sindirim sistemi

Yaş hurma Aç Karnına Bağırsakları Temizler.

Sabah Aç Karnına Yaş hurma Bağırsaktaki Asalakları Temizler.
Hurma insan sağlığın Sabah aç karnına yaş hurma tüketilirse bağırsaktaki asalakları öldürür. Kan basıncını (tansiyon) dengeleyen ve kalp ritmini düzenleyen yaşamsal minerallerden biri olan potasyumdan zengin olan hurma, hiç kolesterol içermemesi nedeniyle kalp dostu besinler arasında yer alıyor.

İnsanların Sabah aç karnına yaş hurma tüketilirse bağırsaktaki asalakları öldürür. güçlü bir antioksidan olması sayesinde kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak, damar tıkanıklıkları riskini düşürüyor.    Sabah aç karnına yaş hurma tüketilirse bağırsaktaki asalakları öldürür,  palmiyegiller familyasından dekoratif yapraklı bir palmiye türüdür ve hurmanın Palmiyeler gibi tropikal, ılıman ve çöl ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir. Hurma Kazık ve saçak kök yapısına sahiptir.Ağacın pürüzlü gövdesi gri ağırlıklı kahverengi gibidir Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan İnsanların Sabah aç karnına yaş hurma tüketilirse bağırsaktaki asalakları öldürür.

Bağırsak (kurdu – tenya) paraziti veya bağırsaktaki asalakları nasıl dökülür belirtileri ve tedavisi ile alakalı Barsak parazitleri dünya nüfusunun yaklaşık yarısından fazlasının sağlığını olumsuz etkiler. bağırsaktaki asalakları Kirli sulardan bulaşmış sebzelerden musluklardan pişmemiş etten parazit yumurtalarının döküldüğü çarşaf ve çamaşırlardan topraktan, enfekte hayvanlardan hatta havadan bile geçebilir.

bağırsaktaki asalakları ve parazitlerinin veya bağırsaktaki asalakları neden olduğu enfeksiyonların çoğunluğu her hangi bir belirti göstermesede ve tanı genellikle dışkı incelemeleri yoluyla konulur. 

İnsanlar bu parazitler ile dört şekilde infekte olabilir. Enfektif veya larva gelişmiş yumurtaların ağız yolu ile alınması (Enterobius, Ascaris, Trichuris) Larva içeren enfekte etlerin yenilmesi (Trichinella), Larvaların deriden girmesi (çengelli kurtlar, Strongyloides) İnsektler tarafından ısırılma (filarial nematodlar). Yuvarlak solucanlara bağlı enfeksiyonlar genelde belirti vermez. Ancak, özellikle çocuklarda olmak üzere, çok sayıda alındıklarında anemi, beslenme bozukluğu, fiziksel ve zihinsel gelişimde azalmaya neden olabilirler. 

bağırsak asalakları ve paraziti olan Kıl kurdunun belirtileri En sık görülen belirtileri geceleri anüs kaşıntısıdır. Kaşıntı dişi parazitin yumurta bırakmak için anüse gelmesine bağlı gelişir. Apendiste birikerek apendisite neden olabilirler. Erişkinler kız çocuklarında, ektopik göç ile genital bölgeye geçerek lokal irritasyon, akut bakteriyel idrar yolları infeksiyonu, vajinit, granülomatöz endometrit ve salpenjite yol açılabilir.

Mebendazol 100 mg’lık tabletler halinde bulunur. Genelde erişkin ve iki yaşın üzerindeki çocuklarda yaşa ve kiloya bakılmaksızın oral yol ile tek doz 100 mg olarak verilir. Enfeksiyon bir kez eve geldiği zaman ailedeki diğer bireyler de hızla bulaşır. Bu nedenle hangi ilaç grubu kullanılırsa kullanılsın tüm ailenin veya grubun tedavi edilmesi gerekir. Ancak enfeksiyonun tam olarak iyileşmesi çeşitli nedenlerle sağlanamayabilir. Bu nedenlerden ilki, gelişmekte olan larvaların erişkinlere göre antihelmintik ilaçlara daha az duyarlı olma olasılığıdır. İkincisi, çevrenin yumurtalar ile aşırı bir şekilde kirlenmesi ve yeniden infeksiyonun sık görülmesidir.

Üçüncüsü, yumurtaların parmaklarını emen infekte çocukların parmaklarında ve tırnak altlarında bulunabilmesidir. Dördüncüsü, ailenin diğer bireylerinin belirti göstermese bile genelde infekte olması ve çevrenin kirlenmesine ve yeniden enfeksiyona olanak sağlamasıdır. Enfekte çocukların ailelerine Kıl kurdunun ciddi bir enfeksiyon olmadığı vurgulanmalı ve dikkatli bir şekilde sağlık önlemlerine uymalarına yönelik eğitim verilmelidir. Aşağıdaki önlemlerin tümü aile içinde infeksiyonun tam olarak yok edilmesi için gerekebilir. Ancak tüm önlemlere rağmen bazen bir evdeki veya bir topluluktaki infeksiyonu tam olarak yok etmek güç olabilir.

bağırsak asalakları ve paraziti olan Ascaris nasıl bulaşır? İnsanlar ağız yoluyla yiyecek veya topraktaki larva gelişmiş Ascaris yumurtalarını alarak enfekte olur. İnce bağırsakta yumurtadan çıkan larva, barsak duvarından geçerek, portal veya lenf yolu ile karaciğer, kalp ve akciğere 3 gün içinde ulaşır. Kılcal damarlardan geçip sağ kalbe geçemeyecek kadar büyüdüğünden önü tıkanır ve barsaklara ulaşabilmek için akciğer kılcal damarlarını yırtarak alveoler boşluğa geçer.

Larva bronşlara doğru yukarı hareket ederek trakeaya ulaşır ve tekrar yutulur. İnce bağırsaklarda seksüel açıdan aktif erişkin şekle dönüşür ve çiftleşir. Yumurta alındıktan yaklaşık iki ay sonra erişkin şekiller oluşur. Yaklaşık bir yıl gibi bir süre içinde ölür ve kendiliğinden atılır. bağırsak asalakları ve paraziti olan ascaris belirtileri Ascaris belirtileri, göç eden larva, barsakta yaşayan erişkin parazit yükü ve etkilenen organa bağlı değişir.

Enfeksiyon genellikle iyi tolere edilir ve belirti vermez. Sağlıklı beslenmeyen kişilerde protein, yağ ve karbonhidrat emilimini etkiledikleri için beslenme bozuklukları gelişebilir. Başlangıçtaki belirtiler göç eden larvaya bağlıdır. Ascaris pnömonisi dispne, kuru veya prodüktif öksürük, kaba raller, substernal ağrı, ateş ve geçici eozinofili gibi allerjik belirtilerle seyreder. Eozinofili ile eşlik eden ve bir kaç haftada düzelen bu şekildeki geçici pulmoner infiltrasyonlar Loeffler sendromu olarak bilinir. Bu semptomlar infeksiyon etkeninin alınmasından 5-6 gün sonra başlar ve larvanın akciğerden ayrılarak bağırsaklara göç etmesi ile 1-2 hafta içinde kaybolur. Tekrarlanan enfeksiyonlarda, karaciğer ve akciğerde eozinofilik infiltrasyon ve granülomlar oluşabilir. Erişkinler karın ağrısına, çok sayıda olduklarında barsak tıkanmasına yol açabilir. Erişkinler bazen ateş, anestezi, alkol alımı veya diğer nedenlerle, potansiyel olarak tehlikeli bölgelere göç edebilir. Göç eden erişkinler kusulabilir veya burun, ağız, anüs, göbek ve lakrimal kanaldan çıkabilir.

 

Bağırsak asalakları ve paraziti olan Ascaris’in tanısı Çok sayıda yumurta ürettiklerinden doğrudan dışkı incelemesi tanı için genelde yeterli olur. Yumurta dışkı ile atıldığında içinde henüz segmentasyon oluşmamış ve larva gelişmemiştir. Döllenmiş, döllenmemiş ve dekortike olmuş yumurta olmak üzere üç tip yumurta dışkıda görülebilir. Tipik olmayan döllenmemiş yumurtalar dışkıda yoğun olmadığı sürece tanı zor değildir.

 Bu dönemde mebendazol, erişkinlerde günde 3 kez 200-400 mg, üç gün ve kalan 10 günde günde 3 kez 400 mg dozlarında oral yoldan kullanılabilir. Albendazolün ise 20 mg/kg/gün dozunda, 2 hafta süreyle günde 3-4 doz şeklinde uygulanması gerektiği, şiddetli infeksiyonlarda 5 gün sonra tedavinin tekrarlanabileceği bildirilmektedir. Benzimidazoller ile birlikte kullanılması önerilen steroidler, erişkin larvaların barsaktan atılmasını önleyerek larva yükünün artmasına neden olabileceği için asla tek başlarına uygulanmamalıdır. Anisakiasis nedir,

nasıl bulaşır, belirtileri ve tedavisi Anisakidae ailesindeki çeşitli cinslerin ara larval formlarının insanlarda oluşturduğu bir hastalıktır. Bu cinsteki parazitler normalde deniz memelilerini enfekte eder. Larvalar insanlarda mide veya barsak duvarında yerleşerek abselere neden olur. En etkili tedavi yöntemi endoskopi ile midede yerleşmiş parazitlerin uzaklaştırılmasıdır. Capillariasis nedir, belirtileri, nasıl bulaşır ve tedavisi Capillaria philipinensis tarafından oluşturulan intestinal hastalık genelde uzak doğuda görülür. Bu zoonotik nematodun insanlardaki infeksiyonları, tedavi edilmediği takdirde, ölümlere yol açabilen ağır ishal ve malabsorbsiyonlara neden olabilir. Tedavisinde günde 2 kez 200 mg mebendazol veya albendazol, 20 gün süreyle verilir. Trichostrongyliasis nedir, nasıl bulaşır, belirtileri ve tedavisi Trichostrongylus cinsi içindeki türler tüm dünyada yaygındır ve otçul memelilerin intestinal sistemlerinde parazitlenir. Çengelli solucan infeksiyonlarında kullanılan ilaçlar bu hastalığın tedavisinde de etkilidir.

Sâd İbn-i Ebî Vakkas (r.a.) hasta olduğunda Resûlûllah (s.a.v.) Efendimiz hasta zi­yaretine giderler “Mübarek ellerini göğsüme koydu. Hatta ben mübarek elinin soğukluğunu kalbimde hissettim. Sonra -“Sen kalp hastalığına yakalanmışsın! Sakif’in kardeşi Haris İbn-i Kelede’ye git. Tedavi ol. O tabib birisidir. Medine’nin Acve hurmasından yedi tane alsın, onları çekirdekleri ile beraber dövsün (öğütsün) sonra onu süt ile yağ ile sulandırarak sana yedirsin.” Sâd (r.a.) böylece bu hastalıktan kurtulmuştur..

“Eğer Acve Yaş hurma sindirim sistemini özellikle sütle yenirse rahatlatır.sı bulunamazsa, Medine hurması çekirdekleriyle öğütülür, az badem içi ve hıyar çekirdeği öğütülür. Süt, zeytinyağı ve bal ile pişirilip macun yapılıp soğuk olarak yedirilir.” Bu macun birçok hastalığa şifadır.

İndex: Resûlûllah, Rahim adalelerini kuvvetlendiren, Gıda, Bebek Maması, Hurma, Doğum, Hamile, Kadın, Loğusa, Hz. Meryem, Enerji, karbonhidrat, protein, Tansiyon, demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum, A vitamini, B vitaminleri, C vitamini tiamin, riboflavin, folat, niasin, K Vitamini,.

ferhan bala

bitkiveinsan.com

Paylaş
Paylaş