Hurma insanlarda Zeka ve Hafızaya iyi Geliyor

Hurma insanlarda Zeka ve Hafızaya iyi Geliyor.
insan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmalar, bağırsakta bir Vitamin A türü olan Retinal’e dönüşen 15,6 mg Beta-karoten içerir. Yakın zamanlarda yapılan bir araştırma Beta-karoten’in uzun süreli kullanımı insan sağlığında zeka ve hafıza kaybı gibi önleyici faydalar sağlayabileceğini ortaya koymuştur. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın yararlarında biride damarlarda oluşan tıkanma beraberinde kalp krizi riskini de getirdiğinden oldukça tehlikeli ve ölümcül bir hastalığa etkilidir. Bilim insanları  İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın aynı anda tüketilmesinin damar tıkanıklığına iyi geldiğini savunuyor. Burada dikkatten kaçmaması gereken damar tıkanıklığına iyi gelen şey günde 3 adet hurma değil hurma çekirdeğinin tozudur. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma çekirdeğini toz haline getirip belirli aralıklarla tüketmenin damarları açacağı aynı zamanda damar tıkanıklığına iyi geleceği söyleniyor. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma Vitamin, mineral ve lif açısından çok zengindir. Çok güzel ve tok bir tadı olan İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın içinde yağ, kalsiyum, sülfür, demir, potasyum, fosfor, manganez, bakır ve magnezyum bulunur ki bunların her biri sağlık için önem taşır.

insan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma  alakalı yedikleriniz zekanızı arttırır mı? İyi dengeli bir yiyecek sizi satranç şampiyonu yapmasa da düşünce kapasitenizi geliştirebilir. Ayrıca kısas olarak yağlı hamburger menüsü ya da krema dolu doughnut yedikten sonra kendinizi ve insan sağlığında nasıl hissediyorsunuz? Kişiler yemek ve gıda komasına giden yol, besleyici içeriği olmayan boş kalorilerden yapılmıştır. Sağlığımızda doğru besinler doğru zamanda tüketildiği takdirde zeka ve konsantrasyon gelişiminde önemli katkılar sağlar. insan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma gibi geliştiren besinler algı yeteneğimizi, hızlı düşünme hızlı karar verme becerilerimizi, hafıza ve dikkatimizi güçlendirir. insan sağlığında bebelerde zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın geliştiren besinleri doğru zamanda bebeklerin ve gelişim çağındaki çocukların beslenmesine eklemek; bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri (zeka gelişimi) için büyük önem taşıyor. insan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın birlikte  geliştiren besinler adeta doğal dopingler gibidir. zeka açıcı yiyecekler de hurmayı aktiviteler konusunu ele aldık.

insan sağlığında zeka ve hafıza türünün insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin merakı son 30 yılda oldukça hızlandı. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin görüntüleme teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte insan sağlığında zeka ve hafıza beyin hakkında beklenenden daha fazla bilgiye sahip duruma geldik. Henüz 1980’lerde başlamasına rağmen özellikle öğrenmenin merkezinin insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin olduğunun fark edilmesi, sadece alan uzmanlarını değil, eğitimcileri, pedagogları, psikologları ve sosyologları da heyecanlandırdı. Böylece “İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin” pek çok bilim alanında ilgi duyulan, merak edilen konuların başında gelmeye başladı. When the Air Hits Your Brain: Tales of Neurosurgery kitabının yazarı Amerikalı insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin cerrahı Frank Vertosick, Jr. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için insan sağlığında zeka ve hafızaya için  beyin için “1–2 kg ağırlığında yağlı bir organ” tanımını kullanır.

Bu açıklamasının beyni küçümsemeye yol açacağını düşünerek şöyle devam eder: “Ruhun nadide bir kumaşı, sinir iplikleriyle dokunmuş” bir mucize olduğunu belirtir. Gerçekten de insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin incelendiğinde, evrendeki sistemlerin bir küçük örneği olarak göze çarpar; insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin de kâinat gibi bütünsel olup, ilişkileri düzenli ve sistemlidir; 100 milyar civarındaki her bir nöron, tıpkı gökyüzündeki her bir yıldız, yeryüzündeki her bir madde gibi birbirleriyle ilişkilidir.

İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin nasıl bir şey ve Davranış ve insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin arasındaki ilişkileri inceleyen ve üçlü insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin modelinin kuramcısı olan Dr. Paul MacLean’in yaptığı araştırmalar, insanların sahip olduğu üç ayrı insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyinle dünyayı algıladığını ve gösterdiği tepkilerin de birbirinden farklı olduğunu belirledi. MacLean araştırmasını şu cümlelerle özetlemişti: “Bu üç ayrı insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin birbirine bağlanmış üç ayrı biyo-bilgisayar olarak düşünülebilir. Her biri kendine öz yer, zaman, zekâ ve hafıza fonksiyonuna sahiptir.”  İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin görüntüleme tekniklerinin gelişmesiyle birlikte çekilen MR görüntüleri, insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin iç yüzeyinde neler olduğunu apaçık göstermektedir. Bulgular Dr. MacLean’in dediğini doğrulamaktadır. Buna göre, insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyinde üç katmanlı bir yapı vardır. Bunlar; omuriliğin hemen tepesinden başlayan insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin sapı, limbik sistem ve serebrumdur. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin sapını merkez bir çekirdek olarak düşünürsek, bu çekirdeği limbik sistem çevrelerken, üçüncü dış çevre ise iki yarı küreden oluşan serebrum gelmektedir.

İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin Sapı İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin alt kısmında yer alan Beyin Sapı; nefes alma, kan basıncı ve kalp atışlarından sorumludur. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin ile beden arasındaki iletişimi sağlayan sinir yolları insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin sapının bir bölümü olan medulladan geçer. Bu sinir lifleri insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin sapını geçtikten sonra, geldikleri insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin lobunun tersine olarak bedende sağ ve sol kısımlara yönelirler. Böylece serebrumdaki sol lob bedenimizin sağ kısmını; sağ lob ise bedenimizin sol kısmını yönetir. Limbik Sistem İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin diğer önemli kısmı ise, tüm omurgalı varlıklarda da bulunan orta insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin adı verilen limbik sistemdir. Bu sistem öğrenmenin, hafızanın en temel bölgesidir. Çünkü öğrenmeye bizi hazırlayan duygularımız, güdülerimiz ve hafıza işlemlerimiz burada gerçekleşmektedir. Limbik sistem üç ayrı yapıya sahiptir: Bunlar; Hipokampus, Amigdala ve Hipotalamustur.

Burada özellikle bilmemiz gereken kısım, hipokampüsün, hafıza işlevlerinin yürütülmesinde etkili olmasıdır. Hipokampusu zarar görmüş bir insanın hafıza kaybı yaşaması doğaldır; artık yeni bir şey öğrenmesi mümkün değildir. Amigdala ise duyguların düzenlenmesinde ve kontrol edilmesinde etkilidir. Hafızada kaydedilmesini istediğimiz unutulmaması gerekenleri amigdala bölgesi harekete geçerek yazılmasını sağlar. Hipotalamus ise yemek yemek, su içmek, cinsellik gibi dürtülerimizi kontrol eder. Serebrum ise…  İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beynimizin üçte ikisini oluşturan ve insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin kabuğu olarak da belirlenen en dış bölgedir. Korteks (cortex) de denilir. Serebrum (korteks) yüksek seviyeli bilişsel ve duygusal işlevleri yürütmekle görevlidir. Cevize benzeyen yapısıyla genelde insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyni sembolize eder. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin korteksi düşünen, düşündükçe kendi içinde sinirsel ağlar oluşturan bir yapıya sahiptir.

Serebrumun en önemli özelliği, sağ ve sol beyin loblarına (hemisfer) sahip olmasıdır ki, bu bir tür öğrenilenlerin ve hafızada kalması gerekenlerin yazıldığı defterdir; bir nevi Amel Defteri veya Zihin Sarayı da diyebiliriz. Bu iki insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin yarım küresi simetrik olup, birbirine Korpus Kallosum adı verilen sinir lifleriyle bağlanmıştır. Bu bağın anlamı şudur: Vücudumun insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin sapında sonra sağa ve sola çaprazlamasına dağılan otonom sinir sistemi aracılığı ile vücudumuzu ve özellikle öğrenmemizi uygun bir şekilde yönetmesidir. Nitekim Kaliforniya teknoloji Enstitüsünde insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin yarım küreleri ve fonksiyonları üzerine yaptıkları araştırmalar ve bulgular nedeniyle Tıp alanında Nobel ödülü kazanan Roger Sperry, Joseph Bogan ve Micheal Gazzaniga insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin çağını başlatmışlardır. Aşağıda bu iki yarım küre konusuna tekrar döneceğiz. Frontal, Parietal, Oksipital, Temporal Loblar  insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin yönlerine göre farklı dört lobu daha vardır. Bu dört lob insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin temel sağ-sol iki lobunda da yer alırlar. Bunlardan Frontal lob (ön lob) plan yapma, karar verme, hedef koyma gibi bilişsel etkinliklerde aktiftir. Parietal lob (yan lob) ise deri, kas ve eklemlerdeki duyusal alıcılardan bilgi toplar ve düzenler; harita izler, yol bulmayı sağlar ve mekânsal tariflerden anlar. Oksipital lob (art kafa lobu) ise görsel bilgileri işler; renk, şekil ve hareketleri organize eder.

Bir de Temporal lob vardır; işitme, duyma ile ilgili bilgileri işler; dili anlama ve kavrama bağlantılarını gösterir. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin yarımküreleri ve Korpus Kallosum hakkındaki çalışmaların tarihi oldukça yeni. 1960’lara kadar insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin üzerinde herhangi bir cerrahi müdahale olmamıştı. Önceleri savaşta kafasından yaralanan askerlere gelen felçler dikkat çekmişti; çünkü kafatasının sağ tarafından darbe alan askerilerin vücudunun sol tarafına, sol kafatasına darbe alanların ise vücutlarının sağ tarafına felç gelmişti. Bunlardan biri de 2. Dünya savaşında ölen arkadaşları içinden yaralı olarak insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyinkurtulan W.J. isimli askerdi. Bu asker kafasından yara almış ve vücuduna felç gelmişti. W.J.’yi iyileştirme çabaları savaştan sonra da devam etmiş, ama olumlu sonuç alınamamıştı. Aksine felç vücuda yayılıyordu. Bilim insanları şaşkındı. Sol taraftan yara almış olan W.J.’nin vücudunun sağ tarafına felç gelmesi normaldi de, bu felç vücudun sol tarafına neden yayılıyordu? Sonun bilim insanları yaralı olan insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin sol lobu, sağ lobu da olumsuz etkileyerek vücudun felçli olmaya kısmını tehdit ettiğini fark ettiler ve bu iki lobun ayrılmasına (kesilerek ayrılmasına) karar verdiler. Böylece W.J. ameliyatla iki insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin lobu birbirinden ayrılan ilk hasta oldu. W.J.’nin beyni tabii ki Korpuz Kallosum denilen yoğun sinir liflerinin kesilmesiyle gerçekleşecekti.

Böylece beynin bir tarafındaki yaranın diğer tarafında yayılması engellenmiş olacak; vücuda gelen felcin yayılması da duracaktı. İşte bu olay insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin lobları hakkında, hem insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin araştırmaları bakımından ve hem de öğrenme ve eğitim dâhil, pek çok davranışın açıklanmasına hizmet etmiş oldu. Özellikle eğitim ve hafıza yöntemlerinde çığır açtı. Bilim insanlarının buluşu şöyleydi.  Yoğun sinir liflerinden oluşan Korpus Kallosum ağ demeti, insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin sağ ve sol lobu arasında sürekli bilgi alışverişinin yapılmasını sağlayan bir köprü vazifesini görmekteydi. Korpus Kallosum kesildiğinde, bu iki lob arasındaki haberleşme kesilmekte ve dolayısıyla aralarında hiçbir yönde bilgi alışverişi mümkün olmamaktaydı. Bilim insanları ortaya çıkan yeni durum üzerinden insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin bu iki lobunun işlevleri üzerine yoğunlaştılar. Karmaşık testler sonucu hangi işlemin hangi insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin sağ lobunda, hangilerinin insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin sol lobunda gerçekleştiğine ilişkin bulgular elde ettiler. Sonuçlar gerçekten ilginçti  Beynin her lobunun uzmanlık alanı farklıydı ve bilgiyi işleme tarzları da aynı değildi. Öğrenme ve sağ lob   sol lob gerçeği Birçok test sonucunda nüfusun % 95’nin sol lobunun konuşma, matematiksel işlemler, diziler, sayılar ve analiz gibi konularda üstün olduğu, mantıklı ve lineer çalıştığı tespit edilmişti. Aynı şekilde çoğunluğun sağ lobunda da ritim, lobhayal kurma, renkler, boyut, hacim, müzik gibi fonksiyonlar icra edilmekteydi. Ülkemiz gibi eğitim sistemi sınav odaklı ülkelerde çocukların sol insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyinlerine akademik yatırım yapılmakta, sağ insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin fonksiyonları ihmal edilmektedir.

Bu durum aslında yaş ilerlemesi durumunda sağ insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin yok olması anlamına gelmektedir. insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin veSağ insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyni en etkili kullanan yaş grubunun çocuklar olduğu gerçeği çocukken daha iyi öğrendiğimiz gerçeğinden kaynaklanmaktadır. insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin Çocukken her iki lobu da etkili bir şekilde birlikte kullanmaktaydık; bir yandan hayal kurarken, diğer uygulama yaparak iki lobu da ilişkilendiriyorduk. Büyüdükçe “ihtisas” nedeniyle edindiğimiz meslekleri yanlış yorumlayarak, tek loba mahkum hale gelmiş olduk. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin tanınması, detayları hakkındaki araştırmalar eğitim ve öğrenme bağlamında yeni çığırların açılmasına vesile oldu. Bu çerçevede özellikle insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin temelli öğrenme çalışmaları popüler hale geldi. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin kendi doğasına uygun bir öğrenme yöntemiyle verilecek eğitim ve öğrenmenin daha hızlı ve kalıcı olduğu ortaya çıktı. Özellikle iki insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin lobunun öğrenme esnasında birlikte kullanılması gereği belirginleşti.

Öğrenme ve hafıza kapasitemizin artırılmasının ilk adımı insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin her iki lobundan ayrı ayrı ne bekleyeceğimizi bilmektir. Öğrendiğimiz konu ne olursa olsun her iki lobun birlikte kullanılmasıyla hızlı ve kalıcı öğrenmeye ulaşılabilir. Özellikle sol beyne yatırım yapan aileler, okullar ve eğitim sistemi sağ lobu ihmal ettiğinden mutlaka bu lobun fonksiyonları da sol lob ile birlikte kullanılmalıdır. Melik Duyar’a göre, hayal gücünden uzaklaşılmamalıdır; çünkü sağ lobu etkin kullanabilen insanların sol lobun gerekliliklerini özellikle hayal gücünü kullanarak geliştirdikleri bir gerçektir. Öğrenme ve sinir hücreleri 100 milyarın üzerinde nöron (sinir) hücresi bulunan bir insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin sermayesi taşıyan insanın, insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynini etkili kullanması insan olmasının bir gereğidir. Öğrenme ve insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin hücreleri arasındaki bağ çok önemlidir. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin hücreleri öğrenme gibi faaliyetlerle kullanılmazsa ölmekte; ölen hücrelerin yerine yenisi yaratılmamaktadır. Sağ ve sol lob aracılığıyla öğrenilen her bilgi (veri) nöronlarda korunmakta, öğrenilen her yeni bilgi ile hafıza ilişkileri kuruldukça nöronları birbirine bağlayan aksonlar ve dendirtler aracılığıyla insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynimizde muhteşem bir örgü meydana gelmektedir.

Hafıza Sinir hücreleri arasındaki bağ kurulması işlemini evler arasında kablo ile telefon hattı çekilmesine benzetebiliriz. Birbirini tanımayan insanların tanıştıklarında daha sık görüşmek için hemen evleri arasında telefon hatları döşediklerini varsayalım. Her yeni tanışmada çekilecek telefon hatları sonucunda o yerde bir ağ tabakası oluşacaktır. Aynı şey, tanıştığımız her yeni insanla aramızda kurduğumuz iletişim için de geçerlidir. Buna kişisel “network” deniyor; çevre genişletmenin adı da “networking” oldu. Sosyal hayatta, özellikle iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle, Facebook, Google, YouTube gibi networking araçları sizi toplumsal hayatın nasıl da bir parçası haline getiriyor, düşününüz! Bunun gibi çemberi genişletirsek, her insan bu dünya ve bu kâinat içindeki böyle bir ağın bir parçası değil midir?  İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin bütünselliği, algılamada bütünsellik, öğrenmede de insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyni bir bütün olarak kullanmak Yaratıcının kâinattaki sistemine ne kadar da uygun değil midir? O halde yapılması gereken, temelli öğrenmeye dönmektir. Öğrenme ve hafıza gücünü kullanarak insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin hücreleri arasında networking kuran insanların beyni daha gelişmiştir; pozitif, özgüvenli, erdemli, iletişim becerisi yüksek, saygın ve saygılı, entelektüel, sorunlara çözüm bulabilen, uzlaşmacı, akıllı, iradeli, odaklanmasını bilen insanlardır. Neden? Çünkü bu insanlar her iki insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin lobunu birlikte kullanmakta; insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin hücreleri arasında sistemli, düzenli ve yaygın bir ağ kurmakta; kısacası beynini yukarıda açıklanan şekilde etkili kullanmaktadırlar.

O halde diyebiliriz ki, insan, insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynini kullanabildiği kadar “insan”dır.  Bebeğin doğumundan itibaren özellikle ilk 6 ay anne sütü alması zekayı geliştiren besin zincirinin başında yer alsada hurma insan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelir. Anne sütü bebeğin insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin gelişimi için gerekli tüm besinsel öğeleri içinde barındırır ve ayrıca anne sütü bebeklerin bedensel ve ruhsal gelişimi büyük öneme sahiptir. Anne sütü alan çocukların zeka seviyesinin almayanlara kıyasla daha yüksek olduğunu gösteren bilimsel araştırmalar bulunmaktadır. 6 ayın sonunda ek gıda olarak bebeklere çiğneme yeteneği olmadığı için püre kıvamında hurma verilebilinir. Doğru besinler doğru zamanda tüketildiği takdirde bebebizde zeka ve konsantrasyon gelişiminde çok katkılar sağlar. Hurma Zeka geliştiren besinler algı yeteneğimizi hızlı düşünme hızlı karar verme becerilerimizi ve ayrıca  hafıza ve dikkatimizi çok güçlendirir. insan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma ve geliştiren besinleri doğru zamanda bebeklerin ve gelişim çağındaki çocukların beslenmesine eklemek bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri (zeka gelişimi)  çok yararlı önem taşıyor. insan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın geliştiren besinler olarak adeta doğal dopingler gibidir. insan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma bebeğin doğumundan itibaren özellikle ilk 6 ay anne sütü alması zekayı geliştiren besin zincirinin başında gelir. Anne sütü bebeğin insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin gelişimi için gerekli tüm besinsel öğeleri içinde orijinal ve tam yerinde bulundurur. Anne sütü bebeklerin bedensel ve ruhsal gelişiminde temel büyük öneme sahiptir.  

Günde 1 adet hurma yemek, dengeli ve sağlıklı beslenme programı için ve Damarları açılmasına yarar için gereklidir. Hurmanın sağlığa büyük faydalar arasında kas gelişiminde en iyi maddelerden biri olması da bulunur. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmaları çok farklı şekilde tüketen tarifler var. Süt, yoğurt, ekmek ya da tereyle karıştırarak daha lezzetli hale getirerek tüketilebilir. Hurmanın ezmesi özellikle yaralanma ve hastalık sonrası toparlanma sürecinde çok faydalıdır. Hurmanın Ramazanda  İftar Sofrasında Faydaları Ramazan ayında iftar sofralarının en önemli misafiri olan İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma oruç açılırken ilk tüketilen yiyeceklerdendir. Uzun süren açlıktan sonra ilk önce İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma tüketilmesi, açlığı doğal olarak bastırarak çok fazla yemek yemenin de önüne geçer. Vücut, İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın yüksek besin değerini aldığında, açlık hissi yatışır. Ayrıca yüksek potasyum içerdiği için İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın sinir sistemi üzerinde de olumlu etkisi vardır.  insan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma özellikle kadınlarda gelişebilecek olan kemik erimesi rahatsızlıklarını engellediği söyleniyor.  Doğal olarak günde 3 adet hurma tüketerek hem Osteoporozu engellemiş olursunuz hem de günlük kalsiyum ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Kemik Gücü ve Kemik Sağlığı ve insan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmada bulunan önemli mineral miktarları, kemiklerin güçlendirilmesi ve osteoporoz gibi zor hastalıklarla mücadele edilmesi için hurmayı süper bir gıda haline getiriyor. insan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma selenyum, manganez, bakır ve magnezyum içerir, hepsi sağlıklı kemik gelişiminin ve kemik gücünün ayrılmaz bir parçasıdır özellikle insanlar yaşlanmaya başlarken ve kemikleri giderek zayıflarken bu konu daha çok önem kazanır.

Günde sadece 1 hurma ile kemik erimesini “Osteoporozu” engeller bu konuya destek olabilirsiniz. Her ne kadar İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma muazzam besin değerleri taşıyor olsa da, yüzeyleri çok yapışkan olduğu için üzerlerine yapışabilecek maddelere de dikkat etmek gerekir. Bu nedenle lütfen İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmaların doğalını tüketin. İşlem görmemiş ve doğal şekilde hazırlanarak satılan, raflarda uzun süre beklemiş olan İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmaları satın almayın. Aldığınız hurmaları çok iyi yıkayın ve sağlığınız dikkat edecekken başka bir yönden zarar görmemeniz için bunlara dikkat etmelisiniz. Doğal magnezyum kaynağı olan hurma ağrıları geçiriyor ve kaslardaki kasılmalara da oldukça iyi geldiği söyleniyor. Aynı zamanda serotonin salgılanmasını hızlandırdığı için stres kaynaklı oluşan baş ağrılarına da oldukça iyi geldiği söyleniyor. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma güçlü bir magnezyum kaynağıdır. Daha iyi hücrelerin oluşması ve karaciğerin sağlığı içinde magnezyum oldukça önemlidir. Günde 3 adet tüketilen Medine hurması ilerde gelişebilme ihtimali olan karaciğer kanseri ve çeşitli karaciğer hastalıklarından da vücudunuzu koruduğu gerçektir.

İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın İçerdiği Besin Değerleri Hurma çeşitli vitamin ve minerallerin kaliteli bir kaynağıdır. Aynı zamanda iyi bir enerji, şeker ve lif deposudur. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma Kalsiyum, demir, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi önemli minerallere sahiptir. Ayrıca tiamin, riboflavin, niasin, folat, vitamin A ve vitamin K gibi besin değerlerini de içerir. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın Genel Sağlık Üzerinde Faydaları Hurma sindirim sistemini düzenleyen en tatlı ve çok yönlü destek besinlerden biridir. İnsanların enerji seviyelerini, yarım saat içinde önemli ölçüde arttırabilir. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın The American Cancer Society günde 20-35 gram miktarında lifli besin tüketilmesini öneriyor. Bu da kısaca günde 1 hurmaya denk geliyor. Bu küçük 1 adet hurmanın göz sağlığına da faydasını eklemeden geçmeyelim. Gece körlüğü tedavisi için de önemli bir besin kaynağıdır. Aslında İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın saymakla bitmeyecek kadar çok alanda faydaları var. Kısaca hurmanın mucizevi faydalarını saymakla bitmez.  2002’de bir araştırma İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma palmiyesi özünün kırışıklık giderici yani yaşlandırma etkilerini geciktirici etkileri olduğunu ortaya koydu. Bunun nedeniyse İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma palmiyesi özündeki bitki hormonları  Araştırmaya göre içeriğinde yüzde 5 hurma palmiyesi özü bulunan kremi kullanan kadınların göz çevrelerindeki kırışıklık yüzeyi ve derinliği azaldı.

İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma Cinsel fonksiyon bozuklukları dışında en büyük sorun isteksizliktir. İnsanlarda cinsel istek olarak tabir edilen bu durumu artıran bazı afrodizyak bitkiler bulunmaktadır. Bu bitkiler ilaç, besin takviyesi ya da bitki şeklinde kullanıma sunulmaktadır. Araştırmalar, cinsel aktiviteyi arttırmak İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma yararlı olduğu konusunda hemfikir. Sabahları taze keçi sütünün içine bir avuç dolusu hurmayı ekleyin. İçine kakule tozu ve bal karışımı ekleyin. İyice karıştırın. Bu karışım cinsel aktiviteyi arttırmak ve çeşitli cinsel bozuklukların neden olduğu kısırlığı azaltmak için çok yararlı bir tonik olarak da her gün tüketin. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmada Yüksek miktarda nişasta, glikoz, vitamin ve mineral içermesinden dolayı özellikle yeni doğum yapmış bayanların kaybettiği enerjiyi en dengeli ve doğal şekilde elde etmesini sağlar. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmada insanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen hurma Şeker, protein, lif ve yağın dışında 15 farklı mineral ve C, B1, B2, niasin ve A Vitaminleri içeriyorlar. Tıpkı kuruyemişler gibi İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmada harika bir atıştırmalıktır ve içindeki früktoz size bitmek bilmeyen bir enerji verir.

Hurma insan sağlığın İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma Kan basıncını (tansiyon) dengeleyen ve kalp ritmini düzenleyen yaşamsal minerallerden biri olan potasyumdan zengin olan hurma, hiç kolesterol içermemesi nedeniyle kalp dostu besinler arasında yer alıyor. İnsanların İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma güçlü bir antioksidan olması sayesinde kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak, damar tıkanıklıkları riskini düşürüyor ve Sabah aç karnına yaş hurma tüketilirse bağırsaktaki asalakları öldürür ve palmiyegiller familyasından dekoratif yapraklı bir palmiye türüdür ve hurmanın Palmiyeler gibi tropikal, ılıman ve çöl ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir. Hurma Kazık ve saçak kök yapısına sahiptir.Ağacın pürüzlü gövdesi gri ağırlıklı kahverengi gibidir Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan İnsanların İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma genellikle iftar atıştırmalığı olarak tüketilen bir besin. Aslında vucutta İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma sadece Ramazan’da değil, yılın her ayında sofralarımızda bulunması gereken besinler arasında yer alıyor. Çünkü başta sodyum, potasyum, magnezyum ve kalsiyum olmak üzere birçok mineral ile vitamin içermesiyle İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma sağlığımız üzerinde pek çok önemli fayda sağlıyor.

Resûlûllah (s.a.v.) Efendimiz – “Kadınlarınıza loğusa döneminde hurma yediriniz. Kim loğusalığında hurma yerse onun çocuğu AKILLI ve AĞIR­BAŞLI olur. Çünkü hurma Hz. Meryem’in loğusalığındaki yiyeceği idi. (Hz. Meryem vali­demize Allah (c.c.) kuru bir hurma ağacından onu vermişti). Şayet (loğusa için) hurmadan daha iyi bir yiyecek olsa idi Allah (c.c.) Onu Meryem’e ikram ederdi.” buyurarak hurmanın önemini belirtmişlerdir.

İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın Faydaları çoktur. Özellikle Ramazan ayı bu ayda besleyici ve doyurucu olması sebebiyle İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma yenilmesi uzmanlarca tavsiye ediliyor. İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma nasıl ve ne zaman yenmeli? Suda bekletilmiş hurmanın faydaları nelerdir? İnsanların İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın Besin Değeri Besleyici özelliğinin çok yüksek olmasının yanı sıra; İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın faydaları arasında kabızlığa, bağırsak rahatsızlıklarına, kalp sorunlarına, anemiye, cinsel işlev bozukluklarına, ishale ve kansere karşı etkleri sayılabilir. İnsanların İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma; nebati yağ, lif ve doğal şekerin yanı sıra, tiamin, riboflavin, folat, niasin, A vitamini ve K Vitamini içerir, minerallerden ise kalsiyum, kükürt, demir, potasyum, çinko, fosfor, manganez, bakır ve magnezyum içerir. Özellikle kas gelişimi için İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın önemli bir besin öğesi olduğu belirtiliyor.

Ayrıca eski zamanlarda İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma ile karıştırılarak yapılan çeşitli macunlar; özellikle yaralanma veya hastalıklarda kullanılırdı. İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen Enerji veren hurma, bir insanın yaşamını devam ettirebilmesi için gereken vitamin ve minerallerin pek çoğunu içinde barındırır ve bir insan sadece İnsanların sinir sistemini sistematik işlevini düzenleyen İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma ve su ile yaşamını devam ettirebilir. Modern tıbbi araştırmalara göre, İnsanların İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın karın kanserinin önlenmesinde yararlı olduğu kabul edilmektedir. İslam kültüründe çok önemli bir yere sahip İnsanların İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın, özellikle Ramazan Orucu sırasında kullanılması ve iftarın öncelikle hurma ve su ile açılması aslında önemli bir alışkanlıktır. Hurmanın su ile birlikte alınması, yemek sırasında aşırı yemenin önüne geçmektedir Sağlıklı Kalp ve İnsanların İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın faydaları saymakla bitmiyor ancak kalp sağlığı içinde önemli etkileri var. Geceden ıslatılan ve sabah ezilerek yenen hurmalar zayıf kalpler üzerinde olumlu etkileri vardır. İnsanların İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma üzerinde yapılan çalışmalarda inme ve diğer kalp ile ilgili hastalıkların riskini azaltmak için içerisinde etkili miktarda potasyum vardır. Ayrıca; kalp krizi, kalp hastalıkları ve felç, LDL kolesterol seviyelerini düşürmek için, sağlıklı ve lezzetli bir yol olarak tavsiye edilmektedir.

Teknoloji Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre, günde 3 adet hurmanın Rahim adalelerini kuvvetlendiren kalp krizi riskini neredeyse sıfıra indirdiği anlaşılmıştır. Tabibler de yaptıktan araştırmalarda İnsanların Yaş İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma sindirim sistemini özellikle sütle yenirse rahatlatır.nın antiseptik olduğunu, loğusalık yaralarını çabuk iyileştiren bir ilaç olduğunu, süt arttırdığını, bebeği beslediğini, içindeki potasyumun çocukların büyümesini sağlayan ideal besin olduğunu belirtmişlerdir. Bebek ilk doğduğunda damağına dünya gıdası İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma ezip ovuşturmak, İnsanların İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma ezmesi tattırmak, sünnettir ve bebeğin zeki olmasını sağlayan ilaçtır. Loğusa, İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmayı sade olarak yer, süte ıslayıp yer, bebeğe de İnsanların Enerji veren hurma sindirim sistemini özellikle sütle yenirse rahatlatır. şıralı sütten yedirir. Polenli hurma macunu yapıp yer ve bebeğe de yedirir.”250 gr. İnsanların İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma, 100 gr. polen, 50 gr. badem içi, 50 gr. ceviz içi, 100 gr. zeytinyağı, 150 gr. halis bal, 50 gr. hıyar çekirdeği, 500 gr. süt kaynatılıp macun kıvamına getirilir.” Soğutulup ömür boyu yenebilir. Rahim adalelerini kuvvetlendiren insan sağlığında Yaş İnsanların İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma yüksek miktarda nişasta, glikoz, vitamin ve mineral içermesinden dolayı özellikle yeni doğum yapmış bayanların kaybettiği enerjiyi en dengeli ve doğal şekilde elde etmesini sağlar. Rahim adalelerini kuvvetlendiren İnsanların İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma besin içeriği en zengin meyvelerden ve içerisinde anne karnından başlayıp, hayatın tüm dönemlerinde (çocukluk, hamilelik, yaşlılık vs.) insan sağlığında ihtiyacımız olan besin gruplarının hemen hemen tamamı mevcuttur.

Doğum sırasında meydana gelen kan kaybı, vücut şekerinin düşmesine sebep olur. İnsanların İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma vücuda tekrar şeker girişinin sağlanması açısından önemlidir ve tansiyon düşmesini de engeller. Kalori değerinin çok yüksek olması sebebiyle hastalıktan güçsüz düşmüş ya da yorgun olan kimseler için özellikle çok faydalıdır. Bu bilgiler, Allah’ın Hz. Meryem’e, hem kendisine enerji ve canlılık verecek hem de bebeğin tek gıdası olan sütün meydana gelmesini sağlayacak ” İnsanların hurma”dan yemesini bildirmesindeki hikmetleri ortaya koymaktadır. Örneğin İnsanların Yaş hurma sindirim sistemini özellikle sütle yenirse rahatlatır., insan vücudunun sağlıklı ve zinde kalabilmesi için hayati önem taşıyan 10’dan fazla element içermektedir. Bu nedenle günümüzde bilim adamları, insanın sadece İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma ve suyla yıllarca yaşayabileceğini belirtmektedirler.1 Bu konuda tanınmış uzmanlardan biri olan V. H. W. Dowson ise, bir İnsanların sinir hurma ve bir bardak sütün bir insanın günlük besin ihtiyacını karşılamaya yeteceğini söylemektedir. Bebeğin Büyümesini Sağlayıcı olan İnsanların İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmada potasyum miktarı bol olduğu için bebeğin gelişmesini, gürbüzleşmesini, hasta olmamasını sağlar. İnsanların İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmadaki potasyum oranı, bebeğim beslensin diye ilk akla gelen çikita muzundan 2.5 kat daha fazla. Ve muz gibi hazmı da zor değildir. Hurma da A,B,C vitaminleri gibi birçok vitamin ve mineral bulunuyor.

insan sağlığına yararlı ve Rahim adalelerini kuvvetlendiren birçok vitamin ve mineral (demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum, A vitamini, B vitaminleri, C vitamini) içermesinin yanı sıra, karbonhidrat, protein ve yağ kaynağı olan İnsanların İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma meyvesi, aynı zamanda yüksek lif içeriğine sahiptir. İnsanların Dinçlik ve Enerji veren hurma neden insan sağlığında Rahim adalelerini kuvvetlendiren mucizevi meyvedir? İnsanı, hastalığı, İnsanların İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmayı ve şifayı yaratan Cenab-ı Allah’tır. İnsanoğlu sebeplere riayet etmekle beraber Rahim adalelerini kuvvetlendiren şifa ve tesirin ancak Cenab-ı Allah’tan geldiğini bilmelidir. Tıbbi Nebevi’nin en önemli besini olan İnsanların İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmayla ilgili son yıllarda Rahim adalelerini kuvvetlendiren çok sayıda araştırmalar yapılmakta ve her seferinde insan sağlığında farklı faydaları ortaya çıkarılmaktadır.

İndex: Resûlûllah, taze hurma, yaş hurma, taze hurmanın faydaları, yaş hurmanın faydaları, yaş hurma çeşitleri, yaş hurma meyvesi, Osteoporozu, Rahim adalelerini kuvvetlendiren, Gıda, Bebek Maması, Hurma, Doğum, Hamile, Kadın, Loğusa, Hz. Meryem, Enerji, karbonhidrat, protein, Tansiyon, demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum, A vitamini, B vitaminleri, C vitamini tiamin, riboflavin, folat, niasin, K Vitamini

Benzer Makalelerimiz. 

Kızılcık Sağlıklı Cinsel Yaşam Sağlar.

incir, insan sütüne en çok benzeyen gıdadır

Güzelliğin Sırrı Kara Üzümdedir.

Fındık Saç Sağlığına Faydalıdır

Taze Hurmanın Doğumdaki Mucize Faydalıdır.

İnsanda Uzun Saç Anten etkisiyle Yaşamı Algılar.

.

Bilgi kaynaklarımız:
www.google.com

www.bitkiveinsan.com

www.faydaliyasam.com

UYARI:
www.bitkiveinsan.com sitemizde hastalikları teşhis tedavi etmek ile ilgili 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece doktorların görevi olduğu bilinciyle, web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve yararlı yaşama hakkında bitkisel doğal tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, yaşama yararlı besin destek ürünleridir. Tedavi veya hekim tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metinlerde ve Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, özellikle adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını doktorunuza kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur. Yaşama sağlıklı, afiyet içinde, yararlı yaşamanız dileklerimizle…