Zeka ve Hafızaya Hurma Faydalıdır

Zeka ve Hafızaya Hurma Faydalıdır
Bir de Temporal lob vardır; işitme, duyma ile ilgili bilgileri işler; dili anlama ve kavrama bağlantılarını gösterir. İnsan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin yarımküreleri ve Korpus Kallosum hakkındaki çalışmaların tarihi oldukça yeni. 1960’lara kadar insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin üzerinde herhangi bir cerrahi müdahale olmamıştı.

Önceleri savaşta kafasından yaralanan askerlere gelen felçler dikkat çekmişti; çünkü kafatasının sağ tarafından darbe alan askerilerin vücudunun sol tarafına, sol kafatasına darbe alanların ise vücutlarının sağ tarafına felç gelmişti. Bunlardan biri de 2. Dünya savaşında ölen arkadaşları içinden yaralı olarak insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyinkurtulan W.J. isimli askerdi. Bu asker kafasından yara almış ve vücuduna felç gelmişti. W.J.’yi iyileştirme çabaları savaştan sonra da devam etmiş, ama olumlu sonuç alınamamıştı.

Aksine felç vücuda yayılıyordu. Bilim insanları şaşkındı. Sol taraftan yara almış olan W.J.’nin vücudunun sağ tarafına felç gelmesi normaldi de, bu felç vücudun sol tarafına neden yayılıyordu? Sonun bilim insanları yaralı olan insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin sol lobu, sağ lobu da olumsuz etkileyerek vücudun felçli olmaya kısmını tehdit ettiğini fark ettiler ve bu iki lobun ayrılmasına (kesilerek ayrılmasına) karar verdiler. Böylece W.J. ameliyatla iki insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin lobu birbirinden ayrılan ilk hasta oldu. W.J.’nin beyni tabii ki Korpuz Kallosum denilen yoğun sinir liflerinin kesilmesiyle gerçekleşecekti.

Böylece beynin bir tarafındaki yaranın diğer tarafında yayılması engellenmiş olacak; vücuda gelen felcin yayılması da duracaktı. İşte bu olay insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin lobları hakkında, hem insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin araştırmaları bakımından ve hem de öğrenme ve eğitim dâhil, pek çok davranışın açıklanmasına hizmet etmiş oldu. Özellikle eğitim ve hafıza yöntemlerinde çığır açtı. Bilim insanlarının buluşu şöyleydi.  Yoğun sinir liflerinden oluşan Korpus Kallosum ağ demeti, insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin sağ ve sol lobu arasında sürekli bilgi alışverişinin yapılmasını sağlayan bir köprü vazifesini görmekteydi. Korpus Kallosum kesildiğinde, bu iki lob arasındaki haberleşme kesilmekte ve dolayısıyla aralarında hiçbir yönde bilgi alışverişi mümkün olmamaktaydı.

Bilim insanları ortaya çıkan yeni durum üzerinden insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin bu iki lobunun işlevleri üzerine yoğunlaştılar. Karmaşık testler sonucu hangi işlemin hangi insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin sağ lobunda, hangilerinin insan sağlığında zeka ve hafızaya için beynin sol lobunda gerçekleştiğine ilişkin bulgular elde ettiler. Sonuçlar gerçekten ilginçti  Beynin her lobunun uzmanlık alanı farklıydı ve bilgiyi işleme tarzları da aynı değildi. Öğrenme ve sağ lob   sol lob gerçeği Birçok test sonucunda nüfusun % 95’nin sol lobunun konuşma, matematiksel işlemler, diziler, sayılar ve analiz gibi konularda üstün olduğu, mantıklı ve lineer çalıştığı tespit edilmişti. Aynı şekilde çoğunluğun sağ lobunda da ritim, lobhayal kurma, renkler, boyut, hacim, müzik gibi fonksiyonlar icra edilmekteydi. Ülkemiz gibi eğitim sistemi sınav odaklı ülkelerde çocukların sol insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyinlerine akademik yatırım yapılmakta, sağ insan sağlığında zeka ve hafızaya için beyin fonksiyonları ihmal edilmektedir.

ferhan bala

bitkiveinsan.com

Bir cevap yazın

Paylaş
Paylaş