece Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma ve suyla yıllarca yaşayabileceğini belirtmektedirler.1 Bu konuda tanınmış uzmanlardan biri olan V. H. W. Dowson ise, bir İnsanların sinir hurma ve bir bardak sütün bir insanın günlük besin ihtiyacını karşılamaya yeteceğini söylemektedir. Bebeğin Büyümesini Sağlayıcı olan İnsanların Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmada potasyum miktarı bol olduğu için bebeğin gelişmesini, gürbüzleşmesini, hasta olmamasını sağlar. İnsanların Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmadaki potasyum oranı, bebeğim beslensin diye ilk akla gelen çikita muzundan 2.5 kat daha fazla. Ve muz gibi hazmı da zor değildir. Hurma da A,B,C vitaminleri gibi birçok vitamin ve mineral bulunuyor.
insan sağlığına yararlı ve Rahim adalelerini kuvvetlendiren birçok vitamin ve mineral (demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum, A vitamini, B vitaminleri, C vitamini) içermesinin yanı sıra, karbonhidrat, protein ve yağ kaynağı olan İnsanların Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurma meyvesi, aynı zamanda yüksek lif içeriğine sahiptir. İnsanların Dinçlik ve Enerji veren hurma neden insan sağlığında Rahim adalelerini kuvvetlendiren mucizevi meyvedir? İnsanı, hastalığı, İnsanların Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmayı ve şifayı yaratan Cenab-ı Allah’tır. İnsanoğlu sebeplere riayet etmekle beraber Rahim adalelerini kuvvetlendiren şifa ve tesirin ancak Cenab-ı Allah’tan geldiğini bilmelidir. Tıbbi Nebevi’nin en önemli besini olan İnsanların Bayanların sağlıklı yaşamaları için Rahim Kanserini önleyen hurmayla ilgili son yıllarda Rahim adalelerini kuvvetlendiren çok sayıda araştırmalar yapılmakta ve her seferinde insan sağlığında farklı faydaları ortaya çıkarılmaktadır.

İndex: Resûlûllah, meme kanseri, Rahim Kanseri, taze hurma, yaş hurma, taze hurmanın faydaları, yaş hurmanın faydaları, yaş hurma çeşitleri, yaş hurma meyvesi, Osteoporozu, Rahim adalelerini kuvvetlendiren, Gıda, Bebek Maması, Hurma, Doğum, Hamile, Bayan, Loğusa, Hz. Meryem, Enerji, karbonhidrat, protein, Tansiyon, demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum, A vitamini, B vitaminleri, C vitamini tiamin, riboflavin, folat, niasin, K Vitamini

Benzer Makalelerimiz. 

Kızılcık Sağlıklı Cinsel Yaşam Sağlar.

incir, insan sütüne en çok benzeyen gıdadır

Güzelliğin Sırrı Kara Üzümdedir.

Fındık Saç Sağlığına Faydalıdır

Taze Hurmanın Doğumdaki Mucize Faydalıdır.

İnsanda Uzun Saç Anten etkisiyle Yaşamı Algılar.

.

Bilgi kaynaklarımız:
www.google.com

www.bitkiveinsan.com

www.faydaliyasam.com

UYARI:
www.bitkiveinsan.com sitemizde hastalikları teşhis tedavi etmek ile ilgili 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece doktorların görevi olduğu bilinciyle, web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve yararlı yaşama hakkında bitkisel doğal tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, yaşama yararlı besin destek ürünleridir. Tedavi veya hekim tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metinlerde ve Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, özellikle adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını doktorunuza kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur. Yaşama sağlıklı, afiyet içinde, yararlı yaşamanız dileklerimizle…