Hurma insanlarda Zeka ve Hafızaya Faydalıdır

insan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmalar, bağırsakta bir Vitamin A türü olan Retinal’e dönüşen 15,6 mg Beta-karoten içerir. Yakın zamanlarda yapılan bir araştırma Beta-karoten’in uzun süreli kullanımı insan sağlığında zeka ve hafıza kaybı gibi önleyici faydalar sağlayabileceğini ortaya koymuştur. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın yararlarında biride damarlarda oluşan tıkanma beraberinde kalp krizi riskini de getirdiğinden oldukça tehlikeli ve ölümcül bir hastalığa etkilidir. Bilim insanları  İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın aynı anda tüketilmesinin damar tıkanıklığına iyi geldiğini savunuyor.

Burada dikkatten kaçmaması gereken damar tıkanıklığına iyi gelen şey günde 3 adet hurma değil hurma çekirdeğinin tozudur. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma çekirdeğini toz haline getirip belirli aralıklarla tüketmenin damarları açacağı aynı zamanda damar tıkanıklığına iyi geleceği söyleniyor. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma Vitamin, mineral ve lif açısından çok zengindir. Çok güzel ve tok bir tadı olan İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın içinde yağ, kalsiyum, sülfür, demir, potasyum, fosfor, manganez, bakır ve magnezyum bulunur ki bunların her biri sağlık için önem taşır.

insan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma  alakalı yedikleriniz zekanızı arttırır mı? İyi dengeli bir yiyecek sizi satranç şampiyonu yapmasa da düşünce kapasitenizi geliştirebilir. Ayrıca kısas olarak yağlı hamburger menüsü ya da krema dolu doughnut yedikten sonra kendinizi ve insan sağlığında nasıl hissediyorsunuz? Kişiler yemek ve gıda komasına giden yol, besleyici içeriği olmayan boş kalorilerden yapılmıştır. Sağlığımızda doğru besinler doğru zamanda tüketildiği takdirde zeka ve konsantrasyon gelişiminde önemli katkılar sağlar. insan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma gibi geliştiren besinler algı yeteneğimizi, hızlı düşünme hızlı karar verme becerilerimizi, hafıza ve dikkatimizi güçlendirir. insan sağlığında bebelerde zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın geliştiren besinleri doğru zamanda bebeklerin ve gelişim çağındaki çocukların beslenmesine eklemek; bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri (zeka gelişimi) için büyük önem taşıyor. insan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmanın birlikte  geliştiren besinler adeta doğal dopingler gibidir. zeka açıcı yiyecekler de hurmayı aktiviteler konusunu ele aldık.

******

Bu açıklamasının beyni küçümsemeye yol açacağını düşünerek şöyle devam eder: “Ruhun nadide bir kumaşı, sinir iplikleriyle dokunmuş” bir mucize olduğunu belirtir. Gerçekten de insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin incelendiğinde, evrendeki sistemlerin bir küçük örneği olarak göze çarpar; insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin de kâinat gibi bütünsel olup, ilişkileri düzenli ve sistemlidir; 100 milyar civarındaki her bir nöron, tıpkı gökyüzündeki her bir yıldız, yeryüzündeki her bir madde gibi birbirleriyle ilişkilidir.

İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin nasıl bir şey ve Davranış ve insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin arasındaki ilişkileri inceleyen ve üçlü insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin modelinin kuramcısı olan Dr. Paul MacLean’in yaptığı araştırmalar, insanların sahip olduğu üç ayrı insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyinle dünyayı algıladığını ve gösterdiği tepkilerin de birbirinden farklı olduğunu belirledi. MacLean araştırmasını şu cümlelerle özetlemişti: “Bu üç ayrı insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin birbirine bağlanmış üç ayrı biyo-bilgisayar olarak düşünülebilir. Her biri kendine öz yer, zaman, zekâ ve hafıza fonksiyonuna sahiptir.”  İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin görüntüleme tekniklerinin gelişmesiyle birlikte çekilen MR görüntüleri, insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin iç yüzeyinde neler olduğunu apaçık göstermektedir. Bulgular Dr. MacLean’in dediğini doğrulamaktadır. Buna göre, insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyinde üç katmanlı bir yapı vardır. Bunlar; omuriliğin hemen tepesinden başlayan insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin sapı, limbik sistem ve serebrumdur. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin sapını merkez bir çekirdek olarak düşünürsek, bu çekirdeği limbik sistem çevrelerken, üçüncü dış çevre ise iki yarı küreden oluşan serebrum gelmektedir.

********

İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin Sapı İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin alt kısmında yer alan Beyin Sapı; nefes alma, kan basıncı ve kalp atışlarından sorumludur. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin ile beden arasındaki iletişimi sağlayan sinir yolları insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin sapının bir bölümü olan medulladan geçer. Bu sinir lifleri insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin sapını geçtikten sonra, geldikleri insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin lobunun tersine olarak bedende sağ ve sol kısımlara yönelirler. Böylece serebrumdaki sol lob bedenimizin sağ kısmını; sağ lob ise bedenimizin sol kısmını yönetir. Limbik Sistem İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin diğer önemli kısmı ise, tüm omurgalı varlıklarda da bulunan orta insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin adı verilen limbik sistemdir. Bu sistem öğrenmenin, hafızanın en temel bölgesidir. Çünkü öğrenmeye bizi hazırlayan duygularımız, güdülerimiz ve hafıza işlemlerimiz burada gerçekleşmektedir. Limbik sistem üç ayrı yapıya sahiptir: Bunlar; Hipokampus, Amigdala ve Hipotalamustur.

Burada özellikle bilmemiz gereken kısım, hipokampüsün, hafıza işlevlerinin yürütülmesinde etkili olmasıdır. Hipokampusu zarar görmüş bir insanın hafıza kaybı yaşaması doğaldır; artık yeni bir şey öğrenmesi mümkün değildir. Amigdala ise duyguların düzenlenmesinde ve kontrol edilmesinde etkilidir. Hafızada kaydedilmesini istediğimiz unutulmaması gerekenleri amigdala bölgesi harekete geçerek yazılmasını sağlar. Hipotalamus ise yemek yemek, su içmek, cinsellik gibi dürtülerimizi kontrol eder. Serebrum ise…  İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beynimizin üçte ikisini oluşturan ve insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin kabuğu olarak da belirlenen en dış bölgedir. Korteks (cortex) de denilir. Serebrum (korteks) yüksek seviyeli bilişsel ve duygusal işlevleri yürütmekle görevlidir. Cevize benzeyen yapısıyla genelde insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyni sembolize eder. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin korteksi düşünen, düşündükçe kendi içinde sinirsel ağlar oluşturan bir yapıya sahiptir.

#*#*

Nitekim Kaliforniya teknoloji Enstitüsünde insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin yarım küreleri ve fonksiyonları üzerine yaptıkları araştırmalar ve bulgular nedeniyle Tıp alanında Nobel ödülü kazanan Roger Sperry, Joseph Bogan ve Micheal Gazzaniga insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin çağını başlatmışlardır. Aşağıda bu iki yarım küre konusuna tekrar döneceğiz. Frontal, Parietal, Oksipital, Temporal Loblar  insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin yönlerine göre farklı dört lobu daha vardır. Bu dört lob insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin temel sağ-sol iki lobunda da yer alırlar. Bunlardan Frontal lob (ön lob) plan yapma, karar verme, hedef koyma gibi bilişsel etkinliklerde aktiftir. Parietal lob (yan lob) ise deri, kas ve eklemlerdeki duyusal alıcılardan bilgi toplar ve düzenler; harita izler, yol bulmayı sağlar ve mekânsal tariflerden anlar. Oksipital lob (art kafa lobu) ise görsel bilgileri işler; renk, şekil ve hareketleri organize eder.

W.J.’yi iyileştirme çabaları savaştan sonra da devam etmiş, ama olumlu sonuç alınamamıştı. Aksine felç vücuda yayılıyordu. Bilim insanları şaşkındı. Sol taraftan yara almış olan W.J.’nin vücudunun sağ tarafına felç gelmesi normaldi de, bu felç vücudun sol tarafına neden yayılıyordu? Sonun bilim insanları yaralı olan insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin sol lobu, sağ lobu da olumsuz etkileyerek vücudun felçli olmaya kısmını tehdit ettiğini fark ettiler ve bu iki lobun ayrılmasına (kesilerek ayrılmasına) karar verdiler. Böylece W.J. ameliyatla iki insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin lobu birbirinden ayrılan ilk hasta oldu. W.J.’nin beyni tabii ki Korpuz Kallosum denilen yoğun sinir liflerinin kesilmesiyle gerçekleşecekti.

*#
*#

Sonuçlar gerçekten ilginçti  Beynin her lobunun uzmanlık alanı farklıydı ve bilgiyi işleme tarzları da aynı değildi. Öğrenme ve sağ lob   sol lob gerçeği Birçok test sonucunda nüfusun % 95’nin sol lobunun konuşma, matematiksel işlemler, diziler, sayılar ve analiz gibi konularda üstün olduğu, mantıklı ve lineer çalıştığı tespit edilmişti. Aynı şekilde çoğunluğun sağ lobunda da ritim, lobhayal kurma, renkler, boyut, hacim, müzik gibi fonksiyonlar icra edilmekteydi. Ülkemiz gibi eğitim sistemi sınav odaklı ülkelerde çocukların sol insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyinlerine akademik yatırım yapılmakta, sağ insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin fonksiyonları ihmal edilmektedir. Bu çerçevede özellikle insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin temelli öğrenme çalışmaları popüler hale geldi. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin kendi doğasına uygun bir öğrenme yöntemiyle verilecek eğitim ve öğrenmenin daha hızlı ve kalıcı olduğu ortaya çıktı. Özellikle iki insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin lobunun öğrenme esnasında birlikte kullanılması gereği belirginleşti.

İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin hücreleri öğrenme gibi faaliyetlerle kullanılmazsa ölmekte; ölen hücrelerin yerine yenisi yaratılmamaktadır. Sağ ve sol lob aracılığıyla öğrenilen her bilgi (veri) nöronlarda korunmakta, öğrenilen her yeni bilgi ile hafıza ilişkileri kuruldukça nöronları birbirine bağlayan aksonlar ve dendirtler aracılığıyla insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynimizde muhteşem bir örgü meydana gelmektedir.

##*##*

Öğrenme ve hafıza gücünü kullanarak insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin hücreleri arasında networking kuran insanların beyni daha gelişmiştir; pozitif, özgüvenli, erdemli, iletişim becerisi yüksek, saygın ve saygılı, entelektüel, sorunlara çözüm bulabilen, uzlaşmacı, akıllı, iradeli, odaklanmasını bilen insanlardır. Neden? Çünkü bu insanlar her iki insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin lobunu birlikte kullanmakta; insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin hücreleri arasında sistemli, düzenli ve yaygın bir ağ kurmakta; kısacası beynini yukarıda açıklanan şekilde etkili kullanmaktadırlar.  insan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma bebeğin doğumundan itibaren özellikle ilk 6 ay anne sütü alması zekayı geliştiren besin zincirinin başında gelir. Anne sütü bebeğin insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin gelişimi için gerekli tüm besinsel öğeleri içinde orijinal ve tam yerinde bulundurur. Anne sütü bebeklerin bedensel ve ruhsal gelişiminde temel büyük öneme sahiptir.

Doğal olarak günde 3 adet hurma tüketerek hem Osteoporozu engellemiş olursunuz hem de günlük kalsiyum ihtiyacınızı karşılamış olursunuz. Kemik Gücü ve Kemik Sağlığı ve insan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmada bulunan önemli mineral miktarları, kemiklerin güçlendirilmesi ve osteoporoz gibi zor hastalıklarla mücadele edilmesi için hurmayı süper bir gıda haline getiriyor. insan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma selenyum, manganez, bakır ve magnezyum içerir, hepsi sağlıklı kemik gelişiminin ve kemik gücünün ayrılmaz bir parçasıdır özellikle insanlar yaşlanmaya başlarken ve kemikleri giderek zayıflarken bu konu daha çok önem kazanır. Günde sadece 1 hurma ile kemik erimesini “Osteoporozu” engeller bu konuya destek olabilirsiniz. Her ne kadar İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurma muazzam besin değerleri taşıyor olsa da, yüzeyleri çok yapışkan olduğu için üzerlerine yapışabilecek maddelere de dikkat etmek gerekir. Bu nedenle lütfen İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmaların doğalını tüketin. İşlem görmemiş ve doğal şekilde hazırlanarak satılan, raflarda uzun süre beklemiş olan İnsan sağlığında zeka ve hafızaya iyi gelen hurmaları satın almayın.

#
#

İndex: Resûlûllah, taze hurma, yaş hurma, taze hurmanın faydaları, yaş hurmanın faydaları, yaş hurma çeşitleri, yaş hurma meyvesi, Osteoporozu, Rahim adalelerini kuvvetlendiren, Gıda, Bebek Maması, Hurma, Doğum, Hamile, Kadın, Loğusa, Hz. Meryem, Enerji, karbonhidrat, protein, Tansiyon, demir, magnezyum, kalsiyum, potasyum, A vitamini, B vitaminleri, C vitamini tiamin, riboflavin, folat, niasin, K Vitamini

ferhan bala

bitkiveinsan.com

Paylaş
Paylaş