İnsanda Uzun Saç Anten etkisiyle Yaşamı Algılar.

İnsanda Uzun Saç Anten etkisiyle duyargadır..
İnsanlarda Saç Sinir Sisteminin Uzantısıdır, “Hair is an Extension of the Nervous System” Bedenin her bir parçasının var olma nedeni vardır.  İnsanlarda Saç sinir sisteminin bir uzantısıdır, dışsallaşmış sinirler olarak görülebilir; beyin sapına, limbik sisteme ve neokortekse çok fazla miktarlarda önemli bilgi aktaran bir tür son derece evrimleşmiş ‘duyarga’ veya ‘anten’ olarak düşünülebilir.Bilim adamları araştırmalarında ispatı mümkün olmayan başlangıcında yani yaratılışında mevcut olan gerçeğin tersine şöyle demişlerdir. Memeli bedeni milyonlarca yıldır evrimleşmektedir. İnsan ve hayvanların hayatta kalma yeteneklerinin bazen neredeyse doğaüstü olduğu görülüyor. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi  Bilim sürekli şekilde insanların ve hayvanların hayatta kalma şaşırtıcı yetenekleri ile ilgili daha fazla keşifler getiriyor.

Bedenin her bir parçasının, bütün olarak bedenin esenliği ve hayatta kalması için icra ettiği duyarlı bir işi vardır. İnsanda sadece Saç değil, erkeklerde yüz kılları beyne ulaşan bilgi ana yolu sağlar; insanlarda Saç aynı zamanda enerji yayar, beyin tarafından dış ortama yayılan elektromanyetik enerjiyi yayar. Bir insan uzun insanlarda Saçlı iken ve insanlarda Saçlarını kestirdikten sonra Kirlian fotoğrafları ile bu görülmektedir. İnsanlarda Saç kesildiği zaman, ortamdan alınan ve ortama gönderilen aktarımlar büyük ölçüde engellenir. Bu hissizleşme ile sonuçlanır. Kültürümüz insanları insanlarda Saç stilinin kişisel bir tercih konusu olduğuna inanmaya yönlendirir, insanlarda Saç stili moda konusudur ve insanların Saçlarını yaptırma tarzı sadece kozmetik bir sorundur.İnsanda Uzun Saç Anten etkisiyle duyargadır.Bunun için önce annemde, sonra da eşimde gördüm ki, kadınların sezgileri, altıncı hisleri erkeklere göre daha güçlü. Çocukken söylediğim yalanların hiçbirini annem inanmadı. Gizli gizli evden kaçmalarımı, eve geç gelmelerimi, babam horul horul uyurken, annem hep yakalardı. Aynı şey ardından bir başka uzun insanlarda Saçlı eşi daha ağzımı açmadan “ondan bir şeyler gizlediğimi” hemen anlayıveriyor. Hatta daha da ileri giderek, “bugün içime doğuyor, seninle kavga edeceğiz” dediğinde, o gün akşam olmadan kavgaya tutuştuğumuz çok olmuştur. Nereden geliyor bu güçleri? Sanki, önceden olacakları hisseden bir anten sistemleri var. 2013 yılının Mayıs ayında İspanya’nın Huelva kentinde yaşamış olduğum elim kazadan sonra, felç, beyin ameliyatı, fizik tedavi gibi, ciddi tehlikeler atlattıktan sonra elimde bir türlü geçmeyen bir sinir hasarı kaldı. Halk arasında yaygındır. İnsanlar bir derde düçar olduklarında, kendisine benzer sorunlar yaşayanları arayıp bulurlar, onların tecrübelerinden faydalanmaya çalışırlar. Artık günümüzde, bu arayış internet marifetiyle yapılmaktadır. Ben de, boş zamanlarımın en büyük uğraşısı olarak, internetin başına oturuyor, beyin, beyin ameliyatları, sinir hasarları, sinir sistemi, nöropati gibi terim ve kavramları araştırıyordum. Amacım, kendi sorunumun ister bilimsel, ister sağduyu olsun bir çözümünü bulmak ya da en azından denemekti. Bu yolda pek çok şarlatan ile de karşılaşmak, beyin cerrahlarının ve fizyoterapistlerin yıllardır çözüm bulamadıkları sinir hasarını kısa bir süre içinde tamamen ortadan kaldıracaklarını iddia edenleri tanımak çok sıradan bir olaydı benim için. Ama bilime inanan her insan gibi, bu kişilere fazla güvenmedim ve hem umudumu hem de maddi olanaklarımı onlara sunmadım.

Kızılderililer niçin İnsanlarda Saçlarını Uzatırlar.  ( Why Indians Keep Their Hair Long ) İşte böyle arayışlar içerisinde olduğum günlerin birinde, çok ilgimi çeken bir yazı ile karşılaştım. Waking Times isimli bir siteye 10 Aralık 2011 tarihinde yüklenmiş olan ve yazarı C.Young olan yazının başlığı şu: “Hair is an Extension of the Nervous System – Why Indians Keep Their Hair Long” (Meali: İnsanlarda Saç Sinir Sisteminin bir Uzantısıdır – Kızılderililer niçin İnsanlarda Saçlarını Uzatırlar) Yazıda, insanlarda Saç konusunda Vietnam Savaşı’ndan beri dünya kamuoyundan saklanan bir bilgi paylaşılmaktadır. Vietnam Savaşı sırasında yaşanan bazı olaylar ve bu olayların ardından gerçekleştirilen bir dizi deney, insanlarda Saç konusunda farklı ve herkesle paylaşılmayan bir resim ortaya koymuştur. Bir psikologdur ve VA Medical Hastanesi’nde Vietnam Savaşı’na katılmış ve PTSD (post traumatic stress disorder-travma sonrası stres bozukluğu) hastası gaziler ile çalışmaktadır. Bir akşam Sally’nin kocası elinde kalın bir dosya ile eve gelir. Dosyada yüzlerce sayfa tutan ve hükümet tarafından yaptırıldığı anlaşılan araştırmaların raporları bulunmaktadır. Bu dosyaların içindeki bilgiler Sally’nin kocasını şoktan şoka sokarken, yaşamını da çok derinden etkilemiş. Dosyaları okuduktan sonra Sally’nin orta yaşlı ve muhafazakar görüşlü kocası insanlarda Saçını ve sakalını uzatmış ve bir daha da hiç kesmemiş. Üstelik, hastane yetkilileri bu projede çalışan herkesin insanlarda Saçlarını ve sakallarını uzatmalarına izin vermiş ve desteklemiş. Bunun nedenini Sally, dosyaları gözden geçirdikten sonra anlamış. Vietnam Savaşı sırasında savaş dairesindeki özel kuvvetler, Amerika bulunan tüm Kızılderili kamplarına uzmanlar göndererek, zor koşullarda görev yapabilecek, zor coğrafi koşullarda gizlice hareket edebilme becerisine sahip, iyi iz süren genç ve dinamik yerli gençleri bulmuşlar. Özellikle olağanüstü, doğaüstü iz sürme becerileri olan genç erkekleri saptamışlar. Bu dikkatlice seçilen kişiler, kendilerine yaklaşmakta olan tehlikeleri öncede sezebiliyor ve çok üstün hayatta kalma becerileri sergiliyorlarmış. Bu özellikleri yapılan testlerle kanıtlanmış ve belgelenmiş.

Ustaca yapılan ikna yöntemleri ile bu gençlerden çoğunu Amerikan ordusuna asker kaydetmişler. Kızılderililer askere alındıktan sonra çok şaşırtıcı olaylar olmaya başlamış. Bu genç yerlilerin Kızılderili kampında sahip oldukları olağanüstü yetenek ve beceriler esrarengiz bir biçimde kaybolmuş ve aynı şey daha sonra askere alınan tüm Kızılderililerin başına da gelmiş. Böylesi ciddi başarısızlıklar üzerine, hükümet Kızılderililer üzerinde çok pahalı deneyler yapılmasına ve bu durumun nedeninin ortaya çıkartılmasına karar verilmiş. Kendilerinden beklendiği gibi performans göstermede neden başarısız oldukları sorulduğunda, ilk askere alınanlar tutarlı bir biçimde aynı yanıtı vermişler: “askere alındığımızda insanlarda Saçlarımızı kestiler.İnsanlarda Saçlarımız kesildikten sonra artık, düşmanı hissedemez olduk ve altıncı hissimizi kullanamaz olduk, sezgilerimiz artık güvenilir olmamaya başladı, gizli işaretleri okuyamaz olduk, duyularüstü bilgileri alamaz olduk.”  Bunun üzerine teste daha fazla Kızılderili iz sürücü dahil edilmiş, ama bunların insanlarda Saçlarını kesmemişler ve değişik alanlarda uzun insanlarda Saçlı Kızılderilileri teste tabi tutmuşlar. Ardından, tüm testlerde aynı puanı almış olan iki kişiyi eşleştirmişler. Bunların bir tanesinin insanlarda Saçını kesip diğerininkini kesmemişler. Bu iki kişiyi yeniden aynı teste tabi tutmuşlar. Uzun insanlarda Saçlı kişi defalarca, yüksek puanlar almaya devam ederken, kısa insanlarda Saçlı kişi, daha önce yüksek puanlar aldığı testlerden düşük notlar almaya başlamış.

Bir Kızılderili ormanda uyuyor. Silahlı bir düşman uyuyan adama yaklaşıyor. Uzun insanlarda Saçlı adam, güçlü bir tehlike hissi ile uykusundan uyanıyor ve yaklaşan düşmanın sesi normalde duyulamayacak kadar uzak mesafede iken, hemen oradan uzaklaşıyormuş. Bu testin bir başka versiyonunda, uzun insanlarda Saçlı adam, kendisine birisinin yaklaştığını ve bir şekilde, düşmanın bir fiziksel saldırıda bulunacağını hissediyor. Altıncı hissini dinliyor ve hareketsiz kalıyor; uyuyormuş gibi yaparak kendisini boğmak için saldıran kişiyi ani bir hareketle yakalıyor ve öldürüyor. Aynı adam, bu testi ve diğer testleri geçtikten sonra, asker traşı oluyor ve bu testlerden ve daha önce başarılı olduğu pek çok testten sürekli başarısız olmaya başlıyor. Böylece, araştırma sonuçlarına dayanılarak, tüm Kızılderili iz sürücülerin asker traşı olmaktan muaf olması öneriliyor. Hatta, iz sürücülerin insanlarda Saçlarını uzatmaları zorunlu oluyor.

Milyonlarca yılda evrim geçirdiği ileri sürülen memelilerin (insan ve hayvan) vücutları, çok zorlu koşulların bulunduğu ilk çağlarda, olağanüstü hayatta kalma becerileri sergilemiştir ki, yaşamlarını idame ettirebilme başarısını göstermişlerdir. Bilim insanları bu konu üzerinde çalışıyor ve sürekli olarak insanın ve hayvanın yaşamda kalma uğraşlarına ilişkin çok şaşırtıcı bulgular elde ediyorlar. C.Young yazısında insanlarda Saçın, sinir sisteminin bir uzantısı olduğunu ve beyin köküne bol miktarda önemli bilgiler aktaran çok gelişmiş ‘antenler’olduklarını ileri sürmektedir. Sadece insanlarda Saçlar değil, erkeklerin sakalları da, beyne ulaşan bilgi kanallarını oluşturuyormuş. İnsanlarda Saç aynı zamanda enerjiyi, beyin tarafından yayılan elektromanyetik enerjiyi dış çevreye aktarıyormuş. Bu durum Kirlian’ın fotoğraflarında görülüyormuş. Semyon Davidovich Kirlian (1898-1980), kendi adıyla anılan fotoğraf tekniği ile yüksek voltajlı, yüksek frekanslı, düşük amperli elektrik alanına dayalı aygıtlarla canlı nesnelerden yayılan birtakım biyolojik ışınımları fotoğrafik olarak saptamayı amaçlayan elektrografik fotoğrafçılık tekniğini geliştiren kişidir. Kirlian’ın çektiği fotoğraflarda bir kimsenin, önce uzun insanlarda Saçlı daha sonra da kısa insanlarda Saçlı olarak fotoğraflanmış. İnsanlarda Saç kesildiğinde, çevreye mesaj göndermenin ve çevreden mesaj almanın büyük oranda engellendiği görülmüş.

Vietnam’a geri döndüğümüzde bütünüyle farklı bir resim ortaya çıktı. Yeni askerleri askere almak için kullanılan işe yarayan düzgün cümlelerle olağan ayartmalarla, bu Kızılderililerin bazıları askerliğe kaydedildi. Askere kaydolduklarında, şaşırtıcı bir şey oldu. Kendi doğal bölgelerinde sahip oldukları yeteneklerin ve becerilerin gizemli bir şekilde yok olduğu görüldü, bu askerler başarısız olmaya devam ettiler. Ciddi performans başarısızlıkları, hükümetin bu acemi erleri kapsamlı şekilde test etmesine yol açtı. Beklendiği gibi performans gösterememeleri sorgulandığı zaman, daha yaşlı askerler ısrarlı şekilde askerlik nedeniyle insanlarda Saçları kesildiği zaman, artık düşmanı ‘hissedemedikleri’ yanıtını veriyorlardı.‘Altıncı duyuya’ erişemiyorlardı, ‘sezgileri’ artık güvenilir değildi, ince işaretleri ‘okuyamıyorlardı’ ve süptil duyular dışı bilgiye erişemiyorlardı. Test kurumu daha fazla Kızılderili asker topladı, insanlarda Saçlarını uzatmalarına izin verdi ve onları çoklu bölgelerde test etti. Tüm testlerde aynı skorları alan adamları ikili olarak bir araya getirdiler. Adamlardan birinin insanlarda Saçı kesilmezken, diğerinin insanlarda Saçı kesildi. Sonra iki adam tekrar teste tabi tutuldu. İnsanlarda Saçları uzun olan adam yüksek skorlar almaya devam etti. İnsanlarda Saçları kesilen adam daha önce yüksek skorlar aldığı testlerde başarısız oldu. Döküman tüm Kızılderili askerlerin insanlarda Saç kesiminden muaf tutulmasını tavsiye etti. Kadınların yani, uzun insanlarda Saçlıların öteden beri merak ettiğim bu altıncı hislerinin kaynağını saptamış bulunuyorum. Demek ki uzun insanlarda Saç, sinir sisteminin bir uzantısıymış. Eğer bu doğruysa, gerçekliğe ilişkin sahip olduğumuz sayıltıları tekrar gözden geçirmemiz gerekmektedir. Acaba okullarda, kışlalarda bitten kurtulmak için insanların, sinir sistemlerini buduyor ve altıncı hislerini mi yok ediyoruz? Bundan sonra her nerede olursa olsun, “insanlarda Saçı uzun, aklı kısa” mealinden bir şeyler duyacak olursam, onlara hadlerini bildirmek boynumun borcu olsun.

“İnsanlarda Saçı uzun, aurası geniş” ya da “uzun insanlarda Saç, güçlü his” sloganları olsun analarımız, bacılarımız ve kadınlarımız için yakışan slogandır. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi , hastanın alopesi ve kafa derisi tedavilerine yapışmasını arttıran önemli bir araçtır. Bu makale insanlarda Saç kozmetiklerinin formülasyonlarını ve etki biçimlerini inceler; Şampuanlar, insanlarda Saç kremi, insanlarda Saç düzeltme ürünleri, insanlarda Saç boyaları ve kına; Reçete ve emniyetleriyle ilgili olarak. Dermatologların insanlarda Saç bakım ürünleri bilgisi, kullanımı ve olası yan etkileri, kozmetik kaynakları anlama ve dermatologların insanlarda Saç tipleri ve etnisite çeşitliliğine göre insanlarda Saç derisi ve insanlarda Saç derisi koşullarını daha iyi tedavi etmelerine yardımcı olabilir. Dermatologlar insanlarda Saç derisi ve insanlarda Saç hastalıklarının yönetiminde uzmanlaşmış olsalar da, bazı kozmetik tedavilerin estetiği halen kaçınılmaz kalmaktadır. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi  ve estetik prosedürlerin yanı sıra insanlarda Saç saft yapısı ve fiziksel davranış bilgisi bugünün tıp uygulamasında gerçekten önemlidir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi  yaygın olarak bulunsa da, tıp literatürü oldukça yetersizdir ve uzmanlaşmış edebiyata kolay erişilebilir değildir.Bu bölümün amacı, insanlarda Saç kılıfı yapısı ve davranışının yanı sıra İnsanda Uzun Saçın anten etkisi  hakkında daha iyi bilgi sahibi olmaktır. Hareket şekilleri, güvenlilikleri ve içerikleri bilerek doktor kozmetik tedavilere bağlı olarak ortaya çıkan farklı problemleri daha iyi değerlendirir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi prosedürleri çoğunlukla insanlarda Saçların kırılganlığı İnsanda Uzun Saçın anten etkisi uygulamaları tarafından kötüleştirilmekle ilişkilendirilen Afrika kökenli kadınlar tarafından kullanılır. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi McMichael’e göre Saç dökülmesi, genetik yatkınlığa, çeşitli Uzun Saçın anten etkisi uygulamalarından kaynaklanan hava koşullarına bağlı olarak kırılmaya neden olabilir. İspanyol kökenli hastalar kıvırcık veya çok kıvırcık insanlarda Saçlı olup klinik olarak insanlarda Saç bakım yöntemlerine maruz kaldıklarında Afrikalı insanlarda Saç kadar hassas davranıyor olabilirler.

Bilimsel veriler İspanyol insanlarda Saçlarının gerçekten de hassas olup olmadığını ispatlamak için eksik olsa da, insanlarda Saç dökülmesinden muzdarip ve sorunun üstesinden gelmek için dermatolog yardım ve tavsiyesini isteyen Latin kökenli kadınları kimyasal olarak düzleştiren insanlarda Saçları görmek genel bir durumdur. Ayrıca, insanlarda Saç dökülmesinden dolayı telojen effluviumdan kaynaklanan insanlarda Saç dökülmelerini insanlarda Saç dökülmelerinden ayırt etmek önemlidir; bu da, hasta bakış açısından her zaman açık değildir. İnsanlarda Saç, kendine has bir kimyasal ve fiziksel davranışa sahip entegre bir sistemdir. Birim olarak hareket eden birkaç morfolojik bileşenin karmaşık bir yapıdadır. Memelilerin insanlarda Saç şaftı üç ana bölüme ayrılır: Manikür, korteks ve medulla. Medüller, gres insanlarda Saçları, kalın insanlarda Saçlar ve sakal insanlarda Saçları gibi korser tüylerinde bulunur ve çocukların ince insanlarda Saçlarında yoktur. Asyalıların kaba insanlarda Saçlarında Kafkasyalılardan daha fazla medüller var. Medulla, tüylerin ayrılmasıyla ilgilenebilir, çünkü fiberin ekseni boyunca çatlakların yayılması için bir yol olarak bir zayıflık alanı sağlar. ,

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi ile Kütikül, kimyasal olarak dirençli bir bölgedir ve çatıda zona gibi flep örtüşen ölçekler (keratinositler) içerir. Kütikül hücrelerinin şekli ve yönelimi, insanlarda Saçtaki diferansiyel sürtünme etkisinden sorumludur. Kütikül genellikle Afrikalılar için 6-8 ölçekli, Kafkasya’da biraz daha az ve Afrika insanlarda Saçında daha az oluşur. Daha ince bir kütikül tabakası, Afrika insanlarda Saçlarını kırılmaya daha çok maruz bırakır. Her kütikül hücresi, 18-metil eikosanoik asit (18-MEA) ve serbest lipitleri içeren bir lipit katmanla kaplı ince bir proteinli membran epikütikülü içerir. Kütikül hücresi zarlarının altında üç kat vardır, hepsi ağır çapraz bağlanmış protein, çoğunlukla sistin, A-katmanı, eksokütilat veya B-katmanı ve endokütil içerir. İlki, yüksek sistin miktarını, Ve üçüncü en düşük değeri içerir. 18-MEA, insanlarda Saçın hidrofobikliğinden sorumludur ve alkalin kimyasal kozmetik işlemleriyle uzaklaştırılması, hidrofili arttırarak insanlarda Saçlara zarar verebilir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Hücre zarı kompleksi (CMC), hücrelerarası maddedir. CMC, hücre zarlarını iki kütikül hücresi, iki kortikal hücre ve kütikül-korteks hücreleri arasında bağlayan yapışkan malzeme (çimento) ve hücre zarlarından oluşur. CMC’nin en önemli katmanı beta katmanı olarak adlandırılır ve hücre içi çimento olarak kabul edilir ve her hücreden diğer katmanlar tarafından sandviçlenir. CMC ve endokütik, ağartma, boyama ve insanlarda Saç düzleştirme / perm işlemleri gibi kimyasal işlemlere karşı çok savunmasız bölgelerdir. Ayrıca, her gün bakım ve CMC bozabilir sürtünme şampuanlama.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Saç lifi kopmadan önce CMC kırıkları görülebilir. Tekrar tekrar kaba yıkama, korunmasız kuruma, sürtünme etkileri, güneş ışığı ve alkalin kimyasal işlemlere maruz kalma, hücre yüzeyinin lipid içeriğini hidrofobik halden daha hidrofilik, negatif yüklü bir yüzeye değiştirerek bir düşüşe yol açar. Korteks, İnsanlarda Saçı kütlesinin büyük bir bölümünü oluşturur ve bir CMC ile bağlanmış uzunlamasına, fuziform hücrelerden oluşur ve protein ve melanin granülleri içerir. Korteks hücresi ayrıca, makrofibriller olarak adlandırılan iğ şeklinde lifli yapılar içerir; her biri, oldukça organize olan fibrilar birimler ve matris mikrofibrillerden oluşur. Matris, yüksek sistin içerikli kristalin protein ile oluşturulur.Makrofibriller spiral bir formasyonda düzenlenmiştir. Mikrofibrillerin içinde, protofilament adı verilen ve her biri proteinlerin polipeptit zincirlerinin sargılı bobin oluşumunda alfa-helezoni proteinlerin kısa kesitlerini içeren subfilamentous birimler bulunur. Alfa heliks, kimyasal kuvvetlerle sarılır; örneğin, İyonik kuvvetler, hidrojene bağlar, Van de Waal kuvvetleri ve disülfür bağları. İnsanlarda Saç düzleştirme işlemi, bobini tutan kuvvetlerin koparılması ve gerilmesine dayanır. Eğer kimyasal bağların kopması insanlarda Saç tırnaklanması ile izlenirse, buna “perm” denir, yani kalıcı kıvırma anlamına gelir. İnsanlarda Saçı azaltma işlemi, insanlarda Saç dökülmesini ve sodyum veya lityum hidroksit, guanidin, amonyum tioglikolat, 9.0’dan yüksek pH gibi çok alkali maddeleri içerir.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Bütün bunlar, endokütil ve CMC’ye bölünmeler veya çatlaklar üretebilir ancak insanlarda Saç azaltıcı ürünleri kullandıktan sonra insanlarda Saçın en büyük hasarı, ürünlerin kötüye kullanılması ve azaltılmış halde insanlarda Saç tarama sırasında bakım eksikliğinden kaynaklanmaktadır. İnsanlarda Saçı azaltma işlemi, insanlarda Saç dökülmesini ve sodyum veya lityum hidroksit, guanidin, amonyum tioglikolat, 9.0’dan yüksek pH gibi çok alkali maddeleri içerir. Bütün bunlar, endokütil ve CMC’ye bölünmeler veya çatlaklar üretebilir ancak insanlarda Saç azaltıcı ürünleri kullandıktan sonra insanlarda Saçın en büyük hasarı, ürünlerin kötüye kullanılması ve azaltılmış halde insanlarda Saç tarama sırasında bakım eksikliğinden kaynaklanmaktadır. İnsanlarda Saçı azaltma işlemi, insanlarda Saç dökülmesini ve sodyum veya lityum hidroksit, guanidin, amonyum tioglikolat, 9.0’dan yüksek pH gibi çok alkali maddeleri içerir. Bütün bunlar, endokütil ve CMC’ye bölünmeler veya çatlaklar üretebilir ancak insanlarda Saç azaltıcı ürünleri kullandıktan sonra insanlarda Saçın en büyük hasarı, ürünlerin kötüye kullanılması ve azaltılmış halde insanlarda Saç tarama sırasında bakım eksikliğinden kaynaklanmaktadır. İnsanlarda Saç prosesleri kullanımından kaynaklanan insanlarda Saç hasarları insanlarda Saç bakım ürünlerinin doğru kullanımı ile minimize edilebilir, önlenebilir veya onarılabilir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi  insanlarda Saçın hidrofobikliğini artırabilir, manikürü güçlendirebilir ve elektrik yüklerini ve sürtünme kuvvetlerini en aza indirebilir.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi SAF ZARARI 18-MEA lipid katmanı sayesinde insanlarda Saçın hidrofobikliği mümkündür. Bu kovalent bağlanmış yağlı asidin çıkarılması lifi hidrofilik hale getirir. Islak olduğunda, bakire insanlarda Saçlar hasar görmeden orijinal uzunluklarının% 30’u kadar gerilebilir; Bununla birlikte, tüyler% 30 ila% 70 arasında gerildiğinde, geri dönüşümsüz değişiklikler meydana gelir. % 80’e kadar gerilme kırıklara neden olur. İnsanlarda Saç gözeneklidir ve zarar görmüş insanlarda Saçlar yoğun bir şekilde bulunur. Su emme insanlarda Saç şaft şişmesine neden olur. Aşırı veya tekrarlanan kimyasal arıtma, bakım alışkanlıkları ve çevresel maruz kalma, insanlarda Saç dokusunda değişikliklere neden olur ve eğer aşırı insanlarda Saç dökülmesine neden olabilir. Bu değişiklikler, insanlarda Saç ekseninin mikroskopik olarak “hava” olarak görülebileceği gibi, karışıklığa ve kıvrılmaya da katkıda bulunur.Havalandırma, insanlarda Saç kökünden ucuna doğru ilerleyen dejenerasyondur. Normal hava şartları günlük tımar etme uygulamalarından kaynaklanmaktadır. İnsanlarda Saç aşırı derecede yıpranmış ve kimyasal olarak muamele edildiğinde, kütikül tabakalarının kireçlenmesi, 18-MEA ve kütikül çatlağının giderilmesi olabilir. Kütikül çıkarılırsa, korteksin maruz kalması ve daha fazla korteks hasarı insanlarda Saç lifinin kırılmasına neden olabilir.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Şampuanlar sadece kafa derisi temizleyicileri değil aynı zamanda kıl şaftı hasarını önlediği gibi davranırlar. Çoğu kafa derisi hastalığına şampuan formülasyonlarına eklenen aktif maddelerle de tedavi edilir. İnsanlarda Saç dökülmesi, kafa derisini tedavi ederken, yumuşaklığını, taranabilirliğini ve parlaklığını muhafaza ederek, hastalık veya durumun ne olursa olsun (dermatit, sebore, alopesi, sedef hastalığı) insanlarda İnsanlarda Saç tellerinin estetik olarak muhafaza edilebilmesi arzu edilir. Şampuanlar tipik olarak 10-30 maddeden oluşur, ancak dört kadar az miktarda ürün bulunan ürünler mevcuttur. Ürünler gruplandırılmıştır: (1) Temizleyici maddeler; ( 2) ürünün kararlılığına ve konforuna katkıda bulunan katkı maddeleri; (3) iyileştirici maddeler, uçuşan azaltmak için ve tesis disentangling arttırmak için, ve yumuşaklık ve parlaklık kazandırılması için amaçlanan (4) özel bakım maddeleri, kepek ve yağlı insanlarda Saç gibi özel problemleri tedavi etmek için belirlenmiş. Çoğunlukla agresif şampuanlardan etkilenen koşullar şöyledir: Tellerin sökülmesinde zorluk ve kıvrılma etkisi. Kıvrımın ana nedeni olan atılma, yeterli miktarda temizlik ürünü formülasyonu ile asgariye indirilebilir. Şampuan formüller yeterli bir bileşim sunmak değil, diğer yandan, lif aşınma da ağırlaşmaktadır. Şampuanlar güvenli ürünler olmasına rağmen kontakt dermatite neden olabilir. Şampuanlarda yaygın allerjenleri şunlardır: hindistancevizi amidopropil betain, Methylchloroisothiazolinone, formaldehit salan koruyucular, propilen glikol, E vitamini (tokoferol), parabenler ve benzofenonlar.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi SURFAKTANTLARI Yüzey aktif maddeler sabun yerine geçen temizlik maddeleri . İnsanlarda İnsanlarda Saçlara yabancı maddeler ve artıkları bağlayan fizikokimyasal yapışma kuvvetlerinin zayıflamasıyla hareket ederler. Yüzey aktif maddeler bu kirleri çözerek, şaft veya kafa derisine bağlanmasını engellerler. Bir şampuanın temizleme kabiliyeti gresin ne kadar iyi giderildiğine ve kullanılan sürfaktanların türüne ve miktarına bağlıdır. Sürfaktanların sınıflandırılması Artıklar su ile çözülmeyen çözünmeyen yağlardır (sebum). İnsanlarda Saç şaftından çıkarılmak üzere, sürfaktanlar bir hidrofobik moleküler bölüm ve bir diğer hidrofilik ortaya koymaktadır. İlki, yağla kimyasal olarak bağlarken, ikincisi su ile bağlar. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Sürfaktanlar genel olarak bir yağlı hidrokarbon zincirinden (kuyruk) ve bir polar kafadan oluşur. Polar ekstremite, molekülün bu kısmını, suda çözülmesine ve kalıntıları yıkamasına izin veren hidrofil özelliklerini verebilir. Su ile temas eden yüzey aktif cisimleri, bir miselin yapısal oluşumuna ulaşır.Yapısı, su ile durulanabilen bir hidrofilik dış ile yağların ve artıkların bağlandığı hidrofobik bir iç kısım ile küresel hale gelir. Yeterli şampuan molekülleri parçacıklarına hidrokarbon uçları gömülürlerken, çevreleyen su molekülleri yüzey aktif maddenin iyonik uçlarını çeker. Parçacık emülsifiye olur veya suya asılır. Bu formda, durulanabilir. Polar ekstremitenin elektrik yüküne bağlı olarak yüzey aktif maddeler dört gruba ayrılır: Anyonik, katyonik, amfoterik ve noniyonik. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Ana temizleme maddeleri anyoniktir. Aynı zamanda anyonik bir deterjandır ve su ile temas eden sabun, insanlarda İnsanlarda Saç ve cilde karşı çok zararlı bir alkalin tortusu bırakır ve insanlarda İnsanlarda Saç tellerinde biriken kalsiyum tuzları halinde opak ve karışık bırakarak çöker. Bu etkiler, pürüzsüz temizleyiciler ve kozmetik olarak üstün olan yağlı asitlerin ve analog polioksietilenlerin (alil sülfatlar, alil eter sülfatlar) sülfatlandırılmasından türetilen yeni anyonik yüzey aktif cisimlerinde görülmez. Mevcut “sülfatüz şampuan” ifadesi, anyonik sürfaktan içermeyen bir müstahzara karşılık gelir. Teorik olarak sülfat içermeyen şampuan, minimum bir elektrikli ağ oluşturur.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Anyonik yüzey aktif cisimlerin neden olduğu statik elektriği üreten etkileri azaltmak için katyonik, amfoterik ve iyonik olmayan yüzey aktif cisimleri bazı şampuan formüllerine eklenir. Pozitif bir yük taşıdıkları için, katyonik yüzey aktif maddeler, anyonik yüzey aktif maddelerin kullanılması nedeniyle negatif yüklü ipliklerle hızlı bir şekilde bağlanır ve kıvrılma etkisini azaltır. Ayrıca köpük oluşumunu ve nihai ürünün viskozitesini optimize eder. Şampuanı kullandıktan sonra doğrulanan statik elektrik, sebumun ve artık maddenin giderilmesi sırasında elektrik yükleri arasında dengelenmesinin bir sonucudur. İnsanlarda İnsanlarda Saç telinin negatif yükü, miselin negatif yükünü de püskürtür. Masrafların itilmesi su ile durulama işlemine izin verir. Ancak, Sonuçta iplikçiklerin önceden var olan olumsuzluğunun artması ve aşırı statik elektriğe bağlı olarak ipler arasında itme yaratarak keratinle bağlanan kararlı komplekslerin oluşması sağlanır. Katyonik ajanlar bu etkiyi nötralize etmeye çalışsa da, statik elektriği artırabilecek ve yükün nötrleştirilmesini azaltabilecek şampuan pH’ının karışması var. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Anyonik sürfaktanlar, negatif yüklü bir hidrofilik kutup grubu ile karakterize edilir. Anyonik sürfaktanların örnekleri, amonyum lauril sülfat, sodyum lauret sülfat, sodyum lauril sarkozinat, sodyum sodyum sülfat, sodyum paret sülfat, sodyum steat, sodyum loril sülfat, alfa-olefin sülfonat, amonyum laüretsülfattır. Yağ ve sebumun giderilmesinde çok iyi olmasına rağmen, anyonik yüzey aktif maddeler güçlü temizleyicilerdir ve insanlarda İnsanlarda Saç yüzeyindeki elektrik negatif yüklerde artışa neden olabilir ve kıvrılma ve sürtünmeyi artırır. Hasarı en aza indirgemek için noniyonik ve amfoterik yüzey aktif cisimleri gibi ikincil yüzey aktif cisimleri adı verilen diğer yüzey aktif cisimleri formülasyona eklenir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Katyonik yüzeyaktif maddeler, pozitif yüklü bir hidrofil uça sahiptir. Tipik örnekler, trimetilalkilamonyum klorürler ve benzalkonyum ve alkilpiridinyum iyonlarının klorürleri veya bromürleridir. Hepsi hepsi bir kuaterner amonyum iyonu içerdiği için adlandırılan kuvertür örnekleri. İnsanlarda Saçın negatif yüklü ağını etkisiz hale getirme eğilimindedirler ve kıvrımları en aza indirgemektedirler. Genellikle şampuan yumuşatıcıları olarak kullanılırlar.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Amfoterik yüzey aktif maddeler Amfoterik yüzey aktif cisimleri için hidrofilik bölümün yükü çözeltinin pH’si ile kontrol edilir. Bu, alkalik bir solüsyonda anyonik yüzeyaktif madde olarak veya asitik bir solüsyonda katyonik bir yüzey aktif cismi olarak işlev yapabilecekleri anlamına gelir. Çok hafiftir ve mükemmel dermatolojik özelliklere sahiptirler. Amfoterik bileşiklerin iki tipi vardır. Alkil iminopropiyonatlar ve (amido) betainler. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Noniyonik sürfaktanların elektrik yükleri yoktur. Sulu solüsyonlarda iyonize olmazlar, çünkü hidrofilik grup ayrışmazlar. Pek çok uzun zincirli alkol, bazı sürfaktan özelliklerine sahiptir. Bunlar arasında öne çıkanlar ve oleil alkol (baskın olarak setil ve stearil alkolleri ihtiva eden) yağlı setil alkol alkoller, stearil alkol, ve setostearil alkol olmaktadır.İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Klima cihazları, sürtünmeyi azaltmak, insanlarda İnsanlarda Saç dökülmesini, kıvrılmayı en aza indirgemek ve taranabilirliği artırmak için kullanılır. Kondisyonatörler, pozitif yükler ekleyerek insanlarda İnsanlarda Saç lifinin elektriksel negatif yükünü nötralize ederek ve elyaf hidrofilitesini azaltan kütikülün yağlanmasıyla hareket eder. Bu anti-statik ve ana gruba ayrılır maddeleri yağlama içerir. Polimerler, yağlar, mumlar, hidrolize amino asitler ve katyonik moleküller En etkin ve kullanılan kremi maddesi bir silikon olmaktadır Kondüsansın farklı performanslarına yol açacak farklı birikim, tutunma ve yıkama kapasitesine sahip farklı silikon türleri İdeal kondüsyonlayıcı elyafın hidrofobikliğini geri kazanabilir ve statik elektriği etkisiz hale getirebilir. Lif girme kapasitesine bağlı olarak, kremi manikür yüzeyine veya korteksin iç kısmına erişebilir. Kortekse daha küçük moleküller ulaşabilir. Büyük olanları manikür üzerinde hareket eder. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Düşük molekül ağırlıklı polipeptidler (<10.000 Da) insanlarda İnsanlarda Saçlara yayılabilir. Büyük moleküller (500.000 Da), özellikle ağartılmış insanlarda İnsanlarda Saçlarda, manikür içine nüfuz edebilir.

Tercih edilen yol, hücresel olmayan difüzyon da olabilir, ancak hücresel olmayan difüzyon da olabilir. Daha yüksek molekül ağırlığına sahip polimerler (<600.000 Da) insanlarda Saç şaftının yüzeyinde emilim gösterebilir. 5Katyonik polimerler gibi katyonik maddeler insanlarda Saç ürünlerinde çok popülerdir. İnsanlarda Saçlarına bu kadar dayanıklı olabilirler ki, çıkarmak zor olabilirler. İnsanlarda Saçın düşük izoelektrik noktası (pH – 3.67) nedeniyle insanlarda Saçları oldukça etkileyicidirler. Daha yüksek pH’lı herhangi bir kozmetik, insanlarda Saç yüzeyinde net bir negatif yük oluşturur ve bu nedenle buna katyonik yükler (pozitif) çekilir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Ayrıca, Van der Waals kuvvetleri ve entropi bağlamak için gereklidir Molekülü elyafa bağlarlar ve su ile durulamaya karşı dirençli olmalıdırlar. Bu polimerlerin örnekleri şunlardır: Benzil dimetil amonyum klorür ve distearildimonyum klorür. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Silikon yağ damlacıklarının stabilitesi, insanlarda Saç dökülmesi ve oluşan insanlarda Saç sürtünmesi arasındaki iyi korelasyon, damlacık büyüklüğü ve tekdüzeliğin, şampuan ve insanlarda Saç kremi gibi emülsiyon esaslı ürünlerin stabilitesini ve depolanma özelliğini kontrol etmek için önemli faktörler olduğunu gösterir.İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Bir katyonik-anyonik kompleks, nötr bir hidrofobik bileşen oluşturan yükle nötralizasyonu sağlamak için anyonik yüzey aktif cisimlerle birlikte birçok şampuan formülasyonunda katyonik katkı maddelerinin kullanılması yaygın bir durumdur. Bu nedenle, medya tarafından inandırılmaya yönlendirildiğimiz için, içerik maddeleri arasındaki etkileşimin yalnızca içerikten daha önemli olduğunu anlayabiliriz. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Belirli bir bileşeni içeren yeni bir salınım ürününün donuk insanlarda Saçları parlak ve pürüzsüz kıllara dönüştürme yeteneğine sahip olduğunu düşünmek çok yaygındır. Çoğu zaman, önemli bileşenler değişmez ve bazen şampuan veya insanlarda Saç kremi kasasında veya sisteminde etkileşime giren malzemenin kapasitesi ürünün daha iyi hareket etmesini sağlar.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Şartlandırıcıların işlevleri şunlardır: Taranabilirliği artırmak, İnsanlarda Saç doğal lipid dış tabakasını kemerli hale getirin: 18-MEA, Hidrofobikliği geri kazandırma, Kütikül mühürleyin, Kıvrımdan, sürtünmeden kaçının veya en aza indirin: Negatif yüklü netliği etkisiz hale getirin, Parlaklık, pürüzsüzlük ve yönetilebilirliği arttırın. Silikonlar, kristal kuvarstan türetilen, karışık (inorganik-organik) atıl, ısıya dayanıklı ve kauçuk benzeri polimerlerdir. Kumtaşı, plaj kumları ve benzeri doğal malzemeler arasında yaygın olan silika (silikon dioksit), silikonların üretildiği ilk maddedir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Dimethicone İnsanda Uzun Saçın anten etkisi endüstrisinde en yaygın kullanılan silikondur ve entropi insanlarda Saç yüzeyine yapışması için önemlidir.

Dimetikon, bir arada bulunan iki şampuanın ana maddesidir. Aminosilicones, siloxysilicates, anyonik silikonlar ve diğerleri. Bir su ortamında çökelme ve çözünürlük açısından farklılık gösterirler, bu nedenle insanlarda Saç üzerinde farklı hareket ederler. Bazı silikonlar, ışığı yansıtan insanlarda Saç telinin parlaklığını bile artırabilir. Dimetikon, silikozilikatlar insanlarda Saç gövdesini arttırırken, kıl şaftını aşındırıcı etkilerden korurlar. Polisiloksan polimerler, kaldırılmış kütan ölçeğini tekrar çimento haline getirebilir ve ısının zarar görmesini önleyebilir.Amino fonksiyonel silikonlar katyonik maddelerdir, ancak molekülün büyüklüğüne ve sistemin yüküne bağlı olarak dimetikon’dan daha insanlarda Saçlı olmazlar. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Dimetikonlar hidrofobiktir, bu yüzden bakire kıllara ve köklere uçlarından ziyade daha iyi adsorbe olurlar. Kimyasal olarak işlenmiş ve hasar görmüş insanlarda Saçlar üzerinde dimetikon çökelmesini arttırmak için ürünler, insanlarda Saç ve silikon arasında artan bir afinite etkisi oluşturan katyonik köprüleme maddeleri kullanırlar.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Diğer polimerler polipeptidlerdir ve proteinler, kıllar için yapışkanlık kazandıran ve bağlanma için birçok iyonik ve kutuplu bölgeye sahip oldukları için proteinlerdir ve insanlarda Saç yüzeyine bağlanmak için büyük moleküllerdir (van der Walls kuvveti). Küçük moleküller insanlarda Saç dökülmesine (özellikle <1000 Da) bile zarar verebilirler. Protein hidrolizatları, özellikle düşük moleküler ağırlık dağılımı olanları insanlarda Saçları kimyasal ve çevresel zararlara karşı koruduğu bilinmektedir. Çivi, boynuz ve yünden elde edilen keratin hidrolizatlar gibi bitki ve hayvanlardan elde edilen birçok protein hidrolizatı insanlarda Saç ve kişisel bakımda kullanılmıştır. Bu hidrolizatların çoğu kimyasal hidroliz ve hidrotermal yöntemlerle elde edilir fakat yakın zamanda hidrolize insanlarda Saç keratin, tüy keratin peptidleri enzimatik hidroliz ileBacillus spp su altında fermantasyonda. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Tüylerden türetilen hidrolize protein, kütanül skalaları üzerinde bırakıldı ve özellikle düz demir ile ısıtıldıktan sonra insanlarda Saç renginin gelişmesine ve parlaklığın artmasına neden olmak üzere kütikülün kapatılmasına yardımcı oldu. Kimyasal işlem görmüş insanlarda Saçlarda, özellikle de ağartılmış protein miktarında daha yüksek bir miktar çökeldi. Hidrolize amino asitler pozitif yüklendiğinden hasar gören insanlarda Saçın negatif yükünün, elektrik yüklerini nötrleştiren ve püskürtme ve sürtünmeyi azaltarak pozitif yüklü molekülleri çekmesi mümkündür.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Keratin hidrolizatlar genelde, tüyleri, boynuzları, tırnakları, insanlarda Saçları ve yünü gibi atılan materyalden toplanan keratin içeren hayvan parçaları ile hazırlanır. Bazı endüstriler, keratinin doğal bileşimini taklit etmek için buğday, mısır ve soya proteinlerinden türetilmiş, hayvansal olmayan serbest amino asitlerin kompleksini kullanan ürünler geliştirdiler. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Bununla birlikte, keratin mekanik ve koruyucu özelliklerine göre yeri doldurulamayan bir proteindir ve aminoasitlerin kullanılması zarar gören molekül yapısının yerini almaz ya da onaramaz. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Diğer Maddeler: Madeni Ve Sebze Yağları Mineral ve bitkisel yağların İnsanlarda Saçına etkisi hakkında birkaç makale yayınlandı. Malzemelerin bu sınıfının ana fiziksel özelliği, yağın hidrofobikliğidir. Doymuş ve tekli doymamış yağlar, çoklu doymamış yağlara kıyasla insanlarda Saçlara daha iyi yayılır. Yağlar insanlarda Saçları hasardan korumada önemli bir rol oynamaktadır.Bazı yağlar insanlarda Saçlara nüfuz edebilir ve insanlarda Saçta emilen su miktarını düşürebilir ve şişme oranını düşürebilir . İnsanlarda Saç dökülmesine neden olabilecek bir faktör olan higral yorgunluk (tekrarlanan şişme ve kurutma) neden olabilir. Yağ, kütikül hücreleri arasındaki boşluğu doldurabilir ve sürfaktan gibi agresif maddelerin folikülü içine nüfuz etmesini önleyebilir. Yağ düzenli olarak uygulandığında milin yağlanmasını artırabilir.

insanlarda Saç kırılmasını önlemeye yardımcı olabilir. 2003 yılında Rele ve Mohile, insanlarda Saç mineral yağ, hindistan cevizi yağı ve ayçiçeği yağı özelliklerini inceledi. Üç yağ arasında, ön yıkama ve postwash tımar etme ürünü olarak kullanıldığında hem hasarsız hem de hasar görmüş insanlarda Saçlar için protein kaybını azalttığı bilinen tek hindistancevizi yağı hindistan cevizi yağıydı. Hem ayçiçeği hem de mineral yağlar insanlarda Saçtan protein kaybını azaltmada yardımcı olmazlar. Sonuçlardaki bu fark, bu yağların her birinin bileşiminden kaynaklanabilir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Laurik asidin trigliserid (temel yağ asidi) olan hindistancevizi yağı, insanlarda Saç proteinleri için yüksek bir afiniteye sahiptir ve düşük molekül ağırlıklı ve düz doğrusal zincirinden dolayı kıl şaftının içine nüfuz edebilmektedir. Mineral yağ, hidrokarbon, nüfuz etmez. Ayçiçek yağı, hacimli bir yapıya ve çift bağlara sahip linoleik asit trigliserididir ve kortekse erişemeyen life sınırlı penetrasyona sahiptir.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Keis ve ark . 2005 yılında, hindistancevizi yağı, zeytinyağı, ayçiçek yağı ve madeni yağın insanlarda Saç üzerindeki etkisini inceledi. Mineral yağı haricinde, ısı diğer liflerin kılcal yapışmasını azaltarak insanlarda Saç teline difüzyon yoluyla nüfuz etti, Yüzeyde ince bir film bırakarak. Kalın yağ filmleri manikür kaldırılmış ölçekleri maskeleyebilir, ancak insanlarda Saç yağlı Saç ve ağır bir görünüm bırakabilir. Yüzeyde ince bir tabaka bırakan ve elyafa iyi emilen yağları tekrar uygulamayı tercih ediyoruz. 2009 yılında Brezilya yağları ve yağları Fregonesi ve arkadaşları tarafından incelendi Aşağıdaki maddeleri analiz ettiler: Passion meyve tohumu (% 77 linoleik asit), Brezilya fındığı (% 38 oleik asit ve% 35 linoleik asit), palm olein (% 47 oleik asit), buriti (% 79 oleik asit), palm stearin (% 42 palmitik asit ve% 41 oleik asit), tucuma (% 48 laurik asit ve% 27 miristik asit), ucuúba (% 75 miristik asit), sapucainha (% 47 chaulmoogrik asit,% 27 hidnokarpik ve 19 glikik asit) içermektedir. Yağlı işlem, yaş koşulları için tarama kuvveti yüzdesini azalttı. Bununla birlikte, tereyağı ile işlenmiş insanlarda Saçların taranması zayıftı. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Yağları kullanarak yapılan işlemler insanlarda Saçlarda bölünmüş uçların oluşumunu azalttı. Brezilyalı fındık ve mineral yağlarla muamele edilen tresler, bölünmüş uçların en düşük oluşumunu sağlamıştır.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Penye kuvvetlerinin azaltılması, suyun ıslanmasının ve yağın lifler üzerindeki yağlayıcı etkilerinin bir kombinasyonudur. Butters tarama gücünü arttırdı. Çiğ durumda yağlar yağlar kadar sıvı değildir ve insanlarda Saç tırnakları boyunca kolayca yayılmazlar. Brezilya fıstığı, tutku meyvesi tohumu, palmiye olein, buriti ve mineral yağlar penye indirgeme kuvveti üretmiştir. Mineral yağın insanlarda Saç proteinlerine yakınlığı yoktur ve lif içinde dağılması mümkün değildir. Mineral yağ ana etkileri insanlarda Saç yüzeyinde parlaklık, tarama tesisi ve bölünmüş uç oluşumunu azaltan gelişmiş yayılma kabiliyetidir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Keis ve ark, yağ keçelerinin nem çekme oranını azaltmak için yağların yeteneğini analiz etmek için İnsanlarda Saçlarındaki nem buharı üzerindeki yağ filmlerinin etkisini inceledi. Hindistan cevizi yağı nüfuz ederken, elyaf ve mineral yağda bulunmazsa, her iki yağ için de su emişinde eşdeğer bir azalma var. Elyaf yüzeyindeki yağ katmanının kalınlığının arttırılması, insanlarda Saç nemini geri kazanımını artırdı. Tabak tabakasında kalan yağ, kortekse nüfuz eden yağ değil, su toplamanın azalmasından sorumludur.Marrocan argan yağı, insanlarda Saçları nemli ve hidrofobik tutabilen bir insanlarda Saç kozmetik ana muhteviyatı olarak çok popüler hale geldi. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Fas’ın argan yağı şimdi dünyanın en pahalı yenilebilir petrolüdür. Fas’ın endemik bir ağacı olan argan ağacı ( Argania spinosa L. Skeels), botanik ve biyolojik ilginin yanı sıra toplumsal değeri nedeniyle Kuzey Afrika’nın en dikkat çeken türüdür. Yağ, tokoferoller ve polifenoller, güçlü antioksidanlar açısından zengindir. Argan yağı birkaç günlük ya da birkaç haftaya kadar güneşte kurutulmuş argan meyvelerinin çekirdeklerinden elde edilir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Meyve kuruma süresi, çıkan yağın kalitesini etkiler. Faslı yağın kardiyoprotektif özellikleri için ateroskleroz ve sedef hastalığı gibi kronik koşullar için kullanımı hakkında bilimsel literatür bulunmasına rağmen, insanlarda Saç bakımının faydaları hakkında veri eksikliği vardır.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi KERATİN Elyaflarına Difüzyon Bir maddenin insanlarda Saç teline nüfuz etmesi için iki ana yol vardır: Transselüler ve hücrelerarası difüzyon, transselüler difüzyon epikütikül, A-tabakası, ekzokütle, endokütil içerir ve yüksek çapraz bağlantılı bölgeler yüzünden daha zor yoldan geçiş yoludur. Hücre içi difüzyon hücre içi çimentoyu sarar ve düşük moleküllü kükürtlü ve keratin olmayan proteinlerin daha kolay şişmesi için büyük moleküllerin tercih ettiği yoldur. Her iki yol da molekülün büyüklüğüne, insanlarda Saç hasarına ve uygulanan ürünün kozmetik sistemine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Keratin elyaflarına difüzyon oranı insanlarda Saçın çapraz bağ yoğunluğuna bağlıdır. Ağartma gibi, çapraz bağ yoğunluğunu azaltan reaksiyonlar transcellüler difüzyon oranını arttırır, yani ağartılmış insanlarda Saçların kremi, boyaları, insanlarda Saç düzleştirici maddeleri veya insanlarda Saç teline uygulanan herhangi bir ürünü daha hızlı nüfuz ettiği anlamına gelir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Bununla birlikte, hücreler arası bölgelere penetrasyon skala kaldırmaya ve insanlarda Saç dökülmesine neden olabilir. Terazi kaldırma, çözünmeyen katiyonik-anyonik kompleksin depolanmasıyla, şampuanın anyonik sürfaktanlarının katyonik koşullandırma bileşenleri ile etkileşimi ve bağlanması nedeniyle oluşabileceği anlamına gelir.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Kaldırılan Ayırıcı Koşullar Krem yıkamaları temelde katyonik yüzey aktif cisimleri, uzun zincirli yağ alkolünü veya diğer lipid bileşenlerini içerir. Polikuaternarium-10 gibi katyonik polimerler de kullanılır. İçeriğinde bulabildiğimiz bazı örnekler, setrimonyum klorür ve stearalkonyum klorürdür. Lipidlerin örnekleri, setil alkol, stearil alkol veya dimetikon gibi silikonlardır. Derin klimalar daha konsantre bileşenler veya sadece daha fazla viskozite içerir. Bazı polimerlerin insanlarda Saçları oluşturduğu ve anyonik yüzey aktif cisimlere bağlandığı rapor edilmiştir. Kompleks insanlarda Saçtan şampuana direniyor. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Krem kremleri su ile durulanmalıdır. Yaşlanma önleyici ürünler olarak bilinen losyonları veya köpüğü ayarlamak, ıslak insanlarda Saçlara veya kuru insanlarda Saçlara uygulanacak ve durulamadan bırakılacak şekilde tasarlanmıştır.

Su bazlı veya alkol-su çözücü sistemleridir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Afrika İnsanlarda Saç Ve Kerim İnsanlarda Saç Afro-etnik insanlarda Saç, iplik üzerindeki çeşitli noktalardaki çapı (büküm noktalarında çap diğer alanlardan daha küçüktür), daha az su içeriği ve daha da önemlisi elipsoit şeklinde gösterir. İnsanlarda Saç lifleri, iplik boyunca birçok bölgede burma gösterirken, Kafkas insanlarda Saçlarının silindirik bir enine kesiti vardır. Çok kıvırcık insanlarda Saç dalgalarının küçük açısı, mekanik olarak kıvırcık kılları insanlarda Saçmaya teşvik etmeden taramak daha zor hale getirirken kırılmaya karşı daha hassastır. Sebum üretimi Afrikalı insanlarda Saçlarda, kıvırcık ve dalgalı insanlarda Saçlarda yüksek olmasına rağmen yağlı kafa derisine sahipken insanlarda Saç kurutma makinesi insanlarda Saç teline daha yatkındır. Afrikalı torunların sebastik bezleri, Kafkasya’lılara kıyasla daha az aktiftir ve düşük miktarda sebum üretirler. Bu yolla hem insanlarda Saç derisi hem de iplikler kuru olurlar, çünkü kütikül korunur ve kafa derisi daha az sulu olmasına rağmen iyi yağlama yapmazlar.İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Genellikle, sebumun doğal olarak düzensiz dağılımı için kafa derisi nispeten kurudur. Sebumun tarama ve fırça ile elyaf boyunca dağılımı, kafa derisi üzerinde üretilen sebumun doğal zorlukları nedeniyle elyaf boyunca dağılması için kıvırcık insanlarda Saçların yağlanmasının bir yoludur. Farklı stil özelliklerine ulaşmak için çok kıvırcık insanlarda Saç sık sık basarak veya kimyasal olarak rahatlatıcı / düzleştirerek düzeltilir. Ancak elyaf son derece mantıklı ve kırılmaya eğilimli olduğu için, kıvırcık ve düzleşmiş insanlarda Saçların büyüyen süreçte uzun boy ve kırılmalara neden olmadığı alışılmadık bir durum değildir.

İnce düz insanlarda Saçlar sebumu çok iyi taşıyabilir ve kıvırcık-kaba insanlarda Saçlar tress topaklaşmasını ve gevşekliği en aza indirgeme eğilimindedir. İnsanlarda Saçların sürtünmesini azaltan kremi ve bırakma ürünlerini kullanarak insanlarda Saçları taramayı kolaylaştırır. Yüklenebilirlik aynı zamanda kuru taramanın iyileştirilmesine yardımcı olur. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Kepek öncesi olmayan şampuanlar insanlarda Saçların tarama için daha zor olmasına neden olabilir. Yüksek temizleyici şampuanlar yüzey yağlarını giderir ve az miktarda anyonik yüzey aktif madde insanlarda Saçına dökerek şarj edilebilirliği arttırır. Elyaf yüzeyini yağlayarak ve statik yükü düşürerek daha az dalgalanma elde edilebilir. Uçmamış bir insanlarda Saç tımarlaması, insanlarda Saç kırılmasına neden olabilir. Aşınma ve sürtünme, protein kaybı ile insanlarda Saç hasarına neden olan çarpıcı faktörlerdir. Yağların ve silikonların bulunduğu kremlerin kullanımı, kimyasal olarak işlenmiş kıllar için kütikül hücrelerinin sürtünmesini ve sürtünmesini en aza indirgemek ve anti-dundruff şampuanlar kullandıktan sonra önemlidir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Siyah insanlarda Saçın yoğunluğu Kafkasya’dan daha azdır. Kafkasyalı kıl kökü sayısı 120.000, Afrika kökenli ise 90.000’dir. Afrikalı torunların insanlarda Saç düzeltme prosedürünü yaptıktan sonra bir miktar insanlarda Saç dökülmesi yaşayış şekli bu şekildedir; çünkü insanlarda Saç dökülürken insanlarda Saç kökü sayısının azlığı nedeniyle insanlarda Saç derisi maruz kalabilir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi İNSANLARDA SAÇ GÜCÜ Hastalar insanlarda Saçlarının kırılmaya karşı dirençli olmasını ve uçları parçalamamasını istiyor.İnsanlarda Saç gücü vücut kütlesi ve kopma direncinin bir karışımıdır. Güçlü bir insanlarda Saç, çapı ve uzunluğu bakımından sağlıklı bir şekilde büyüyen tam bir kütikül ve korteks kapasitesine sahip bir insanlarda Saçtır. Bölünmüş uçların yıpranmış ve okside olmuş insanlarda Saçlarda oluşma ihtimalinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Ancak, kütikül çıkarıldığında (hasar görmüş) ve korteks-korteks CMC fiberdeki aksiyel bölmelerin yayılımı için bir rota oluşturur.

çatlaklar ve bölünmüş uçların oluşumuna neden olur. İnsanlarda Saç gücü, kemiği bütünlüğüne ve liflerdeki su miktarına, kimyasal hasarla ilgili koşullara bağlıdır. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Ağartıcı maddeler, boyalar, düzleştiriciler ve hatta güneş ışığı ile kimyasal hasar insanlarda Saçları zayıflatabilir ve lifler arası sürtünmeyi artırarak kırılmaya neden olabilir. İnsanlarda Saç kırılmasına katılan önemli bir faktör tarama güçleri tarafından oluşturulan karışıklığın ortaya çıkmasıdır. Kırılmanın elyaf boyunca meydana geldiği yerde, yüksek tarama kuvvetlerine karşılık gelir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Kırık türü insanlarda Saç durumuna ve yaşa karşı kuru tarama veya fırçalama durumuna bağlıdır. Kuru tüylerin taranması kısa segment kopmalarıyla daha ilgili ve ıslak tarama uzun segment kopmalarıyla ilgilidir. Kısa segment kesmeleri bölünmüş uçlarla daha ilgili. Düz dalgalı insanlarda Saç taranmışsa, orta uzunluktaki kuvvetlerden daha yüksek uç çekme kuvveti üretir, ancak ıslandığında insanlarda Saç koptuğuna ve kırılma miktarına karşılık gelen daha orta uzunlukta tarama kuvvetleri üretir.

Çok sarılı insanlarda Saç tarama işi kuruya göre daha düşük ıslaktır. Dalgalı düz insanlarda Saçlarda bunun tersi geçer. Split uçlar burulma deformasyonlarıyla (zımparalama ve şekillendirme) kombinasyon halinde aşınmadan (sürtünme) daha kolay oluşurlar. Ayak kütüğü zarar gördüğünde ve zayıfladığında ortaya çıkar. Kortekste çatlak oluşur. Az sayıda kütikül tabakası insanlarda Saç telinin uçlarını bir arada tutmaz. Ayrıca, Yüksek oranda oksidasyona uğramış korteks hücre zarı serbest radikal kimyası ile bölünmeye daha yatkındır. Serbest radikal kozmetik ile tedavi edilen ve güneş ışığına maruz kalan insanlarda Saçlar bölünmeye duyarlıdır. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Ayrıca, insanlarda Saç gövde belki bir tüy kütlesi yapısal gücü ve esneklik olarak tanımlanır, hastalar tarafından yumuşak ve sağlam bir dokunuş ve tam hacim olarak algılanır. Tam hacim, insanlarda Saç dökülmeden istenilen uzunluğa ulaşan uç insanlarda Saç telleriyle kaplanmış bir kafa derisi anlamına gelir.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Güçlü insanlarda Saç İnsanlarda Saç yoğunluğu + çap + kırılmaya karşı direnç (bölünmüş uçlar yok) + uzunluk + pürüzsüz lif etkileşimi (kıvrılma yok) + tangleler yok (kolay tarama, yönetilebilirlik) + kütikül tabakalarının bütünlüğü + korteks korteks bütünlüğü CMC + bütünlüğü Kütikül yüzey lipidleri (18-MEA) + sağlıklı insanlarda Saç folikülü (normal sağlıklı bir insanlarda Saç telini üretmek için). İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Güçlü insanlarda Saç uzun, tam, parlak, yönetilebilir insanlarda Saçlar gibi görünür. Yönetilebilir kıllar kolay tıraşlanabilir insanlarda Saçlarla aynıdır, yumuşak insanlarda Saç, parmak tarak kolaylığı olarak algılanır. Zayıf insanlarda Saçlar, düzensiz uzunlukta (bölünmüş uçlardan dolayı), kıvrımlı, kaba, bazen de kafa derisinde düşük yoğunlukta, karışık ve parmak tarakta zorla donuk görünürİnsanda Uzun Saçın anten etkisi İnce İnsanlarda Saç İçin Kozmetik Reçeteli ilaçlar genellikle insanlarda Saç derisi yoğunluğunu arttırmaya odaklıdır. Dermatologlar, anajen insanlarda Saç fazını uyarmak için minoksidil ve finasterid reçetelemek için çok kullanılırlar. Ancak terminal kalın insanlarda Saç telini elde etmek her zaman mümkün değildir. Birçok postmenopozalı kadın, insanlarda Saç reçinesinin çapını kalıcı olmayan bir şekilde artırabilecek İnsanda Uzun Saçın anten etkisi ürünleriyle birleştirildiğinde, daha iyi bir kozmetik görünüm elde edebilir. Elyaf çapı insanlarda Saç inceltme için önemli bir katkıda bulunur, ancak daha az tıbbi veya kozmetik tedavilerin odak noktası. Dimetikonla birlikte akrilat polimer, azalan fiber çaplarına karşı kafa derisi insanlarda Saç tellerinin çapını ve davranışını etkileyebilir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Yatmadan önce minoksidil kullanılmak üzere sabah uygulanabilir. Davis çalışmalarında ve diğ . Mevcut terminal kafa derisi insanlarda Saç tellerinin çapı, önceki çapın yaklaşık% 10’unda kesit alanında bir artış sağlamıştır.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi İnsanlarda Saç Yıkama Ve Alışveriş Prosedürleri İle İlgili Konular Şampuan, kafa derisini bir insanlarda Saçtan daha fazla hedeflemelidir. İnsanlarda Saç derisinin tamamı şampuanla önden arkaya ovulmalı ve insanlarda Saçların altındaki her bölgeye küçük miktarda şampuan uygulanmalıdır. Şampuanın başın üstüne uygulanması insanlarda Saç sürtünmesini artıracak ve insanlarda Saç dökülmesine neden olacak. Şampuanın tamamen durulanmasından sonra, insanlarda Saç hafifçe havluyla kurutulmalı ve kremi kafa derisinden kaçınarak insanlarda Saç uzunluğuna uygulayınız. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi İnsanlarda Saç kremi tamamen durulanmalıdır. İnsanlarda Saç kremi şampuandan sonra uygulanması lifler arası sürtünmeyi düşürecek ve tarama kuvvetlerini azaltacaktır. İnsanlarda Saçlar kıvırcıksa ıslak tarama esnasında bırakılabilen ürünler kullanılabilir. Sade bakire insanlarda Saçlarda bırakılan ürünlerin kullanılması yağlı bir görünüme neden olabilir ve insanlarda Saçları sönük hale getirebilir. Nazik insanlarda Saçlar, yumuşak şampuanlama, nazik havlu kurutması, Nazikçe fırçalama veya tarama) önerilir. Birçok ürün, silikonlar (dimetikon ve aminoterminal silikonlar) ve bitkisel yağlar gibi kütikül hücrelerini yağlamak ve sızdırmak için kullanılabilir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi İnsanlarda Saç kurutma makinesi ya da düz demir ile bakım yapmak, ısıyı insanlarda Saç dökülmesini ve insanlarda Saç dökülmelerini önleyerek insanlarda Saç tel yüzey boyunca yayacak bir silikon ısı koruyucusu gerektirir

İnsanlarda Saç Düzleştiriciler Tarihsel olarak ilk insanlarda Saç düzleştirici prosedürü Afrikalı insanlarda Saçlar için kullanıldı ve insanlarda Saç üzerine sıkıştırılmış sıcak ütüler veya sıcak tırnaklar ile birleştiğinde insanlarda Saç üzerine vazelin bazlı yağlar uygulandı ve böylece cihaz kolayca kayabilir ve tresseleri düzeltebilir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Bu tür prosesler, fiberler paralel tutmak için yüksek derecede yapışkan bir sistemde sadece geçici düzleştirme, kohezyon ve yapışkan kuvvetler üretir. İnsanlarda Saç düzleştirmenin alışkanlığı, ilk önce çok kaba insanlarda Saçların yönetilebilir olmasını sağlamak için kullanılıyordu, ancak günümüzde düz insanlarda Saçlı insanlarda Saçlar dünyada popüler hale geldi. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Resmi insanlarda Saç düzenleyicilerine kimyasal çözücüler denir ve insanlarda Saç düzleştirmenin etkisi kalıcıdır. Alkali düzleştiriciler,% 1-10 sodyum hidroksit (lye-relaxer), lityum hidroksit, kalsiyum hidroksit veya guanidin karbonat ve kalsiyum hidroksit (no-lye gevşeticiler) gibi bu bileşenlerin bir kombinasyonunu içerir.Emülsiyonun yüksek pH değeri (9.0-14.0) insanlarda Saçları şişirir ve böylece alkalin maddenin (OH-) insanlarda Saç liflerine endokütilene kadar nüfuz etmesine izin veren kütikül ölçekleri açılır. Korteks ile temasta düzleştirme ürünü keratin ile reaksiyona girer ve disülfür köprüleri parçalayıp yeniden düzenleyerek spiral keratin molekülünü yumuşak ve gergin hale getirir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Ciltte yanmalara neden olabilmesi için kafa derisine kimyasal gevşeticiler uygulanmamalıdır. Bazı petrolatumun, alkalin yanıkları önlemek için gevşeticinin uygulanmasından önce insanlarda Saç çizgisi boyunca ve kulaklarda uygulandığı belirtilmektedir. Alkaliler, lantiyonil artıkları üreten keratin sistin grupları ile tepki gösterir, bu da dengeli bir tioesther çapraz bağ oluşturur. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Saç düzleştirmenin her 12 haftada bir veya daha uzun bir sürede tekrarlanması gerekir. Tekrarlanan tedaviler insanlarda Saç dökülmesine yol açabileceğinden, vurgu sadece yeni büyüme insanlarda Saçında olmalıdır; bu genellikle insanlarda Saç dökülmesine yol açabilir; bu insanlarda Saç dökülmesi, genellikle yeni büyüme ve daha önce tedavi edilen insanlarda Saçların birleşiminde gerçekleşir.

 

Sadece yeni büyüme için dikkatli uygulama ve önceki insanlarda Saç kıvamlandırma aşırı kırılmayı önlemeye yardımcı olabilir. Shetty ve arkadaşlarının çalışmasında, kimyasal insanlarda Saç düzleşmesinden sonra bildirilen en yaygın advers etkiler şunlardı: İnsanlarda Saçlı insanlarda Saç% 67, kepek% 61, insanlarda Saç dökülmesi% 47, insanlarda Saçın inceltilmesi ve zayıflatılması% 40, gri tonlama % 22, bölünme sadece% 17’de sona eriyor. Elyafın kalıcı bir şekilde düzeltilmesi için yeterli stres sağlayan “aşırı soğutma” olayı nedeniyle sıcak demir gibi harici kuvvetler veya ısı kullanmaya hiç gerek yoktur. Sodyum hidroksit (lye-rahatlatıcı) insanlarda Saçları yalnızca 20 dakikada düzeltebilir. İnsanlarda Saçın gevşetici uzunluğu artırmak için arzu edilse de, Khumalo ve ark. Elde edilen insanlarda Saç uzunluğunun beklenenden önemli ölçüde kısa olduğunu bulmuşlardır. Bu, supercontraction etkisi nedeniyle doğru olabilir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Amonyum Tioglikolat, lifin aşırı şişmesine neden olan, ancak lantiyonizasyon ile çalışan alkalin gevşeticilerden daha az supercontraksiyona neden olan başka bir “no-lye” gevşeticidir. Bu, tüm proteini parçalamak yerine kılın sistini bağlarını seçici olarak zayıflatan bir kimyasal indirgeyici ajandır. Daha sonra, tiyoglikolat, özel bir hidrojen peroksit solüsyonuyla oksitlenmelidir (nötrleştirilmelidir). İşlem sırasında sıcak bir demir uygulanırsa kalıcı düzleştirme elde edilebilir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi “Japon insanlarda Saç düzleştirme veya termal yenileme” adı verilen sürecin temeli budur. Isıl yenileme, “süper kontraksiyon” ve alfa-sarmal keratin proteinlerinin amorf protein içinde dönüştürülmesini içerir. Bu işlem sırasında hiçbir lantıyonin oluşmaz,

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi bu, tioglikolatın, hidroksitlerden daha az protein kaybına neden olduğu anlamına gelir. Hidroksitler ve tiyoglikolat mutajenik değildir ve karsinojenite olduğuna dair herhangi bir kanıt göstermez. Doğru teknik ile uygulanır ve kafa derisine dokunmadan bunlar güvende kabul edilir. Syed ve Naqvi, no-lye gevşemesinin (guanidin hidroksit) daha az olduğunu bulmuşlardır Kafa derisini tahriş edici, sodyum hidroksitten daha iyidir. Yazarlar, Afrika kökenli kişilerin ve çok kıvırcık insanlarda Saçlı ve hassas insanlarda Saçlı deri hastalarının, no-lye gevşeticiler kullanmasını öneriyorlar. Hidroksitler ve tiyoglikolat birbirleriyle uyumlu değildir. İnsanlarda Saçlar hidroksitlerle muamele görürse, aynı insanlarda Saç tioglikolat ile tedavi edilemez. Ayrıca, her ikisi de ağartılmış insanlarda Saçlarla uyumlu değildir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Dolayısıyla, bir gevşetici kullandıktan sonra insanlarda Saç dökülmesinden şikayet eden bir hastanın (insanlarda Saç kopması nedeniyle insanlarda Saç dökülmesi) alışılagelmiş bir durum olmamıştır. Bunun gibi hataları önlemek için, salon profesyoneli uyumluluğu ispatlamak için ürünün insanlarda Saç tellerine uygulanmasını içeren bir test yapmalıdır. Test sırasında insanlarda Saç dökülürse, başka bir gevşetici denenmeli veya insanlarda Saç düzleştirilemeyecek kadar zayıf olmalıdır. İnsanlarda Saç dökülmesini en aza indirgemek için tüyololat düzleştiricilerine ilave edilebilir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Formaldehit formülasyonlarının kullanımı 2003 yılından beri çok popüler oldu ve ilk uygulamaya başlayan ülke Brezilya oldu.On yıl önce en çok kullanılan ürünler, kremi, hidrolize protein ve% 37 formaldehit solüsyonu karışımından elde edilen ev yapımı bir formaldehit formülasyonu içeren bir solüsyon veya krem ​​üzerine kurulu olup, Brezilya’daki her eczanede satıldı. Formaldehit çözeltisi, tıbbi malzemeleri ve hastaneleri sterilize etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır ve her eczanede bulmak kolaydır. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Bu uygulama yakında Brezilya’daki sağlık uyanış örgütlerinin (ANVISA) dikkatini çekmiş ve kozmetik için% 0.2, oje için% 5 konsantrasyonlarda formaldehit içeren herhangi bir ürün kullanımını yasaklamıştı. sonrasında, Formaldehit, potansiyel olarak 10 kat daha fazla mutajen ile değiştirildi ve nörotoksik ürün aynı aldehit grubuna aitti: Glutaraldehit. Hastanelerden ve kliniklerden kolaylıkla elde edilen glutaraldehit, genellikle bir sterilizatör olarak kullanılmıştır. Kısa süre sonra ev yapımı bir ürün değil, Brezilya’nın her salonunda ticarileştirilmiş demi-sanayileşmiş, yasadışı olmayan bir madde. Çözümler, 500 ml ile 1 litre arasında değişen güzel renkli şişelerden oluşuyordu.

Etiket yanlış bir ANVISA kayıt numarası taşıdı ve ürün kapıdan kapıya satan satıcılar tarafından salonlara satıldı. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Brezilya’nın her salonunda ticarileştirilmiş demi-sanayileşmiş, yasadışı olmayan bir madde. Çözümler, 500 ml ile 1 litre arasında değişen güzel renkli şişelerden oluşuyordu. Etiket yanlış bir ANVISA kayıt numarası taşıdı ve ürün kapıdan kapıya satan satıcılar tarafından salonlara satıldı. Brezilya’nın her salonunda ticarileştirilmiş demi-sanayileşmiş, yasadışı olmayan bir madde. Çözümler, 500 ml ile 1 litre arasında değişen güzel renkli şişelerden oluşuyordu. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Etiket yanlış bir ANVISA kayıt numarası taşıdı ve ürün kapıdan kapıya satan satıcılar tarafından salonlara satıldı. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi yakında, Brezilya’daki hemen hemen her salon Brezilyalı Keratin Tedavisini (BKT) gerçekleştiriyordu. Yine de, tüketiciler yanan gözlerden, güçlü koku ve yanan ağız ve burundan şikayetçi oldular. BKT’yi uygularken duyusal rahatsızlıktan kaçınmak için, bugün kullanılan maddeler, formaldehit veya glutaraldehit üzerine değil, metilen glikol veya glioksilik asit gibi formaldehit bırakıcılara dayanıyor. Her iki madde de üfleme ve sıcak demir uygulaması sırasında ısıtıldığında formaldehit salabilir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Brezilyalı Keratin Tedavisi, prosedür yumuşamış insanlarda Saçlarla uyumlu olduğu ve insanlarda Saçlara, doğal gevşek, parlak bir görünüşe sahip olduğu, kimyasal gevşeticilerle elde edilmesi imkansız olduğu için popülaritesini artırdı. Brezilya Keratin Tedavisi, albümin insanlarda Saç doğrultma, asetik asit tedavisi ve insanlarda Saç botoksu gibi birçok isim tarafından bilinir.Brezilya’daki ve diğer ülkelerdeki sağlık kuruluşları, yalnızca formaldehit bırakıcılar (“formaldehit içermeyen” formaldehit içermeyen maddeler) kullanılmasına rağmen, kimyasal özücülerin (lye ve no-lyes relaxers) resmi olarak yasallaştırılmış ve insanlarda Saç düzleştirici olarak kullanılmaları için güvenli olduğunu iddia etmeye devam ediyorlar )

Her geçen gün bilimsel öneme sahip olmadan ve Brezilya ya da ABD hükümetlerinin resmi izinleri olmaksızın emniyetli olmanın sözü ile popülaritesi artmaktadır. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Formaldehitin etki biçimi diğerlerinden farklıdır çünkü formaldehit veya diğer aldehitler insanlarda Saç doğrultma ürünleri değildir. İnsanlarda Saç düz döndürülür, çünkü su düzenli küf oluşumunda olduğu gibi keratin molekülünün hidrojen bağlarını keser. Yeni yeniden tasarlanmış keratin daha sonra bu şekildeki gibi tutulur, çünkü formaldehit keratin filamentlerini çapraz bağlar ve böylece insanlarda Saç düzleşir ve bakire düz insanlarda Saçlara sahip olmaz gibi parlar. İnsanlarda Saça vuran ışık, yeniden düzenlenmiş keratin filamentlerini yansıtır ve parlak parlak insanlarda Saçların etkisini getirir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Simpson ve Crawshaw tarafından yapılan bir çalışma 60 Formaldehit ve yün keratininin reaktivitesini analiz etmiş, formaldehidin keratin amino asitlerle çapraz bağlar oluşturduğunu bulmuştur; Arginin, lisin, tirozin, histidin ve aspartat ve glutamatın amid türevleri. İnsanlarda Saçtaki aldehitlerin en ilginç özelliği, insanlarda Saç kaldırma, kalıcı boyalar ve insanlarda Saç dinlendirici, lye veya hiç lye olmak üzere İnsanda Uzun Saçın anten etkisi için mevcut olan her kimyasala uyumlu olmasıdır. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Brezilya’da, Afrika ve İspanyol tüyü kimyasal gevşeticiler ile düzeltilir ve bundan sonra parlaklık ve yumuşaklık geliştirmek için BKT ile tedavi edilir.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi KARBOSİSTE NEDİR? Karbosistein, glioksiloil karbosistein veya oksoasetamit karbosistein adı verilen bir bileşiktir. Karbosistein sisteinin kloroasetik asit ile alkilleştirilmesi ile üretilir ve insanlarda Saç keratininde herhangi bir etkisi olmayan bir mukolitik ajandır. Karbosistein İnsanda Uzun Saçın anten etkisi adı verilen bileşik, glioksilik asit + cistein + asetik asit kombinasyonunu temsil eder. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Glyoxylic asit, bir aldehyde fonksiyonel grubu içerir. Aslında, aldehit çözeltide veya katı olarak gözlemlenmez. Genellikle elektron çeken sübstitüentleri olan aldehitler ağırlıklı olarak hidrat oldukları için bulunur.Aldehit, solüsyonlarının çok küçük bir bileşeniyse de, glioksilik asit, reaksiyonlarında bir aldehid gibi davranır ve bir sensitizör ve toksik bir madde olarak düşünülür. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Karbosisteinin tek başına bir insanlarda Saç doğrultma ürünü olmadığını ve glioksilik asit gibi bir aldehit ile kombine halde formüle edildiğini düşünebiliriz. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi ISIYA ZARAR Isıl işlemler, triptofan tortularının kinurenine tip oksidasyon ürünlerine ayrışmasını sağlar. Sonuçlar, beyaz insanlarda Saçların sararması ve ağarmış insanlarda Saçların koyulaştırılmasıdır. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Lipid ürünlerinin eklenmesiyle ısıl işlemden sonra, insanlarda Saç taraması daha kolay gibi görünebilir. Bununla birlikte, şampuanlama ve lipidleri çıkarma işleminden sonra insanlarda Saç dökülüp fazla ısı nedeniyle oluşan zararı açığa çıkarır. Bir insanlarda Saç kurutma makinesi kullanmak doğal kuruma göre daha fazla yüzey hasarına neden olsa da Lee ve cols çalışmaları, 15 cm uzaklıktaki bir insanlarda Saç kurutucusunun kesintisiz hareketle kullanılması doğal olarak insanlarda Saç kurutma işleminden daha az hasara neden olduğu sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, BKT sırasında İnsanlarda Saçın yüzeyine, ürünün yayıldığı yerde 15-20 kez düz sıcak demir uygulanır. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Bu uygulama açıkça, insanlarda Saç lifi proteinlerinin bütünlüğüne karşı çok agresiftir.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi  Brezilik Keratinin Güvenliği Tedavisi 2004’te, kansere karşı araştırma için Uluslararası Ajans (IARC), 1994 yılı boyunca takip edilen nazofaringeal kanser (NPC) mortalitesi sonuçlarına dayanarak formaldehitin (Grup 2A) bilinen bir insan kanserojenlerine (Grup 1) yeniden sınıflandırılmasını sağladı Ulusal Kanser Enstitüsü formaldehit kohort çalışmasının Aksine, 2012 yılında Avrupa Kimyasallar Ajansı Risk Değerlendirmesi Komitesi, FA’yi bilinen bir insan kanserojeni kanserojenitesi (KAR. 1A) olarak sınıflandırmak için teklifle hemfikirdi, ancak daha düşük ancak hala koruyucu bir kategori öneriyordu; Insanlar için kanserojen potansiyele sahip olduğu varsayıldı (Carc. 1B). Bununla birlikte, Marsh ve cols bu son karara katılmıyor ve formaldehit maruziyetini ve NPC’yi ilişkilendirmek için eksik veriler olduğunu anlamak için 1994 mortaliteyi izleyen verileri içeren NCI yayınlarının yeniden analiz edilmesini öneriyor.Shrestha ve ark Prenatal olarak üçüncü trimesterde formaldehit, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, perkloroetilen veya asetaldehit ile maruz bırakılmış çocukların, konsantrasyonlarda çeyreklik artış başına Wilms tümör oranına sahip olduklarını bulmuşlardır . Couto, gebelik, insanlarda Saç boyalarına maternal maruz kalma ve İnsanlarda Saç düzleştirici kozmetik, ve erken yaş lösemi. Mazzei ve ark . Evde yapılan formaldehit içeren insanlarda Saç düzeltme ürünlerini analiz etmiş ve pozitif mutajenite indüksiyonu ile tüm kremlerde antibakteriyel aktivitenin tespit edildiğini doğrulamıştır. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Kremlerin yoğun bir genotoksik tepki gösterdiğine karar verdiler. Hastane çalışanlarının periferik kan hücrelerinde ölçülen DNA-protein çapraz bağları, formaldehite maruz bırakılan insanların sistemik dolaşımına formaldehit girdiğini ortaya koymaktadır. Lösemi ve formaldehitin Eastmond ve ark.nın yaptığı ilişki üzerine bir gözden geçirme hala net olmayan sonuçlara sahiptir

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Pierce, keratin insanlarda Saç yumuşatma tedavileri sırasında salon çalışanları ve müşterilerin potansiyel formaldehit maruziyetlerini karakterize etmek için bir araştırma yaptı. Bu çalışmanın sonuçları, “formaldehit içermeyen” etiketli olanlar bile, mesleki maruz kalma sınırlarını karşılayan veya aşan formaldehit konsantrasyonları üretme potansiyeline sahip profesyonel insanlarda Saçların yumuşatma tedavileri olduğunu göstermektedir Galiotte ve ark . , Bir günlük insanlarda Saç boyaları, el sallayarak düzleştirici preparatlar ve manikür ürünleri ürünlerine Comet testi testi (tek hücreli jel elektroforezi) ile maruz bırakılan 69 kadın kuaför için genotoksik riski değerlendirdi. Kuaförler DNA hasarında daha yüksek bir frekans gösterdi Bu, farklı kimyasalların kronik olarak manipüle edildiği ve inhale edildiği kuaförlerin mesleki ortamıyla ilişkilendirilebilir. Brezilya da dahil olmak üzere birçok ülkede bu mesleğin resmi olarak düzenlenmediğini göz önüne alarak, BKT’nin bu eserin verilerinde bir miktar etkili olabileceği belirtilmemiştir. Maneli ve ark . BKT ürünlerindeki formaldehit konsantrasyonlarının önerilen seviyeleri aşabileceği ve sağlık açısından tehlike oluşturduğu sonucuna varmıştır.

Kuaförlerin ve tüketicilerin uyumluluğunu ve korunmasını iyileştirmek için sanayi izleme gereklidir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi SAÇ KOZMETİK REAKSİYONU Kozmetik içeriklerine azalan frekanstaki tepkimeler şunlardır: Parfümler, insanlarda Saç boyama maddeleri (p-fenilendiamin) koruyucular: Formaldehit, parabenler, kuaterniyum-1 (bir formaldehid vericisi); Imidazolidinil üre; DMDM hidantoin. Olguların çoğunda ürünlere bırakılması neden olur. Kısa temaslı kozmetik genellikle tahrişe veya alerjiye neden olmaz 72 Van Lerberghe ve Baeck, kafa derisinin, alnının ve boynunun akut bir sızdıran egzamasını ve göz kapaklarının önemli ödemi tanımlamışlardı Hasta bir gün önce bir insanlarda Saç yumuşatma tedavisi gerçekleştirmişti. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Fas’ta kuaför tarafından satın alınan formaldehit içeren bir ürün (INOAR Faslı İnsanlarda Saç Tedavisi) kullanılarak yama testi formaldehit veformaldehit içerik maddeleri için pozitifti (++).

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi KINA Kırmızı kına Lawsonia inermis’in kurutulmuş ve toz haline getirilmiş yaprağıdır . Kına cilt, insanlarda Saç ve tırnak için bir boya olarak kullanılmıştır. Kırmızı kına kullanımı, alerjik kontakt dermatit ve / veya bunun aktif maddesi kanunlarından (2-hidroksi-1,4-naftoinon, CI 75480, Natural Orange 6) oluşan birkaç rapora sahiptir. Tip I alerji nadirdir ve esasen kuaförlerde (hapşırma, konjonktivit, burun akması, kuru öksürük, dispne, yüzde şişme veya genelleştirilmiş ürtiker) mesleki bir tehlike oluşturmaktadır.Lawsone, G6PD eksikliği olan hücrelerin güçlü bir oksidanidir; Kene’nin topikal uygulaması, G6PD eksikliği olan çocuklarda hayatı tehdit eden bir hemolize neden olabilir. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi SAÇ BOYALARI Boya yüzeyine veya insanlarda Saç gövdesinin derin kısımlarına nüfuz etmesine göre sınıflandırılmış birçok insanlarda Saç boyası türü vardır. Bu bölümde, en çok kullanılan iki insanlarda Saç boyasına yaklaşacağız: Demi-daimi ve kalıcı boyalar. Boyalar arasındaki temel fark, kortekse erişebilme ve kalıcı bir şekilde kalma veya kortekse erişmeme ve kütikül yüzeyinde sığ durma ve yaklaşık 10-15 şampuanın ardından yıkanabilme kapasitesidir. Bunlar kalıcı boyalar. Kütikülün üstesinden gelmek ve kortekse ulaşmak için, ürün ölçekleri açmak için alkalin bir pH değerine sahip olmalıdır.

Sürekli boyaların çoğu zaman pH’ı arttırmak için amonyak kullanırlar. Bazı ürünler amonyak içermez, bunun yerine bunun amacı ile etanolamin taşırlar. Her iki madde doğal kütikül lipidini, yani life hidrofobiklik kazandıran 18-metil eikosanoik asidi çıkarır. Sürekli boyaların kullanılması, 18-MEA’nın alınması ve İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Saçın hidrofilik hale getirilmesiyle kütikül hasarına neden olabilir. Kalıcı kıl renkleri, uzun ömürlü olmalarından ve orijinal koyu rengi hafifletme yeteneğinden dolayı en çok kullanılan insanlarda Saç rengidir. Bunlar gri veya beyaz kapak için de üstün. Pigmentasyon kalıcıdır ve uygulandıktan 10-15 gün sonra beyaz insanlarda Saç göstermesi, şampuanla boyanın çıkarılmasından değil, bunun yerine yeni insanlarda Saç büyümesinden kaynaklanmaktadır.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Sürekli boyama, pigmentlerin korteks içine girmesini sağlayan bir oksidasyon reaksiyonudur. Pigmentler şunlardır: Para-fenilenediamin, para-toluenediamin ve para-aminofenol ve para-aminofenol, birincil aracılar olarak bilinir) hidrojen peroksit ile oksijeni serbest bırakır.İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Bunların birleşik kullanımı insanlarda Saç kesimi hattına neden olabilir. Kimyasal olarak işlenmiş Saçlar oldukça hassas ve kırılmaya eğilimli. Dermatoloji uygulaması, anti-kepek ve anti-psoriyaz şampuanlar ile insanlarda Saç dökülmeye karşı maddeler içeren losyonların yanı sıra minoksidil ve diğer insanlarda Saç özütlerini içerdiğinden insanlarda Saç tıbbi tedavileri ile kombine edilmiş kimyasal prosedürlerden dolayı insanlarda Saçların hava şartlarına maruz kalmamasını sağlamak zordur. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Deri reçeteli ilaçların neden olduğu sürtünmeyi ve kıvrımları en aza indirgemek için insanlarda Saç kremi kullanılması gerçekten gereklidir. Doğru bileşenlerin seçilmesi, hastanın tam uygunluğunu sağlamak için kesinlikle gereklidir. Yüzeyaktif maddeler arasındaki farkı ve kütikül veya kortekste bulunan kondisyonlama ajanlarının etki şekilleri arasındaki farkı anlamak, yağlama, mukavemet, vücut kütlesi, hacim veya parlaklığın isteneceğini seçmenize yardımcı olacaktır.

Artan kalıntılar, Afrika kökenli veya İspanyol kökenli hastalar, özellikle daha uzun kıllı kişiler tarafından bırakılan ürünlerin sıklıkla kullanılması nedeniyle büyük ilgi görüyor. İnsanda Uzun Saçın anten etkisi Tortu bırakmayan şampuan (laureth amonyum-sülfat), tercihen hidrolize edilmiş aminoasitler, silikonlar ve bitkisel yağlar içeren kalın bir nemlendirici insanlarda Saç maskesinin uygulanmasıyla, lifi sıyırmadan kalıntıların çıkarılması mümkündür. Mineral yağ çoğunlukla film oluşturucu silikonlarla ikame edilir, ancak yine de diğer katyonik bileşenlerle kombinasyon halinde kullanılabilir. Tortu önleyici şampuan her 10 şampuanla veya daha sıklıkla ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilir. Oldukça vurgulanmış insanlarda Saç, artık madde önleyici formülasyonlar için en mantıklıdır. Bu tür insanlarda Saçlarda, daha az sıklıkla veya hiç kullanılmayabilir.

İnsanda Uzun Saçın anten etkisi SAÇ BOYALARININ GÜVENLİĞİ Epidemiyolojik ve insan gözlem çalışmaları, günümüzde kullanılan bileşenlerin kanserojenliği riskini tespit etmemiştir. Temaslı dermatit ana reaksiyondur. Turati ve ark . Meta-analiz, kişisel insanlarda Saç boyası kullanıcıları arasında gözle görülür mesane kanseri riskini kesin olarak dışladı. Parafenilendiamin yaygın bir alerjen olmasına rağmen, Hamann ve arkadaşlarının çalışmasında resorsinol ve m-aminofenol daha sık bulundu Çalışmalar insanlarda Saç boyaları bileşenleri ve kanser tehlikesi arasında bir miktar bağlantı bulmaya çalıştı, bu hipotezi teyit eden kesin bir çalışma yok.

 

ferhan bala

bitkiveinsan.com

94 thoughts on “İnsanda Uzun Saç Anten etkisiyle Yaşamı Algılar.

Bir cevap yazın

Paylaş
Paylaş