Beyin ve Hafıza

Yumurta Zihin Zayıflığına Faydalıdır.

umurta Zihin Zayıflığına Faydalıdır. 
İnsan ve toplum sağlığında Selenyum minerali yeterli miktarda alınmadığında hipotrioid, halsizlik, zihin zayıflığı gibi sorunlar görülebilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) günlük selenyum tüketimini 70mcg (mikrogram) İnsan sağlığı olarak önermektedir. 1 orta boy İnsan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta nın yaklaşık 14 mcg selenyum içerdiği göz önüne alındığında 1 adet Yumurtanın günlük selenyum ihtiyacının %20’sini karşıladığı söylenebilir.

İnsan ve toplum sağlığında Yumurtanın anne sütünden sonra besin içeriği bakımın dan en zengin besin olduğu,herkesçe bilinen bir olgudur. İnsan ve toplum sağlığında İnsanın ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içinde bulundurur.


Zihin Zayıflığına yararlı Nörolojik olarak zayıf hafıza sorunları olan yetişkinlere yeni bilgilerin öğretilmesinde hatalı ve hatasız öğrenmeyi karşılaştıran deney ederiz. İlk deney, amnezik konular, genç kontroller ve daha eski kontrollerin iki koşul altında iki kelimeli kelime öğrenmesi gerektiği bir grup çalışmasıdır. Bunlardan biri yanlış yanıt üreten tahminler üretmek için konulara ihtiyaç duydu ve diğeri sadece doğru yanıtlara izin vermeyi tahmin etmeyi engelledi. Zihin Zayıflığına yararlı Koşullar ve listeler konular arasında dengelendi. Amnezi olan insanlar hatasız koşullar altında önemli derecede yüksek puan aldı. Hatalı hafıza bozukluğu olan kişilerin günlük hayatta ihtiyaç duyulan bilgilere benzer bilgi edinmeleri istenen beş ayrı vaka çalışmasında hatasız öğrenme ilkesini keşfettik. Zihin Zayıflığına yararlı Görevler arasında nesnelerin ve kişilerin isimlerinin öğrenilmesi, bir elektronik yardım programının nasıl öğretileceği, oryantasyon öğelerinin hatırlanması ve yeni genel bilgi öğelerinin öğrenilmesi sayılabilir. Zihin Zayıflığına Her durumda, hatasız öğrenme, hatalı öğrenmeden daha üstündür. Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta besinlerde bulunan en zengin proteinlere sahiptir.

insan ve toplum sağlığında Yumurta insanın vücudunda salgılanamayan ve dışarıdan alınması zorunlu olan proteinleri barındır ve bunlara elzem amino asitler denir. İnsan ve toplum sağlığında B2 vitamini deri ve göz sağlığı için gerekli olan bir vitamindir. Üstelik bazı besinlerin enerjiye dönüştürülmesinin sağlanabilmesi için B grubu vitaminlere ihtiyaç duyulur. insan ve toplum sağlığında Yumurtada bulunan bir diğer maddeden bahsedelim.

Zihin Zayıflığına yararlı Canlılar için genel anlamda bir semantik bellek açığı yok, ancak açığı, ünlü hayvanlar, yapılar ve ürün isimleri eklemek için insanların ötesine uzanıyor. Otobiyografik hafıza, insanlar için hafızanın olduğu yerlerde iyidir. K S.’de bozulan hafıza deposunun doğası ve uzun süreli hafıza organizasyonu kuramları için onun davasının sonuçları tartışılıyor. Yüksek frekans salınımları normal beyin fonksiyonuyla ilişkilidir,


Görüntülerin sunumu, görsel işlem akışıyla tutarlı bir sırayla birincil görsel, limbik ve yüksek dereceli kortikal bölgelerdeki üç çalışma bandında yüksek frekanslı salınımlara yol açtı. Bu indüklenmiş salınımlar, amigdala, hipokampus ve spesifik neokortikal alanlarda lokalize olan bireysel elektrotlarda tespit edildi ve görüntü sunumundan karakteristik frekans, süre ve latansın ayrı salınımlarını ortaya koydu. Zihin Zayıflığına yararlı Bellek kodlaması ve geri çağırma, incelenen yapılardaki uyarılan yüksek gama, dalgalanma ve hızlı dalgalanma algılamalarını önemli derecede modüle etti ve kodlama sırasında birincil duyu bölgelerinde daha büyüktü (Wilcoxon sıra toplamı testi, P = 0). 002) ve hatırlanan görüntülerin geri çağrılması (Wilcoxon sıra toplam testi, P = 0.001) sırasında üst düzey kortikal dernek alanlarında. Ayrıca, indüklenen yüksek gama, dalgalanma ve hızlı dalgalanma tepkileri kodlanmış ve duygusal yüklü görüntüleri ayırt etti. Özetlersek, sonuçlarımız, geniş frekans aralıklarını kapsayan yüksek frekanslı salınımların bellek işleme ile ilişkili olduğunu ve dağınık kortikal ve limbik beyin bölgeleri boyunca üretildiğini göstermektedir. Zihin Zayıflığına yararlı Bu bulgular, insan kognisyonunda hızlı ağ senkronizasyonu için önemli bir rolü destekler ve hafıza işlemi sırasında normal fizyolojik beyin aktivitelerine ilişkin anlayışımızı genişletir. Dalgalanma ve hızlı dalgalanma tepkileri, kodlanmış ve duygusal yüklü görüntüleri ayırt etti. Özetlersek, sonuçlarımız, geniş frekans aralıklarını kapsayan yüksek frekanslı salınımların bellek işleme ile ilişkili olduğunu ve dağınık kortikal ve limbik beyin bölgeleri boyunca üretildiğini göstermektedir. Zihin Zayıflığına yararlı Fibromyalji (FM), etiyolojisi bilinmeyen, kronik yaygın ağrı, sertlik ve uyku bozuklukları ile karakterize bir hastalıktır.

Buna ek olarak, hastalar sık sık hafıza ve dikkat eksikliğinden yakınırlar. Biriken kanıtlar, FM’nin MSS işlev bozukluğu ve değişmiş bir beyin morfolojisi ile ilişkili olduğunu düşündürür. Bununla birlikte, az sayıda çalışma, FM’li hastalarda nöropsikolojik sorunları spesifik olarak araştırmıştır, FM hastalarında görülen nöropsikolojik açıkların, frontal, temporal veya singulat kortekste spesifik olarak yerel beyin morfolojisindeki değişikliklerle ilişkili olup olmayacağını belirlemeye çalıştık. Diğer taraftan, ağrı skorları medial frontal girusta gri cevher değerleri ile negatif korelasyon göstermekteydi. Zihin Zayıflığına yararlı Beyaz madde analizleri, medial frontal ve prefrontal korteksteki ve anterior singulat kortekste sözel çalışma belleği ve ağrı skorları için karşılaştırılabilir korelasyonlar ortaya koymuştur. Zihin Zayıflığına yararlı Verilerimiz, kronik ağrıya ek olarak, FM hastalarının frontal lob ve anterior singulat girus’daki lokal beyin morfolojisi ile ilişkili olan, ağrı-biliş etkileşiminin yapısal korelasyonlarını belirtmek üzere yorumlanabilen nörokognitif açıklardan muzdarip olduğunu göstermektedir.

Zihin Zayıflığına Nöropsikolojik değerlendirme Sözlü ve sözsüz olmayan biliş, genel bilgi, kavrama, benzerlikler, blok tasarım matrisleri, basamak simgesi testi ve resim tamamlamayı değerlendiren alt testlerle gözden geçirilmiş Wechsler Yetişkin Zekâsı Ölçeğinin (Tewes, 1994 ) Alman versiyonunun kısa bir formu kullanılarak ölçüldü. Sözel uzun süreli bellek, California Sözel Öğrenme Testi (CVLT) ile ölçülmüştür; Sözel olmayan uzun süreli bellek Rey Görsel Tasarım Öğrenme Testi (RVDLT) ile ölçülmüştür.


Buna ek olarak, düzeltilmiş veriler depresyonun BDE ve z- skorları arasındaki korelasyon ile etkileri açısından analiz edildi . Çalışma belleği ve uzun süreli bellek skorları, çalışma belleği ile uzun süreli bellek arasındaki öznel-içi farklılıkları kontrol etmek için ortalamanın farklılıkları için eşleştirilmiş t- testi kullanılarak karşılaştırıldı.

Zihin Zayıflığına yararlı VBM çapraz valide edilmiş çalışmalar ile bir dizi bölge ilgilenilen (ROI) ölçümleri ve fonksiyonel verilerle (Mayıs ve diğ. , 1999 ; Gitelman ve ark.2001). Veri ön işleme ve analizi, Matlab, 7 Ocak (Mathworks, Sherborn, MA, ABD) altında çalışan SPM2 (Wellcome Department of Cognitive Neurology, Londra, İngiltere) kullanılarak gerçekleştirildi.);

Zihin Zayıflığına yararlı Uzun süreli bellek verileri (sözel: CVLT; sözsüz; RVDLT) için ikinci bir çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Zihin Zayıflığına yararlı İstatistiksel analiz, SPM2’deki ‘sadece eş değişkenli’ modeli kullandı. Bilişsel puanlar, yaşla birlikte bağımsız kovaryatlar (prediktörler) olarak girilmiş ve küresel hacim rahatsızlık değişkenleri olarak girilmiştir. Ağrı deneyimi, bilişsel performans ve yerel beyin morfolojisi arasındaki muhtemel korelasyonların aydınlatılması için, Zihin Zayıflığına yararlı Çalışma belleği skorları ve ağrı skorları (SES toplamı, SES-A ve SES-B) dahil olmak üzere ikinci aşamada çoklu regresyon analizleri yaptık. Gri ve beyaz madde arasındaki sınır çevresinde olası kenar etkilerinden kaçınmak ve sadece nispeten homojen vokselleri eklemek için, tüm vokselleri <0.1 (en fazla 1 değerinde) madde değeri ile hariç tuttuk. Zihin Zayıflığına yararlı Benzer şekilde, yaşı rahatsız edici bir değişken olarak içeren beyaz cevher analizleri yaptık. Zihin Zayıflığına yararlı Korelasyon analizi, bir tahmini ve bir sonuç değişkeni arasındaki ilişkiyi tanımlayan uygun bir regresyon eğrisinin (en küçük kareler çözümü kullanılarak) sıfır olduğunu gösteren sıfır hipotezini test eder. Olumlu bir korelasyon, gri madde değerlerinin yüksek puanlara sahip katılımcılarda en yüksek olduğu anlamına gelirken, negatif korelasyon puanı düşük olan katılımcılarda gri cevher değerlerinin en yüksek olduğu anlamına gelir. Zihin Zayıflığına yararlı İlk adımda P <0.001 eşik değeri kullandık (çoklu karşılaştırmalar için düzeltilmemiş). Sonuçlar ya küme seviyesinde ( P <0.05 düzeltildi) ya da tepe seviyede anlamlı olarak bildirildi (çoklu karşılaştırmalar için düzeltilmiş P <0.05, aile bazında hata). Zirve seviyesi analizi için, Zihin Zayıflığına yararlı Bizim önsel (frontal korteksin fonksiyon bozukluğu gösteren) daha önceden gerçekleştirilen beyin görüntüleme çalışmaları ve davranışsal verilere göre hipotezler ROI performansı ikinci bir aşama olarak ön beyin alanları (her frontal lob) analizleri izin vermiştir.

Zihin Zayıflığına yararlı Çoklu karşılaştırmalar için düzeltildikten sonra sadece anlamlı sonuçlar rapor edilecektir. Zihin Zayıflığına yararlı Nöropsikolojik değerlendirme Normatif veriyle karşılaştırma Zihin Zayıflığına yararlı FM hastalar normatif verilere kıyasla testlerin çoğunda bilişsel performansın azalmasına yönelik eğilimi gösterdiyse de, sadece sözsüz çalışma belleğinden (blok aralığı, ortalama z- skor = -1.27) ve sözel olmayan uzun süreli hafızadan elde edilen sonuçlar Serbest geri çağırma koşulu (ortalama z- skor = -1.81) önemli ölçüde azalmıştır. Zihin Zayıflığına yararlı Sözel olmayan uzun vadeli tanıma (ortalama z- skoru = -0.23) normal aralıkta olup, normal bilgi saklama kapasitesine sahipti, ancak geri çağırma işlemi de bozulmuştu. Zihin Zayıflığına yararlı Sözel uzun süreli hafıza serbest çağırma (ortalama z -skor = -0.26) ve tanıma (ortalama z -skoru = -0.78), sözel çalışma belleği (hane sayısı geriye doğru, ortalama z – skor = -0.88) normal aralıkta idi Zihin Zayıflığına yararlı (TMT B, ortalama z- skoru = -0.59) ve tam ölçekli IQ (ortalama z- skoru = -0.97) gibi normatif verilerle karşılaştırma yapıldı . Veriler ve sonuçlar Tablo 1 ve Şekil 2’de özetlenmiştir. Bunun yanında büyüme ve gelişmeye yardımcı, hastalıklara karşı koruyucu görev görür. Demir eksikliği görülen çocuklarda öğrenme güçlükleri oluşur, okul başarısı ve öğrenme kabiliyetinde düşüşler göze çarpar. insan ve toplum sağlığında Yumurtanın bir diğer güzel ve özel özelliği ise içinde C vitamini olmadığı halde C vitaminin emilimini arttırmasıdır. C vitaminin zengin olduğu besinlerle tüketildiğinde C vitamininden sağlanan verimi arttırır.

C vitaminin yapısında bulunan demir emilimini arttırır. insan ve toplum sağlığında Zihin Zayıflığına yararlı Yumurta daki çinko ise büyüme, gelişme ve bağışıklık sistemi için önemli bir içeriktir. Vitamin ve mineral açısından zengin oluşuna karşın yağ açısından fakirdir. İçerisinde çok az miktarda yağ bulunur. insan ve toplum sağlığında Yumurtada bulunan yağ miktarı 4.5 gram ve bu yağın 1.5 gramı doymuş yağ asitleridir.

index: yumurta, Omega 3, LDL kolestrol, ateroskleroz, periodontitis, kolit, İnflamasyon Alzheimer hastalığı, artirit, kanser, Tavuk, Tümör, Saç, kalori, yağ, kolin, su, kolesterol, protein, A vitamini, D vitamini, E vitamini, riboflavin, B6 vitamini, folat, B12 vitamini, peptit, fetesün, yumurta kabuğu, Lutein, sistein, kalsiyum, magnezyum, demir, folik asit, çinko,

ferhan bala

bitkiveinsan.com

Paylaş
Paylaş